Opracowanie: Anna M. Faszczowa

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ż

Aardweg Gerard Van Den, Homoseksualizm i nadzieja, przeł. Marek Sobieszczański, Biblioteka Frondy, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda” Warszawa 1999, ss. 174, oprac. fm, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 186.

Aby postęp nie stał się nieludzki. Rozmowa z Peterem-Hansem Kolvenbachem SJ (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 87-92.

Accattoli Luigi, Kiedy Papież prosi o przebaczenie. Wszystkie „mea culpa” Jana Pawła II, tłum. Anna Dudzińska-Facca, SIW Znak, Kraków 1999, oprac. aw, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 175-176.

Adamczewski Bartosz ks., Organy, ambona, witraże, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 165-167.

Adamiak Elżbieta, Kobiety w Biblii. Nowy Testament, Biblioteka „Więzi”, 246, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2010, ss. 275, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 181-182.

Adamowicz Leszek ks., Ecclesia supplet, Pytania i odpowiedzi, 51(2011) nr 2, s. 155-158.

Adamska Immakulata Janina OCD, Boże paradoksy, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 160-163.

Adamska Janina Immakulata OCD, „Brat” św. Teresy, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 36-42.

Adamska Janina Immakulata OCD, Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej jako nauczycielka zażyłości z Bogiem, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 120-126.

Adamska Janina Immakulata OCD, Jezus i kobiety, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 108-116.

Adamska Janina Immakulata OCD, Ocalić to, co zginęło, Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 115-122.

Adamska Janina Immakulata OCD, Św. Edyta Stein jako nauczycielka kontemplacji, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 95-104.

Adrian Luc, Marta Robin – ofiara złożona na Równinie, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 61-66.

Adrich Stefan ks., Uzależnienie od internetu, Z życia Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 138-142.

AF, Piękno za mgłą, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 167-169.

Agata, Nie można winić Maryi, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 149-153.

Agata, Wydaje nam się, że stoimy wyżej, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 158-162.

Agnieszka, Księża nie wiedzieli, jak nam pomóc, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 167-170.

Agnieszka, Na swoim miejscu, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 161-163.

Agnieszka, Serce i zrozumienie, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 168-170.

AJ, Im więcej daję, tym więcej otrzymuję, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 152-155.

Albanesi Vinicio ks., Posłał ich, aby uzdrawiali cierpiących, Z życia Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 131-143.

Aleksandrowicz Tadeusz ks., Spotkania papieża ze swymi prezbiterami, Z życia Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 141-149.

Alicja, O krok od samobójstwa, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 162-164.

Ambros Pavel SJ, Jeszcze będziemy musieli przejść niejedno, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 159-162.

Ambrosio Gianni ks., Społeczeństwo bez ojców?, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 48-60.

Andrzej ks., Bóg okazał się miłosierny, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 153-155.

Andrzej, Choroba uczy mnie pokory, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 168-170.

Andrzejewski Ryszard CSMA, Pokusa, która nawiedza każdego, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 157-161.

Andy SVD, Ostra anemia, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 159-161.

Ani karuzela, ani kierat. Rozmowa z Jackiem Salijem OP (rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 83-89.

Anna, Trzęsienie ziemi, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 162-165.

Antoine-Emmanuel o., Modlić się psalmami, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 107-113.

Antoni André, Pochwyceni przez łaskę, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 158-160.

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. III, wstęp i oprac. Marek Starowieyski i Rafał Zarzeczny, tłum. Stanisław Kur, Marek Rymuza i Marek Starowieyski, Źródła Monastyczne 56, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków - Tyniec 2010, ss. 484, oprac. arj, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 180-182.

Apokalipsa świętego Jana Apostoła, tłum. ks. Jan Kanty Pytel, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008, ss. 115, oprac. msw, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 176-177.

Arcybiskup Nossol, Miałem szczęście w miłości. Z biskupem opolskim rozmawiają Krzysztof Zyzik i Krzysztof Ogiolda, Pro Media, Opole 2007, ss. 247, oprac. ank, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 177-178.

Ardusso Franco, Ballester Martin Gelabert, Brambilla Franco Giulio, Gronchi Maurizio, Fontbona Jaume, Moingt Joseph, García Paredes José Cristo Rey, Pikaza Xabier, Pié-Ninot Salvador, Salij Jacek, Sesboüé Bernard, Wierzę, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012, ss. 510, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 175-176.

Aresté José María, Kino między niebem i piekłem, Film, 9(2000) nr 4, s. 179-186.

Augustyn Józef SJ (red.), Ojcostwo (ss. 184), Macierzyństwo (ss. 152), WAM, Kraków 1998, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 187.

Augustyn Józef SJ (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, seria: Psychologia i formacja, wyd. III rozszerzone, WAM, Kraków 2012, ss. 630, oprac. jz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 179-180.

Augustyn Józef SJ, Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo M, Kraków 1999, ss. 280, oprac. ja, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 185.

Augustyn Józef SJ, Cyran Stanisław ks. (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2005, ss. 455, oprac. th, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 176-178.

Augustyn Józef SJ, Głęboko wstrząśnięci, Pytania i odpowiedzi, 16(2002) nr 3, s. 141-148.

Augustyn Józef SJ, Kapłaństwo. Duchowość i posługa – współczesne wyzwania, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2012, ss. 292, oprac. jsz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 176-177.

Augustyn Józef SJ, Kiedy nie umiemy spowiadać, Pytania i odpowiedzi, 40(2008) nr 3, s. 149-153.

Augustyn Józef SJ, Kierownictwo duchowe a odnowa duszpasterstwa, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 51-61.

Augustyn Józef SJ, Kontemplacja osoby Chrystusa, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 62-71.

Augustyn Józef SJ, Małe myślątka i duże myśli, Pytania i odpowiedzi, 12(2001) nr 3, s. 141-148.

Augustyn Józef SJ, Modlitwa alumna i księdza, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 109-117.

Augustyn Józef SJ, Modlitwy idą i wracają, Pytania i odpowiedzi, 13(2001) nr 4, s. 143-147.

Augustyn Józef SJ, Napomnienie braterskie, Pytania i odpowiedzi, 26(2005) nr 1, s. 145-150.

Augustyn Józef SJ, Napomnienie braterskie, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 93-98.

Augustyn Józef SJ, Nie gromadźcie skarbów na ziemi, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 85-92.

Augustyn Józef SJ, Nie martwcie się o swoje życie, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 85-93.

Augustyn Józef SJ, Nie sądźcie, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 95-103.

Augustyn Józef SJ, Nie stawiajcie oporu złemu, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 97-103.

Augustyn Józef SJ, O przyczynach pasywności w seminarium, Pytania i odpowiedzi, 50(2011) nr 1, s. 145-148.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 1(1998), s. 9-12.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 2(1999) nr 1, s. 7-10.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 3(1999) nr 2, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 4(1999) nr 3, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 5(1999) nr 4, s. 7-10.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 6(2000) nr 1, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 7(2000) nr 2, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 8(2000) nr 3, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 9(2000) nr 4, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 10(2001) nr 1, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 14(2002) nr 1, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kraków 1999, ss. 424, oprac. aa, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 180-181.

Augustyn Józef SJ, Ojcze nasz. Rozważania rekolekcyjne oparte na Fundamencie „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 306, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 178-179.

Augustyn Józef SJ, Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem SJ rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, Biblioteka „Życia Duchowego”, WAM, Kraków 2002, ss. 302, oprac. af, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 178-179.

Augustyn Józef SJ, Posługa na miarę ubóstwa, Pytania i odpowiedzi, 19(2003) nr 2, s. 149-152.

Augustyn Józef SJ, Prowadzeni przez Boga. Praktyka kierownictwa duchowego, wyd. III rozszerzone, WAM, Kraków 1999, ss. 240, oprac. af, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 179-180.

Augustyn Józef SJ, Tych, których kocham, karcę, Pytania i odpowiedzi, 15(2002) nr 2, s. 153-155.

Augustyn Józef SJ, Wchodźcie przez ciasną bramę, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 101-107.

Augustyn Józef SJ, Większa miłość, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 28-35.

Augustyn Józef SJ, Wychowanie do ojcostwa, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 22-30.

Augustyn z Hippony, O życiu szczęśliwym, seria: Źródła Myśli Filozoficznej, tłum. Anna Świderkówna, WAM, Kraków 2006, ss. 75, oprac. jj, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 181-182.

Auster Paul, Wynaleźć samotność (portret człowieka niewidzialnego, Księga Pamięci), tłum. Krzysztof Zabłocki, Noir sur Blanc, Szwajcaria, 1996, ss. 165, oprac. mk, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 185-186.

AWM, Adopcja – dar przyjęcia, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 153-156.

B. P., Każdy jest ubogim, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 160-166.

B., Zdrowie w kratkę, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 165-166.

Baars Conrad W., Psychologia miłości i seksualności, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2003, ss. 108, oprac. af, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 177-178.

Babuchowski Szymon, Biblia wyśniona, Wystawa, 27(2005) nr 2, s. 187-190.

Babuchowski Szymon, Piekło pamięci, Wystawa, 22(2004) nr 1, s. 185-188.

Babuchowski Szymon, Przebity ojczyzną, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 41-48.

Babuchowski Szymon, Szczęśliwy koniec baśni (Władca Pierścieni: Powrót Króla, reż. Peter Jackson, 2003), Film, 25(2004) nr 4, s. 183-186.

Bafeltowski Andrzej SAC, Aby byli jedno, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 159-163.

Baigazin Ewa, Świecki na misjach, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 166-168.

Barbarin Philippe kard., Między działaniem a kontemplacją, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 42-57.

Barciński Piotr, Rozbrzmiewanie wiary, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 33-42.

Bardski Krzysztof (oprac.), Abraham – tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22,1-14, seria: Ojcowie Żywi, 16, WAM, Kraków 1999, ss. 392, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 176-177.

Bardski Krzysztof ks., Chrystus Królem i Sługą, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 9-15.

Bardski Krzysztof ks., Droga do miłości, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 9-15.

Bardski Krzysztof ks., Ewangeliczne powołania, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 66-72.

Bardski Krzysztof ks., Impresje z krainy Jezusa, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 133-141.

Bardski Krzysztof ks., Naśladowanie Jezusa w miłości do Kościoła, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 7-16.

Bardski Krzysztof ks., Rany Zmartwychwstałego, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 22-28.

Bardski Krzysztof ks., Samotność Ukrzyżowanego, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 7-15.

Bardski Krzysztof ks., Tramping, czyli gdzie cię nogi poniosą, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 167-170.

Bardski Krzysztof ks., Zdumienie i zachwyt, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 19-28.

Baresta Luc, Ambasador łaskawego Boga, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 21-33.

Baresta Luc, Kościelna dojrzałość nowych wspólnot, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 149-152.

Barszcz Waldemar TOR, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, Nad nauczaniem Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 109-119.

Barszcz Waldemar TOR, Sankcje kanoniczne w przypadku wykroczeń przeciwko prawu, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 49-58.

Bartkowicz Wojciech ks., „A co z tym będzie?” Przyszły seminarzysta, pasterz przyszłości, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 24-29.

Bartkowicz Wojciech ks., Czy Biblia jest podręcznikiem etyki chrześcijańskiej?, Nad nauczaniem Kościoła, 47(2010) nr 2, s. 125-133.

Bartkowicz Wojciech ks., Droga wiary Jana Pawła II, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 9-16.

Bartkowicz Wojciech ks., Kariera Wojciecha Sławnikowicza, czyli nieudane życie św. Wojciecha, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 71-74.

Bartkowicz Wojciech ks., Kilka uwag do definicji sprawiedliwości, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 17-22.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 46(2010) nr 1, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 49(2010) nr 4, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 53(2011) nr 4, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 56(2012) nr 3, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 59(2013) nr 2, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Rozmowy z seminarzystami, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 58-63.

Bartosik Grzegorz OFMConv, Szczęśliwy mimo trudu, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 171-175.

Bartoszewski Gabriel OFMCap (oprac.), Zapiski. Listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967-1984, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009, ss. 188, oprac. ank, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 1176-178.

Baslez Marie-Françoise, Prześladowania w starożytności. Ofiary, bohaterowie, męczennicy, tłum. Ewa Łukaszyk, WAM, Kraków 2009, ss. 435, oprac. kp, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 183-184.

Bastiaansen Louis br., Ikony Wielkiego Tygodnia. Teologia i symbolika ikon, tłum.Teresa van­Loo Jaroszyk, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, ss. 110, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 173-174.

Bastian Bernard, Tajemnice innego świata. Okultyzm, satanizm, parapsychologia, Wydawnictwo eSPe, tłum. Jacek Masłoń, Kraków 2006, ss. 190, oprac. ag, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 181-183.

Baudiquey Paul, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 97-99.

Baudiquey Paul, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 68-70.

Beata, Zatoka, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 170-172.

Benedykt XVI, Bóg daje prawdziwą odpowiedź [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 104], 50(2011) nr 1, s. 144.

Benedykt XVI, Czy ja jestem słowem Bożym? [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 8], 54(2012) nr 1, s. 116.

Benedykt XVI, Dar spotkania [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 2], 50(2011) nr 1, s. 68.

Benedykt XVI, Do seminarzystów o wolności, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 79-83.

Benedykt XVI, Duch Nauczyciel [Benedykt XVI, Homilia w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego (podczas Światowego spotkania ruchów kościelnych z Ojcem Świętym), 3 czerwca 2006, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 8(2006), s. 11], 33(2006) nr 4, s. 142.

Benedykt XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory, Nad nauczaniem Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 111-120.

Benedykt XVI, Jego posłuszeństwo a nasz grzech [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 26], 50(2011) nr 1, s. 114.

Benedykt XVI, Moc zmartwychwstania [w: Benedykt XVI, audiencja generalna, 26 marca 2008, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(2008), s. 16], 60(2013) nr 3, s. 174.

Benedykt XVI, Nie można nie głosić [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 25], 50(2011) nr 1, s. 88.

Benedykt XVI, Niech Chrystus będzie dla was wszystkim, Nad nauczaniem Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 111-115.

Benedykt XVI, Od niecierpliwości do nadziei [w: Benedykt XVI, Deus Caritas est, 39], 60(2013) nr 3, s. 146.

Benedykt XVI, On pierwszy pochylił się nad człowiekiem [w: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy w uroczystość Bożego Ciała, 22 maja 2008, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 6(2008), s. 50], 60(2013) nr 3, s. 124.

Benedykt XVI, Słuchanie samego Dobra [w: Benedykt XVI, Spe salvi, 33], 60(2013) nr 3, s. 152.

Benedykt XVI, Sytuacja młodych [w: Benedykt XVI, Przemówienie do pierwszej grupy biskupów polskich podczas ich wizyty ad limina Apostolorum, 26 listopada 2005], 30(2006) nr 1, s. 138.

Benedykt XVI, Umywanie nóg [w: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, 13 kwietnia 2006, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(2006), s. 14], 60(2013) nr 3, s. 70.

Benedykt XVI, Wciąż być w drodze, Nad nauczaniem Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 115-121.

Benedykt XVI, Wierzyć w moc sakramentu święceń, Nad nauczaniem Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 117-120.

Benedykt XVI, Życie tylko ze Słowa [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 10], 50(2011) nr 1, s. 122.

Bergerault Marie-France, Od śmierci ku zmartwychwstaniu, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 163-165.

Bernardin Joseph kard., Dar pokoju. Refleksje osobiste, tłum. Aneta Nowak, WAM, Kraków 1999, ss. 192, oprac. bł, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 184-185.

Bernardin Joseph kard., Fałszywe oskarżenie, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 39-49.

Bez podzielonego serca. Rozmowa z ks. bp. Stanisławem Kędziorą (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Tadeusz Huk), Nasza rozmowa, 17(2002) nr 4, s. 84-98.

Będę się do Was zawsze uśmiechał. Ksiądz Bronek Bozowski w oczach przyjaciół po latach, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, ss. 358, oprac. ank, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 180-181.

Białogłowski Edward bp, Rozdać wszystko, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 155-158.

Biblia a Tradycja. Rozmowa ze Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv (rozmawia Anna Kulczycka), Nasza rozmowa, 40(2008) nr 3, s. 80-90.

Bielawski Krzysztof (red.), Modlitwa Pańska. Komentarze łacińskich Ojców Kościoła, IV-V w., Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1995, ss. 174, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 179.

Bieliński Paweł (red.), Uczył kochać Kościół. Ksiądz Tadeusz Gogolewski we wspomnieniach, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2006, ss. 264, oprac. apw, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 176-177.

Bieliński Paweł, „O Was stale myślę.” Wielkoczwartkowe listy Jana Pawła II, Nad nauczaniem Kościoła, 4(1999) nr 3, s. 150-158.

Bieliński Paweł, Biskup przed sądem, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 130-136.

Bieliński Paweł, Dlaczego jeżdżą do Taizé?, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 138-143.

Bieliński Paweł, Dwa kina, dwa światy, Film, 15(2002) nr 2, s. 184-188.

Bieliński Paweł, Eksperci od spotkania z Bogiem, Z życia Kościoła, 33(2006) nr 4, s. 133-141.

Bieliński Paweł, Geniusz miłości (Piękny umysł, reż. R. Howard, 2001), Film, 17(2002) nr 4, s. 183-185.

Bieliński Paweł, Kto kocha, ten rozmawia (Porozmawiaj z nią, reż. Pedro Almodóvar, 2002), Film, 20(2003) nr 3, s. 185-188.

Bieliński Paweł, Muzyka zrodzona z cierpienia, Balet, 23(2004) nr 2, s. 183-186.

Bieliński Paweł, Na przekór zagładzie (Pianista, reż. Roman Polański, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-184.

Bieliński Paweł, Niszcząca siła podejrzliwości (Wątpliwość, reż. Patrick Shanley, 2008), Film, 46(2010) nr 1, s. 188-190.

Bieliński Paweł, Od słów Benedykta do gestów Franciszka, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 7-14.

Bieliński Paweł, Po wizycie ad limina, Z życia Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 139-145.

Bieliński Paweł, Przemknął anioł (Prosta historia, reż. David Lynch, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 181-183.

Bieliński Paweł, Przypowieść o odpowiedzialności (Wdowa św. Piotra, reż. Patrice Leconte, 1999), Film, 13(2001) nr 4, s. 185-186.

Bieliński Paweł, Surowy dla siebie, łagodny dla drugich, Nad nauczaniem Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 127-134.

Bieliński Paweł, Thriller historyczny (General Nil, reż. Ryszard Bugajski, 2009), Film, 45(2009) nr 4, s. 185-189.

Bieliński Paweł, Uśmiech Selmy (Tańcząc w ciemnościach, reż. Lars von Trier, 1999), Film, 11(2001) nr 2, s. 183-185.

Bieliński Paweł, W gipsowym łóżku i gorsecie, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 161-164.

Bieliński Paweł, Wspólnota kapłańska, Nad nauczaniem Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 133-140.

Bieliński Paweł, Wyobraź sobie!, Kultura, 61(2013) nr 4, s. 188-192.

Bieliński Paweł, Zgubna namiętność (Złe wychowanie, reż. Pedro Almodóvar, 2004), Film, 26(2005) nr 1, s. 181-183.

Bieliński Paweł, Zobaczyć niewidzialne (Trzeci cud, reż. Agnieszka Holland, 1999), Film, 10(2001) nr 1, s. 184-186.

Bieliński Paweł, Żywy trup (Schmidt, reż. Alexander Payne, 2002), Film, 21(2003) nr 4, s. 185-187.

Bieliński Tomasz ks., Formacja jako odpowiedź na kryzys, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 27-34.

Bieliński Tomasz ks., Pokusy „medialnych ewangelizatorów”, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 23-30.

Biju-Duval Denis, Wylanie Ducha Świętego. Jak otworzyć się na tę łaskę, tłum. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2010, ss. 126, oprac. kp, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 181-182.

Birecki Józef SJ, Bóg większy od moich oczekiwań, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 165-167.

Bischkopf Jeannette, Jak żyć z osobami cierpiącymi na depresję, tłum. Urszula Poprawska, WAM, Kraków 2006, ss. 168, oprac. aj, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 179-180.

Biskup – ojciec, pasterz, przyjaciel. Rozmowa panelowa (ks. abp Józef Życiński, ks. bp Edward Dajczak, ks. bp Ignacy Jeż, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 65-75.

Blachnicki Franciszek ks., Oblicza Ducha, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, ss. 144, oprac. kp, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 181-182.

Blachnicki Franciszek ks., Staniecie się jako bogowie... [w: Ks. Franciszek Blachnicki, Spojrzenia w świetle łaski, Wydawnictwo „Światło-Życie”, Krościenko 2001, s. 15-16], 55(2012) nr 2, s. 150.

Blachnicki Franciszek ks., Trzy nawrócenia, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 163-165.

Blachnicki Franciszek ks., Trzy nawrócenia, wyd. II, poprawione, Wydawnictwo Światło­Życie Instytutu im. ks. F. Blachnickiego, Krościenko 2001, ss. 88, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 174-175.

Blachnicki Franciszek ks., Wyzwoleni w Chrystusie. Podręcznik rekolekcji parafialnych, Wydawnictwo Światło­Życie, Kraków 2005, ss. 196, oprac. kp, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 180-181.

Blisko Jezusowego krzyża. Rozmowa z ks. kard. Miloslavem Vlkiem (rozmawia Andrzej Cehak), Nasza rozmowa, 2(1999) nr 1, s. 100-106.

Bł. Alojzy Liguda SVD, Bóg działa [w: Bł. Alojzy Liguda SVD, W myślach czyny nasze, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2011, s. 23], 53(2011) nr 4, s. 64.

Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Czyń ze mną, co Ci się podoba [w: Elżbieta Matulewicz (oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, s. 73], 43(2009) nr 2, s. 124.

Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Wolni od próżnej chwały [w: Elżbieta Matulewicz (oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, s. 90-91], 43(2009) nr 2, s. 132.

Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Zaszczyty [w: Elżbieta Matulewicz (oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, s. 108-109], 43(2009) nr 2, s. 172.

Bł. Jerzy Matulewicz, Moją partią – Chrystus [w: Bł. Jerzy Matulewicz, Pisma wybrane. Dziennik biskupi, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1988, s. 187], 31(2006) nr 2, s. 162.

Bł. Jerzy Matulewicz-Matulaitis, Modlitwa [w: Bł. Jerzy Matulewicz, Pisma wybrane, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1988, s. 21-22], 6(2000) nr 1, s. 138.

Bł. John Henry Newman, Będę Mu ufał [w: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy. Poezje, tłum. Zygmunt Kubiak, IW PAX, Warszawa 1995, s. 17], 49(2010) nr 4, s. 116.

Bł. John Henry Newman, Racje świata a racje wiary, Z życia Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 123-127.

Bł. Jordan z Saksonii, Najdroższej Dianie... Listy do błogosławionej Diany Andalò. Apoftegmaty, tłum. Paweł Krupa OP, W drodze, Poznań 1998, ss. 187, oprac. aw, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 177-178.

Bł. Józef Sebastian Pelczar, Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska, wyd. IX poprawione, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2003, t. I (ss. 560) i II (ss. 441), oprac. as, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 175-176.

Bł. ks. Michał Sopoćko, Dziennik, oprac. Ks. Henryk Ciereszko, Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, Białystok 2010, ss. 378, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 180-181.

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, Myśli, tłum. Dorota Śliwa, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, ss. 168, oprac. kp, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 184-185.

Bł. Michał Sopoćko, Miłosierdzie, które uczy braterstwa [w: ks. M. Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym (mps), Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wielkopolskim, T. X, s. 7], 41(2008) nr 4, s. 94.

Bł. Michał Sopoćko, Zmysł Boży [w: Bł. Michał Sopoćko, Dziennik, Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, Białystok 2010, s. 208], 55(2012) nr 2, s. 124.

Bł. Stanisław Papczyński, Aby się nie smucić [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 106], 37(2007) nr 4, s. 134.

Bł. Stanisław Papczyński, Miłować, aby widzieć [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 35], 37(2007) nr 4, s. 160.

Bł. Stanisław Papczyński, Pisma zebrane, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007, ss. 1584, oprac. kp, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 181-183.

Bł. Stanisław Papczyński, Pokój od Jezusa [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 105], 37(2007) nr 4, s. 72.

Bł. Stanisław Papczyński, Uczynki dzięki mocy Ducha [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 108], 37(2007) nr 4, s. 154.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Muszę się Bogu ofiarować cały, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 60-66.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Niedziela w bieli, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 36-38.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Szczęście człowieka [w: Bł. S. W. Frelichowski, Pamiętnik. Zapiski kleryka, Biblioteka „Pastores”, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, s. 51], 10(2001) nr 1, s. 120.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Wychować „starych”, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 13-15.

Błaszczak Wiesław SAC, Kołodziej Jakub, Pomoc duchownym w OTS, Z życia Kościoła, 51(2011) nr 2, s. 139-146.

Bławat Marzena, Dni kultury chrześcijańskiej, Wydarzenia, 39(2008) nr 2, s. 187-191.

Bławat Marzena, Idę utartym szlakiem..., Kultura, 55(2012) nr 2, s. 188-192.

Bławat Marzenna, Najbielszy z „białych kruków, Wydarzenia, 41(2008) nr 4, s. 185-189.

Bławat Marzenna, Wypraszają świętych szafarzy tajemnic Bożych, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 140-144.

Bobrinskoy Boris, Życie liturgiczne, tłum. Janina Dembska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, ss. 152, oprac. mz, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 177-178.

Bogucka Maria, Pytania, obawy, lęk, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 155-159.

Bokwa Ignacy ks. (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007, ss. 743, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 176-177.

Bokwa Ignacy ks., Karl Rahner – teolog wobec współczesnego świata, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 59-66.

Bolczyk Henryk ks., Na kopalni „Wujek”, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 161-165.

Bolczyk Henryk ks., Soborowa przemiana serc, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 154-157.

Boncinelli Edoardo, Coyne George SJ, Bóg, wszechświat i sens życia. Ateista i wierzący – konfrontacja dwóch ludzi, tłum. Barbara Bochenek, Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2010, ss. 73, oprac. tk, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 183-184.

Bonhoeffer Dietrich, Nie macie być solą! [w: Dietrich Bonhoeffer, Naśladowanie, tłum. Joanna Kubaszczyk, W drodze, Poznań 1997, s. 73], 48(2010) nr 3, s. 162.

Bonhoeffer Dietrich, Psalmy. Modlitewnik Biblii, tłum. Bogusław Widła, ks. Alfred Tschirschnitz, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, ss. 86, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 175-176.

Bonhoeffer Dietrich, Życie wspólne, tłum. Kazimierz Wójtowicz CR, seria: Vita Consecrata, 5, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2001, ss. 128, oprac. kp, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 176-177.

Boniecki Adam MIC, Nie przeczuwane ukazując ścieżki, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 135-139.

Boriello Luigi, Giovanna Della Croce, Bruno Secondin, Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, tłum. Maria Pierzchała OSsR, seria: Historia duchowości, t. VI, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 1998, ss. 527, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 183.

Borisevičius Vincentas bp, Miłujcie waszych nieprzyjaciół, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 87-92.

Borriello Luigi, Prostota serca. Antonina Meo Nennolina, tłum. Andrzej Spurgjasz, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss. 167, oprac. kp, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 178-179.

Bortkiewicz Paweł TChr, Kryzys w drodze – droga kryzysu, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 29-36.

Bosakowski Ryszard OP, Docenić cierpienie, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 152-155.

Bosetti Elena, Ten, który kocha me serce. Ekstaza i poszukiwania. Komentarz do Pieśni nad Pieśniami, tłum. Wiesław Szymona OP, eSPe, Kraków 2008, ss. 174, oprac. ank, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 183-184.

Bouyer Louis, Architektura i liturgia, tłum. Piotr Włodyga OSB, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2009, ss. 109, oprac. kp, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 184-185.

Bozowski Bronisław ks. Wypowiedzieć się do końca, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 166-169.

Bozowski Bronisław ks., Kazania (nie)zwykłe II, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 184, oprac. ank, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 185-186.

Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. Grzegorz Sowinski, SIW Znak, Kraków 2005, ss. 428, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 173-174.

Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie Kairos - WAM, Kraków 2001, ss. 536, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 176-177.

Br. Antoine-Emmanuel, Jezusowe wprowadzenie w modlitwę, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 109-115.

Br. Benedykt, Wdowi grosz, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 112-114.

Br. Bogdan, Wiem, Kogo adoruję, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 157-158.

Br. Charles-Louis, Dwie drogi do świętości?, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 158-159.

Br. Jacek OFMCap, Słowo zdemaskowało mój lęk, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 174-176.

Br. Krzysztof, Obecność pośród ubogich, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 165-168.

Br. Mariusz, Dobrze rozeznałem swoją drogę życia, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 166-169.

Br. Moris, Modlitwa brata Karola de Foucauld, Nasza modlitwa, 34(2007) nr 1, s. 81-94.

Br. Richard Z Taizé, Judasz, jeden z Dwunastu, Nasza modlitwa, 41(2008) nr 4, s. 107-111.

Br. Roman MIC, Formacja z „przerwą”, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 175-178.

Br. Théophane, Z ciemności do światła, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 109-112.

Braszczyński Paweł, Nie chciał łatwego życia, Z życia Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 139-142.

Brat Marek, Cały świat w Taizé, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 153-155.

Brat Moris, Pod spojrzeniem Jezusa, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 169-171.

Brat Moris, Wierzę w Kościół, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2006, ss. 222, oprac. dd, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 179-180.

Brat Moris, Z powodu Jezusa i Ewangelii. Autobiografia – i nie tylko, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2010, ss. 420, oprac. jz, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 179-180.

Brat Roger z Taizé, Bóg może tylko kochać, tłum. Maria Prussak, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2005, ss. 112, oprac. bp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 173-174.

Brat Roger, Chrystus – Miłość, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 46-47.

Briege McKenna OSC, Cierpienie ją uświęciło, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 166-168.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 138-142.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 136-142.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 136-138.

Bro Bernard OP, Najlepszy z możliwych światów?, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 135-138.

Bro Bernard OP, Radość Boskiego ojcostwa, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 133-137.

Brown Raymond E. SJ, I Bogiem było Słowo. Komentarz do Ewangelii wg św. Jana, tłum. Aleksander Gomola, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2010, ss. 258, oprac. tk, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 172-173.

Bruguès Jean-Louis OP abp, Powołanie i szczęście, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 55-62.

Brząkalik Piotr ks., Nazywać po imieniu, Z życia Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 140-145.

Brzeziński Marcin ks., Balsam na stresy dnia, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 159-162.

Brzeziński Piotr, Wicenty Daniel, Pogrzeb w cieniu bezpieki, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 159-165.

Budować most z wiarą. Rozmowa z ks. abp. Zbigniewem Stankiewiczem (rozmawia Agnieszka Strzępka), Nasza rozmowa, 55(2012) nr 2, s. 83-90.

Budzik Stanisław ks., Nasza radość, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 120-122.

Bukowicz Jan MIC, Świadkowie wiary. Marianie prześladowani przez hitleryzm i komunizm, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 340, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 175-176.

Bułgakow Sergiusz, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. i oprac. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002, ss. 146, oprac. kp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 175-176.

Bunge Gabriel OSB, Modlitwa Ducha. Studia o traktacie „De oratione” Ewagriusza z Pontu, tłum. Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 208, oprac. dsz, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 181-182.

Bunge Gabriel OSB, Ojcostwo duchowe. Chrześcijańska gnoza u Ewagriusza z Pontu, tłum. Andrzej Jastrzębski OMI, Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 144, oprac. jj, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 176-177.

Bunge Gabriel, Acedia – duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii, tłum. Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007, ss. 176, oprac. agr, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 182-183.

Bunge Gabriel, Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świętej mnicha-malarza Andrzeja Rublowa, tłum. Konrad Małys OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2001, ss. 119, oprac. kp, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 178-179.

Bunge Gabriel, Wino demonów. Nauka Ewagriusza z Pontu o gniewie i łagodności, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 184, oprac. arj, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 176-177.

Burczycka­Woźniak Marzena, Na początku była miłość... Rozmowy z biblistą, ks. prof. Janem Bernardem Szlagą, biskupem pelplińskim, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2004, ss. 140, oprac. as, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 184-185.

Camara Helder Dom, Naucz mnie cierpliwości, Panie, Boże mój [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 12(2001) nr 3, s. 172.

Camara Helder Dom, Święte słowo [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 13(2001) nr 4, s. 148.

Cànopi Anna Maria, Kazanie na Górze drogą do nawrócenia. Lectio divina, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 137, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 173-174.

Cànopi Anna Maria, Księga Micheasza wzorem posłuszeństwa i pokory. „Lectio divina”, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 118, oprac. mm, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 180-181.

Cantalamessa Raniero, Kochać Kościół. Medytacje nad Listem do Efezjan, tłum. ks. Franciszek Mickiewicz SAC, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2004, ss. 96, oprac. pch, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 171-172.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej, wyd. II, tłum. Andrzej J. Zębik OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004, ss. 184, oprac. dsz, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 181-182.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Ksiądz w szkole modlitwy, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 91-104.

Cantalamessa Raniero OFMCap, On jest naszym pokojem, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 141-146.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Pascha naszego zbawienia. Tradycje paschalne Biblii oraz pierwotnego Kościoła, tłum. ks. Mieczysław Brzezinka SAC, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 226, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Tajemnica Przemienienia, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 49-62.

Carré Marie-Angel br., Kanalie też mają dusze. Historia nastoletniego włóczęgi, która zdarzyła się naprawdę, tłum. Krzysztof Chodecki, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2011, ss. 189, oprac. tk, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 184-185.

Carretto Carlo, Miłość do Kościoła [w: Carlo Carretto, Tajemnice pustyni. Antologia, tłum. Andrzej Wojnowski, WAM, Kraków 2002, s. 106], 19(2003) nr 2, s. 136.

Carretto Carlo, Myśli na każdy dzień, tłum. Grzegorz Niedźwiedź OFM, Wydawnictwo Św. Antoniego, Wrocław 1998, ss. 407, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 187-188.

Carter Edward SJ, Zaczęły się nasza śmierć i nasze zmartwychwstanie [w: Edward Carter, Duch Święty jest obecny, tłum. Anna Korlińska, IW PAX, Warszawa 1975, s. 30-31], 51(2011) nr 2, s. 138.

Castrillón Hoyos Darío kard., Nie zbawią nas... [w: kard. Darío Castrillón Hoyos, Orędzie na Światowy Dzień Uświęcenia Kapłanów 2002], 18(2003) nr 1, s. 152.

Catalan Jean-François, Depresja a życie duchowe, tłum. Zofia Pająk, eSPe, Kraków 2002, s. 109, oprac. dsz, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 178-179.

Caussade Jean­Pierre de SJ, Powierzenie się Bożej Opatrzności, tłum. Joanna Gorecka­Kalita, WAM, Kraków 2003, ss. 160, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 177-178.

Čemus Richard SJ, Spotkać Chrystusa dziś, tłum. Cezary Cyryl Mizia MIC, seria: Orientale Lumen, t. 3, Wydawnictwo Księży Marianów - Mariański Dom Studiów świętych Cyryla i Metodego, Warszawa - Lublin 1998, ss. 60, oprac. kp, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 183-184.

Cencini Amadeo FdCC, Jak dobrze jest przebywać razem. Życie braterskie w dobie nowej ewangelizacji, tłum. Zenon Ziółkowski, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 304, oprac. as, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 183-184.

Cencini Amedeo FdCC, Ciągła formacja czy ciągła frustracja?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 48-59.

Cencini Amedeo FdCC, Ksiądz zawsze „człowiekiem modlitwy”?, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 71-82.

Cencini Amedeo FdCC, Ku sumieniu paschalnemu, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 59-68.

Cencini Amedeo FdCC, Od wychowania do formacji, tłum. Danuta Piekarz, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 144, oprac. af, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 185-186.

Cencini Amedeo FdCC, Pozwolić się wybrać, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 7-18.

Cencini Amedeo FdCC, Przywołał do siebie tych, których sam chciał. Pedagogia powołania, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo „Bernardinum”, oprac. ako, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 173-174.

Cencini Amedeo FdCC, Rozsmakowani w Słowie z dnia, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 35-48.

Cencini Amedeo FdCC, Typy sumienia, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 30-38.

Cencini Amedeo, Bóg dzisiejszej młodzieży. Rozpoznać Boże działanie, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 84, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 187-188.

Cencini Amedeo, Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 356, oprac. aj, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 183-185.

Cencini Amedeo, Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej, tłum. Andrzej Spurgjasz, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ss. 255, oprac. kp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 174-175.

Cencini Amedeo, Integracja wspólnoty zakonnej a wybór dobra i zła, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 288, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 178-179.

Cencini Amedeo, Kiedy ciało jest słabe..., tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 104, oprac. aj, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 182-183.

Cencini Amedeo, Manenti Alessandro, Psychologia a formacja. Struktura i dynamika, tłum. Krystyna Kozak, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2002, ss. 368, oprac. ez, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 183-184.

Cencini Amedeo, Oddech życia. Łaska formacji permanentnej, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 256, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 177-178.

Cencini Amedeo, Pragnienie Boga. Od pragnienia do decyzji o własnym powołaniu, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 81, oprac. agr, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 171-172.

Cencini Amedeo, Prawda życia. Formacja ciągła umysłu wierzącego, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 515, oprac. ez, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 174-175.

Chang-Yik John bp, Ból podzielonej ludzkości, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 136-140.

Chenu Bruno ks., Ręce Jezusa, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 130-131.

Chenu Bruno ks., Ręce Jezusa, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 66-67.

Chergé Christian de, Ludzie Boga, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2011, ss. 306, oprac. ak, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 172-173.

Chesterton G. K., Kościół katolicki i konwersja, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, ss. 214, oprac. ank, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 180-181.

Chlewiński Zdzisław ks., Od przystosowania do nawrócenia, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 18-27.

Chlewiński Zdzisław ks., Ubóstwo – świadectwem, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 16-25.

Chłap Zbigniew, Terapia genowa, Nad nauczaniem Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 122-132.

Chmielewski Marek ks. (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictwo M, Lublin - Kraków 2002, ss. 988, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 180-181.

Chmielewski Marek ks., 101 pytań o życie duchowe, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 1999, ss. 160, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 180.

Chmielewski Marek ks., Niezwykle życzenie prymicyjne, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 163-166.

Chodyko Maria Rafaela VSM, Św. Franciszek Salezy jako nauczyciel modlitwy prostego wejrzenia, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 109-118.

Cholewa Mirosław ks., Chrześcijańska inicjacja dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 116-120.

Cholewa Mirosław ks., Dekalog patrioty w sutannie, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 37-40.

Cholewa Mirosław ks., Dekalog wychowawcy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 37-42.

Cholewa Mirosław ks., Formacja biskupów, Nad nauczaniem Kościoła, 24(2004) nr 3, s. 127-132.

Cholewa Mirosław ks., Ikona Ojca, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 179-180.

Cholewa Mirosław ks., Jan Paweł II błogosławiony, 51(2011) nr 2, s. 3.

Cholewa Mirosław ks., Katecheza dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 117-123.

Cholewa Mirosław ks., Kuźnia indywidualistów czy indywidualności?, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 36-42.

Cholewa Mirosław ks., Modlitwa o uzdrowienie, Nad nauczaniem Kościoła, 13(2001) nr 4, s. 127-132.

Cholewa Mirosław ks., O dzieleniu się swoimi przeżyciami, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 53-57.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 11(2001) nr 2, s. 5-8.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 15(2002) nr 2, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 18(2003) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 21(2003) nr 4, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 22(2004) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 26(2005) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 28(2005) nr 3, s. 7-8.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 30(2006) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 33(2006) nr 4, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 38(2008) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 39(2008) nr 2, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 43(2009) nr 2, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 44(2009) nr 3, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 47(2010) nr 2, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 51(2011) nr 2, s. 7-8.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 54(2012) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 57(2012) nr 4, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 60(2013) nr 3, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, nr spec. 1(2005), s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Odkryć smak psalmów, Nasza modlitwa, 17(2002) nr 4, s. 99-104.

Cholewa Mirosław ks., Patrzeć w jednym kierunku, Pytania i odpowiedzi, 14(2002) nr 1, s. 157-160.

Cholewa Mirosław ks., Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, nr spec. 2(2010), s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Perła wiary także dla innych , Pytania i odpowiedzi, 55(2012) nr 2, s. 147-149.

Cholewa Mirosław ks., Przede wszystkim być pasterzem, Nad nauczaniem Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 133-140.

Cholewa Mirosław ks., Przede wszystkim rozeznawać [w: ks. Mirosław Cholewa, Tomasz Rowiński, Jak odzyskać wiarę?, Wydawnictwo M, Kraków 2012, s. 16], 57(2012) nr 4, s. 154.

Cholewa Mirosław ks., Rekolekcje kapłańskie, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 43-47.

Cholewa Mirosław ks., Sakrament formacji sumień, Nad nauczaniem Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 123-130.

Cholewa Mirosław ks., Słowa zachęty, Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 111-116.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, 18(2003) nr 1, s. 149-151.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 99-101.

Cholewiński Alfred SJ, ABC chrześcijaństwa, wyd. II, WAM, Kraków 2004, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 174-175.

Choroszy Jan A. (oprac.), Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej, t. 1 (ss. 1016) i 2 (ss. 750), Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2008, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 182-183.

Chrapek Jan bp, Solidarni, Nad nauczaniem Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 128-134.

Chromik Tadeusz SJ, „Ubezpieczać” kapłaństwo modlitwą, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 171-174.

Chrostowski Waldemar ks., Deklaracja Nostra aetate – 40 lat później, Nad nauczaniem Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 129-138.

Chrostowski Waldemar ks., Rzeczywistość i symbolika kobiety w Biblii, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 9-21.

Chrzanowski Marek FDP, Musiałem pukać do wielu drzwi, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 177-179.

Chudek Grzegorz ks., Mamy siać z wdzięczności, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 153-156.

Chyła Janusz ks., Słodkie jarzmo celibatu, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 156-159.

Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. Bogdan Wojciszke, wyd. IV, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, ss. 272, oprac. agr, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 183-184.

Ciccola Giovanni OFMConv, Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanoniczego, tłum. Bruno A. Gancarz OFMConv, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2000, ss. 62, oprac. mch, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 177-178.

Cichor Dariusz OSPPE, Na pustyni też jest życie, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 165-169.

Cichy Stefan bp, Dar największy, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 166-169.

Ciereszko Henryk ks., Ksiądz Sopoćko o miłosierdziu Bożym, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 31-39.

Cierpienie – zagadka czy tajemnica? Rozmowa z ks. Francesco Follo (rozmawia Thomas Gueydier), Nasza rozmowa, 25(2004) nr 4, s. 75-78.

Cipriani Settimio, Św. Paweł. Duchowe nauczanie, tłum. Waldemar Linke CP, Katarzyna Kubis, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2008, ss. 173, oprac. ank, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 177.

Cisowski Bartłomiej, Drewniane kościoły w Małopolsce, Architektura, 37(2007) nr 4, s. 186-190.

Claverie Pierre OP, Oddać życie, tłum. Beata Stefaniak, W drodze, Poznań 2005, ss. 144, oprac. kp, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 183-184.

Clément Olivier, Bolesna radość, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 50-54.

Cloud Henry, Townsend John, Mamo, to moje życie, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2005, ss. 324, oprac. agr, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 179-180.

Cohen Richard, M.A., Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu, tłum. Agata Jankowiak, seria: Psychologia i formacja, WAM - Wydawnictwo „Światło-Życie”, Kraków 2002, ss. 351, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 179.

Congar Yves kard., Pytanie i odpowiedź od świata [w: Yves Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001, s. 164], 40(2008) nr 3, s. 148.

Congar Yves M.-J. kard. OP, Wierzę w Ducha Świętego, tłum. Adam Paygert (t. I, ss. 250), Lucyna Rutowska (t. II, ss. 287, i t. III, ss. 335), Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995-1996, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 185.

Congar Yves OP, Kościół, jaki kocham, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Cerf - Kairos - Wydawnictwo M - Znak, Kijów 1997, ss. 118, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 187.

Congar Yves OP, O Kościół służebny i ubogi, tłum. Agnieszka Kuryś, Cerf - Kairos - Znak, Kraków 2000, ss. 156, oprac. ak, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 177-178.

Congar Yves OP, Samotni świadkowie Ewangelii, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 145-150.

Corbon Jean, Liturgia ­ źródło wody życia, tłum. Anna Foltańska, W drodze, Poznań 2005, ss. 260, oprac. mz, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 181-182.

Cordes Paul Josef abp, Na Jego pamiątkę – aż do śmierci, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 39-48.

Cordes Paul Josef abp, Specyfika pomocy chrześcijańskiej, Z życia Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 135-144.

Cordes Paul Josef abp, Zagubione ojcostwo, tłum. Jan Koźbiał, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2005, ss. 228, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 178-179.

Cordes Paul Josef kard., Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość, tłum. Winfried Lipscher, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 174, oprac. kp, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 183-184.

Cordes Paul Josef, Zło dobrem zwyciężaj. Granice psychologii i moc wiary, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2012, ss. 140, oprac. jz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 184-186.

Corti Renato bp, Pięć znaków kapłańskiego braterstwa, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 22-29.

Corti Renato, Marzi Luciano, Stevan Sergio, Co mam czynić Panie? Kierownictwo duchowe a rozeznawanie powołania. Pożyteczne wskazówki, tłum. Bruno A. Gancarz OFMConv, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2005, ss. 116, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 177-178.

Costacurta Bruna, Maryja i słowo Boże, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 98-108.

Crociata Mariano bp, Czym ma być homilia, Z życia Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 138-141.

Cucci Giovanni, Siła słabości. Depresja, kryzys, agresja, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 333, oprac. jz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 179-180.

Cuda łaski. Rozmowa z Raniero Cantalamessą OFMCap (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Wojciech Nowacki), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 75-84.

Cupiał Dariusz, Powrót do domu Ojca, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 168-171.

Cwojdziński Grzegorz, „Inteligentnemu chłopcu mówi się tylko raz”, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 173-175.

Czachowska Agnieszka, Wolność prawdziwa (Dług, reż. Krzysztof Krauze, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 184-186.

Czachowska Agnieszka, Wzór utracony, wzór odzyskany (Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda, 1999), Film, 7(2000) nr 2, s. 181-184.

Czaczkowska Ewa K., Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 398, oprac. tk, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 186-187.

Czaja Andrzej ks., Czy kapłaństwo to moja własność?, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 7-16.

Czaja Andrzej ks., Kościół jako communio, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 12-29.

Czaja Andrzej ks., Sobór Watykański II w testamencie, Pytania i odpowiedzi, 29(2005) nr 4, s. 151-154.

Czechowska Celina s., Sakrament chwili obecnej, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 169-171.

Czeluśniak Leszek MIC, Chrystus bardzo nas potrzebuje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 169-171.

Czerska Maria, Rodzina w misji, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 50-57.

Czerwik Stanisław ks., Być mistagogiem, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 122-130.

Czerwik Stanisław ks., Co nowego w nowym Mszale?, Nad nauczaniem Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 113-124.

Czerwik Stanisław ks., Kudasiewicz Józef ks., Witczyk Henryk ks., Święte Triduum Paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje, Biblioteka „Współczesnej Ambony”, 1, Kielce 2001, ss. 373, oprac. kp, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 176-177.

Czerwik Stanisław ks., Msza święta – teologia, intencje, ofiary, Nad nauczaniem Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 115-122.

Czerwik Stanisław ks., Wdzięczni Ojcu za Eucharystię , Nasza modlitwa, 34(2007) nr 1, s. 95-102.

Czerwiński Bernard ks., Oddawać swoje życie, Świadectwa, 1(1998), s. 177-180.

Człowiek musi znać swoją słabość. Rozmowa z ks. kard. Adamem Kozłowieckim SJ (rozmawia Krzysztof Mądel SJ), Nasza rozmowa, 2(1999) nr 1, s. 89-99.

Daigneault André, Droga niedoskonałości. Świętość ubogich, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 181, oprac. kp, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 183-184.

Daigneault André, Od serca z kamienia do serca z ciała przez życiowe kryzysy, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 224, oprac. tk, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 183-184.

Dajczak Edward bp, Aby Jezus wygrał, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 91-97.

Dajczak Edward bp, Pasterz, któremu musi wystarczyć mocy do miłowania, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 126-134.

Dajczak Edward bp, Szukać nowych dróg, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 159-163.

Damazyn Michał ks., Bł. ks. Michał Sopoćko jako kierownik duchowy, Nasza modlitwa, 47(2010) nr 2, s. 118-124.

Damazyn Michał ks., Singiel z kapłańskim powołaniem , Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 28-35.

Daniel-Ange ks., Prowadzić do spotkania z Nim, Świadectwa, 1(1998), s. 180-181.

Daniel-Ange o., Wiek nieulękłych męczenników, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 147-148.

Daniel-Ange o., Znak dla świata, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 69-77.

Danielski Wojciech ks., Pana mojego spotykam... w słowie i w sakramencie, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2005, ss. 178, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 177-178.

Danneels Godfried kard., Kościół w ogniu krytyki, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 49-57.

Danneels Godfried kard., Przebaczenie stwarza na nowo, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 9-15.

Dardziński Piotr, Amerykański długi Wielki Post, Z życia Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 131-138.

Dawid, Nie wiedziałem, którędy Bóg mnie poprowadzi, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 156-157.

De Castéra Bernard, Dialog uzdrowienia i nadziei, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 79-84.

Defois Gérard abp, Biskup i troska o zabłąkaną owcę, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 129-131.

Defois Gérard abp, Dellanoy Pascal bp, „A przyjęliście Mnie”, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 133-136.

Delfieux Pierre-Marie o., Bez zaufania nic nie jest możliwe, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 47-59.

Delfieux Pierre-Marie o., Będziesz miał oczy widzące [w: o. Pierre-Marie Delfieux, Źródło na pustyni miast, tłum. Kinga Strzelecka OSU, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1990, s. 101], 11(2001) nr 2, s. 128.

Delfieux Pierre-Marie o., Czym jest radość, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 21-27.

Delfieux Pierre-Marie o., Czystość – nadszedł czas, by o niej mówić, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 11-19.

Delfieux Pierre-Marie o., Jak piękna jesteś, Matko moja!, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 111-114.

Delfieux Pierre-Marie o., Magnificat, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 102-106.

Delfieux Pierre-Marie o., Przerwać spiralę nienawiści, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 73-74.

Delfieux Pierre-Marie o., Z pustymi rękami przed Nim, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 167-170.

Delp Alfred, W obliczu śmierci, tłum. Janusz Serafin CSsR, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 99, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 180-181.

Delumeau Jean, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, tłum. Agnieszka Kuryś, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, ss. 610, oprac. kp. Lektury, 7(2000) nr 2, s. 180.

Dembowski Bronisław bp, Wyzbyć się uprzedzeń, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 153-156.

Demon ten atakuje ostateczne wybory. Rozmowa z benedyktyńskimi mnichami Dom Levasseurem i Dom Naultem (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 73-77.

Demon w niewoli Słowa. Rozmowa redakcyjna (ks. Mirosław Nowosielski, Kazimierz Pek MIC, ks. Wojciech Bartkowicz, Stanisław Porczyk, Bogumił Łoziński, prowadzi ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 54(2012) nr 1, s. 71-87.

Depo Wacław bp, Spotkanie dwóch pragnień, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 49-55.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Nie zawłaszczać, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 169-172.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Prawdziwi reformatorzy, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 42-47.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Radość świętych, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 51-59.

Derdziuk Eugeniusz ks., Nie patrz na siebie, patrz na Niego, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 156-158.

De Rosa Giuseppe SJ, Ruchy kościelne dzisiaj, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 26-34.

De Seyssel Chantal, Rozwijać to, co ludzkie, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 164-166.

Derewenda Robert, Boga trzeba traktować poważnie, Z życia Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 129-134.

Deselaers Manfred ks., Bóg a zło – w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 1999, ss. 473, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 187.

Diakon Adam, Taki jest nasz Bóg, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 171-172.

Diakonat stały w Polsce. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 75-80.

Długosz Antoni bp, Zatroskani o ubogich, Nad nauczaniem Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 121-127.

Do dyspozycji innych. Rozmowa z ks. abp. Józefem Michalikiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 32(2006) nr 3, s. 82-87.

Doherty Catherine de Hueck, Dusza mojej duszy. Droga do serca modlitwy, tłum. Maria Partyka, Katarzyna Dudek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007, ss. 136, oprac. aso, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 184-185.

Doherty Catherine de Hueck, Ewangelia bez kompromisu, tłum. Maria Partyka, Katarzyna Dudek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, ss. 196, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 175-176.

Dorota i Krzysztof, Krzyż choroby, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 156-159.

Dos Santos Łucja OCD, List do księdza [Fragment listu, jaki s. Łucja, jedyny żyjący świadek objawień fatimskich, napisała 13 kwietnia 1971 do swego krewnego, ks. José Valinho, salezjanina], 5(1999) nr 4, s. 78.

Dotrzeć do zamysłu Bożego. Rozmowa z ks. Krzysztofem Bardskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 44(2009) nr 3, s. 92-100.

Draguła Andrzej ks., Bez kokieterii – dialog Jana Pawła II z młodzieżą, Z życia Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 137-145.

Draguła Andrzej ks., Indywidualizm czy charyzmat?, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 30-38.

Draguła Andrzej ks., Katechizm dla dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 126-130.

Draguła Andrzej ks., Na portalu czy od ambony?, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 39-49.

Draguła Andrzej ks., Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Biblioteka „Więzi”, 248, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2010, ss. 251, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 183-184.

Draguła Andrzej ks., Od „mówiącego” do „słuchającego”, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 7-15.

Draguła Andrzej ks., Projekt na wieczność, Nad nauczaniem Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 116-124.

Draguła Andrzej ks., Przygotować słowu grunt serca, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 7-15.

Drogi dojrzewania. Rozmowa z ks. Arturem Matuszkiem, ks. Antonínem Forbelským, ks. Zdenkiem Wasserbauerem i z ks. Michaelem Slavíkiem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 13(2001) nr 4, s. 71-89.

Drozdowicz Wojciech ks., Potraktuj drania siekierką, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 163-165.

Druka Tereze, Źródło mocy, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 175-177.

Drzewiecki Dariusz MIC, Przestałem być najemnikiem, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 158-162.

Duch Jezusa jest mocniejszy. Rozmowa z s. Briege Mckenna OSC (rozmawia ks. Tadeusz Skrzypczyk), Nasza rozmowa, 52(2011) nr 3, s. 76-80.

Duch Święty uwrażliwia na zło grzechu [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 357-358], 35(2007) nr 2, s. 156.

Duchowni to nie korporacja zawodowa. Rozmowa z ks. Januszem Bodzonem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 37(2007) nr 4, s. 91-98.

Duchowość pasterza. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 91-102.

Dudała Jarosław, Co myśli zdrowy, co myśli umierający , Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 66-73.

Dudała Jarosław, Jak św. Franciszek, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 75-82.

Dudała Jarosław, Kościół (dosłownie) otwarty, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 41-48.

Dudała Jarosław, Księża, zakładajcie rodziny... zastępcze!, Z życia Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 134-142.

Dudała Jarosław, Kwiat na pustyni, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 38-42.

Dudała Jarosław, Taka plebania, taka parafia, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 72-79.

Dumortier François-Xavier ks., Przebaczenie otwiera bramy przyszłości, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 39-48.

Dumortier François-Xavier ks., Przebaczenie otwiera, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 17-26.

Dunajski Jarosław ks., Zwierzenia zakulisowe, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 169-172.

Dunajski Jarosław ks., Żaden czas się nie powtarza, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 152-155.

Dylągowa Hanna, Dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 40-46.

Dyplomacja kościelna. Rozmowa z ks. abp. Celestino Migliore (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 60(2013) nr 3, s. 71-75.

Dyrek Krzysztof SJ, Formacja ludzka do kapłaństwa, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 1999, ss. 248, oprac. aa, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 181-182.

Dyrek Krzysztof SJ, Historia życia a powołanie, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 18-28.

Dyrek Krzysztof SJ, Posłuszni i nieużyteczni, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 17-16.

Dyrek Krzysztof SJ, Powołanie proroka Jeremiasza, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 108-114.

Dyskretna obecność. Rozmowa z Marianem Grobelnym (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 34(2007) nr 1, s. 72-79.

Dzedzej Piotr ks., Porzucone sutanny. Opowieści byłych księży, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 174, oprac. af, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 179-180.

Dziadosz Henryk SJ, Bądźcie naśladowcami moimi, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 16-23.

Dziadosz Henryk SJ, Neokatechumenat drogą wiary, Z życia Kościoła, 6(2000) nr 1, s. 151-158.

Dziadosz Henryk SJ, Nie stawiajcie oporu złemu, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 89-94.

Dziadosz Henryk SJ, W słabości przed Bogiem, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 43-48.

Działa Emanuel OP, Skrupulatom na ratunek, W drodze, Poznań 2002, ss. 100, oprac. pk, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 176-177.

Dzidek Tadeusz ks., Mistrzowie teologii. Prezentacja – antologia tekstów – dyskusja, współpraca: Ewa Hop OSC, Aleksander Horowski OFMCap, Marek Kita, Piotr Sikora, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 750, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 186-187.

Dzieduszycka-Manikowska Agnieszka, Wierzą mimo prześladowań, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 130-137.

Dzierżanowski Jerzy ks., Miłość ukryta w pantofelku, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 161-165.

Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Łukasz, Musiał Filip, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, wyd. II poprawione, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, ss. 512, oprac. ps, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 184-186.

Edward, Najdłuższa noc w życiu, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 164-167.

Edyta Stein/św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD, Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski, tłum. s. Janina Immakulata Adamska OCD, wyd. II, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin-Tczew 1999, ss. 252, oprac. ea, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 175-176.

Eldredge John, Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, tłum. Justyna Grzegorczyk, W drodze, Poznań 2003, ss. 215, oprac. mch, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 181-182.

Elred z Rievaulx, Przyjaźń duchowa, tłum. Mirosław Wylęgała OP, seria: Biblioteka Europejska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, ss. 95, oprac. ak, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 176-177.

Elżbieta, Życie jako powołanie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 168-171.

Elżbieta, Życie jako powołanie, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 111-114.

Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, ss. 808, oprac. af, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 182.

Engelbrecht Edward ks., Kapłaństwo obwarowane ślubami, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 169-171.

Episkopat Belgii, Małżeństwo dziś, Nad nauczaniem Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 125-132.

Episkopat Belgii, Wzrastać przez kryzysy, Nad nauczaniem Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 131-140.

Esquerda Bifet Juan, Duchowość kapłańska. Słudzy Dobrego Pasterza, tłum. Zespół Wydawnictwa Homo Dei, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 272, oprac. mko, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 175-176.

Estrate Pierre o., Mariam święta Palestynka. Życie siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, tłum. Dorota Śliwa, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, ss. 391, oprac. kp, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 184-185.

Etchegaray Roger kard., Maryja zawsze nas wyprzedza, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 115-116.

Eucharystia a misja Kościoła. Rozmowa z Alainem Mattheeuwsem SJ (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 36(2007) nr 3, s. 81-89.

Evdokimov Michel, Otworzyć swe serce, tłum. Helena Sobieraj, Poznań 2006, ss. 140, oprac. ez, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 180-181.

Evdokimov Paul, Szalona miłość Boga, tłum. Małgorzata Kowalska, seria: Kościół Wschodni, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 2001, ss. 155, oprac. dsz, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 176-177.

Evdokimov Paul, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. Maria Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów, seria: Bogosłowije, Warszawa 1999, ss. 296, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 177-178.

Ewa i Andrzej, Zapragnęliśmy przemiany, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 157-161.

Ewa, Czułam się i winna, i skrzywdzona, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 160-163.

Ewangelizować można zawsze i wszędzie. Rozmowa z ks. bp. Jerzym Mazurem SVD (rozmawia Andrzej Sujka), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 90-100.

Ewangelizuje wspólnota. Rozmowa z ks. bp. Grzegorzem Rysiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 56(2012) nr 3, s. 63-72.

Faber Frederick William, O samozakłamaniu, tłum. Agnieszka Ploch, Wydawnictwo „Duc In Altum”, Warszawa 2006, ss. 161, oprac. ez, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 181-182.

Fabris Rinaldo (red.), Duchowość Nowego Testamentu, tłum. Krzysztof Stopa, seria: Historia duchowości, t. II, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2003, ss. 345, oprac. as, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 176-177.

Farin Michel SJ, „Przestań grać!”, Film, 12(2001) nr 3, s. 183-186.

Faszczowa Anna, Ewangelia w Rychwałdzie, Z życia Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 133-139.

Faszczowa Anna, Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 258, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 178-179.

Faszczowa Anna, Pełni radości, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 60-69.

Fatka Jan OCD, Tajna konsekracja, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 149-153.

Favreau François bp, Będziecie kapłanami XXI wieku, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 125-129.

Fedorowicz Tadeusz ks., Duch Święty pozwała słuchać i poznawać, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 172-174.

Felix Leo, On myśli o mnie bardziej niż ja o sobie, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 149-151.

Figueiredo Anthony J. ks., O seminariach duchownych dla „późniejszych” powołań, Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 130-136.

Foltańska Anna, Życie braterskie we wspólnocie, Nad nauczaniem Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 113-123.

Forte Bruno abp, Łaska posłuszeństwa, Z życia Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 141-145.

Forte Bruno abp, Rekolekcje papieskie. Podążając za Tobą, światłem życia, tłum. Krzysztof Stopa, WAM, Kraków 2005, ss. 192, oprac. pk, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 177-178.

Forte Bruno abp, Teologia piękna a duszpasterstwo?, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 7-18.

Forte Bruno ks., List o modlitwie, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 105-109.

Forte Bruno, Cztery noce zbawienia. Pascha w tradycji żydowskiej, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 69, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 174-175.

Forte Bruno, Istota chrześcijaństwa, tłum. Krystyna Kozak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 196, oprac. kg, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 184-185.

Forte Bruno, Maryja, ikona Tajemnicy. Zarys mariologii symboliczno-narracyjnej, tłum. Bogusław Widła, seria: Theotokos, 8, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 263, oprac. as, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 118-179.

Forycki Roman SAC, Prawda o Ojcu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 51-59.

Franciszek papież - Bergoglio Jorge Mario kard., Nie zgadzaj się na zło!, Katolicka Agencja Informacyjna, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 320, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 176-177.

Franciszek, Jego horyzonty [w: Franciszek, Homilia podczas Mszy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 7(2013), s. 21], 61(2013) nr 4, s. 86.

Franciszek, Na co komu chory ksiądz?, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 161-163.

Franciszek, Przyznać Mu miejsce [w: Franciszek, Homilia podczas Mszy w bazylice św. Pawła za Murami, 14 kwietnia 2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 6(2013), s. 19], 61(2013) nr 4, s. 130.

Franciszek, Wędrowanie, budowanie, wyznawanie [w: Franciszek, Homilia podczas Mszy w Kaplicy Sykstyńskiej na zakończenie konklawe, 14 marca 2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(2013), s. 8], 61(2013) nr 4, s. 8.

Franciszkanin z SS. Prawdziwa historia Gereona Goldmanna OFM, tłum. Olga Martyniak, Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2009, ss. 324, oprac. ank, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 187-188.

Franz Raymond, Kryzys sumienia. Konflikt między lojalnością wobec Boga a lojalnością względem swojej religii, Koncept Design, Myślęcinek 2006, ss. 511, oprac. tk, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 182-184.

Frattallone Raimondo SDB, Kierownictwo duchowe dziś, tłum. Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Małgorzata Sternal, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 424, oprac. iw, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 177-179.

Friszke Andrzej, Zaremba Marcin, Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, Instytut Studiów Politycznych PAN - Towarzystwo Więź, Biblioteka „Więzi”, 177, Warszawa 2005, ss. 332, oprac. mg, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 183-184.

Fudala Stanisław OCD, Przez Syberię na górę Karmel, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 33-42.

Fuellenbach Johannes SVD, Uczeń w drodze do Jerozolimy, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 7-16.

Gajowy Kazimierz Jan SDB, Wiara maronitów, Z życia Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 144-146.

Galot Jean SJ, Pięćdziesiątnica i Kościół, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 58-70.

Garcia Jaime OSA, Modlić się psalmami, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 50-58.

Garcia Jaime OSA, W tobie mam upodobanie, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 113-117.

Gargano Innocenzo OSBCam, Zgłębianie Słowa Bożego w „lectio divina”, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 112, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 181.

Gargano Innocenzo, „Lectio divina” do opisów zmartwychwstania, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2003, ss. 235, oprac. kp, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 178-179.

Garzonio Marco (red.), Serce kapłana. Wychowanie uczuciowe i emocjonalne prezbiterów, tłum. Magdalena Wrona, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2011, ss. 128, oprac. ar, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 176-177.

Gawkowska Aneta, Marsze dla życia, Z życia Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 139-147.

Gawryś Cezary, Szczęśliwy Papież, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 171-173.

Gdy radość budzi nadzieję, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2010, ss. 131, oprac. jz, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 172-173.

Gea José bp, Nie pogrzebać swojego kapłaństwa za życia, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 163-167.

Gender – globalną normą? Rozmowa z Marguerite Peeters (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 60(2013) nr 3, s. 85-90.

Georges Bertrand, Diakonat stały, Z życia Kościoła, 43(2009) nr 2, s. 142-148.

Giallanza Joel CSC, Gdy fundamentalista szuka pomocy duchowej, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 48-58.

Giemza Bogdan SDS, Na ramionach Pasterza, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 173-176.

Giemza Bogdan SDS, Rachunek sumienia Kościoła w świetle Apokalipsy, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 208, oprac. am, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 178-179.

Giertych Wojciech OP, Czemu dać ostatni głos: sumieniu czy prawu?, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 39-48.

Giertych Wojciech OP, Drogi duchowości, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 25-32.

Giertych Wojciech OP, Etyka ekonomii, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 57-64.

Giertych Wojciech OP, Kto tu jest najważniejszy?, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 24-31.

Giertych Wojciech OP, Modlitwa a celibat, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 39-48.

Giertych Wojciech OP, Odtruwanie łaski, Wydawnictwo M, Kraków 2011, ss. 322, oprac. pk, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 180.

Giertych Wojciech OP, Papieże bez seminarium, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 24-29.

Giertych Wojciech OP, Przez Niego, z Nim i w Nim..., Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 16-25.

Giertych Wojciech OP, Przez Niego, z Nim i w Nim..., Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 28-37.

Giertych Wojciech OP, Religijność to jeszcze nie wszystko, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 7-16.

Giertych Wojciech OP, Rozbić mur nienawiści, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 13-22.

Giertych Wojciech OP, Rozruch wiary, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 232, oprac. ank, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 177-178.

Giertych Wojciech OP, Scyzoryk św. Dominika, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 16-25.

Giertych Wojciech OP, Szczęście się przyjmuje, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 7-14.

Giertych Wojciech OP, Teologia głoszonego słowa, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 15-22.

Giertych Wojciech OP, Tradycja dająca zakorzenienie, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 28-36.

Giertych Wojciech OP, Uwalnianie wolności, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 9-19.

Giertych Wojciech OP, Wynagradzać Panu Jezusowi?, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 32-41.

Giertych Wojciech OP, Wytrwałość jeszcze nie jest cnotą [w: Wojciech Giertych OP, Fides et ratio, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2012, s. 71-72], 56(2012) nr 3, s. 106.

Giertych Wojciech OP, Wziął, pobłogosławił, łamał i rozdawał, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 154-166.

Giertych Wojciech OP, Zraniona męskość a kapłaństwo , Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 103-110.

Giertych Wojciech OP, Żebrać czy pracować?, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 23-31.

Gilbert Guy ks., Najpiękniejsze kazanie, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 170-171.

Giordani Bruno, Wybrane przez Chrystusa. Kobiety konsekrowane. Studium psychologiczne, tłum. Krystyna Kozak, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004, ss. 390, oprac. ez, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 179-180.

Glapka Jolanta RSCJ, Patrzyliśmy w tym samym kierunku, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 159-162.

Glemp Józef kard., Niech Bóg wybaczy [z Wprowadzenia pokutnego do Mszy świętej. Plac Teatralny w Warszawie, 20 maja 2000], 9(2000) nr 4, s. 154.

Glemp Józef kard., Słowo wstępne, 1(1998), s. 7-8.

Godnarski Artur ks., Szkoła Nowej Ewangelizacji, Z życia Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 137-145.

Gogolewski Tadeusz ks., Myśleć i rozumieć w Kościele, oprac. Paweł Bieliński, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2010, ss. 421, oprac. pb, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 180-181.

Gołębiowski Krzysztof, Kolejne progi przekroczone, Z życia Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 145-152.

Gołębiowski Krzysztof, Piotr bez władzy?, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 75-83.

Goutierre Marie-Dominique, Człowiek w obliczu własnej śmierci. Absurd czy zbawienie?, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2001, ss. 196, oprac. ak, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 179-180.

Gouvernaire Jean SJ, Życie według Ducha, tłum. Mariusz Bigiel, Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2009, ss. 127, oprac. ws, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 179-180.

Góra Mirosława s., Nikt nie traktował mnie ulgowo, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 164-167.

Górny Grzegorz, Katolicyzm w USA, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 65-71.

Górny Grzegorz, Rosikoń Janusz, Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, Wydawnictwo Rosikon Press, Warszawa 2012, ss. 335, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 180-181.

Górny Grzegorz, Wdzięczni Benedyktowi XVI, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 7-10.

Górny Grzegorz, Żywa katecheza, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 166-170.

Górzyński Józef ks., Sakralna przestrzeń celebracji, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 17-24.

Grajewski Andrzej, Bilans Komisji Majątkowej, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 61-70.

Granat Wincenty ks., Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 459, oprac. kg, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 173-174.

Grefkowicz Andrzej ks., Duszpasterz wobec uzależnionych od złego ducha, Pytania i odpowiedzi, 39(2008) nr 2, s. 151-158.

Grefkowicz Andrzej ks., Odnowa w Duchu Świętym, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 128-135.

Greshake Gisbert ks., Już tutaj „tamten świat”, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 42-50.

Greshake Gisbert, Być kapłanem dzisiaj, tłum. Wiesław Szymona OP, W drodze, Poznań 2010, ss. 558, oprac. kp, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 173-174.

Greshake Gisbert, Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej, tłum. Joanna Kubaszczyk, W drodze, Poznań 2010, ss. 158, oprac. ank, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 182-183.

Grimaux Thomas, Męczennicy roku 2000, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 157-158.

Grocholewski Zenon abp, Sprawa nas wszystkich, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 133-137.

Grocholewski Zenon kard., Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa, tłum. Krzysztof Stopa, ks. bp Marek Jędraszewski, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 101, oprac. pw, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 175-176.

Groeschel Benedict J. CFR, Duchowy rozwój. Psychologia a mistyka, tłum. Ewa Czerwińska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 312, oprac. as, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 185.

Groeschel Benedict J. CFR, Moc w słabości. Jak pokonywać swoje wady w drodze ku Bogu, tłum. Jan Maciej Głogoczowski, eSPe, Kraków 2003, ss. 186, oprac. ez, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 178-179.

Groeschel Benedict J. CFR, Najważniejsze pytanie życia: Czy będę zbawiony?, tłum. Ewa Czerwińska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 276, oprac. iw, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 181-182.

Groeschel Benedict J. CFR, O odwadze życia w czystości, tłum. Jerzy Wocial, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 140, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 182.

Groeschel Benedict J. CFR, Wyjść z mroku. Co robić gdy życie straciło sens?, tłum. Jacek Partyka, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 254, oprac. mm, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 174-175.

Gromanová Mária Bernadeta SSpS, Trzeba żyć między ludźmi, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 164-166.

Gronkiewicz-Waltz Hanna, Wewnętrzny barometr, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 162-163.

Grün Anselm OSB, Krzyż. Symbol odkupionego człowieka, tłum. Magdalena Ruta, WAM, Kraków 1998, ss. 111, oprac. mk, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 184.

Grün Anselm OSB, Medytacja słowa Bożego drogą do nadziei, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 15-22.

Grün Anselm OSB, Sumienie, życie, wolność, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 9-17.

Grün Anselm, Ludzi prowadzić – budzić życie. Co ma do powiedzenia Reguła św. Benedykta tym, którzy zajmują kierownicze stanowiska, tłum. Waldemar Wesoły, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2001, ss. 119, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 177-178.

Grün Anselm, Wypłynąć na głębię. Biblijne obrazy uzdrawiającego duszpasterstwa, seria: Formacja kapłańska i zakonna, tłum. Bogusław Widła, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 96, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 176-177.

Grygiel Ludmiła, Polskie arcydzieło mistyczne, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 18-30.

Grygiel Ludmiła, Spowiednik świętej, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 53-61.

Grygiel Ludmiła, Św. Katarzyna ze Sieny jako nauczycielka modlitwy apostolskiej, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 97-108.

Grygiel Ludmiła, Święta reformatorka, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 29-37.

Grygiel Ludmiła, Zatroskanie świętych o Kościół, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 19-27.

Grygiel Stanisław, Jestem, więc modlę się, Flos Carmeli, Poznań 2012, ss. 252, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 187-188.

Grygorcewicz Zbigneiw MIC, Na końcu świata, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 171-173.

Grzegorczyk Sławomir ks., Te rekolekcje były inne, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 164-166.

Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, seria: Źródła Myśli Teologicznej, 39, tłum. Marta Przyszychowska, WAM, Kraków 2006, ss. 156, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 178-179.

Grzegorz, Krótkie świadectwo o przebaczeniu, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 164.

Grzybowski Jacek ks., „Bóg jest pierwszy” – Benedykta XVI rozmowa o Kościele i świecie, Z życia Kościoła, 51(2011) nr 2, s. 147-154.

Grzybowski Jacek ks., Nadzieja jako zaufanie miłości , Nad nauczaniem Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 122-130.

Grzybowski Jerzy, Anatomia słuchania i mówienia, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 25-33.

Grzybowski Jerzy, Czy psychologia komunikacji wystarczy?, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 43-51.

Grzybowski Jerzy, Dialog jako droga duchowości w małżeństwie i nie tylko, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 152, oprac. ak, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 183-184.

Grzybowski Jerzy, Formacja serca, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 45-52.

Grzybowski Jerzy, Nie potrzebują lekarza zdrowi, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 167-171.

Grzybowski Jerzy, Romans, zdrada i co dalej?, W drodze, Poznań 2009, ss. 148, oprac. agr, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 186-187.

Grzybowski Jerzy, Upominać, nie upominając, i rozpoznać upomnienie, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 43-51.

Grzybowski Wacław, Dar wyzwolenia, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 171-173.

Grzywocz Krzysztof ks., Czy zakochani będą zbawieni?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 62-70.

Grzywocz Krzysztof ks., Godzina się zniża, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 112-115.

Grzywocz Krzysztof ks., Kontemplacja biblijna szkołą formacji serca, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 15-24.

Grzywocz Krzysztof ks., Kto Mnie widzi, widzi i Ojca, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 35-45.

Grzywocz Krzysztof ks., Reguły przyjaźni, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 32-38.

Grzywocz Krzysztof ks., Świadek kapłańskiego życia. Hans Urs von Balthazar, Artykuły, 1(1998), s. 65-72.

Guardini Romano, Aniołowie. Rozważania teologiczne, tłum. Agnieszka Węgrzycka-Gulińska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 85, oprac. as, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 177-178.

Guardini Romano, Pismo Święte i nauka wiary. Poznanie duchowe, które otrzymuje się w darze, tłum. Konrad Czuba, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ss. 67, oprac. pk, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 175-176.

Gueudet Philippe ks., Madeleine Delbrêl i słowo Boże, Nasza modlitwa, 30(2006) nr 1, s. 95-98.

Guillet Marie s., Trudności wiele mnie nauczyły, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 165-171.

Gulisano Paolo, Tolkien. Mit i łaska, tłum. Agnieszka Kuciak, W drodze, Poznań 2002, ss. 232, oprac. szb, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 182-183.

Gumienny Wiktor MIC, „Licheń – chciałbym to zobaczyć”, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 180-182.

Hahn Scott, Moc słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, tłum. Piotr Blumczyński, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 188, oprac. jk, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 180-181.

Hajduk Tadeusz SJ, Jak Jezus formował Apostołów, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 34-42.

Hajduk Tadeusz SJ, Powiedz ludziom, że kocham ich, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 165-168.

Halik Tomáš ks., Noc spowiednika. Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej, tłum. Andrzej Babuchowski, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 248, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 180-182.

Halina, Nie marnować życia, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 168-171.

Halina, Spotkanie z ikoną, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 164-167.

Halkiewicz Franciszek, ABC troski o zdrowie, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 49-58.

Hanna, Jesteśmy do siebie podobni, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 171-174.

Haręzga Stanisław ks., Ewangeliczny obraz domu, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 15-23.

Haręzga Stanisław ks., Jezus – egzorcysta, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 7-15.

Haręzga Stanisław ks., Jezus nie działał sam, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 20-26.

Haręzga Stanisław ks., Jezus wobec opinii o sobie, Nasza modlitwa, 42(2009) nr 1, s. 95-101.

Haręzga Stanisław ks., Jezus wobec prawdziwego i fałszywego zgorszenia, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 11-18.

Haręzga Stanisław ks., Karmić się Słowem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 168-170.

Haręzga Stanisław ks., Słowo o „dziś”, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 7-15.

Haręzga Stanisław ks., W biblijnej szkole życia. Materiały do lectio divina, Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań 2009, ss. 248, oprac. tk, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 179-180.

Haręzga Stanisław ks., W Jezusowej szkole modlitwy, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 7-16.

Harmonia między słowem a znakiem. Rozmowa z ks. Józefem Górzyńskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 65-74.

Hart Archibald D., Adrenalina a stres, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań, 2003, ss. 302, oprac. er, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 180-181.

Hart Archibald D., Męska depresja, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2004, ss. 352, oprac. ez, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 183-184.

Hebert Geneviève, Uczyć się mówienia prawdy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 43-48.

Hemfelt Robert, Minirth Frank, Meier Paul, Miłość to wybór. O terapii współuzależnień, tłum. Renata Towlson, W drodze, Poznań 2004, ss. 332, oprac. dsz, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 179-180.

Hepp Peter, Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku, tłum. Henryk Kompf, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008, ss. 330, oprac. af, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 186-187.

Herbert Zbigniew, Do rzeki [w: Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 16], 13(2001) nr 4, s. 172.

Herbert Zbigniew, Portret końca wieku [w: Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 73], 13(2001) nr 4, s. 142.

Herbert Zbigniew, Prośba [w: Zbigniew Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 86], 13(2001) nr 4, s. 126.

Herbert Zbigniew, Utwory rozproszone (Rekonesans), wybór i oprac. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2011, ss. 496, oprac. mmi, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 186-187.

Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2004, ss. 424, oprac. szb, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 184-185.

Hertling Joanna s., Ewangelizacja przez liturgię, Z życia Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 121-129.

Heschel Abraham J., Architektura czasu [w: Abraham J. Heschel, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, tłum. Henryk Halkowski, Wydawnictwo Atext, Gdańsk 1994, s. 13], 36(2007) nr 3, s. 114.

Heschel Abraham J., O Bogu ukrywającym się [w: Abraham J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. Katarzyna Wojtkowska-Lipska, SIW Znak, Kraków 2001, s. 131-132], 30(2006) nr 1, s. 144.

Heschel Abraham Joshua, Boska wizja człowieka [w: Abraham J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. Katarzyna Wojtkowska-Lipska, SIW Znak, Kraków 2001, s. 110], 15(2002) nr 2, s. 120.

Heschel Abraham Joshua, Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, tłum. Albert Gorzkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2008, ss. 544, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 179-180.

Heschel Abraham Joshua, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, tłum. Henryk Halkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 211, oprac. kp, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 182-183.

Hildebrand Dietrich von, Koń trojański w Mieście Boga, tłum. Jerzy Wocial, Fronda, Warszawa 2000, ss. 215, oprac. mch, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 181-182.

Hildegarda z Bingen, Wizje czyli poznaj drogi Pana, tłum. i oprac. Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2011, ss. 282, oprac. ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 180-181.

Hillesum Etty, Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943, tłum. Iwona Piotrowska, WAM, Kraków 2000, ss. 249, oprac. aa, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 179-180.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Kiedy siedzę, siedzę, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 55-64.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Kondycja psychiczna księdza, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 43-50.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Logika świata a logika chrześcijańska, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 22-30.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Psychologiczne aspekty wyznania grzechu, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 15-22.

Hlebowicz Adam (oprac.), Ateiści zobaczyli świadectwo wiary. Częstochowa ’91. Relacje, wywiady, artykuły, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 244, oprac. kp, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 185-186.

Homoseksualizm i nadzieja. Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA, tłum. Maciej Giertych, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004, ss. 64, oprac. mko, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 182-183.

Horak Tomasz ks., Słowem Słowu służyć, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 164-166.

Hoye William J., Teologiczne błędy myślowe, tłum. Paulina Kolińska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 190, oprac. kp, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 184-185.

Hubaut Michel OFM, Naśladujmy Boga, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 110-112.

Huk Tadeusz ks., Gdy penitent nie widzi swoich grzechów, Pytania i odpowiedzi, 23(2004) nr 2, s. 151-154.

Huk Tadeusz ks., Spowiedź księdza, Pytania i odpowiedzi, 34(2007) nr 1, s. 149-153.

Huk Tadeusz ks., Tracić czas dla Boga, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 105-113.

Hummes Cláudio kard., Znaczenie celibatu osób duchownych, Nad nauczaniem Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 120-128.

Hybels Bill, Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy, tłum. Elżbieta Mistachowicz, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2006, ss. 152, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 179.

Iwanow Wiaczesław, Względny walor kultury [w: Michaił Gerszenzon, Wiaczesław Iwanow, Korespondencja z dwóch kątów, tłum. i oprac. Bogusław Żyłko, Wydawnictwo Literatura net.pl, Gdańsk 2007, s. 25-26], 54(2012) nr 1, s. 70.

Iwińska Paulina, Przyszedł czas (Wielka cisza, reż. Philip Gröning), Film, 35(2007) nr 2, s. 187-190.

J. H., Mój Damaszek, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 163-166.

Jacek Salij OP, Najdłuższy rok w ludzkich dziejach, Nad nauczaniem Kościoła, 6(2000) nr 1, s. 139-150.

Jacyniak Aleksander SJ, W głąb wiary (Wyspa, reż. Paweł Łungin, 2006), Film, 43(2009) nr 2, s. 183-187.

Jacyniak Aleksander SJ, Znaki na ścieżkach wiary – aktualność ikony, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 51-59.

Jagodziński Henryk M. ks., Na przedmurzu chrześcijaństwa... Błogosławiony Kardynał Alojzije Stepinac i Chorwacja, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 159, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 184-185.

Jak pielgrzymować do miejsc świętych? Rozmowa z Romanem Tkaczem SAC (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 98-102.

Jak przełożyć podniecenie na wzruszenie. Rozmowa z Janem Górą OP (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 30(2006) nr 1, s. 86-94.

Jakimowicz Marcin, Dwie łopaty i kot gratis, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 48-54.

Jamrozek Stanisław bp, Bł. Jan Balicki – blisko ludzkiej biedy, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 62-69.

Jan Kasjan, O przyjaźni. Rozmowa XVI z abba Józefem, tłum. ks. Arkadiusz Nocoń, seria: Z Tradycji Mniszej, 49, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2011, ss. 74, oprac. jz, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 174-175.

Jan Paweł II, Aby powtórzyć Magnificat [w: Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 37], 44(2009) nr 3, s. 154.

Jan Paweł II, Akceptacja ciała [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 14 maja 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(1980), s. 12], 21(2003) nr 4, s. 80.

Jan Paweł II, Człowiek w świecie [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 85-86], 28(2005) nr 3, s. 136.

Jan Paweł II, Do Kościoła w Polsce [z homilii wygłoszonej do Polaków. Rzym, 6 lipca 2000], 9(2000) nr 4, s. 172.

Jan Paweł II, Droga wiary Służebnicy Pana [w: Bł. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 14], 54(2012) nr 1, s. 88.

Jan Paweł II, Ku Kościołom Wschodu [w: Jan Paweł II, Orientale lumen, 3,5], 6(2000) nr 1, s. 104.

Jan Paweł II, Matko Jezusa Chrystusa [PDV, 82], 4(1999) nr 3, s. 112.

Jan Paweł II, Nadzieja na wyzwolenie [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 172], nr spec. 1(2005), s. 114.

Jan Paweł II, Nowy sens cierpienia [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 171-172], nr spec. 1(2005), s. 38.

Jan Paweł II, O kapłaństwie, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 140-153.

Jan Paweł II, Odpowiedzialne posłuszeństwo [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 19], 22(2004) nr 1, s. 150.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, ss. 176, oprac. wa, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 175-176.

Jan Paweł II, Poruszenia serca [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5], 21(2003) nr 4, s. 140.

Jan Paweł II, Pragnienie życia braterskiego, Nad nauczaniem Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 115-120.

Jan Paweł II, Proś za nami Twego Syna [z Aktu zawierzenia. Jubileusz Biskupów, Rzym, 8 października 2000], 11(2001) nr 2, s. 138.

Jan Paweł II, Prymat łaski [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 12], 22(2004) nr 1, s. 172.

Jan Paweł II, Przed Panem [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 16], 22(2004) nr 1, s. 124.

Jan Paweł II, „Przymus ciała” [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 23 lipca 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 7(1980), s. 6], 21(2003) nr 4, s. 128.

Jan Paweł II, Radość Wieczernika, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 9-14.

Jan Paweł II, Sens ludzkiego życia [w: Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 2005 roku, 2], 27(2005) nr 2, s. 80.

Jan Paweł II, Służyć Jego owczarni, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 103-106.

Jan Paweł II, Spontaniczność [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5-6], 21(2003) nr 4, s. 156.

Jan Paweł II, W Bożych rękach [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 57], 28(2005) nr 3, s. 104.

Jan Paweł II, W Bożych rękach [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 57], nr spec. 1(2005), s. 84.

Jan Paweł II, W mocy Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 153-154], nr spec. 1(2005), s. 102.

Jan Paweł II, W szkole Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 28], 22(2004) nr 1, s. 86.

Jan Paweł II, Wiara, odpowiedzialność i odwaga [w: Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004, s. 161-162], 26(2005) nr 1, s. 124.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004, ss. 168, oprac. ww, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 173-174.

Jan Paweł II, Zabiegać o przebaczenie, Nad nauczaniem Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 150-156.

Jan Paweł II, Zanurzony w słowie Pana [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 15], 22(2004) nr 1, s. 102.

Jan Paweł II, Zaszczepienie w boskości [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 103], 28(2005) nr 3, s. 86.

Jan Paweł II, Zawierzenie Trójcy Świętej [w: Jan Paweł II, Slavorum apostoli, 31], 7(2000) nr 2, s. 82.

Jan, W chwilach zwątpienia i rozdarcia, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 159-162.

Jankowiak Krzysztof, Niedoceniony ewangelizator, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 49-54.

Jankowiak Krzysztof, Prorok, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 60-66.

Jankowski Augustyn OSB, Abba, czyli ojciec, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 67-71.

Jankowski Augustyn OSB, Dwadzieścia dialogów Jezusa, Wydawnictwo Nemrod, Kraków 2004, ss. 164, oprac. as, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 177-178.

Janocha Michał ks., Ikona Bożego Narodzenia, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 116-123.

Janocha Michał ks., Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 125-129.

Janocha Michał ks., Ikona Zaśnięcia Maryi, Nasza modlitwa, 17(2002) nr 4, s. 105-112.

Janocha Michał ks., Nie możemy zapomnieć piękna tego..., Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 56-65.

Janocha Michał ks., Szczęście małe, szczęście wielkie, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 162-164.

Janocha Michał ks., Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 106-112.

Janusz, Życie w jednym ciele, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 158-161.

Januszewski Jarosław, Świętować z radością, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 105-110.

Janyga Wojciech ks., Granice wolności słowa – obraza uczuć religijnych, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 50-59.

Janyga Wojciech, Chrystus otwiera nam oczy, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 148-150.

Janyga Wojciech, Ksiądz, czyli także brat, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 165-169.

Jar Lech ks., Iść pewnie po niepewnych drogach, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 172-174.

Jarosiewicz Rafał ks., Wrogość za nic?, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 159-162.

Jarosław, Kuracja katechumenalna, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 155-157.

Jarosz Marek ks., Lęk a powołanie, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 46-53.

Jarosz Stanisław OSPPE, Biblia w areszcie, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 155-158.

Jarosz Stanisław OSPPE, Doświadczenie paschy, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 153-157.

Jarosz Stanisław OSPPE, Idź na całość za Jezusem. Inaczej o powołaniu, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc, Częstochowa 2012, ss. 150, oprac. jz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 181-182.

Jaskóła Piotr ks., Ukryte świadectwo Ducha, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 30-36.

Jaskuła Andrzej ks., Gdyby moja mama widziała, jak jej skarb cierpi..., Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 145-148.

Jastrząb Dariusz ks., Chrystus wobec ateizmu u Fiodora Dostojewskiego, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 72-81.

Jastrząb Dariusz ks., Diabeł według Bułhakowa, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 58-68.

Jastrząb Dariusz ks., Judasz – apostoł wyobcowany, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 89-96.

Jastrząb Dariusz ks., Między Bogiem a człowiekiem, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 7-12.

Jastrząb Dariusz ks., O rozmowach z klerykiem, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 45-52.

Jastrząb Dariusz ks., Poszarpana dusza księdza u Greene’a, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 59-67.

Jastrząb Dariusz ks., Przymierze między Ewangelią a sztuką, Nad nauczaniem Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 121-126.

Jastrząb Dariusz ks., Strategia złego ducha u C. S. Lewisa, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 52-60.

Jastrząb Dariusz ks., Trwoga jako „córka Boża” u Georgesa Bernanosa, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 80-88.

Jastrząb Dariusz ks., Wiejski proboszcz u Bernanosa, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 83-92.

Jastrząb Dariusz, Duchowy świat Dostojewskiego, WAM, Kraków 2009, ss. 136, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 182-183.

Jaworski Maciej OCD, „Kwemera”, czyli wierzyć. Świadectwo wiary Kościoła w Rwandzie, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 248, oprac. bz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 183-184.

Jaworski Maciej OCD, „Pomóż mi przebaczyć”, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 157-160.

Jaworski Maciej OCD, Bracia na śmierć i życie, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 167-170.

Jaworski Maciej OCD, Małżeńska podróż ku świętości, Z życia Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 150-156.

Jaworski Maciej OCD, Spojrzenie z serca Afryki. Świadectwo wiary Kościoła w Rwandzie, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, ss. 240, oprac. af, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 185-186.

Jaworski Maciej OCD, Zamiast dryblingu, Z życia Kościoła, 60(2013) nr 3, s. 134-140.

Jaworski Maciej OCD, Moc przebaczenia, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 169-173.

Jaworski Romuald ks., Co ksiądz powinien wiedzieć o swej seksualności?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 50-61.

Jaworski Romuald ks., Co zasiejemy, to zbierzemy, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 23-32.

Jaworski Romuald ks., Nowe czasy – nowa formacja, Nad nauczaniem Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 121-130.

Jaworski Romuald ks., O rozczarowaniach dobrych i złych, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 7-14.

Jaworski Romuald ks., Pragnienie – potrzeba – żądza władzy, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 16-26.

Jaworski Romuald ks., Seminarium miejscem dojrzewania sumienia, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 41-50.

Jaworski Romuald ks., Trudności w pracy księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 22-32.

Jégou Marie-Pascale, Ogień Hostii. Eucharystia źródłem przemiany człowieka i świata, tłum. Dorota Samsel, W Drodze, Poznań 2009, ss. 222, oprac. ank, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 180-181.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona „Jezus z Przyjacielem”, Nasza modlitwa, 38(2008) nr 1, s. 93-99.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona chrztu Jezusa, Nasza modlitwa, 46(2010) nr 1, s. 108-114.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona obmycia nóg, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 109-114.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona Pokłonu Mędrców ze Wschodu, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 89-95.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona Zstąpienia Jezusa do piekieł, Nasza modlitwa, 43(2009) nr 2, s. 108-113.

Jerominek Andrzej MIC, Modlitwa serca, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 95-101.

Jerominek Andrzej MIC, Ty jesteś promieniowaniem Ojca, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 108-114.

Jerominek Andrzej MIC, Ukrzyżowany Król, Nasza modlitwa, 58(2013) nr 1, s. 106-110.

Jerominek Andrzej MIC, Wobec Świętej Trójcy z Andrzejem Rublowem, Nasza modlitwa, 56(2012) nr 3, s. 83-89.

Jestem bo jesteś.” Z księdzem Janem Twardowskim rozmawia Helena Zaworska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, ss. 152, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 185-186.

Jestem coś winien Panu Bogu. Rozmowa z Janem Melą (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 57(2012) nr 4, s. 69-79.

Jestem od zamiatania drogi do Kościoła. Z dr Elżbietą Sujak rozmawia Cezary Sękalski, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2009, ss. 329, oprac. ank, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 178-179.

Jesteśmy spadkobiercami chrztu Rusi. Rozmowa z ks. abp. Janem Martyniakiem (rozmawia Grzegorz Polak), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 98-103.

Jeśli jest zaufanie. Rozmowa z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem (rozmawia Jacek Pleskaczyński SJ), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 74-84.

Jeż Ignacy bp, Spokój na emeryturze?, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 68-75.

Jędryka Irena Urszula s., Spowiedź pod drzewem mango, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 151-153.

Jędryszek Janusz OFMConv, Misterium Wielkiej Soboty, Nasza modlitwa, 49(2010) nr 4, s. 110-115.

Jędryszek Janusz OFMConv, Triduum Paschalne w Darłowie, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 121-135.

Jędrzejewski Wojciech OP, 10 sposobów na głupotę (własną), Wydawnictwo Fides, Kraków 2005, ss. 77, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 178-179.

Jędrzejewski Wojciech OP, Niespokojne pytania, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 45-50.

Jolanta, Światło na mojej ścieżce, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 158-161.

Jończyk Alicja RM, Ożywcza świeżość „Tryptyku rzymskiego”, Muzyka, 33(2006) nr 4, s. 181-187.

Joyeux Henri i Christine, Celibat konsekrowany a wychowanie do miłości, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 46-57.

Joyeux Henri i Christine, Homoseksualizm w nauczaniu Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 131-142.

Jóźwik Mateusz, Chrystus na Woodstocku, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 160-162.

Juliana z Norwich, Lęk i miłość [w: Juliana z Norwich, Objawienia Bożej miłości, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2007, s. 239], 49(2010) nr 4, s. 156.

Juliana z Norwich, Objawienia Bożej Miłości, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2007, ss. 275, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 182-183.

Julianna z Norwich, Objawienia Bożej miłości, tłum. Wanda Szymańska, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1997, ss. 108, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 187-188.

Kaczmarek Janusz ks., List do kleryków, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 173-175.

Kaczmarek Wojciech, Zdrada Judasza w dramacie K. H. Rostworowskiego ‘Judasz z Kariothu’, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 52-60.

Kaczor Magdalena, Poczułam wiatr w żaglach, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 162-164.

Kaczyński Lech, Wolność i prawda, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 7-11.

Kamiński Leszek ks., Św. Brat Albert jako nauczyciel sztuki i piękna, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 43-47.

Kamiński Marek, Moje bieguny. Dzienniki z wypraw 1990-1998, Ideamedia, Gdańsk 1998, ss. 448, oprac. af, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 188.

Kapera Rudolf, Byłem człowiekiem małej wiary, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 167-168.

Kapłański Zbigniew ks., Migawki z życia katechety, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 160-162.

Kapłańskie kryzysy. Rozmowa z Willim Lambertem SJ (rozmawiają Józef Augustyn SJ i Stanisław Łucarz SJ), Nasza rozmowa, 12(2001) nr 3, s. 75-84.

Kapturczak Zbigniew ks., Budowanie wspólnoty, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 156-159.

Karol de Foucauld, „Umiłowane ostatnie miejsce.” Listy do braci trapistów, tłum. Nelly Przybylska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, ss. 488, oprac. jz, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 187-188.

Karol de Foucauld, Z biegiem czasu. Antologia pism duchowych, tłum. Magdalena Brodniewicz, W drodze, Poznań 2004, ss. 260, oprac. th, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 171-173.

Kasiłowski Piotr SJ, Odmienieni przez smutek, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 97-101.

Kasjaniuk Antonina CSDP, Marzenia kobiet – propozycje zakonów, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 53-62.

Kasowski Ronald Rafał ks., Panie, Ty wszystko wiesz, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 165-168.

Kasper Walter kard., O współpracy człowieka z Bogiem, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 149-156.

Kasperowicz Ryszard, Od myśli antycznej do nowoczesności, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 48-55.

Kaszak Grzegorz bp, Halloween i gen pogaństwa , Pytania i odpowiedzi, 56(2012) nr 3, s. 147-150.

Katecheza bez ewangelizacji? Rozmowa z Kazimierzem Misiaszkiem SDB (rozmawiają Alicja Wysocka i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 69-72.

Katolicyzm polski dziś i jutro, oprac. zbiorowe, Wydawnictwo M - Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Kraków - Warszawa 2001, ss. 142, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 182-183.

Kawecki Witold CSsR, W stronę trzeciego tysiąclecia. Kościół wobec przemian społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 1999, ss. 276, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 177-178.

Kazik, Nienawidziłem rektora, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 166-169.

Kazimierz Nycz bp, Kościół w szkole czy szkoła w Kościele?, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 16-25.

Keler Konrad SVD, Ataki na wspólnoty chrześcijańskie w Indiach, Z życia Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 133-142.

Kempiak Ryszard SDB, Lectio divina we wspólnocie parafialnej, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 25-34.

Kempiak Ryszard SDB, Weź księgę Pisma Świętego... Propozycje „lectio divina” na Adwent i czas przygotowania paschalnego, Wydawnictwo Lamis, Wrocław 2003, ss. 341, oprac. ps, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 172-173.

Kessler Volker, Krytykować nie raniąc. Nauka płynąca z przypowieści Salomona, tłum. Natasza Stelmaszyk, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006, ss. 64, oprac. er, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 185-186.

Kęcik Wiesław Piotr, Byłem religijnym poganinem, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 162-166.

Kępiński Antoni, Psychiatria humanistyczna. Kompendium, wybór i układ: Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, ss. 344, oprac. ar, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 180-181.

Kiedy Jezus przychodzi w glanach, Wydawnictwo in plus, Gorzów Wlkp. 2003, ss. 122, oprac. szb, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 181-182.

Kiedy ludzie słuchają słowa [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, II, 1], 23(2004) nr 2, s. 68.

Kiejza Andrzej OFMCap, Błaganie psalmisty, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 99-103.

Kieniewicz Piotr MIC, Formacja seminaryjna dla rodziny, Nad nauczaniem Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 115-121.

Kieniewicz Piotr MIC, Gdy sumieniu wzrok szwankuje, Nad nauczaniem Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 109-116.

Kieniewicz Piotr MIC, Starość – czas trudny i owocny, Nad nauczaniem Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 117-124.

Kiernikowski Zbigniew bp, Biblia Jerozolimska” dla formacji wiary, Z życia Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 144-153.

Kiernikowski Zbigniew bp, Bezdroża moralizowania, Pytania i odpowiedzi, 33(2006) nr 4, s. 143-148.

Kiernikowski Zbigniew bp, Czy można się nawrócić samemu?, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 29-38.

Kiernikowski Zbigniew bp, Czy można się nawrócić samemu?, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 7-16.

Kiernikowski Zbigniew bp, Dobra Nowina dla grzesznika, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2004, ss. 196, oprac. kp, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 175-176.

Kiernikowski Zbigniew bp, Drzewo życia w „środku” ogrodu, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 7-17.

Kiernikowski Zbigniew bp, Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników, Wydawnictwo Światło­Życie, Kraków 2003, ss. 178, oprac. bp, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 175-176.

Kiernikowski Zbigniew bp, Moc umierania duchową cechą pasterza, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 26-35.

Kiernikowski Zbigniew bp, Moc umierania duchową cechą pasterza, Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 18-27.

Kiernikowski Zbigniew bp, Od religijności do wiary, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 37-44.

Kiernikowski Zbigniew bp, Patriotyzm Jezusa, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 17-27.

Kiernikowski Zbigniew bp, Posłuszeństwo – świadomość potrzeby granic, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 39-46.

Kiernikowski Zbigniew bp, Powołani i posłani, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2010, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 177-178.

Kiernikowski Zbigniew bp, Przemienieni przez Eucharystię, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 7-15.

Kiernikowski Zbigniew bp, Szaweł zgorszony Jezusem, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 19-28.

Kiernikowski Zbigniew bp, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne, cz. I, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa - Siedlce 2004, ss. 208, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 179-180.

Kiernikowski Zbigniew bp, W mocy słowa i sakramentu. Biblijne inspiracje współczesnego duszpasterstwa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2011, ss. 626, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 177-178.

Kiernikowski Zbigniew bp, W szkole Jezusa, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 105-110.

Kiernikowski Zbigniew bp, Wzrastanie wzrostem Bożym – Kol 2,19, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 43-50.

Kiernikowski Zbigniew ks., Droga do Emaus, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 101-108.

Kiernikowski Zbigniew ks., Posługiwanie ojcostwu Boga, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001, ss. 304, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 177-178.

Kiernikowski Zbigniew ks., Przestrzeń wzrostu, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 103-109.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv (red.), Zbawienie w Roku Jubileuszowym. Nauka na temat usprawiedliwienia w dialogu katolicko-luterańskim. Dokumenty i opracowania, Wydawnictwo Naukowe PAT - Wydawnictwo Michalineum, Kraków - Marki 2000, ss. 223, oprac. kp, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 180-181.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Duch Święty Stróżem nadziei, Nad nauczaniem Kościoła, 51(2011) nr 2, s. 121-130.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Inna strona Kościoła, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 175-176.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Kościół i świat [w: Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Inna strona Kościoła, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 99], 59(2013) nr 2, s. 102.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Niepokoić świat [w: Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Inna strona Kościoła, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 83], 52(2011) nr 3, s. 148.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, O życiu szczęśliwym w dobie kryzysu, czyli obrona ubóstwa, WAM, Kraków 2012, ss. 228, oprac. jz, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 181-182.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, WAM, Kraków 2004, ss. 367, oprac. as, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 178-179.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Odwaga świętych [w: Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Inna strona Kościoła, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 256], 59(2013) nr 2, s. 150.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Pierwszeństwo łaski , Nad nauczaniem Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 115-122.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Radość powołania, Nad nauczaniem Kościoła, 3(1999) nr 2, s. 143-150.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Różaniec modlitwą kontemplacyjną, Nad nauczaniem Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 134-144.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Świadek Chrystusa z RPA, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 65-72.

Kindziuk Milena, „Żeby się nie skleszyć” – kapłańska dewiza ks. Jerzego, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 41-49.

Kindziuk Milena, Lekcja patriotyzmu, Muzeum, 28(2005) nr 3, s. 186-188.

Kindziuk Milena, Matka Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 296, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 186-187.

Kindziuk Milena, Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004, ss. 508, oprac. pch, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 181-182.

Kindziuk Milena, Tu słychać głos ks. Jerzego, Muzeum, 29(2005) nr 4, s. 186-188.

Klaczak Ewa OSsR, Z Jezusem można dzielić wszystko, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 151-155.

Klagowie Małgorzata i Janusz, Potrójna pokora, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 162-165.

Klahs Cyprian OP, Przewodnik wspólnoty, Nad nauczaniem Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 117-124.

Klauza Karol, Pek Kazimierz MIC (red.), Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji – sposób recepcji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 235, oprac. kp, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 180-181.

Klauza Karol, Kaplica Świętej Trójcy, Muzeum, 32(2006) nr 3, s. 185-189.

Klauza Karol, Patrzeć, aby wierzyć, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 120-127.

Klebba Weronika Maria SSpS, Nić zaufania, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 170-173.

Kleczka Łukasz SDS, Cierpliwość Boga a niecierpliwość człowieka, Nasza modlitwa, 31(2006) nr 2, s. 114-122.

Kleczka Łukasz SDS, Pan niczego nie robi na siłę, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 173-176.

Klerykalizm i antyklerykalizm. Rozmowa panelowa (ks. Piotr Mazurkiewicz, Paweł Milcarek, Jan Turnau, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 34(2007) nr 1, s. 61-71.

Klimek Wiesław ks., Umierać dla Jezusa, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 165-169.

Klimek Wiesław ks., Umierać dla Jezusa, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 119-123.

Klucz do nowej ewangelizacji. Rozmowa z o. Pierre-Marie Delfieux (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 17(2002) nr 4, s. 73-83.

Kłysowie Barbara i Jan, Spowiednik, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 149-151.

Knabit Leon OSB, Bóg oszalał z miłości, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 100, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 185-186.

Knabit Leon OSB, Ojcostwo rodem z Ducha Świętego, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 43-47.

Knabit Leon OSB, Smak życia, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 113-119.

Knapik Dariusz ks., Trwać w synostwie Jezusa, Świadectwa, 1(1998), s. 175-176.

Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan SMI o problemie prostytucji (i nie tylko) rozmawia Katarzyna Wiśniewska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 245, oprac. ank, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 183-184.

Kocańda Bogdan OFMConv, Jak pomagać cierpiącym z powodu działania złych duchów. Poradnik, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2007, ss. 183, oprac. jz, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 187.

Kocańda Bogdan OFMConv, Uwolnienie z duchowej niewoli, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 61-69.

Kochać bez zawłaszczania. Rozmowa z ks. bp. Edwardem Dajczakiem (rozmawia ks. Dariusz Jastrząb), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 79-89.

Kochamy, wciąż się raniąc. Rozmowa z Paulette Boudet (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 97-100.

Kociołek Piotr, Cichy i pokorny, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 164-166.

Kodeks wartości uniwersalnych. Rozmowa z Hanną Suchocką (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 98-104.

Kogler Franz, Egger-Wenzel Renate, Ernst Michael (red.), Nowy leksykon biblijny, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011, ss. 872, oprac. jp, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 184-185.

Kołek Andrzej ks., Od paternalizmu do ojcostwa, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 31-39.

Kołek Andrzej ks., Wśród ministrantów, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 67-73.

Kołodziejczyk Aneta SSpS, Munting Bukal, Z życia Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 141-147.

Komputer jako dowód rzeczowy. Rozmowa z Januszem Struczyńskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 46(2010) nr 1, s. 94-98.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Z Watykanu, 5(1999) nr 4, s. 5.

Konrad, Więzień w wolontariacie, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 176-180.

Koseła Krzysztof, Młodzi początku XXI wieku, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 16-26.

Kościół – prawdziwa i fałszywa reforma. Rozmowa panelowa (ks. bp Zbigniew Kiernikowski, ks. Andrzej Czaja, Grzegorz Górny, Adam Szostkiewicz, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 69-79.

Kościół bez autorytetów? Rozmowa redakcyjna (ks. bp Marek Solarczyk, Anna Kołodziejczyk, Piotr Zaremba, Kazimierz Pek MIC, ks. Wojciech Bartkowicz, prowadzi ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 58(2013) nr 1, s. 73-88.

Kościół jutra. Rozmowa panelowa (ks. abp Tadeusz Gocłowski, ks. abp Wojciech Ziemba, ks. bp Rimantas Norvila, ks. Andrzej Steckiewicz, Maciej Zięba OP, prowadzi Adam Hlebowicz), Nasza rozmowa, 28(2005) nr 3, s. 91-103.

Kościół lokalny. Rozmowa z ks. abp. Damianem Zimoniem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 76-84.

Kościół znakiem przebaczenia [w: KKK, 1442-1443], 7(2000) nr 2, s. 154.

Kot Zygfryd SJ, Ikona Świętego Oblicza Jezusa, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 89-95.

Kotlewski Tadeusz SJ, Jak nauczyć się rachunku sumienia, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 105-112.

Kotulová Magda, Moja siostra Zdenka, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 171-172.

Kotyński Marek CSsR, Księga ocalenia (Księga ocalenia, reż. Albert Hughes, Allen Hughes, 2010), Kultura, 54(2012) nr 1, s. 187-190.

Kotyński Marek CSsR, Medytacje przed Ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2004, ss. 112, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 175-176.

Kotyński Marek CSsR, Nowenna – odkryta na nowo, Z życia Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 133-140.

Kowalczyk Dariusz SJ, Bronić wiary?!, Z życia Kościoła, 60(2013) nr 3, s. 125-133.

Kowalczyk Dariusz SJ, Formacja aż do śmierci, Pytania i odpowiedzi, 41(2008) nr 4, s. 143-147.

Kowalczyk Dariusz SJ, Kościół winien ludzkiemu nieszczęściu?, Z życia Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 125-133.

Kowalczyk Dariusz SJ, Między partią polityczną a zakrystią, Pytania i odpowiedzi, 53(2011) nr 4, s. 143-147.

Kowalczyk Dariusz SJ, Pedofilia w strukturach kościelnych, Z życia Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 125-132.

Kowalczyk Dariusz SJ, Przełożeni wobec ex-księży, Pytania i odpowiedzi, 48(2010) nr 3, s. 157-161.

Kowalczyk Dariusz SJ, Sny o karierze, Z życia Kościoła, 43(2009) nr 2, s. 133-141.

Kowalczyk Dariusz SJ, Swoi i obcy prorocy, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 39-48.

Kowalik Robert, Ręce lekarza, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 161-164.

Kowalska Izabela, Kobiecy model towarzyszenia duchowego księdzu według bł. Marceliny Darowskiej, Nasza modlitwa, 61(2013) nr 4, s. 103-110.

Kowalski Stanisław ks., Szansa na nowe życie, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 167-170.

Kozak Michał MIC, „Leczenie” kolędy, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 125-132.

Kozłowski Czesław SJ, Wyciszenie i milczenie, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 113-120.

Kożuch Mieczysław SJ, Brak kobiety a celibat, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 39-47.

Kożuch Mieczysław SJ, Chrześcijańska formacja indywidualna. Kolokwia wzrostu, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2001, ss. 352, oprac. sm, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 174-175.

Kożuch Mieczysław SJ, Kierownictwo duchowe a przeżywanie trudnych doświadczeń, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 23-31.

Kożuch Mieczysław SJ, Kryzysy – bez odniesienia do Boga, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 59-67.

Kożuch Mieczysław SJ, Rozeznawanie a dojrzałość rządzenia, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 27-38.

Kożuch Mieczysław SJ, W kryzysie, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 56-65.

Kożuch Mieczysław SJ, W obliczu niesłusznych oskarżeń, Pytania i odpowiedzi, 42(2009) nr 1, s. 151-156.

Kracik Jan ks., Miejsce ubogich w dziejach Kościoła, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 14-22.

Kracik Jan ks., Papież, który przeprasza, Z życia Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 141-148.

Krajewska Alina, Modlitwa Celtów, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 212, oprac. ds, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 181-182.

Kreeft Peter, Doskonały lęk usuwa fałszywą miłość, Nasza modlitwa, 61(2013) nr 4, s. 111-114.

Kremacja dla chrześcijan? Rozmowa z Pierrem Faurem SJ (rozmawia Véronique Alzieu), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 89-95.

Krew męczenników nadzieją na pokój. Rozmowa z ks. kard. Crescenzio Sepe (rozmawia agencja FIDES), Nasza rozmowa, 28(2005) nr 3, s. 87-90.

Kroplewski Zdzisław ks., Aby relacje nie męczyły, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 41-50.

Kroplewski Zdzisław ks., Bezradni w nawróceniu, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 20-28.

Kroplewski Zdzisław ks., Dojrzałość relacji międzyludzkich, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 26-31.

Kroplewski Zdzisław ks., Formacja dla kleryków czy z klerykami?, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 69-75.

Kroplewski Zdzisław ks., Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Seminarium w dobie nowej ewangelizacji, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 136, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 177-178.

Kroplewski Zdzisław ks., Powołani do wolności. Formacja do kapłaństwa i życia zakonnego, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 226, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 186.

Kroplewski Zdzisław ks., Sztuka rozmawiania. Poradnik dla księży, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2004, ss. 92, oprac. ar, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 174-175.

Kroplewski Zdzisław ks., Tożsamość księdza, Artykuły, 1(1998), s. 79-87.

Kroplewski Zdzisław ks., Wolność w wychowaniu seminaryjnym, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 39-47.

Królak Tomasz, Ciemna przeszłość i pragnienie źródła, Z życia Kościoła, 13(2001) nr 4, s. 133-141.

Królak Walenty ks., Nawrócenie we wspólnocie, Z życia Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 135-140.

Królikowska Helena, służebniczka NMP, Blisko Boga, aby nie bać się ludzi, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 155-158.

Królikowski Bohdan, Akt oskarżenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 155, oprac. pw, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 183-184.

Królikowski Janusz ks., Słuchać pouczeń Ducha, Z życia Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 137-142.

Królikowski Wacław SJ, Duchowy rozwój. Dynamika „Ćwiczeń Duchowych” św. Ignacego Loyoli, WAM, Kraków 2005, ss. 194, oprac. ps, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 176-177.

Kruszewski Zbigniew, Kultura młodzieżowa, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 27-33.

Krykowski Jerzy ks., Imiona Jezusa, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 114-120.

Kryzysy księdza. Rozmowa redakcyjna (Stanisław Tokarski MS, Kazimierz Pek MIC, Krzysztof Koseła, Paweł Krzemiński, prowadzi ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 51(2011) nr 2, s. 89-104.

Krzemiński Paweł, Tak naprawdę to oni żyją..., Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 12-19.

Krzeszewski Sławomir ks., Wierni przysiędze, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 167-170.

Krzysztof Wons SDS, Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 343, oprac. aj, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 176-177.

Krzywda i przebaczenie. Rozmowa z ks. bp. Ignacym Jeżem (rozmawia ks. Zdzisław Kroplewski), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 83-91.

Krzywicki Robert MIC, Łaska nad wszelką zasługę, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 172-175.

Krzywicki Robert MIC, Moją partią jest Chrystus, Z życia Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 128-134.

Krzywicki Robert MIC, Owoce zbierze ktoś inny, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 159-161.

Ks. Adam, Duchowa transfuzja, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 162-165.

Ks. Andrzej, W cieniu krzyża, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 149-151.

Ks. D.M.D., Stąpanie po jedwabiu, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 151-152.

Ks. Emanuel, Głód słuchania Boga, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 160-162.

Ks. Eugeniusz, Nie potrafiłem zdobyć się na współpracę, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 170-173.

Ks. Eugeniusz, Pustelnia uwalnia mnie od terroru..., Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 160-162.

Ks. Eugeniusz, Szkoła życia, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 167-169.

Ks. H, Chrystus sam prowadzi wszystkie sprawy, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 175-176.

Ks. Ireneusz, Gdybym sam się nie spowiadał..., Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 162-164.

Ks. Jacek, Alkohol stał się moim bożkiem, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 161-165.

Ks. Jacek, Nadal jestem DDA, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 163-165.

Ks. Jacek, Najpierw pogardzałem, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 130-134.

Ks. Jakub, Każde naczynie ma swoje dno, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 155-157.

Ks. Jarosław K., Z sercem i z doświadczeniem, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 160-162.

Ks. Jerzy, Każdy ksiądz zastępuje Chrystusa, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 172-174.

Ks. Jerzy, Parafialne komórki ewangelizacyjne, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 151-153.

Ks. Jerzy, Wybrałem szczęście, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 161-164.

Ks. Józef, Spowiedź jest jak modlitwa, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 163-166.

Ks. Kazimierz, Chciałem mieć wspólników, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 158-160.

Ks. Leszek MIC, Wędkarskie eldorado, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 169-171.

Ks. Marek, Czwarta walka, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 164-167.

Ks. Marek, Jednak żyję..., Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 155-157.

Ks. Marek, Musiałem się czymś wykazać, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 167-169.

Ks. Mateusz, Niebo na ziemi grzeszników, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 170-172.

Ks. Mbarek, Ramię w ramię, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 168-170.

Ks. Michał, Duch Święty nad moim chaosem, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 166-168.

Ks. MJ, Alarm w sumieniu, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 155-158.

Ks. N. N., Przeżyłem piekło, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 171-173.

Ks. P, Odpowiedzialność za powołanie, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 163-166.

Ks. P. M., Kapelan ma dla nich czas, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 153-156.

Ks. Piotr, Zrobiłem z tego regułę życia, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 172-174.

Ks. R, W duchu Karola de Foucauld, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 160-163.

Ks. Rafał, Podnoszenie z klęczek, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 167-170.

Ks. Roman, Towarzyszenie duchowe, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 158-162.

Ks. Sew, Wielka różnica, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 166-169.

Ks. Sławomir, Dojrzewanie do odpowiedzialności, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 164-167.

Ks. Stanisław, Odkrywanie ukrytego dobra, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 171-172.

Ks. Tomasz, Cierpliwie czekać, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 155-158.

Ks. W, Bardziej dar niż wyrzeczenie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 157-160.

Ks. W., Czy mnie przyjmiecie?, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 172-174.

Ks. Wojciech, Doświadczenie kruchości, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 155-158.

Ks. X, Moje zaległe Amen, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 165-167.

Ks. X, Moje zaległe Amen, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 111-113.

Ks. X., Słucha jak przyjaciel, mówi jak ojciec, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 157-159.

Ks. Zdzisław, Rok szabatowy, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 161-163.

Ksiądz – polityka – Europa. Rozmowa panelowa (ks. abp Henryk Muszyński, Andrzej Szostek MIC, Jan Kułakowski, Marek Jurek, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 69-84.

Ksiądz a pieniądze. Rozmowa panelowa (Hanna Gronkiewicz-Waltz, ks. Jan Sikorski, Józef Augustyn SJ, Kazimierz Pek MIC, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 49-62.

Ksiądz i kobieta. Rozmowa panelowa (Teresa Król, Agata Rusak, Józef Augustyn SJ, ks. Mirosław Cholewa, prowadzi Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 67-84.

Ksiądz i młodzi. Rozmowa panelowa (ks. bp Henryk Tomasik, ks. Piotr Mazurkiewicz, ks. Artur Ważny, Piotr Semka, Maria Rogaczewska, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 30(2006) nr 1, s. 75-85.

Ksiądz Marnotrawny, Wezwanie Boże jest nieodwołalne, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 161-163.

Ksiądz ponad prawem? Rozmowa panelowa (Dariusz Kowalczyk SJ, ks. Remigiusz Sobański, Agata Rusak, ks. Mirosław Cholewa, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 46(2010) nr 1, s. 79-93.

Ksiądz Proboszcz, Ojciec czy szef?, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 166-168.

Ksiądz też uczy się cierpieć. Rozmowa z Jerzym Zakrzewskim SJ (rozmawiają Milena Kindziuk i ks. Józef Naumowicz), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 67-74.

Ksiądz wobec problemu niepłodności. Rozmowa z dr. Maciejem Barczentewiczem (rozmawia Agnieszka Strzępka), Nasza rozmowa, 45(2009) nr 4, s. 75-83.

Ksiądz, Bylebym się nie zakochał, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 163-165.

Ksiądz, Jak szczur zagnany w kąt, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 155-157.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 157-159.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 109-111.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 128-130.

Księdza najlepiej zrozumie ksiądz. Rozmowa z ks. Romualdem Jaworskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 33(2006) nr 4, s. 83-93.

Księża w mediach – media o księżach. Rozmowa panelowa (ks. bp Józef Kupny, Piotr Semka, ks. Piotr Mazurkiewicz, ks. Wojciech Węckowski, prowadzi Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 42(2009) nr 1, s. 83-94.

Ku uzdrowieniu i odnowie. Materiały z sympozjum dla biskupów i przełożonych zakonnych o seksualnym wykorzystaniu osób niepełnoletnich. Papieski Uniwersytet Gregoriański 6-9 lutego 2012, tłum. Zbigniew Kasprzyk, WAM, Kraków 2012, ss. 292, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 178-180.

Kubiak Zygmunt, Nowy Brewiarz Europejczyka, Biblioteka „Więzi”, 134, Warszawa 2002, ss. 316, oprac. szb, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 176.

Kubiak Zygmunt, Uśmiech kore, Biblioteka „Więzi”, 126, Warszawa 2000, ss. 276, oprac. jn, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 178-179.

Kubicki Kamil, Nigdy się nie skarżył, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 150-153.

Kucharczyk Grzegorz, Pierwszy holocaust XX wieku, Biblioteka Frondy, Warszawa 2004, ss. 223, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 182-183.

Kuczewski Adam, Na swojej grzędzie?, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 169-171.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica modląca się, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 109-116.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijna droga pobożności maryjnej. Z ks. prof. Józefem Kudasiewiczem rozmawia Danuta Mastalska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 177-178.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne rady i przestrogi dla proroków słowa Bożego, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 46-59.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne rady i przestrogi dla proroków słowa Bożego, Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 7-17.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne SOS dla odpoczynku, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 7-21.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica ofiarująca, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 110-119.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica prosząca, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 108-119.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica rodząca, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 117-126.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica słuchająca i rozważająca, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 111-119.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica trwająca na modlitwie, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 116-125.

Kudasiewicz Józef ks., Jezus wzorem i nauczycielem przebaczenia, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 16-26.

Kudasiewicz Józef ks., Mastalska Danuta, Pan, Opoka moja. Medytacje biblijne, Współczesna Ambona, Kielce 2004, ss. 232, oprac. kp, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 186.

Kudasiewicz Józef ks., Modlitwa Biblią. Wprowadzenie w lectio divina, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, ss. 72, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 175-176.

Kudasiewicz Józef ks., Nowe tajemnice Różańca świętego, Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Ząbki 2003, ss. 143, oprac. kp, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 181-182.

Kudasiewicz Józef ks., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1998, ss. 480, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 181-182.

Kudasiewicz Józef ks., Przemieniające zstępowanie Ducha, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 27-38.

Kudasiewicz Józef ks., Rady dla znudzonego celebransa, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 54-63.

Kudełka Magdalena, Kobieta w seminarium, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 158-161.

Kudlak Grzegorz ks., Świadkowie miłosierdzia, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 160-162.

Kudyba Wojciech, Modlitwa babci Malczakowej, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 65-72.

Kudyba Wojciech, Norwid – prorok, Europejczyk, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 56-63.

Kudyba Wojciech, Norwid – prorok, Europejczyk, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 27-34.

Kudyba Wojciech, Zagadka Paulo Coelho, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 60-67.

Kujaszewscy Maria i Jacek, Moc Bożej obietnicy, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 172-175.

Kujaszewski Jacek, Nie brać sprawiedliwości w swoje ręce, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 158-160.

Kulczycka Anna, Kościół moim domem, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 160-163.

Kulczycka Anna, Misje są wszędzie, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 144-150.

Kulpaczyński Stanisław SDB, Język katechety, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 60-68.

Kultura – przestrzeń refleksji. Rozmowa z Piotrem Wojciechowskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 32(2006) nr 3, s. 73-81.

Kupny Józef bp, Polityczne zaangażowanie księży, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 39-42.

Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2012, ss. 379, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 179-180.

Kuryś Agnieszka, Wobec totalitaryzmu, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 170-173.

Kuryś Agnieszka, Wspólnota Arka, Z życia Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 139-143.

Kusy Ryszard MIC, Każdego dnia mogę zginąć, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 161-162.

Kusz Ewa, Kościół jako dom, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 153-156.

Kwiatkowski Zygmunt SJ, Syria od zawsze chrześcijańska, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 132-139.

Kwiecień Piotr CM, Nie da się oszukać Ducha Świętego, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 155-157.

Kwiecień Tomasz OP, Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik, SIW Znak, Kraków 2003, ss. 277, oprac. bp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 180-181.

Kwiecień Tomasz OP, Modlitwa w stylu retro, W drodze, Poznań 2008, ss. 216, oprac. mz, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 175-176.

Kwiecień Tomasz OP, Pochwała ciała. Liturgia i człowieczeństwo, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2001, ss. 232, oprac. as, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 178-179.

L. P., Nabawiłem się wiary pytającej, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 167-171.

Lachmanová Kateřina, Przewodnik po miłosierdziu, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2002, ss. 88, oprac. as, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 179-180.

Ladaria Luis F. SJ, Dwie ręce Ojca, Nad nauczaniem Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 129-137.

Lala Krzysztof ks., Kapłaństwo w duchu jedności, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 172-174.

Lambert Willi SJ, Bóg w moim życiu. Poszukiwanie i odkrywanie Bożej obecności, tłum. Tomasz Grodecki, WAM, Kraków 2006, ss. 79, oprac. ako, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 184-185.

Lasota Marek, Ojcowie wolnych ludzi, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 58-64.

Lasota Marek, Wyznanie wiary, Z życia Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 135-139.

Le Goff Jacques, Święty Franciszek z Asyżu, tłum. Joanna Guze, Czytelnik, Warszawa 2001, ss. 202, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 179-180.

Le Guillou Marie-Joseph, Od zgorszenia złem do spotkania Boga, tłum. ks. Jacek Stępczak, W drodze, Poznań 1999, ss. 192, oprac. kp, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 178-179.

Leclerc Éloi, Nad Asyżem wstaje słońce, tłum. Aleksandra Frej, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 96, oprac. af, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 177-178.

Lectio divina i formacja serca. Rozmowa z Krzysztofem Wonsem SDS (rozmawia Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 24(2004) nr 3, s. 91-104.

Ledwoń Ireneusz OFM, Pek Kazimierz MIC (red.), Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst-komentarze-studia, wprowadzenie Georges Cottier OP, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 160, oprac. kp, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 177-178.

Lekan Janusz ks., Zwyczajność nadzwyczajna, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 172-174.

Lepiej rozumieć człowieka. Rozmowa z o. Marie-Dominique Goutierrem (rozmawia Agnieszka Kuryś), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 83-88.

Leśniak Piotr ks., Pragnienie wolności, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 162-163.

Lewandowski Włodzimierz ks., Doświadczyć ludzi, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 155-158.

Lewis C. S., Koniec człowieczeństwa, tłum. Magda Sobolewska, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2013, ss. 128, oprac. ms, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 182-183.

Lewis C. S., Podział ostateczny, tłum. Magda Sobolewska, Media Rodzina, Poznań 2005, ss. 120, oprac. dsz, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 181-182.

Lewis C. S., Rozważania o psalmach, tłum. Aleksandra Motyka, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2011, ss. 207, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 182-183.

Lewis C. S., Smutek, tłum. Jadwiga Olędzka, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 119, oprac. mm, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 184-185.

Libera Piotr bp, Wezwani do dialogu, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 9-14.

Lifschitz Daniel, Mężczyzna i kobieta. Szabat. Hagada do rozdziału drugiego Księgi Rodzaju, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo AA - Wydawnictwo Fronda, Kraków - Warszawa 2009, ss. 173, oprac. kp, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 182-183.

Lifschitz Daniel, Stań się światło! Hagada do rozdziału pierwszego księgi Rodzaju, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo AA - Fronda, Kraków - Warszawa 2008, ss. 195, oprac. dd, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 182.

Lifschitz Daniel, Z mądrości chasydów. Ponad 600 nie publikowanych wcześniej opowieści o radości, nadziei, humorze z dawnych historii Izraela, aby odnaleźć Boga i siebie samego, tłum. Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1998, ss. 327, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 184-185.

Linke Waldemar CP, Rozsyłanie po dwóch, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 80-88.

Lis Marek ks., Potrzeba współczucia, Film, 34(2007) nr 1, s. 187-190.

Lis Marek ks., Zmagania duchownych u Bergmana, Film, 40(2008) nr 3, s. 188-192.

Listy [fragmenty listów księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów, które wpłynęły na ręce Prowincjała księży marianów po opublikowaniu pierwszego numeru „Pastores”], 2(1999) nr 1, s. 175-182.

Listy, 3(1999) nr 2, s. 175-180.

Listy, 4(1999) nr 3, s. 179-182.

Listy, 7(2000) nr 2, s. 173-174.

Listy, 8(2000) nr 3, s. 173-174.

Listy, 10(2001) nr 1, s. 171-172.

Listy, 12(2001) nr 3, s. 173-174.

Listy, 15(2002) nr 2, s. 175-176.

Listy, 16(2002) nr 3, s. 170-172.

Listy, 17(2002) nr 4, s. 175-176.

Listy, 22(2004) nr 1, s. 173-174.

Listy, 26(2005) nr 1, s. 169-170.

Listy, 30(2006) nr 1, s. 167-168.

Liszka Piotr CMF, Hiszpania 40 lat po Soborze, Nad nauczaniem Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 123-132.

Lohfink Gerhard, Modlitwa moją ojczyzną. Teologia i praktyka modlitwy chrześcijańskiej, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, W drodze, Poznań 2011, ss. 251, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 174-175.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Grzech Saula, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 109-116.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Jonasz, czyli o zbuntowanym proroku, Nasza modlitwa, 41(2008) nr 4, s. 95-102.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Zachariasz, czyli o kapłanie niewierzącym i praktykującym, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 99-106.

Lorenc Michał, Kościół jak schron atomowy, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 153-154.

Louf André SOCist, Samotność mnicha, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 36-45.

Louf André OCSO, Pokora i posłuszeństwo, tłum. Benedyktyni tynieccy, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2004, ss. 64, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 178-179.

Louf André SOCist, Czułość i moc, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 31-42.

Louf André, Cysterska droga, tłum. Marcin Sabiniewicz, Biblioteka Duchowości Cysterskiej 1, Wydawnictwo św. Bernarda, Skoczów 2000, ss. 199, oprac. jn, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 177-178.

Louf André, Reguły życia duchowego. Stałe elementy duchowej drogi chrześcijanina, tłum. Alina Meissner, W drodze, Poznań, ss. 85, oprac. af, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 175-176.

Louf André, W szkole kontemplacji, tłum. Zofia Pająk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 304, oprac. kp, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 172-173.

Lubac Henri de SJ, Medytacje o Kościele, tłum. Izabela Białkowska-Cichoń, seria: Myśl Teologiczna, WAM, Kraków 1997, ss. 322, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187.

Lubich Chiara, Charyzmat jedności, Fundacja Mariapoli - Wydawnictwo M, Kraków 2007, ss. 545, oprac. ank, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 179-180.

Lubich Chiara, Duch braterstwa w polityce, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 30-39.

Lubowicki Kazimierz OMI, Rodzina – rozwój czy samozagłada?, Nad nauczaniem Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 125-132.

Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim, Wydawnictwo ŁUK, Białystok 2001, ss. 215, oprac. al, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 178-179.

Lustiger Jean-Marie kard., Kapłani, których daje Bóg, tłum. Zofia Pająk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 211, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 180.

Lustiger Jean-Marie, Bądźcie godni swego człowieczeństwa, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1998, ss. 153, oprac. as, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 173-174.

Lütz Manfred, Bóg. Mała historia Największego, tłum. Monika Zielińska, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ss. 407, oprac. kp, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 181-182.

Lütz Manfred, Ludzka strona celibatu, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 49-58.

Łucarz Stanisław SJ, Siedem grzechów głównych, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 109, oprac. ez, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 177-178.

Łukaszuk Tadeusz Dionizy OSPPE, Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 275, oprac. ank, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 178-179.

M, Kompletna zależność, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 165-168.

M. R., Uczę się swojego ciała, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 151-154.

M., Nie chciałem, by ludzie męczyli się z takim księdzem, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 167-170.

M., Nie mają się do czego przyczepić, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 166-167.

M., O sercu, które potrzebuje czasu, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 164-166.

M., Oczekiwany pokój serca, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 153-157.

Machoń Henryk SJ, Świadomie przeżywane powołanie, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 56-62.

Maciąg Józef ks., Naucz się, czego będziesz nauczał, Nad nauczaniem Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 117-122.

Madej Andrzej OMI, Odsłaniać zwycięstwo Chrystusa, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 164-168.

Madej Andrzej OMI, Umieraj tam, gdzie jesteś posłany, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 165-167.

Madejowie Anna i Krzysztof, Wrzeszczeć czy słuchać?, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 173-175.

Magda, Nasz eksojciec, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 164-166.

Mahony Roger kard., Katedra w nowym tysiącleciu, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 43-53.

Maja, Niebezpiecznie jest mieć pomysły..., Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 173-176.

Majcher Stanisław Kazimierz SJ, Jakże nie dziękować Panu, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 157-160.

Majer Piotr ks., Prawo kanoniczne a zgorszenie, Nad nauczaniem Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 127-134.

Majewski Andrzej SJ, Kryteria katolickości w środkach przekazu, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 50-58.

Makuchowska Marzena, O zrozumiałości tekstów religijnych, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 55-64.

Malek Roman SVD, Ku pojednaniu w Chinach, Nad nauczaniem Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 124-138.

Malina Artur ks., „Nie możemy nie mówić...”, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 16-23.

Malina Artur ks., Wierny Arcykapłan jako nasz formator, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 7-15.

Mała Siostra Jezusa, Błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 147-152.

Mała siostra Jezusa, Sens obecności, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 157-160.

Małgorzata, Konkrety na modlitwie, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 175-177.

Małgorzata, Zwyczajna biurowa praca?, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 167-170.

Małys Konrad OSB, W rytmie liturgii, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 42-49.

Manenti Alessandro, Żyć ideałami, t. I: Między lękiem a pragnieniem, tłum. Jerzy Kochanowicz, WAM, Kraków 2005, ss. 296, oprac. ako, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 175-176.

Manning Henry kard., Przewodnik życia w Duchu Świętym, tłum. bp Piotr Kossowski, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2009, ss. 400, oprac. ws, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 179-180.

Marchand Didier-Léon bp, Zamiast się skarżyć, Z życia Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 146-148.

Marczak Mariola, Heroiczna wierność (Dziewiąty dzień, reż. Volker Schlöndorff), Film, 31(2006) nr 2, s. 185-188.

Marecki Józef ks., Musiał Filip (red.), Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, WAM, Kraków 2009, ss. 687, oprac. ank, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 185-186.

Marecki Józef ks., Musiał Filip (red.), Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, WAM, Warszawa - Kraków 2007, ss. 818; W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, WAM, Kraków 2008, ss. 650, oprac. fm, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 181-182.

Marek Pieńkowski ks., Dziecięctwo, przyjaźń, oblubieńczość, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 128-134.

Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, Chcę widzieć Boga, tłum. Walerian Ryszka OCD, wyd. II, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, ss. 688, oprac. bł, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 179.

Maria, Być z cierpiącymi, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 164-167.

Mariański Janusz ks., Czy Kościół traci młodzież?, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 125-135.

Marin Jacques, Ogień i radość. Ewangelizacja w Duchu Świętym, tłum. Anna Foltańska, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2012, ss. 416, oprac. af, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 180-181.

Maurin Moris br., Świadkowie Boga pośród ludzi, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 149-154.

Marini Piero abp, Aby liturgia była piękna [w: Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo, tłum. Wiesława Dzieża, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 67-68], 38(2008) nr 1, s. 160.

Marini Piero abp, Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo, tłum. Wiesława Dzieża, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, ss. 140, oprac. mz, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 169-170.

Maritain Jacques, Religia i kultura, tłum. Halina Wężyk-Widawska, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2007, ss. 168, oprac. jg, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 178-180.

Maritain Jakub i Raissa, Brat Moris Marin, Kontemplacja w świecie, W drodze, Poznań 2011, ss. 222, oprac. jg, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 186-187.

Marks Piotr Mikołaj ks., Z przeszczepionym sercem, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 167-169.

Martinez Diego ks., Od ‘Postquam Apostoli’ do nowej ewangelizacji, Nad nauczaniem Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 123-131.

Martini Carlo Maria kard., Ziarno, zaczyn i mała trzódka, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 137-144.

Martini Carlo Maria, Głosić Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Łukasza, tłum. Seweryn Wąsik SJ, Fabian Błaszkiewicz SJ, seria: Duc in altum – Wypłyń na głębię, 18, WAM, Kraków 1999, ss. 240, oprac. af, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 174-175.

Maryja nie potrzebuje fałszywej czci. Rozmowa ze Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv (rozmawia Anna Faszczowa), Nasza rozmowa, 50(2011) nr 1, s. 69-79.

Masiulanis Krzysztof ks., Z Panem Bogiem na motocyklu, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 162-164.

Mastalski Janusz ks., Lęki kapłańskie, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2012, ss. 362, oprac. ar, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 178-179.

Matka Teresa z Kalkuty, Świat jest głodny miłości, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 151-154.

Matka Teresa, „Pójdź, bądź moim światłem.” Prywatne pisma „Świętej z Kalkuty”, tłum. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, ss. 524, oprac. th, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 171-173.

Mattheeuws Alain SJ, Czas oczyszczenia Kościoła, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 29-40.

Mattheeuws Alain SJ, Po co towarzyszenie duchowe?, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 53-65.

Mattheeuws Alain SJ, Prowadzeni przez Ducha Świętego. Towarzyszenie duchowe, tłum. Anna Foltańska, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 152, oprac. af, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 179-180.

Mattheeuws Alain SJ, Rozpoznawać wezwania [w: Alain Mattheeuws SJ, Prowadzeni przez Ducha Świętego. Towarzyszenie duchowe, tłum. Anna Foltańska, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 13-14], 52(2011) nr 3, s. 68.

Mattheeuws Alain SJ, Znaczenie ciała i wstrzemięźliwości, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 36-49.

Matthew Iain OCD, Pochwycony przez Boga. Aktualność przesłania św. Jana od Krzyża, tłum. Emmanuela Monika Pliś OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 239, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 186-187.

Matulewicz Elżbieta (wybór i oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 143, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 178.

Mazurkiewicz Piotr ks., Bliskość i dystans, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 16-27.

Mazurkiewicz Piotr ks., Co możemy wnieść do Europy i co od niej otrzymać?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 20-29.

Mazurkiewicz Piotr ks., Macierzyńska pamięć Kościoła, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 143-150.

Mazurkiewicz Piotr ks., Miłość – dialog – autorytet, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 47-56.

Mazurkiewicz Piotr ks., Miłość w prawdzie, Nad nauczaniem Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 115-122.

Mazurkiewicz Piotr ks., Niepotrzebnie nie drażnić, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 35-38.

Mazurkiewicz Piotr ks., Niespodziewane spojrzenie, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 101-108.

Mazurkiewicz Piotr ks., O karze śmierci, Nad nauczaniem Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 115-123.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 31(2006) nr 2, s. 7-8.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 34(2007) nr 1, s. 5-6.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 37(2007) nr 4, s. 5-6.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 42(2009) nr 1, s. 5-6.

Mazurkiewicz Piotr ks., Parafia „personalna” a parafia terytorialna, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 7-14.

Mazurkiewicz Piotr ks., Polityczna poprawność, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 49-54.

Mazurkiewicz Piotr ks., Przebaczenie a sprawiedliwość , Nasza modlitwa, 61(2013) nr 4, s. 93-102.

Mazurkiewicz Piotr ks., Solidarność – polska specjalność?, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 53-64.

Mazurkiewicz Piotr ks., Spojrzenie w lustro, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 42-47.

Mazurkiewicz Piotr ks., Sprawy ważne i pilne, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 33-40.

Mazurkiewicz Roman (oprac.), Przedziwna Matka Stworzyciela swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, ss. 584, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 180-181.

Mazurkiewicz Roman, Bogurodzica – pieśń nie tylko maryjna, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 41-48.

Mazurkiewicz Roman, Ikona orędownictwa, Nasza modlitwa, 33(2006) nr 4, s. 115-121.

Mądel Krzysztof SJ, Etyka obywatelska, duchowość i podatki, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 32-43.

Mądel Krzysztof SJ, O „Pasji” Mela Gibsona, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 73-78.

McDonnell Kilian OSB, Montague George T. SM, Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym. Świadectwo z pierwszych ośmiu wieków, tłum. Maciej Górnicki, Wojciech Kustra, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 475, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187-188.

MD, Doświadczenie odrzucenia, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 153-157.

Medinger Alan, Podróż ku pełni męskości, tłum. Aleksander Kowalczyk, W drodze, Poznań 2005, ss. 292, oprac. ez, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 181-182.

Medveckis Imants MIC, Boża cierpliwość, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 161-165.

Meisner Joachim kard., Kielich mszalny – symbol powołania kapłańskiego, Nasza modlitwa, 31(2006) nr 2, s. 110-113.

Merchel Henryk, Czas próby, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 174-176.

Merton Thomas, Ostatni z Ojców. Św. Bernard z Clairvaux. Encyklika „Doctor Mellifluus”, tłum. Marcin Sabiniewicz, Biblioteka Duchowości Cysterskiej, t. 2, Wydawnictwo św. Bernarda, Skoczów 2004, ss. 120, oprac. jn, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 174-175.

Messori Vittorio, Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu, tłum. Janina Dembska, t. I, ss. 557, t. II, ss. 663, Wydawnictwo M, Kraków 1998-1999, oprac. as, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 174-175.

Meszuge, Alkoholik. Autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu, WAM, Kraków 2011, ss. 289, oprac. ank, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 179-180.

Michalewski Janusz ks., Przed Sługą Pańskim, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 96-102.

Michalewski Janusz ks., Ukryte nieprzyjaźnie, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 32-41.

Michalewski Janusz ks., W ramionach Ojca, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 132-137.

Michońska-Dynek Patrycja, Chrześcijańskie granie, Muzyka, 36(2007) nr 3, s. 185-189.

Mickiewicz Franciszek SAC, Warzecha Julian SAC (red.), Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (Iz 64,7). Biblia o Bogu Ojcu, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1999, ss. 260, oprac. kp, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 176.

Między populizmem a poczuciem bezradności. Rozmowa z Krzysztofem Mądelem SJ (rozmawia Bogumił Łoziński), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 86-92.

Międzybrodzki Jarosław ks., Papieskie nawoływanie , Nad nauczaniem Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 113-121.

Mikołajczak Małgorzata, „Dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny”, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 49-59.

Mikołajczak Małgorzata, „Może to jej szukamy tak zawzięcie”, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 75-85.

Mikołajczak Małgorzata, „Rośnie we mnie męstwo Boże”, Z życia Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 145-149.

Mikulski Jan ks., Ruch Światło-Życie i jego metoda ewangelizacyjna, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 125-131.

Miłość bez miary. Rozmowa z ks. abp. Alfonsem Nossolem (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 57(2012) nr 4, s. 80-91.

Miłość jest zapisana w DNA osoby ludzkiej. Rozmowa z Chiarą Lubich (rozmawia Guillaume Goubert i François Vayne), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 85-89.

Miłość nie zna granic. Życie i cierpienie Erzsébet Galgóczy, tłum. Małgorzata Moczulak, Wydawnictwo Fronda - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006, ss. 232, oprac. ak, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 181-182.

Mirek Agata, Orantka z gdańskiego falowca, Z życia Kościoła, 60(2013) nr 3, s. 141-145.

Mirek Agata, Siostry zakonne w obozach pracy PRL, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 137-146.

Mirowski Krzysztof, Gdyby nie On, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 160-162.

Mnich Benedyktyn, Marcel Van i jego droga wiary w Wietnamie, Nasza modlitwa, 47(2010) nr 2, s. 112-117.

Mnich Kartuski, Eucharystia – tajemnica ślubna, tłum. ks. Robert Skrzypczak, Wydawnictwo Fronda - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2005, ss. 135, oprac. rs, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 169-170.

Modelski Ryszard OFMCap, Kapłan do szpiku kości. Ojciec Serafin Kaszuba, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2010, ss. 144, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 185-186.

Modlitwa o nawrócenie [z modlitwy wiernych w Dniu Przebaczenia, Bazylika św. Piotra, 12 marca 2000], 8(2000) nr 3, s. 94.

Mokrzycka Wanda, Dziewczyna na godzinę. Rozmowa z byłą prostytutką, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 103, oprac. ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 184.

Molinié Marie-Dominique OP, Odważyć się na lęk, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2011, ss. 213, oprac. ank, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 177-178.

Monge Miguel Angel (red.), Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, tłum. Katarzyna Zdrzenicka, Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2012, ss. 552, oprac. xod, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 186-187.

Monicault Antoine de ks., Droga do Słowa, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 136-143.

Monicault Antoine de ks., Przejście Pana, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 18-26.

Monika, Bóg nigdy mnie zawiódł, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 154-161.

Monika, Niezamężna z wyboru, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 162-164.

Monsinior Piero Marini. Ceremoniarz Papieski. Rozmowy o liturgii przeprowadzili Dominique Chivot i Vincent Cabanac, tłum. Michał Romanek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 174, oprac. rz, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 177-179.

Morciniec Piotr ks., Budzenie sumienia a in vitro, Pytania i odpowiedzi, 45(2009) nr 4, s. 149-154.

Morciniec Piotr ks., Kościół katolicki o przeszczepach, Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 137-145.

Morciniec Piotr ks., Kościół katolicki w dyskusji o śmierci mózgowej, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 60-68.

Morgalla Stanisław SJ, Ucho sługi, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 34-41.

Morra Stella, Jezus spotkał kobietę, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 103-110.

Most jest po to, żeby po nim deptać. Rozmowa z ks. bp. Alfonsem Nossolem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 93-104.

Mroczkowski Ireneusz ks., Szacunek i posłuszeństwo, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 160-163.

Mroczkowski Ireneusz ks., Teologia ciała według Jana Pawła II, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 36-44.

Mrozowski Przemysław (red.), Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie ARX REGIA, Warszawa 2000, s. 272, oprac. as, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 179-180.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 144-148.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 88-92.

Murray Paul, Modlić się z ufnością. Święty Tomasz z Akwinu o Modlitwie Pańskiej, tłum. Krzysztof Pachocki, W drodze, Poznań 2011, ss. 156, oprac. arj, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 178-179.

Musiał Filip, Trzeba się wziąć do roboty!, Z życia Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 143-147.

Musimy być w kimś rozkochani. Rozmowa z Raniero Cantalamessą OFMCap (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 47(2010) nr 2, s. 83-91.

Muszyński Henryk abp, Inspirować odnowę myśli i serca, Nad nauczaniem Kościoła, 2(1999) nr 1, s. 143-151.

Muszyński Robert ks., Spojrzenie wolne od pożądania, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 169-172.

Muzyka to język duchowy. Rozmowa z Nicolasem Céloro (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 84-88.

Muzyka w liturgii. Rozmowa z ks. Robertem Tyrałą (rozmawia Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 39(2008) nr 2, s. 80-96.

Myszor Jerzy (red.), Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945­1989, t. III, Verbinum, Warszawa 2006, ss. 435, oprac. kp, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 179-180.

Myszor Jerzy ks., Nie poprosił o łaskę, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 133-136.

Na każdej złotówce lubi usiąść mały diabeł. Rozmowa z ks. Janem Sikorskim (rozmawiają ks. Tadeusz Huk i Jacek Laskowski), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 75-81.

Na progu seminarium. Rozmowa z ks. Januszem Lewandowiczem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 41(2008) nr 4, s. 73-81.

Na świecie nie ma nic doskonałego. Rozmowa z ks. Piotrem Mazurkiewiczem (rozmawiają ks. Wojciech Bartkowicz i Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 49(2010) nr 4, s. 77-90.

Na zawsze pozostał uczniem. Rozmowa z Bratem Markiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 36(2007) nr 3, s. 73-80.

Nabert Nathalie, Miłość wychodzi światu na spotkanie, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 117-119.

Nabert Nathalie, Strażnik słów zmartwychwstania, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 115-116.

Nadbrzeżny Antoni ks., Od niewoli do zawierzenia, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 32-40.

Nadolski Bogusław TChr, Człowiek – istota świętująca, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 37-44.

Nadolski Bogusław TChr, Jak być mistagogiem?, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 16-24.

Nadolski Bogusław TChr, Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 403, oprac. rk, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 179-180.

Nadużycia seksualne ze strony księży. Rozmowa z ks. abp. Janem Graubnerem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 95-108.

Nagórny Janusz ks., Sakrament pokuty drogą do wewnętrznej harmonii, Nad nauczaniem Kościoła, 4(1999) nr 3, s. 139-149.

Napiórkowski Stanisław C. OFMConv, Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny, seria: Teologia w dialogu, t. 12, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 183-184.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Pek Kazimierz MIC (red.), Przez Jezusa do Maryi, seria: Biblioteka Mariologiczna, 4, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Częstochowa - Licheń 2002, ss. 283, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 175.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv (red.), Duch Święty, Kościół, człowiek, t. 1: Kościół w mocy Ducha Świętego, Wydawnictwo KUL 2011, ss. 1131, oprac. kp, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 174-175.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv (red.), Teksty o Matce Bożej. Chrześcijaństwo ewangelickie, seria: „Beatam me dicent”, 10, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2000, ss. 536, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 175-176.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Dialog, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 30-36.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Dialogi Kościołów [w: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Słudzy Chrystusa Sługi, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 11], 41(2008) nr 4, s. 148.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Ja, Służebnica Pana (problemy – poszukiwania – perspektywy), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 449, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 178-180.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Nieobliczalność Bożego Ducha, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 156-158.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, O wierze nie tylko na Rok Wiary, TN KUL, Lublin, ss. 256, oprac. kp, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 175-176.

Nast Włodzimierz ks., Ta, co nie zginęła..., Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 156-159.

Naumowicz Józef ks. (tłum. i oprac.), Filokalia. Teksty o modlitwie serca, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec - Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 327, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 184.

Naumowicz Józef ks., Bezżenni dla królestwa niebieskiego, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 114-120.

Naumowicz Józef ks., Chrystus – prawdziwy pedagog, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 7-12.

Naumowicz Józef ks., Cztery przyjścia Pana, W drodze, Poznań 2007, ss. 268, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 176-177.

Naumowicz Józef ks., Docenić przebaczenie, Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 109-114.

Naumowicz Józef ks., Dwie są drogi. Przewodnik wczesnochrześcijański, W drodze, Poznań 2005, ss. 280, oprac. ank, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 178-179.

Naumowicz Józef ks., Dzielić z uczniami swoje życie, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 72-81.

Naumowicz Józef ks., Gdzie jest nasza ufność?, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 95-100.

Naumowicz Józef ks., Jak tworzyć więzi z ludźmi?, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 94-102.

Naumowicz Józef ks., Kościół domowy w myśli Jana Chryzostoma, Nasza modlitwa, 33(2006) nr 4, s. 108-114.

Naumowicz Józef ks., Który człowiek bogaty może być zbawiony?, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 93-99.

Naumowicz Józef ks., Kwiaty na pustyni, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 119-124.

Naumowicz Józef ks., Milczenie ust i milczenie serca, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 121-128.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 135-137.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 85-87.

Naumowicz Józef ks., Niecierpliwa eschatologia, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 49-56.

Naumowicz Józef ks., Niespokojne jest... ciało nasze, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 91-98.

Naumowicz Józef ks., Nieustanna pamięć o Bogu, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 62-68.

Naumowicz Józef ks., Oczekujemy Jego przyjścia, Nasza modlitwa, 42(2009) nr 1, s. 102-108.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 13(2001) nr 4, s. 5-8.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 17(2002) nr 4, s. 5-6.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 20(2003) nr 3, s. 5-6.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 25(2004) nr 4, s. 5-6.

Naumowicz Józef ks., Pokora drabiną do nieba, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 93-99.

Naumowicz Józef ks., Reforma człowieka, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 97-100.

Naumowicz Józef ks., Starożytne teksty o modlitwie, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 118-125.

Naumowicz Józef ks., Strzec swego sumienia, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 120-125.

Naumowicz Józef ks., Św. Augustyna droga do celibatu, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 109-115.

Naumowicz Józef ks., Św. Augustyna droga do celibatu, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 71-77.

Naumowicz Józef ks., Tajemnica spotkania i miłości, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 110-117.

Naumowicz Paweł MIC, Porzucić kapłaństwo z dnia na dzień?, Pytania i odpowiedzi, 35(2007) nr 2, s. 151-155.

Neumann Bruno Maria OH, Dyplom wrzuciłem do Wisły, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 168-172.

Newman John Henry, Jak patrzeć na świat oczami Boga?, oprac. Lella Magnabosco, tłum. Magdalena Musiał, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 150, oprac. kp, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 174-175.

Nguyen Van Thuân François-Xavier kard., Świadkowie nadziei. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II (kaplica „Redemptoris Mater” 12-18 marca 2000), tłum. Beata Nuzzo, Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum - Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 237, oprac. pk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 175-176.

Nguyen Van Thuân François-Xavier, Pięć chlebów i dwie ryby. Radosne świadectwo wiary z więziennego cierpienia, tłum. Wojciech Bernasiewicz, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss. 88, oprac. dsz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 173-174.

Nichols Aidan OP, Patrząc na liturgię. Krytyczna ocena jej współczesnej formy, tłum. Tomasz Glanz, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2005, ss. 119, oprac. mz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 176-177.

Nicolo Gabriele, Wierni Chrystusowi i Ewangelii, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 149-153.

Nie da się podzielić wieczności na godziny. Rozmowa z ks. bp. Janem Bernardem Szlagą (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 52(2011) nr 3, s. 69-75.

Nie dzielić Pisma Świętego na kawałki. Benedykt XVI odpowiada na pytania duchowieństwa rzymskiego, Nasza rozmowa, 37(2007) nr 4, s. 73-90.

Nie ma polityki bez ewangelizacji. Rozmowa z ks. bp. Krzysztofem Zadarką (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 53(2011) nr 4, s. 65-74.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 81-94.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 47-60.

Nie skupiam się na trudnościach. Rozmowa z Norbertem Dawidczykiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 60(2013) nr 3, s. 76-84.

Nieciecki Witold MIC, Starość nie przechodzi, jak choroba, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 172-174.

Niewysłuchana cisza. Z ks. Krzysztofem Wonsem SDS rozmawia Ryszard Paluch, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 212, oprac. af, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 181-182.

Niklewicz Klaudia VSM, Macierzyństwo rodzi miłość, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 48-52.

Norwid Cyprian Kamil, Czasy [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 8], 20(2003) nr 3, s. 108.

Norwid Cyprian Kamil, Fraszka (!) [II] [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 16], 20(2003) nr 3, s. 108.

Norwid Cyprian, Litość [w: Cyprian Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 65], 20(2003) nr 3, s. 158.

Norwid Cyprian, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, ss. 320, oprac. wk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 183-184.

Notitiae Unionis Apostolicae. Pismo Unii Apostolskiej Kleru, oprac. kp, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 186.

Nouwen Henri J. M., W imię Jezusa. Refleksje nad chrześcijańskim przywództwem, tłum. Dorota Chabrajska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 96, oprac. mch, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 180-181.

Nouwen Henri J. M., Z płonącymi sercami. Medytacja o życiu eucharystycznym, tłum. Stanisław Obirek SJ, seria: Biblioteka „Życia Duchowego”, t. 2, WAM, Kraków 1997, ss. 60, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186-187.

Nouwen Henri J. M., Zmień moją żałobę w taniec. Odnaleźć nadzieję w trudnych chwilach, tłum. Katarzyna Tybinka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 128, oprac. dsz, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 181-182.

Nowa nadzieja [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, List „Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą”], 27(2005) nr 2, s. 158.

Nowacki Wojciech ks., Charyzmatyczna równość, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 162-166.

Nowacki Wojciech ks., Duch Święty gwarantem autorytetu, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 16-23.

Nowacki Wojciech ks., Duch wolności a duch zniewolenia, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 43-51.

Nowacki Wojciech ks., Grupy formacyjne i modlitewne – reguły rozeznawania, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 35-42.

Nowacki Wojciech ks., Nie polegać na sobie, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 163-166.

Nowacki Wojciech ks., Przezwyciężanie kryzysów we wspólnotach, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 68-79.

Nowak Mirosław ks., „Rozumna” decyzja, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 166-169.

Nowosielski Mirosław ks., Instytucje na nikogo nie czekają, Pytania i odpowiedzi, 47(2010) nr 2, s. 151

Nowosielski Mirosław ks., Jak uwolnić się od złego ducha?, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 89, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 178-179.

Nowosielski Mirosław ks., Pan Bóg nie chciał moich akcji, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 169-173.

Nowosielski Mirosław ks., Zdrowa i chora religijność, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 34-42.

Nowy język przekazu wiary. Rozmowa z ks. kard. Gianfranco Ravasim (rozmawia Beata Zajączkowska), Nasza rozmowa, 56(2012) nr 3, s. 73-82.

O kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z rozsądku z ojcem Joachimem Badenim OP rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ss. 171, oprac. ank, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 182-184.

O komunikacji duszpasterskiej. Rozmowa z Bogusławem Szpakowskim SAC (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 69-75.

O nawróceniu [w: R. Kern, Humor Ojców Pustyni, Wydawnictwo „Kerygma”, Lublin 1991, s. 9], 16(2002) nr 3, s. 94.

O rodzinie [w: R. Kern, Humor Ojców Pustyni, Wydawnictwo „Kerygma”, Lublin 1991, s. 11], 16(2002) nr 3, s. 124.

O seksualności – otwarcie i szczerze. Rozmowa z ks. Stephenem J. Rossettim (rozmawia Mira Majdan), Nasza rozmowa, 59(2013) nr 2, s. 88-95.

O. Antonello, o. Enrico, Tam, gdzie Kościół jest nieobecny, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 170-172.

O. Marek, Pojednanie z przeszłością, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 172-175.

O. Peter, Życie dla innych, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 166-169.

O. Szymon, Pokonywanie oporu, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 155-158.

O. Tomasz, Już bez lęku, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 158-160.

Obłok niewiedzy, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 2001, ss. 170, oprac. kpa, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 180-181.

Ochojska Janina, Pomagając innym, pomagamy sobie, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 158-160.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Bóg bezsilny, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 153-157.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Doświadczanie straty, Pytania i odpowiedzi, 21(2003) nr 4, s. 149-155.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Puste miejsce dla Boga, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 100-104.

Odczytywanie historii. Rozmowa z Andrzejem Grajewskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 53(2011) nr 4, s. 75-84.

Oddech wieczności. Rozmowa z ks. Michałem Janochą (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 49(2010) nr 4, s. 67-76.

Odejścia z kapłaństwa... i powroty. Rozmowa panelowa (ks. abp Kazimierz Nycz, Józef Augustyn SJ, Artur Radacki MIC, ks. Mirosław Cholewa, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 38(2008) nr 1, s. 77-92.

Ogołocenie powierzone mocy Boga. Rozmowa z Henri Sansonem SJ (rozmawia Martine de Sauto), Nasza rozmowa, 31(2006) nr 2, s. 100-102.

Ojciec Duval, Dziecko i księżyc, tłum. Wanda Wnorowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2002, ss. 144, oprac. dsz, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 177-178.

Oko Dariusz ks., Metafizyczna konieczność autorytetu, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 32-39.

Oliver Robert ks., Oczyszczenie, uzdrowienie, odbudowa zaufania, Z życia Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 135-143.

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Urszula M. Mazurczak (red.), Obraz Boga Ojca w kulturze, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, ss. 436, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 173-174.

On czynił z życia modlitwę. Rozmowa z kard. Stanisławem Dziwiszem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 39(2008) nr 2, s. 75-79.

Opuścić przyjaciół dla rekolekcji. Rozmowa z Józefem Augustynem SJ i Krzysztofem Wonsem SDS (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 35(2007) nr 2, s. 71-87.

Orłowski Dariusz ks., Dialog – sposobem bycia, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 166-167.

Orygenes, O modlitwie [w: Lidia Małunowiczówna, Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, TN KUL, Lublin 1993, s. 51], 1(1998), s. 108.

Osuch Krzysztof SJ, Szczegółowy rachunek sumienia, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 117-125.

Otworzyć się na nieoczekiwane. Rozmowa z ks. Thierrym Magninem (rozmawia Bernard Gorce), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 92-95.

Ouellet Marc kard., Nigdy więcej!, Nad nauczaniem Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 113-115.

Owsiany Ewa, Apostołka uśmiechu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 60-66.

Owsiany Ewa, Jak biskup nie przestał być Wujkiem, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 14-20.

Owsiany Ewa, Jestem gotowy na śmierć, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 60-67.

Owsiany Ewa, O księdzu Alim wspomnienie, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 59-68.

Owsiany Ewa, Oswojeni z cierpieniem, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 50-55.

Owsiany Ewa, Przylgnąć do człowieka, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 81-87.

Owsiany Ewa, Siostra Ewa – wierna Jezusowi, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 80-86.

Owsiany Ewa, Zaproszenie do wieczności, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 7-15.

Ozorowski Edward bp, Odwieczny problem wolności, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 130-136.

Ozorowski Mieczysław ks., Duch Święty przekona was..., Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 42-50.

P., Futbol jako metafora życia, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 169-171.

Paciuszkiewicz Mirosław SJ, Jak św. Stanisław Kostka szedł za głosem powołania?, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 63-70.

Paciuszkiewicz Mirosław SJ, Moje cztery powołania, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 163-165.

Paczkowska Agnieszka, Wolontariat więźniów w hospicjum – gdańskie doświadczenia, Z życia Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 140-146.

Padovani Martin H., Uleczyć zranione uczucia. Jak przezwyciężyć trudności życiowe, tłum. Anna Koziarz­Goduła, wyd. II, WAM, Kraków 2006, ss. 134, oprac. ez, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 175-176.

Palmés Carlos SJ, Służba przełożeńska, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 27-38.

Pan Bóg ćwiczy mnie w pokorze. Rozmowa z ks. bp. Antonim Długoszem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 67-75.

Pasierb Janusz ks., Wierzę [w: Janusz St. Pasierb, „Things Ultimate andether poems”. Rzeczy ostatnie I inne wiersze, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, s. 79], 19(2003) nr 2, s. 96.

Pasierb Janusz ks., Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami, Biblioteka „Więzi”, 187, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2006, ss. 128, oprac. dsz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 184-185.

Pasierb Janusz St. ks., Uprawianie nadziei, Kultura, 47(2010) nr 2, s. 188-191.

Pasierb Janusz St., Katedra symbol Europy. La cathédrale Europe, tłum. Roger Legras, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2003, ss. 56, oprac. szb, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 182-183.

Pasierb Janusz St., Morze, obłok i kamień (ss. 72); Ten i Tamten brzeg (ss. 88); Puste Łąki (ss. 88), Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, oprac. szb, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 175-176.

Pasierb Janusz Stanisław ks., Słowo Boże między ludźmi, oprac. Maria Wilczek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 184, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 175-176.

Pasterz zabezpiecza tyły. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Czają (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 48(2010) nr 3, s. 97-108.

Paszkowska Teresa s., Bóg jest zajmujący, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 98-106.

Paszkowska Teresa s., Prestiż – potrzeba czy iluzja?, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 35-43.

Paszkowska Teresa s., Szukam Boga mówiącego, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 167-169.

Paszkowska Teresa SNMPN, Święci pasterze o swoich spowiednikach, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 61-70.

Patenôtre Yves bp, Odrodzić się z własnych prochów, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 97-99.

Paweł VI, Modlitwy do Chrystusa, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ”, Kraków 2000, ss. 158, oprac. pk, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 178-179.

Paweł, Czułem się bezpański i wykluczony, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 161-164.

Paweł, Na wyciągnięcie ręki?, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 165-167.

Pawlak Andrzej ks., Głębia prostych znaków, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 159-162.

Pawlak Ireneusz ks., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2000, ss. 467, oprac. id, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 1179-180.

Pawlaszczyk Adam ks., Duszpasterz w sieci, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 31-38.

Pawlukiewicz Piotr ks., Aleksander Fedorowicz. Po prostu ksiądz, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008, ss. 391, oprac. ank, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 174-175.

Pawlukiewicz Piotr ks., Dlaczego bogatemu księdzu trudno wejść do królestwa niebieskiego?, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 50-59.

Pawlukiewicz Piotr ks., SMS dla JP2, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 125-128.

Pawłowski Sławomir SAC, Dialogi o chrzcie, Z życia Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 150-157.

Pawłowski Sławomir SAC, Nawrócenie Kościołów?, Z życia Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 144-152.

Pawłowski Sławomir SAC, O zgorszeniu i nawróceniu – ekumenicznie, Z życia Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 135-140.

Pawłowski Sławomir SAC, Sprawiedliwy, który usprawiedliwia, Nad nauczaniem Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 115-122.

Pawłowski Zdzisław ks., Shema Israel wypełnione w Jezusie, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 16-24.

Pawłowski Zdzisław ks., Starość według Biblii, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 7-15.

Pawłowski Zdzisław ks., Wskrzeszenie Łazarza, Nasza modlitwa, 45(2009) nr 4, s. 93-101.

Pecaric Sacha Rabin (red.), Hagada na Pesach i Pieśń nad pieśniami, Edycja Pardes Lauder, Kraków 2002, ss. 341, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 182.

Peeters Marguerite A., Nowa etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła, tłum. Grzegorz Grygiel, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 32, oprac. ank, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 176-177.

Pek Kazimierz (red.), Ikona liturgiczna. Ewangelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej, seria: Theotokos, 9, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 192, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 178-179.

Pek Kazimierz MIC, Aby wierni wierzyli, Nad nauczaniem Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 115-122.

Pek Kazimierz MIC, Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 385, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 182-183.

Pek Kazimierz MIC, Niedoceniana nauka św. Ludwika o mądrości Bożej, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 96-106.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 12(2001) nr 3, s. 5-8.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 16(2002) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 19(2003) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 23(2004) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 24(2004) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 27(2005) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 29(2005) nr 4, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 32(2006) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 35(2007) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 36(2007) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 40(2008) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 41(2008) nr 4, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 45(2009) nr 4, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 48(2010) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 50(2011) nr 1, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 52(2011) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 55(2012) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 58(2013) nr 1, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 61(2013) nr 4, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Pierwszy synod biskupów o zwiastowaniu Ewangelii, Nad nauczaniem Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 107-115.

Pek Kazimierz MIC, Poznać Boga, aby rozumieć siebie, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 23-34.

Pek Kazimierz MIC, Przynajmniej raz przeżyć Paschę, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 64-68.

Pek Kazimierz MIC, W jakiego Boga wierzę?, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 49-57.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Bóg zazdrosny o ciebie , Nasza modlitwa, 38(2008) nr 1, s. 100-108.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Ciało Chrystusa i twoje ciało, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 33-42.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Oblicze przemieniające, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 85-97.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Oblicze przemieniające, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 53-65.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Odejścia, Wydawnictwo Paganini, Kraków 2008, ss. 320, oprac. kp, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 175-176.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Umieranie ożywiające..., Oficyna Wydawnicza W Misji, Wrocław 2005, ss. 236, oprac. ez, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 174-175.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Uschła ręka, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 105-116.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Wolni od niemocy, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc, Częstochowa 2004, ss. 288, oprac. pch, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 180-181.

Pełnia człowieczeństwa. Rozmowa z ks. kard. José Saraivą Martinsem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 80-83.

Pennigton M. Basil OCSO, Modlitwa prowadząca do środka. Powrót do starochrześcijańskiej metody modlitwy, tłum. Monika Sobejko, Małgorzata Cygan, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, ss. 280, oprac. dsz, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 178-179.

Pereira Rufus ks., Prowadzeni przez Ducha, tłum. Jacek Partyka, Wydawnictwo M, Kraków 2008, ss. 96, oprac. mm, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 175-176.

Perfuński Marcin, Parafia moich marzeń, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 24-30.

Perfuński Marcin, Pasterz pilnie poszukiwany, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 34-44.

Pesch Otto Hermann, Zrozumieć Lutra, tłum. Andrzej Marniok, Krzysztof Kowalik, W drodze, Poznań 2008, ss. 630, oprac. mw, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 181-182.

Petrowa-Wasilewicz Alina, Przestrzeń spotkania, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 60-68.

Petrowa-Wasilewicz Alina, Strategia krzyża, Nad nauczaniem Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 125-133.

Petry Mroczkowska Joanna, Amerykańscy biskupi odnowy, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 7-13.

Petry Mroczkowska Joanna, Mocna słaba płeć, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 22-31.

Petry Mroczkowska Joanna, Niepokorne święte, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 308, oprac. ank, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 184-185.

Petry Mroczkowska Joanna, Siedem grzechów głównych dzisiaj, SIW Znak, Kraków 2004, ss. 209, oprac. ez, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 172-173.

Pezzini Domenico, Jakub i Anioł. Tajemnica wzajemnych relacji, tłum. Marzena Radomska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004, ss. 96, oprac. pch, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 182-183.

Philippe Jacques, Wolność wewnętrzna. Moc wiary nadziei i miłości, tłum. Andrzej Graboń, Wydawnictwo M, Kraków 2003, ss. 171, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 176-177.

Philippe Marie-Dominique OP, Iść za Barankiem dokądkolwiek idzie, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 336, oprac. ak, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 181-182.

Piasecki Marek, Odwaga życia, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 54-59.

Pielgrzym, Góra Trzeźwości, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 166-168.

Pieniak Wojciech, Dawać Chrystusa, Świadectwa, 1(1998), s. 181-182.

Pieniądze w Kościele. Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Śmiglem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 61(2013) nr 4, s. 69-80.

Pieńkowska Maria, „Rozrzutność” Pana Boga, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 153-156.

Pieńkowska Maria, Modlitwa adoracji i przemijanie, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 107-116.

Pieńkowski Marek OP, Jak warto patrzeć na Kościół?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 7-19.

Pieńkowski Marek OP, Wielka Europa – wielkie wyzwanie dla Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 115-123.

Pieńkowski Marek OP, Wielka Europa – wielkie wyzwanie dla Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 75-83.

Pierwszeństwo doświadczenia? [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 471-472], 35(2007) nr 2, s. 112.

Pierzchała Aneta, Kolory życia (Kolory raju, reż. M. Majidi, 1999), Film, 17(2002) nr 4, s. 186-188.

Pierzchała Aneta, Szum nieskończoności (Wiarołomni, reż. Liv Ullmann, 2000), Film, 13(2001) nr 4, s. 181-184.

Pierzchała Aneta, Pokonać noc (Władca pierścieni. Drużyna pierścienia, reż. Peter Jackson, 2001), Film, 16(2002) nr 3, s. 181-184.

Pikus Tadeusz bp, Aleksandra Mienia tęsknoty za Chrystusem, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 69-79.

Pilot, Awionetką do spowiedzi, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 170-172.

Pilśniak Mirosław OP, Miłość, przyjaźń, modlitwa, czyli wszystko, co najważniejsze, List, Kraków 2004, ss. 259, oprac. bp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 177-178.

Pilśniak Mirosław OP, Oparcie we wspólnocie, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 157-160.

Pilśniak Mirosław OP, Program o psach, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 165-170.

Pinato Silvano RCI, Duszpasterstwo powołań, Nad nauczaniem Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 124-135.

Pinckaers Servais Theodore OP, Szczęście odnalezione, tłum. Piotr Siejkowski OP, W drodze, Poznań 1998, ss. 180, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 183-184.

Pindel Roman ks., Odkrywać nowe oblicze Jezusa, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 168-171.

Pindel Roman ks., Rodowód Jubileuszu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 29-36.

Pindel Roman ks., Ubogi Jezus, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 32-38.

Pindurowie Gabriela i Piotr, Przyjaźnie Jezusa, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 121-127.

Piotr SDS, Bóg nie klonuje głosicieli słowa, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 159-162.

Piotr, Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 167-170.

Piotrowski Eligiusz ks., Bóg jest miłością, Nad nauczaniem Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 123-128.

Piotrowski Eligiusz ks., Wspólna misja – Adrienne von Speyr i Hans Urs von Balthasar, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 64-74.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001, ss. 856, oprac. kb, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 173-174.

Plech Jacek ks., Jak ewangelizować parafię?, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 40-50.

Plech Jacek ks., Takim mam być kapłanem, jakiego szukałem, Świadectwa, 1(1998), s. 172-174.

Plech Jacek ks., Wybrać się do ich świata, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 7-15.

Pleskaczyński Jacek SJ, Bolesne odejścia, Pytania i odpowiedzi, 22(2004) nr 1, s. 145-149.

Pleskaczyński Jacek SJ, Depresja jest zawsze próbą duchową, Pytania i odpowiedzi, 25(2004) nr 4, s. 145-148.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 109-115.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, nr spec. 1(2005), s. 64-68.

Pleskaczyński Jacek SJ, Judasz, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 121-128.

Pleskaczyński Jacek SJ, Kogo słuchać bardziej: Boga czy ludzi?, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 101-107.

Pleskaczyński Jacek SJ, Milczenie Jezusa, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 129-135.

Pleskaczyński Jacek SJ, Plotka i obmowa, Pytania i odpowiedzi, 20(2003) nr 3, s. 151-157.

Pleskaczyński Jacek SJ, Plotka i obmowa, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 2(2010), s. 105-109.

Pleskaczyński Jacek SJ, Znaki ufności, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 29-34.

Plich Robert OP, Kwestia antykoncepcji w praktyce spowiedniczej, Pytania i odpowiedzi, 38(2008) nr 1, s. 153-159.

Pociej Bohdan, Z perspektywy muzyki. Wybór szkiców, Towarzystwo „Więź”, Biblioteka „Więzi”, 184, Warszawa 2005, ss. 340, oprac. ajo, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 180-181.

Pojednanie to sprawa na lata. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 59(2013) nr 2, s. 96-101.

Pokorzyna Ewa (red.), Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego w przydatkiem ikon maryjnych, Ośrodek Dokumentacji Zabytków - Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, ss. 184, oprac. kp, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 181.

Polak Grzegorz, Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011, ss. 329, oprac. Cs, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 178-179.

Polak Grzegorz, Pielgrzymki ekumenicznej nadziei, Z życia Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 137-146.

Polak Józef SJ, Radio Watykańskie dla budowania komunii , Z życia Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 143-150.

Polak Wojciech bp, Być pasterzem, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 40-46.

Polok Grzegorz ks., Rozwinąć skrzydła. Nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików, Wydawnictwo Kaga-Druk, Katowice 2009, ss. 77, oprac. rk, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 185-186.

Ponikowski Jacek ks., Czy po to trzeba było święceń?, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 167-168.

Porada Rajmund ks., Dlaczego Kościół jako communio?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 7-15.

Posacki Aleksander ks., Kuszenie dotyczy każdego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2012, ss. 200, oprac. ak, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 185-186.

Posacki Aleksander SJ, Egzorcyzmy, opętanie, demony, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2011, ss. 204, oprac. mn, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 173-174.

Posługa egzorcysty. Rozmowa z Benedyktem Barkowskim SVD, ks. Jarosławem Dąbrowskim i Aleksandrem Posackim SJ (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i ks. Andrzej Grefkowicz), Nasza rozmowa, 27(2005) nr 2, s. 86-98.

Potocki Andrzej OP, Duszpasterz wobec socjologicznych badań religijności i Kościoła, Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 140-148.

Potocki Andrzej OP, Liczy się obecnych w kościele. I co z tego?, Z życia Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 131-137.

Potocki Andrzej OP, Więź w parafii – więź z parafią, Pytania i odpowiedzi, 37(2007) nr 4, s. 155-159.

Potocki Andrzej OP, Z obu stron seminaryjnej furty, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 19-27.

Potterie Ignace de la SJ, Maryja w tajemnicy przymierza, tłum. ks. Antoni Tronina, seria: Theotokos, 10, Wydawnictwo Księży Marianów - Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Warszawa - Częstochowa 2000, ss. 284, oprac. kp, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 179-180.

Poupard Paul kard., Droga piękna i miłości [z przemówienia zamykającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 88.

Poupard Paul kard., Inny horyzont piękna [z przemówienia otwierającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 148.

Poupard Paul kard., Klerykalizm liturgiczny [z przemówienia zamykającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 172.

Poupard Paul kard., Kościół domem świętości, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 58-62.

Poupard Paul kard., Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 141-143.

Poupard Paul kard., Piękno drogą do wiary, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 33-45.

Pozwalam mówić każdemu, co kto chce. Rozmowa z ks. abp. Damianem Zimoniem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 33(2006) nr 4, s. 77-82.

Pozwolić innym żyć. Rozmowa z ks. Thierrym Beckerem (rozmawia Mariusz Janiszewski MIC), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 87-93.

Pół wieku szczęśliwego kapłaństwa. Rozmowa z Wilfridem Stinissenem OCD (rozmawia Justyna Iwaszkiewicz), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 85-91.

Praśkiewicz Szczepan T. OCD, Św. Jan z Avila nowym Doktorem Kościoła, Nasza modlitwa, 56(2012) nr 3, s. 90-97.

Prezbiter, Wszystko sobie składałem w ofierze, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 161-163.

Proboszcz, Korona mi z głowy nie spadnie, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 151-153.

Prorok na co dzień [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 73], 35(2007) nr 2, s. 88.

Proszek Marek ks., Wychodzić z ewangelizacją, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 162-164.

Prus Wojciech OP, Od butów do duszy, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 43-48.

Pryszmont Jan ks., Nie poddawać się starości, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 171-174.

Przebaczenie i uczucia. Rozmowa z Jeanem Monbourquette OMI (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 92-96.

Przebaczenie przywraca wolność. Rozmowa z Lyttą Basset (rozmawia Claire Lesegretain), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 77-82.

Przeciszewski Marcin, Testament dla Kościoła, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 176-178.

Przed wyborem: Bóg albo mamona. Rozmowa z ks. kard. Jean-Marie Lustigerem (rozmawia Philippe Oswald), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 94-97.

Przejrzyste człowieczeństwo. Rozmowa z Anselmem Grünem OSB (rozmawia Krzysztof Wons SDS), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 81-85.

Przełożony wspólnoty zakonnej, Pierwiastek nieposłuszeństwa, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 159-162.

Przybysz Monika, ABC wywiadu z księdzem, Z życia Kościoła, 47(2010) nr 2, s. 143-150.

Przybysz Monika, Zarządzanie kryzysowe w Kościele w Polsce, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 72-82.

Przygody z Opatrznością. Z bp. I. Jeżem rozmawiają A. Petrowa­Wasilewicz i ks. K. Kukowka, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, ss. 231, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 178-179.

Przystać na Boży wybór. Rozmowa z s. Noëlle Hausman (rozmawia s. Stéphanie), Nasza rozmowa, 59(2013) nr 2, s. 79-87.

Przyszłością Kościoła są małe wspólnoty. Rozmowa z ks. abp. Bolesławem Pylakiem (rozmawia Sławomir Jacek Żurek), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 81-85.

Psychologia wierna nauce, wierna Bogu. Rozmowa z Gladys Sweeney (rozmawia agencja Zenit), Nasza rozmowa, 27(2005) nr 2, s. 81-85.

Puciłowski Józef OP, Być chrześcijaninem na Węgrzech, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 158-161.

Pudełko Judyta M. PDDM, Habakuk – nauczyciel wdzięczności w każdym położeniu, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 98-105.

Pudełko M. Judyta PDDM, Miłość i lęk u Jezusa?, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 24-31.

Pulcyn Bartek, Przyjęli męczeńską śmierć, Kultura, 50(2011) nr 1, s. 185-188.

Pulcyn Tadeusz, Czekanie na człowieka, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 7-13.

Pulcyn Tadeusz, Klasztor, przyroda i sztuka, Kultura, 53(2011) nr 4, s. 186-190.

Pulcyn Tadeusz, Kostomłoty, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 137-144.

Pulcyn Tadeusz, Po obu stronach kraty, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 64-72.

Pulcyn Tadeusz, Trwał przy Chrystusie, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 68-77.

Pulcyn Tadeusz, W zgiełku nie słyszy się Boga, Z życia Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 131-137.

Pulcyn Tadeusz, Wspinaczka. O ludziach, którzy wytrwali w drodze na szczyt, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2011, ss. 278, oprac. jz, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 184-185.

Purol Piotr SDB, Jeśli Pan domu nie zbuduje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 157-160.

Puziak Marcin, Wyzwalanie odpowiedzialności, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 171-173.

Pyda Janusz OP, Listy starego anioła do młodego, W drodze, Poznań 2009, ss. 167, oprac. ak, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 187-188.

Pylak Bolesław ks. abp, Zostawić w ludziach cząstkę ojcowskiego serca, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 169-172.

Pytel Zbigniew ks., Sacrum w górach, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 156-158.

Quiceno Zapata Manuel Julián ks., Wyspowiadałem „diabła”, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 167-168.

Quilici Alain OP, La Balme Denis, Po co praktykować, gdy się wierzy?, tłum. Anna Foltańska, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2013, ss. 208, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 176-177.

Rabiej Stanisław ks., Zamiast listu pasterskiego o integracji europejskiej, Nad nauczaniem Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 127-134.

Radacki Artur ks., Wypalenie – rozczarowane oczekiwania, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 64-70.

Radacki Artur MIC, Wypalenie w posłudze, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 51-58.

Radcliffe Timothy OP, Głoszenie Słowa– spotkanie z ognistym krzewem, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 51-64.

Radcliffe Timothy OP, Hojność łaskawego Boga, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 26-31.

Radcliffe Timothy OP, Siedem ostatnich słów, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2006, ss. 112, oprac. ak, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 180.

Radcliffe Timothy OP, Spojrzeć w oczy własnym pragnieniom, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 58-68.

Radecki Aleksander ks., Jak być naprawdę ubogim?, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 105-109.

Radecki Aleksander ks., Kurs pogodnego umierania, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 59-67.

Radecki Aleksander ks., Seminarium, klerycy i... komórki, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 144-150.

Radecki Aleksander ks., Służyć Mu z przyjemnością, Świadectwa, 1(1998), s. 170-172.

Radość dla ubogich! Rozmowa z s. Emmanuelle (rozmawia Bertrand Révillion), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 87-93.

Raffo Giuliano SJ, Modlitwa poranna Kościoła, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 108-114.

Rahner Karl SJ, Człowiek o przebitym sercu, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 9-14.

Rahner Karl SJ, Posłuszeństwo zakonne, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 55-66.

Raiter Wojciech, Kościół w Rosji – znaki odrodzenia, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 142-149.

Raniero Cantalamessa OFMCap, Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”, tłum. Marek Przeczewski OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, ss. 502, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 174-175.

Ratzinger Joseph - Benedykt XVI, Kościół. Wspólnota w drodze, tłum. Dariusz Chodyniecki, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 191, oprac. ank, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 174-175.

Ratzinger Joseph - Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, tłum. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 177-178.

Ratzinger Joseph kard., Eucharystia. Bóg blisko nas, tłum. Monika Rodkiewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2005, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 176-177.

Ratzinger Joseph kard., O naturze kapłaństwa, Artykuły, 1(1998), s. 27-38.

Ratzinger Joseph kard., Urs von Balthasar Hans, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. Wiesław Szymona OP, WAM, Kraków 2008, ss. 160, oprac. kp, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 174-175.

Ratzinger Joseph, Głosiciele słowa i słudzy waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, Opera omnia, t. XII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 823, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 176-177.

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Zofia Włodkowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 384, oprac. jz, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 179-180.

Ravasi Gianfranco kard., Świątynia i plac: przestrzeń święta i przestrzeń świecka, Kultura, 56(2012) nr 3, s. 185-190.

Ravasi Gianfranco, Wierzyć w Kościół. Portrety siedmiu wspólnot pierwotnych, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 134, oprac. jp, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 182-183.

Re Giovanni B. abp, Z Watykanu [list do ks. Jana Rokosza MIC w imieniu Jana Pawła II], 2(1999) nr 1, s. 5-6.

Redakcja, Jan Paweł II 1920-2005, 28(2005) nr 3, s. 3.

Regiewicz Adam, Katechezy w obrazach. Kerygmatyczne czytanie filmu, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2013, ss. 266, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 183-184.

Regucki Zbigniew TChr, Nasze odkrycia, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 170-173.

Rekolekcje dla Kościoła w Polsce. Rozmowa z ks. bp. Janem Chrapkiem (rozmawia Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 105-112.

Repa Stanisława, Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 171-174.

Rey Dominique bp, Bar u Proboszcza, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 169-171.

Rey Dominique bp, Biskup wobec przestępstwa księdza, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 7-16.

Rey Dominique bp, Milczenie św. Józefa, Nasza modlitwa, 35(2007) nr 2, s. 107-111.

Riccardi Andrea, Bóg się nie boi. Moc Ewangelii w zmieniającym się świecie, tłum. Krystyna Kozak, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006, ss. 238, oprac. ws, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 171-172.

Riccardi Andrea, Kościół mocny słabością, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 125-127.

Riccardo, Dar diakonatu stałego, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 159-162.

Rodigast Samuel, Co czyni Bóg, jest dobrze tak [w: Śpiewnik ewangelicki, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2002, s. 909-910], 30(2006) nr 1, s. 110.

Rohr Richard OFM, Wszystko ma swoje miejsce. Dar modlitwy kontemplacyjnej, tłum. Piotr Ducher, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2005, ss. 219, oprac. ank, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 178-179.

Romaniuk Kazimierz bp, Trudne czy łatwe kapłaństwo?, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 143-148.

Romaniuk Kazimierz bp, W drodze do kapłaństwa i kapłaństwo, Warszawa 2002, ss. 188, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 178.

Rondet Michel SJ, Celibat ewangeliczny a świat ludzkich relacji, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 17-23.

Rosiek Halina s., Potrzebujemy siebie razem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 154-157.

Rossetti Stephen J. ks., Radość kapłaństwa, tłum. ks. Andrzej Małek SCJ, Dorota Bryniarska, Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, Kraków 2010, ss. 248, oprac. jsz, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 178-179.

Rostkowski Adam, Afryka w obrazie filmowym, Film, 44(2009) nr 3, s. 185-189.

Rostworowski Piotr o., W głąb misterium, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2010, ss. 175, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 178-179.

Rostworowski Piotr OSB, Kierownictwo duchowe. Kilka zasad i wskazówek, seria: Z tradycji mniszej, 20, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1997, ss. 108, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 184-185.

Rostworowski Piotr OSB, W szkole modlitwy, seria: Z tradycji mniszej, 23, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2000, ss. 139, oprac. af, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 175-176.

Rostworowski Tadeusz SJ, Karol Wojtyła – we wspólnocie i dla wspólnoty, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 76-81.

Roszkowski Wojciech, Droga przez mgłę, Instytut Jagielloński, Warszawa 2006, ss. 176, oprac. pse, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 183-184.

Roux Jean-Paul, Jezus, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, ss. 488, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 185-186.

Rozkrut Andrzej, Jak korzystać z internetu?, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 44-48.

Rożek Michał, Mężowie niezłomni. A naród pamięta ich mądrość, WAM, Kraków 2009, ss. 324, oprac. jz, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 181-183.

Rucki Adam ks., Drogi kamień musi być szlifowany, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 159-162.

Ruggiero Fabio, Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tłum. Ewa Łukaszyk, WAM, Kraków 2007, ss. 252, oprac. ez, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 182-184.

Ruiz Jurado Manuel SJ, Rozeznawanie duchowe. Teologia, historia, praktyka, tłum. Krzysztof Homa SJ, seria: Myśl Teologiczna, 35, WAM, Kraków 2002, ss. 334, oprac. ar, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 175-176.

Rupnik Marko Ivan, Rozeznawanie duchowe, cz. I: Ku doświadczeniu Boga (ss. 103), cz. II: Jak trwać w Chrystusie (ss. 127), tłum. Andrzej Wojnowski, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004, oprac. mch, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 182-183.

Rupnik Marko Ivan, Spotkać Ojca. Od upokorzenia do pokory, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2013, ss. 114, oprac. tk, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 178-179.

Rupnik Marko Ivan, W ogniu krzewu gorejącego. Wprowadzenie do życia duchowego, tłum. Krystyna Mydlarz, seria: Orientale Lumen, t. 2, Wydawnictwo Księży Marianów - Mariański Dom Studiów świętych Cyryla i Metodego, Warszawa - Lublin 1997, ss. 138, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 183-184.

Rusak Agata, Brat osiołek ma dość, czyli kilka rad dla zagonionego księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 59-67.

Rusak Agata, Co kobieta widzi w księdzu, czyli na granicy dwóch światów, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 17-26.

Rusak Agata, Gość w dom, czyli o łasce burzenia misternych planów, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 58-67.

Rusak Agata, Jak nie rozpaść się na kawałki, czyli kilka rad dla człowieka w kryzysie, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 32-41.

Rusak Agata, Kilka rad dla zmęczonego katechety, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 51-59.

Rusak Agata, Nic mi się w życiu nie należy, czyli mała lekcja wdzięczności, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 31-40.

Rusak Agata, Pojedynczość oswojona, czyli kilka rad dla człowieka samotnego, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 48-57.

Rusak Agata, Ryzyko trwania, czyli kilka rad dla zalęknionego księdza, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 66-74.

Rusecki Marian ks., Co należy wiedzieć o objawieniach prywatnych?, Pytania i odpowiedzi, 49(2010) nr 4, s. 149-155.

Ruszała Andrzej OCD, Czy „Bóg sam wystarcza”?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 24-35.

Ruszała Andrzej OCD, Odejścia z kapłaństwa, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 43-46.

Ruszała Andrzej OCD, Widzę niebo otwarte, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 89-96.

Rybicki Adam ks., Świątobliwy, ale nieszczęśliwy, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 81-88.

Rybiński Marek SDB, Zapiski tunezyjskie, Salezjański Ośrodek Misyjny –Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, ss. 160, oprac. ank, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 184-185.

Ryn Zdzisław Jan, Cena człowieczeństwa, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 62-69.

Ryś Grzegorz bp, Nigdy przeciw komuś, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 149-153.

Ryś Grzegorz bp, Skandal miłosierdzia. Rozważania dla każdego, WAM, Kraków 2012, ss. 156, oprac. kp, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 177-178.

Ryś Grzegorz bp, Słowo jednania, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 47-49.

Ryś Grzegorz ks., Brat Albert. Inspiracje, eSPe, Kraków 2012, ss. 266, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 182-183.

Ryś Grzegorz ks., Ecce Homo, eSPe, Kraków 2007, ss. 126, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 177-178.

Ryś Grzegorz ks., Milcz!, Nasza modlitwa, 41(2008) nr 4, s. 103-106.

Ryś Grzegorz ks., Wyjąć duchownych spod świeckich paragrafów, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 17-21.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 90-97.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 39-46.

Rząsa Franciszek ks., Być ojcem w kapłaństwie, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 168-170.

Rzeszowski Wojciech ks., A było z Nim Dwunastu i wiele kobiet, Nad nauczaniem Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 127-134.

Rzeszowski Wojciech ks., Aby się nie zagubić, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 25-34.

Rzeszowski Wojciech ks., Celibat – dar i zadanie, Nad nauczaniem Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 139-149.

Rzeszowski Wojciech ks., Ludzka płciowość, Nad nauczaniem Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 129-139.

Rzeszowski Wojciech ks., Ludzka płciowość, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 84-94.

Rzeszowski Wojciech ks., Posługa władzy i posłuszeństwo, Nad nauczaniem Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 116-124.

Rzeszowski Wojciech ks., Powołanie jako dialog, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 51-57.

Rzeszowski Wojciech ks., Psychologia i formacja, Nad nauczaniem Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 123-133.

Rzeszowski Wojciech ks., Życie w braterskiej wspólnocie, Nad nauczaniem Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 127-135.

Ślęczka Piotr SDS, Historie powołań biblijnych. Rekolekcje według metody „lectio divina”, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 137, oprac. aj, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 176-178.

Ślęczka Piotr SDS, Kiedy trzeba walczyć o smak powołania..., Nasza modlitwa, 51(2011) nr 2, s. 105-111.

Ślęczka Piotr SDS, Miłość jako spotkanie, Nasza modlitwa, 60(2013) nr 3, s. 91-99.

Ślęczka Piotr SDS, On wydał się za nas, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 7-16.

Ślęczka Piotr SDS, Opuści ojca swego i matkę, Nasza modlitwa, 53(2011) nr 4, s. 85-93.

Śliwa Janusz SJ, Jakiego księdza potrzebujemy, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 9-15.

Śliwiński Piotr Jordan OFMCap, Przecięcia i cięcia, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 36-44.

Śliwiński Piotr Jordan OFMCap, Szkoła dla Spowiedników, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 137-143.

Śliwiński Przemysław ks., Droga spod ciemnej gwiazdy, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 63-72.

Śliwiński Przemysław ks., Klerycy o sobie, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 58-66.

Śliwiński Przemysław ks., Klerycy piszą i naśladują, Wydarzenia, 42(2009) nr 1, s. 183-188.

Śliwiński Przemysław ks., Saga rodziny „życiowych rozbitków”, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 71-79.

Śmierć? Każdemu polecam! O. Joachim Badeni w rozmowie z Aliną Petrową-Wasilewicz, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2007, ss. 160, oprac. ws, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 182-183.

Śmigiel Wiesław bp, Ksiądz w domu niepraktykujących parafian, Pytania i odpowiedzi, 58(2013) nr 1, s. 147-151.

Śmigielski Adam bp, Abyś się nawrócił, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 103-104.

Św. Atanazy, Z aniołem Pana [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 234], 34(2007) nr 1, s. 60.

Św. Augustyn, Nieść Pana [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 53], 34(2007) nr 1, s. 80.

Św. Augustyn, Przewidujący Stwórca [w: Leokadia Małunowiczówna (red. i tłum.), Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, TN KUL, Lublin 1993, s. 104], 36(2007) nr 3, s. 90.

Św. Augustyn, W rocznicę święceń kapłańskich, Artykuły, 1(1998), s. 88-90.

Św. Barsanufiusz, Utrapienia sprawiedliwych [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 164], 34(2007) nr 1, s. 154.

Św. Bazyli Wielki, Nieustanna modlitwa [w: Filokalia. Teksty o modlitwie serca, tłum i oprac. ks. Józef Naumowicz, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec - Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 56], 15(2002) nr 2, s. 156.

Św. Bazyli Wielki, Wejrzyj, Panie [z anafory św. Bazylego Wielkiego, w: Henryk Paprocki (oprac.), Wieczerza mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu, PAX, Warszawa 1988, s. 273], 30(2006) nr 1, s. 74.

Św. Bazyli, Modlitwa sprawiedliwego [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 149], 34(2007) nr 1, s. 126.

Św. Grzegorz z Nazjanzu, Opowieść o moim życiu, tłum. Anna M. Komornicka, W drodze, Poznań 2003, ss. 98, oprac. jn, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 174-175.

Św. Jan Maria Vianney, Chcę, abyś był szczęśliwy [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 80], 46(2010) nr 1, s. 78.

Św. Jan Maria Vianney, Czym jest kapłaństwo... [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 118-119], 47(2010) nr 2, s. 102.

Św. Jan Maria Vianney, Głębokie uniżenie [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 126], 47(2010) nr 2, s. 134.

Św. Jan Maria Vianney, Jedynie Bóg może cię nasycić [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 138-139], 46(2010) nr 1, s. 134.

Św. Jan Maria Vianney, Kazania, tłum. ks. Jakub Górka, seria: Biblioteka Mistrzów Kaznodziejstwa, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 1999, ss. 360, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 176-177.

Św. Jan Maria Vianney, Okazja do zasług [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 222-225], 45(2009) nr 4, s. 148.

Św. Jan Maria Vianney, Ratunek dla człowieka [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 104], 46(2010) nr 1, s. 150.

Św. Jan Maria Vianney, Tchnienie Ducha Świętego [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 91], 45(2009) nr 4, s. 74.

Św. Jan Maria Vianney, Walka z namiętnościami [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 217], 47(2010) nr 2, s. 82.

Św. Jan Maria Vianney, Wszystko, czego pragniemy [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 112-113], 45(2009) nr 4, s. 92.

Św. Katarzyna z Genui, Traktat o czyśćcu, tłum. S. Leonia, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 2003, ss. 72, oprac. rp, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 180-181.

Św. Katarzyna ze Sieny, Miasto duszy. Listy o Bogu i polityce, tłum i oprac. Ludmiła Grygiel, W drodze, Poznań 2001, ss. 120, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 181-182.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Pisma wybrane, tłum. Aleksandra Frej, Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, ss. 643, oprac. kp, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 176-177.

Św. Maksymilian Maria Kolbe, O rządach [w: Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2009, s. 328], 53(2011) nr 4, s. 148.

Św. Mikołaj Kabasilas, Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, tłum. ks. Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Warszawa 2009, ss. 128, oprac. mz, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 188-189.

Św. Paweł – przeznaczony do Ewangelii. Rozmowa ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 41(2008) nr 4, s. 82-93.

Św. Serafin z Sarowa, Ogień Ducha Świętego, tłum. ks. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2008, s. 103, oprac. kp, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 177-178.

Świderkówna Anna, Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył, SIW Znak, Kraków 2003, ss. 264, oprac. ak, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 182-183.

Świderkówna Anna, Królestwo Boże w nas, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 45-50.

Świderkówna Anna, Na wzór Melchizedeka, Artykuły, 1(1998), s. 56-64.

Świderkówna Anna, Od bogów pogańskich do Boga żywego. Z profesor Anną Świderkówną rozmawia o. Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2004, ss. 120, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 181-182.

Świderkówna Anna, Stanąć na własnych nogach, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 162-166.

Świeccy w formacji. Rozmowa z Elżbietą Sujak (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 85-90.

Świecki kolega z pracy, Nie wszystko zależy ode mnie, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 165-169.

Świecki kolega z pracy, Nie wszystko zależy ode mnie, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 115-119.

Świętować to, czym żyjemy. Rozmowa z ks. kard. Miloslavem Vlkiem (rozmawia ks. Tadeusz Fitych), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 96-104.

Świrska Halina, Misterium w Górze Kalwarii, Kultura, 58(2013) nr 1, s. 189-192.

Świrska Halina, My mamy siać..., Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 121-129.

Tabakiernik Marta, Medytacja, kontemplacja, adoracja i dźwięk. Muzyka Arvo Pärta, Kultura, 52(2011) nr 3, s. 186-190.

Taft Robert F. SJ, Liturgia. Wzór modlitwy – ikona życia.Greckokatolickie rekolekcje liturgiczne, tłum. Agnieszka Dzisiewska, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2013, ss. 272, oprac. mz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 182-183.

Taft Robert SJ, Celebracja misterium, a nie historii [w: Cesare Giraudo (i inni), Homilie na okres wielkanocny, tłum. Michał Wilk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2009, s. 82-83], 44(2009) nr 3, s. 148.

Tagle Luis Antonio G. bp, Setnik – przewodnik w kontemplacji, Nasza modlitwa, 39(2008) nr 2, s. 97-104.

Tanderys Grzegorz MIC, Zalewski Rafał MIC, Jak kleryk z artystą, Wystawa, 24(2004) nr 3, s. 184-188.

Tenace Michelina, Posługa przełożonych, tłum. Krystyna Kozak, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 141, oprac. rk, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 183-184.

Teorie ekonomiczne nie mogą być naszym bogiem. Rozmowa z Hanną Gronkiewicz-Waltz (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 11(2001) nr 2, s. 89-96.

Teresa Maria s., Czy idę dobrą drogą?, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 175-178.

Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, Doktor Kościoła, Rękopisy autobiograficzne, tłum. Antoni Bartosz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1997, ss. 289, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 183.

Teresa, Ksiądz na obcym terenie, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 149-153.

Teresa, Zatrzaskiwały się przede mną wszystkie drzwi, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 158-161.

Terruwe Anna A., Baars Conrad W., Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać, tłum. Magdalena Ciszewska, seria: Psychologia i wiara, W drodze, Poznań 2004, ss. 232, oprac. ak, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 183-184.

Terruwe Anna A., Baars Conrad W., Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu, seria: Psychologia i wiara, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 2002, ss. 308, oprac. af, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 176-177.

Thévenin Bruno ks., Mali mogą chronić dużych, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 166-169.

Thigpen Paul, Krew męczenników. Historie katolików, którzy oddali życie za wiarę, tłum. Jerzy Wolak, WAM, Kraków 2003, ss. 232, oprac. as, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 175-176.

Thurian Max, Tożsamość kapłana, tłum. ks. Jan Machniak, seria: Teologia żywa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, ss. 116, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 185.

Thurian Max, Wdzięczność i radość Matki Pana, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 23-31.

Tian Jean ks. Być księdzem w Chinach, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 162-165.

Tkocz Stanisław ks., „Nie lękajcie się być świętymi”, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 173-176.

Tomasik Henryk bp, Słuchać oczekiwań, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 156-159.

Tomasik Piotr ks., Program uniwersalny a program autorski, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 26-32.

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Maryi, tłum. ks. Mieczysław Bednarz SI, Wydawnictwo Księży Marianów, MIC, Warszawa 2008, ss. 157, oprac. kp, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 177-178.

Tomasz a Kempis, Przez Maryję do Jezusa, tłum. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo M, Kraków 2005, ss. 204, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 174-175.

Tomaszewicz Kazimierz CVD, Pozbawieni Mszy świętej, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 169-175.

Tomaszewicz Kazimierz SVD, Podsłuchane w kaplicy, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 115-116.

Tomaszewski Marek Paweł, Moją zemstą jest przebaczenie, Z życia Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 135-142.

Tosatti Marco, Śledztwo w sprawie szatana, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ss. 268, oprac. ws, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 180-182.

Trela Józef ks., Oddać Mu wszystko, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 159-161.

Treppa Zbigniew, Meksykańska symfonia. Ikona z Guadalupe, Biblioteka „Więzi”, 157, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2006, ss. 208, oprac. mik, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 183-184.

Tresmontant Claude, Nauczanie Rabbiego Jeshuy, tłum. Lucyna Rutowska, Wydawnictwo AA - Fronda, Kraków - Warszawa 2008, ss. 370, oprac. kb, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 179-180.

Trobisch Ingrid, Być kobietą, tłum. Irena Doleżal­Nowicka, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2006, ss. 165, oprac. er, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 177-178.

Trobisch Ingrid, Kobieta silna. Odkryj swoją tożsamość!, tłum. Rafał Malinowski CPPS, seria: Leczenie i formacja, 16, Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2001, ss. 239, oprac. ez, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 182-183.

Trochu Francis, Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney 1786­1859, tłum. abp Piotr Mańkowski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004, ss. 416, oprac. ez, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 170-171.

Trojan Kazimierz SJ, Jak pomagać skrupulatom?, Pytania i odpowiedzi, 24(2004) nr 3, s. 143-148.

Trojan Kazimierz SJ, W obliczu oskarżeń, Pytania i odpowiedzi, 32(2006) nr 3, s. 143-147.

Tronina Antoni ks., Pieśń o Nieskalanym Początku, Z życia Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 130-136.

Tronina Antoni ks., Będę się za was modlił, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 46-53.

Trzciński Roman ks., Wzajemnie się polubić, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 157-160.

Trzecie Tysiąclecie”, Biuletyn poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000”, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 188.

Tugwell Simon OP, Osiem błogosławieństw. Rozważania nad Tradycją chrześcijańską, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 1999, ss. 176, oprac. al, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 175-176.

Turzyński Piotr ks., Kapłaństwo według Benedykta XVI, Nad nauczaniem Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 113-124.

Twardowski Jan ks., Być znakiem nadziei. Rozważania o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 251, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 174-175.

Twardowski Jan ks., Jedno powołanie [w: ks. Jan Twardowski, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 18], nr spec. 2(2010), s. 52.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (2), Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 101-108.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (3), Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 95-102.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 105-113.

Twardowski Jan ks., Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, ss. 288, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 170-171.

Twardowski Jan ks., Powołani [w: ks. Jan Twardowski, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 17], 40(2008) nr 3, s. 154.

Twardowski Jan ks., Rachunek sumienia [w: ks. Jan Twardowski, Przed kapłaństwem klękam..., Wydawnictwo Lumen - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Leszno koło Błonia - Warszawa 1996, s. 82], 4(1999) nr 3, s. 88.

Twardowski Jan ks., Światło wiary [w: ks. Jan Twardowski, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 210], nr spec. 2(2010), s. 110.

Twardowski Jan ks., Taka jest moja wiara. Rozważania, wybór i oprac. Aleksandra Iwanowska, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 28, oprac. ank, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 177-178.

Twardowski Jan ks., Ukryte tajemnice Różańca. Rozważania, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 230, oprac. kp, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 180-181.

Twardowski Jan ks., Żebym nie zasłaniał sobą Ciebie. Wiersze kapłańskie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, ss. 200, oprac. mm, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 173-174.

Twardowski Jan ks., Życie jak Różaniec. Rozważania, wybór i oprac. Aleksandra Iwanowska, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2010, ss. 218, oprac. kp, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 182-183.

Twardowski Jan ks., Żyć chwilą konsekracji, Artykuły, 1(1998), s. 39-54.

Twardowski Jan, Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie, t. I (ss. 354): Smak dzieciństwa 1915­1959, t. II (ss. 483): Czas coraz prędszy 1959­2006, oprac. Aleksandra Iwanowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006­2007, oprac. mm, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 179-180.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (4), Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 91-94.

Tyrała Robert ks., Koncerty w kościołach po Vaticanum II, Nad nauczaniem Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 116-123.

Tytus T. Z. ks., Wypłyń na głębię!, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 153-156.

Ubodzy wyrzutem sumienia. Rozmowa z księżmi i klerykami (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 82-88.

Udręka czy piękna przygoda? Rozmowa z s. Krystyną Dębowską (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 31(2006) nr 2, s. 91-99.

Urbano Pilar, Człowiek z Villa Tevere. Rzymskie lata św. Josemaríi Escrivy, tłum. Bronisław Jakubowski, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 552, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 185-186.

Urs Von Balthasar Hans, Księga Baranka. Medytacje nad Apokalipsą św. Jana, tłum. Wiesław Szymona OP, WAM, Kraków 2005, ss. 103, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 172-173.

Urs von Balthasar Hans, Różaniec. Zbawienie świata w modlitwie maryjnej, tłum. Jan Koźbiał, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 80, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 180.

Vanhoye Albert kard., Jezus Chrystus, nasz arcykapłan, tłum. Krzysztof Stopa, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 175-176.

Vanhoye Albert kard., Kapłaństwo powszechne biskupa i prezbitera [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni SI, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 174-175], 41(2008) nr 4, s. 110.

Vanhoye Albert kard., Manzi Franco, Vanni Ugo SI, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, ss. 206, oprac. kp, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 178-179.

Vanhoye Albert kard., Nowe przymierze [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 81], 58(2013) nr 1, s. 146.

Vanhoye Albert kard., Nowy Autorytet dla wiary [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 46-47], 58(2013) nr 1, s. 72.

Vanhoye Albert kard., Nowa solidarność [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 103 i 105], 58(2013) nr 1, s. 152.

Vanhoye Albert kard., Solidarni z grzesznikami [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi,Ugo Vanni SI, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores 3, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 51], 36(2007) nr 3, s. 146.

Vanhoye Albert SJ kard., Charakter Pawła Apostoła , Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 27-34.

Vanhoye Albert SJ kard., Kim jest ksiądz?, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 26-38.

Vanhoye Albert SJ kard., Usprawiedliwienie przez wiarę, Nasza modlitwa, 59(2013) nr 2, s. 112-122.

Vanhoye Albert SJ, Lęk Jezusa, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 20-26.

Vanhoye Albert SJ, Miłosierdzie w Biblii, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 9-17.

Vanhoye Albert SJ, Nowość kapłaństwa Chrystusowego, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 9-22.

Vanhoye Albert, Bóg tak umiłował świat. „Lectio divina” do ofiary Chrystusa, tłum. ks. Marian Królikowski, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ss. 95, oprac. kp, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 179-180.

Vanhoye Albert, Życiodajna woda [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 83], nr spec. 2(2010), s. 78.

Vanier Jean, Jak pokonać depresję?, tłum. Monika Wolak, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, ss. 70, oprac. agr, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 178-179.

Vanier Jean, Lęk i szansa na nowe życie, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 35-45.

Vanier Jean, Pascha z Chrystusem, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 104-111.

Vanier Jean, Serce podatne na zranienia, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 20-27.

Vanier Jean, Smak szczęścia, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 190, oprac. ak, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 179-180.

Vanier Jean, Światło pośród nędzy, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 124-126.

Vanier Jean, Światło pośród nędzy, Nasza modlitwa, nr spec. 1(2005), s. 61-63.

Vanier Jean, Tajemnica Jezusa. Czytanie Ewangelii według św. Jana, tłum. Aleksandra Frej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, ss. 480, oprac. th, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 178-179.

Vanier Jean, Źródło łez. Rekolekcje Przymierza, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2002, ss. 152, oprac. ak, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 183-184.

Vater Anne-Françoise, Wprowadzenie do modlitwy i adoracji, tłum. Monika Bartnicka-Gustowska, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 254, oprac. mp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 183-184.

Verlinde Joseph-Marie o., Ojciec wszelkiego ojcostwa, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 11-21.

Verlinde Joseph-Marie o., Tajemnica ojcostwa, tłum. Marek Pieńkowski OP, Maria Pieńkowska, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 135, oprac. af, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 184-185.

Vilnet Jean bp, Czy być biskupem to ciężka praca?, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 153-155.

Vitry Isabelle s., Bez tanich pocieszeń, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 169-172.

Vlk Miloslav kard., Czy Europa stanie się pogańska? Miloslav kardynał Vlk w rozmowie z Rudolfem Kuczerą, tłum. Monika Rodkiewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 182, oprac. as, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 177-178.

W bliskości z ludźmi. Rozmowa z ks. Jacquesem Gueddim (rozmawia Mariusz Janiszewski MIC), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 85-93.

W Kościele nie ma zbiorowych powołań. Rozmowa z ks. bp. Edwardem Dajczakiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 43(2009) nr 2, s. 93-100.

W stronę dojrzałości. Rozmowa z ks. Tadeuszem Hukiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 50(2011) nr 1, s. 80-87.

W towarzystwie Ducha Świętego. Rozmowa z André Loufem SOCist (rozmawia Vittoria Prisciandaro), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 76-80.

W towarzystwie Ducha Świętego. Rozmowa z André Loufem SOCist (rozmawia Vittoria Prisciandaro), Nasza rozmowa, nr spec. 2(2010), s. 47-51.

Walczak Roman ks., Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2005, ss. 111, oprac. mz, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 176-177.

Walkusz Jan ks., Antyklerykalizm w XX-leciu międzywojennym, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 28-34.

Waloszek Joachim ks., Kapłańska „cyganeria”, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 149-152.

Waloszek Joachim ks., Komunia i Wyzwolenie, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 136-144.

Waluś Monika, Ciało, biedna świątynia Pańska, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 58-65.

Waluś Monika, Spiritus Sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 284, oprac. kp, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 181-182.

Wardęski Jacek ks., Podzielić się pokojem, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 170-173.

Warowny Maciej ks., Jezus i niewdzięcznicy, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 7-16.

Warowny Maciej ks., Krzyż znakiem jedności czy podziału?, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 7-16.

Warowny Maciej ks., Nawróciwszy się, umacniaj braci , Nasza modlitwa, 51(2011) nr 2, s. 112-120.

Warowny Maciej ks., Od ludzkiego strachu do bojaźni Bożej, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 15-23.

Warowny Maciej ks., Sprawiedliwy Syn sprawiedliwego Ojca, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 7-16.

Wasąg Marek ks., Błogosławieństwo pustych dłoni, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 159-162.

Ważny Artur ks., „Urlop” na Przystanku Jezus, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 149-154.

Ważny Artur ks., „Urlop” na Przystanku Jezus, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 103-108.

Wąsowicz Jarosław SDB, Listy spod gilotyny, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 71-78.

Wąsowicz Jarosław SDB, W obozach koncentracyjnych, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 137-142.

Wątroba Jan ks., Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Biblioteka „Niedzieli” 70, Częstochowa 1999, ss. 320, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 181-182.

Weigel George, Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo, tłum. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 592, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 181-182.

Wencel Korneliusz EC, Milczenie podczas liturgii, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 49-54.

West Christopher, Dobra nowina o seksie i małżeństwie. Odpowiedzi na szczere pytania dotyczące nauki Kościoła, tłum. Mira Majdan, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2002, ss. 256, oprac. iw, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 181-182.

West Christopher, Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, tłum. Anna Skucińska, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 183, oprac. ank, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 185-186.

Weź i czytaj! Rozmowa z ks. abp. Stanisławem Nowakiem (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 89-96.

Węckowski Wojciech ks., Medialny supermarket, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 67-71.

Węckowski Wojciech ks., Szybki rozwój mediów, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 131-136.

Węcławski Marcin ks., Na drodze krzyża, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 162-165.

Węcławski Tomasz ks., Bohemia, Italia, Borussia, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 139-148.

Węcławski Tomasz ks., Jak dzisiaj głosić Zbawiciela?, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 48-61.

Węcławski Tomasz ks., Kościół wobec sakramentu święceń, Artykuły, 1(1998), s. 19-26.

Węcławski Tomasz ks., Pascha Jezusa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 132, oprac. rs, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 178-179.

Węcławski Tomasz ks., Według obrazu Jego Syna, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 82-88.

Węcławski Tomasz ks., Wielkie kryzysy tradycji chrześcijańskiej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1999, ss. 118, oprac. mch, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 178-179.

Węcławski Tomasz ks., Zrozumieć to, co się stało, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 68-72.

Wędrychowska Agnieszka, Chwalebna Droga Krzyżowa, Kultura, 59(2013) nr 2, s. 190-192.

Węglarczyk Karolina, Ewangelia na ulicy, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 165-167.

Wiara jak oddychanie. Rozmowa z ks. bp. Piotrem Liberą (rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 89-97.

Widzieć siebie w prawdzie. Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Meringiem (rozmawiają Paweł Bieliński i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 24(2004) nr 3, s. 79-90.

Wieczorek Piotr ks., Ważniejsza więź, Nasza modlitwa, 45(2009) nr 4, s. 102-108.

Wielecki Kamil Maria, Biznes po chrześcijańsku, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 42-49.

Wielecki Kamil Maria, Chopin w nowej krasie, Kultura, 49(2010) nr 4, s. 189-192.

Wielecki Kamil, Wyświęceni wzrastają we wspólnocie, Z życia Kościoła, 47(2010) nr 2, s. 135-142.

Wielecki Krzysztof, Czego boją się Polacy?, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 37-45.

Wielecki Krzysztof, Nieszczęsne badania szczęścia, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 31-41.

Wiencek Andrzej (red.), Dzieje Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008, ss. 558, oprac. ank, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 180-181.

Wierzbicka Anna, Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, tłum. Izabela Duraj­Nowosielska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss. 272, oprac. szb, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 180-181.

Więź między parafią a ruchami kościelnymi. Rozmowa z ks. Arturo Cattaneo (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 33(2006) nr 4, s. 94-98.

Więźniowie skończoności. Rozmowa z ks. kard. Godfriedem Danneelsem (rozmawia Giovanni Ferro), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 90-95.

Wilanowski Cyprian (red.), Teczki Wojtyły, seria: Z najnowszej historii Kościoła, IW PAX, Warszawa 2003, ss. 464, oprac. kp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 179.

Wilniewczyc Teresa, Andrzej Seweryn, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ss. 416, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 1181-182.

Wiraż kulturowy. Rozmowa z ks. abp. Józefem Życińskim (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Sławomir Jacek Żurek), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 69-76.

Wiścicki Tomasz, Świecki, czyli...? , Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 131-139.

Witalis Mieczysław CSsR, Żeby stal się nie rozhartowała, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 170-173.

Witczyk Henryk ks., Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i Nowego Przymierza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 452, oprac. ps, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 180-181.

Witka­Jeżewski Zbigniew ks. (red.), Wąska ścieżka czyli postawić na Boga. 366 myśli Ojca Ludwika Chodzidło CM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2003, ss. 272, oprac. msz, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 179-180.

Wnuk-Lipiński Edmund, Nadzieje i oczekiwania społeczne, Artykuły, 9(2000) nr 4, 23-28.

Wnuk-Lipiński Edmund, Polska a Unia Europejska, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 47-55.

Wojciaczyk Regina s., Bardziej potrzebują serca niż chleba, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 169-171.

Wojciech Rzeszowski ks., Jubileuszowy dar radości, Nad nauczaniem Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 123-132.

Wojciech Rzeszowski ks., Kancelaria miejscem trudnych spotkań, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 65-75.

Wojciechowski Damian SJ, Żadne śluby nie pomogą, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 164-167.

Wojciechowski Piotr, Ekran objawia niewidzialne, Film, 14(2002) nr 1, s. 183-186.

Wojciechowski Piotr, Głosy we mgle, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 164-166.

Wojciechowski Piotr, Miłość zabija, miłość daje życie (Wyśnione życie aniołów, reż. Erick Zonca, 1999), Film, 7(2000) nr 2, s. 184-186.

Wojciechowski Piotr, Nie dojrzewa się bez ojczyzny, Film, 30(2006) nr 1, s. 183-187.

Wojciechowski Piotr, Ojczyzna – miejsce trudnego wyzwania, Nad nauczaniem Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 107-116.

Wojciechowski Piotr, Płycizna ekranu, głębiny serc, Film, 19(2003) nr 2, s. 183-187.

Wojciechowski Piotr, Po co księżom poezja?, Kultura, 60(2013) nr 3, s. 189-192.

Wojciechowski Piotr, Pracownia, piąta rano, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 28-32.

Wojciechowski Piotr, Spektakl narodzin mitu (Krwawa niedziela, reż. Paul Greengrass, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-188.

Wojciechowski Piotr, Sto minut z tysiąclecia (Prymas. Trzy lata z tysiąca, reż. Teresa Kotlarczyk, 2000), Film, 10(2001) nr 1, s. 181-184.

Wojciechowski Piotr, Tęsknota za iluminacją (Suplement, reż. Krzysztof Zanussi, 2002), Film, 16(2002) nr 3, s. 185-188.

Wojciechowski Piotr, Zaćmienie ojcostwa (Pręgi, reż. Wojciech Kuczok, 2004), Film, 26(2005) nr 1, s. 184-187.

Wojciechowski Piotr, Znaki czasu na ekranie (Katyń, reż. Andrzej Wajda, 2006), Film, 38(2008) nr 1, s. 187-191.

Wojdak Stanisław ks., Jeśli nie my, to kto?, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 167-170.

Wojnowski Andrzej (tłum. i oprac.), Nie tylko o zawiści. Mała antologia tekstów dawnych i nowszych, W drodze, Poznań 2011, ss. 124, oprac. akw, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 184-185.

Wojtan Andrzej ks., Bez przydziału, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 163-168.

Wojtan Andrzej ks., Zeskanuj mnie!, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 161-166.

Wojtas Anna, Szkoły bycia bardziej człowiekiem, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 147-153.

Wojtas Anna, Warszawskie muzeum ikon, Kultura, 57(2012) nr 4, s. 189-192.

Wojtyła Karol bp, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, Kraków - Rzym 2011, ss. 72, oprac. xad, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 181-182.

Wojtyła Karol kard., Znak sprzeciwu, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 7-10.

Wojtyła Karol, Poezje i dramaty, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998³, ss. 470, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 188.

Wolf Notker OSB, Rosanna Enrica, Sztuka kierowania ludźmi, tłum. Radosław Biskup, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2011, ss. 248, oprac. jz, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 176-177.

Woliński Józef ks., Zmartwychwstanie, Ojcowie Kościoła i my, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 100-108.

Wołanie wiary [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, List „Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą”], 27(2005) nr 2, s. 164.

Wołyniec Włodzimierz ks., Nauka o odpustach w świetle posoborowej teologii zbawienia, Nad nauczaniem Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 117-125.

Wołyniec Włodzimierz ks., Szatan w Obrzędach chrztu i w odnowionym Rytuale egzorcyzmów, Nad nauczaniem Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 117-126.

Wons Krzysztof SDS, Bóg, ja i mamona, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 100-107.

Wons Krzysztof SDS, Dwie drogi łaknących i cierpiących, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 23-31.

Wons Krzysztof SDS, Grzech niesłuchania słowa, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 16-24.

Wons Krzysztof SDS, Jezus w jaskini zbójców, Nasza modlitwa, 33(2006) nr 4, s. 99-107.

Wons Krzysztof SDS, Kain i Abel są w nas. Życie duchowe i relacje, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 132, oprac. rk, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 181-182.

Wons Krzysztof SDS, Każdy ma swoje Nazaret, Betlejem i Golgotę, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 15-22.

Wons Krzysztof SDS, Kontemplacja Słowa w codzienności, Nasza modlitwa, 30(2006) nr 1, s. 99-103.

Wons Krzysztof SDS, Ksiądz rozmiłowany w Chrystusie, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 157-163.

Wons Krzysztof SDS, Ksiądz umocowany w Słowie, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 49-58.

Wons Krzysztof SDS, Lęk przed słabością, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 7-14.

Wons Krzysztof SDS, Na początku było rozgoryczenie, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 81-90.

Wons Krzysztof SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Wydawnictwo „Bernardinum”, Biblioteka Pastores, Pelplin 2012, ss. 165, oprac., ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 171-172.

Wons Krzysztof SDS, Nie odmawiać serca i czasu, Świadectwa, 1(1998), s. 167-169.

Wons Krzysztof SDS, Nie tracić głowy i wiary, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 7-14.

Wons Krzysztof SDS, Nie wystarczy erudycja, Pytania i odpowiedzi, 17(2002) nr 4, s. 151-158.

Wons Krzysztof SDS, Pasterz o ludzkim obliczu, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 103-108.

Wons Krzysztof SDS, Piotr odwiedzał wszystkich [w: Krzysztof Wons SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, s. 107-108], 56(2012) nr 3, s. 146.

Wons Krzysztof SDS, Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 370, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 171-172.

Wons Krzysztof SDS, Potrzebujemy kontemplacji Jezusa, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 101-17.

Wons Krzysztof SDS, Powtórne narodzenie, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 109-116.

Wons Krzysztof SDS, Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2001, ss. 117, oprac. mch, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 174-175.

Wons Krzysztof SDS, Przewodnik po stanach pokusy, WAM, Kraków 2003, ss. 92, oprac. ez, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 182.

Wons Krzysztof SDS, Sens życia. Powołanie i wybór, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 172, oprac. jz, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 177-178.

Wons Krzysztof SDS, Siostry zakonne i formacja, Z życia Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 147-156.

Wons Krzysztof SDS, Słuchać i miłować, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 126-135.

Wons Krzysztof SDS, Smak słowa, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 107-115.

Wons Krzysztof SDS, Szkoła wychowawców, Z życia Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 149-154.

Wons Krzysztof SDS, Świadek Ojca miłosierdzia, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 35-44.

Wons Krzysztof SDS, To mówi Pan!, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 7-15.

Wons Krzysztof SDS, Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, ss. 441, oprac. kp, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 185-186.

Wons Krzysztof SDS, Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem, seria: Rekolekcje lectio divina, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 312, oprac. ps, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 173-174.

Wons Krzysztof SDS, Wygnanie Kościoła [w: Krzysztof Wons SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, s. 34-35], 57(2012) nr 4, s. 92.

Wons Krzysztof SDS, Zdrada i powrót, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 58-67.

Wons Krzysztof SDS, Życie zajęte przez Słowo, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 99-107.

Wons Krzysztof SDS, Umocowani w Słowie, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 280, oprac. af, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 178-179.

Wójcicki Marek ks., Rzecz o Absurdalnym Kabarecie, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 163-166.

Wójcik Jacek, Dlaczego On daje mi to wszystko?, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 63-70.

Wójcik Jacek, Niczego nie pragnął dla siebie, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 165-167.

Wójcik Jacek, On sobą Boga nie zasłaniał, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 163-166.

Wójcik Jacek, Prorok znad Gangesu, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 23-29.

Wójtowicz Kazimierz CR, Przestrzeń dla Bożego działania, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 12-19.

Wójtowicz Marek SJ, Radość głoszenia Słowa. Henri de Lubac, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 54-68.

Wójtowicz Marek SJ, Yves Congar OP – zakochany w Bogu i Kościele, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 68-76.

Wronka Andrzej, Czy joga to tylko zwykłe ćwiczenie? , Pytania i odpowiedzi, 36(2007) nr 3, s. 147-152.

Wróbel Józef SCJ bp, Z perspektywy Helsinek, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 138-142.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Między kartami ksiąg świętych a skrzydłami Ducha Świętego, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 91-98.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Uczniowie z Emaus w drodze z Jerozolimy śmierci do Jerozolimy życia, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 7-14.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Wierzyć, czyli przyjmować, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 7-14.

Wróbel Ryszard OFMConv, Być uczniem Jezusa: przywilej czy zadanie? „Lectio divina” do wybranych fragmentów Ewangelii według św. Marka, Studio Perbene, Kraków 2006, ss. 207, oprac. ank, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 183.

Wróbel Ryszard OFMConv, Gdzie Duch Pański, tam wolność, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 22-29.

Wróbel Ryszard OFMConv, Nie skorzystał ze sposobności..., Nasza modlitwa, 43(2009) nr 2, s. 114-123.

Wróblewska Katarzyna, Otwarty kościół, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 155-157.

Wspólnota entuzjastów Boga. Rozmowa z Alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 64-73.

Wybrałem życie. Rozmowa z ks. Wiesławem Kondratowiczem (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 105-111.

Wyjść na spotkanie. Rozmowa z Ewą Kosińską (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 78-86.

Wypuścić wszystko z rąk. Rozmowa z Éloi Leclerkiem OFM (rozmawia Laurence Monroe), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 103-107.

Wystarczyło patrzenie [w: Lucien Regnault (oprac.), Abba, powiedz mi słowo... Wybór apoftegmatów, tłum. s. Małgorzata Borkowska OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1997, s. 129], 30(2006) nr 1, s. 166.

Wyszyński Stefan kard., „Pro memoria.” Zapiski z lat 1948­1949 i 1952­1953, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo - Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Warszawa­Ząbki 2007, ss. 736, oprac. kp, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 185-186.

Wyszyński Stefan kard., Godność kobiety, IW PAX, Warszawa 2001, ss. 192, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 175-176.

Wyszyński Stefan kard., Nie istnieją małe sprawy dla wielkiej miłości, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 9-11.

Wyszyński Stefan kard., Via crucis. Szkice więzienne, Wydawnictwo „Soli Deo”, Warszawa 2011, s. 96, oprac. jz, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 176-177.

Wyszyński Stefan kard., Zawsze jesteście Jego własnością, Artykuły, 1(1998), s. 13-18.

Wytrwał Tomasz OP, Spadek po księdzu, Pytania i odpowiedzi, 57(2012) nr 4, s. 155-158.

Wyżsi przełożeni zakonów męskich w Polsce, Darmo dawajcie, Nad nauczaniem Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 135-136.

X ks., Chrystoterapia, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 171-173.

X. K., Lepiej w jedności..., Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 163-166.

XBL, Człowieczeństwo, chrześcijaństwo, kapłaństwo, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 157-160.

Yaya Sarde Mana Maurice ks., Nie jesteś już w moim łonie, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 174-177.

Z., Kłopoty z regulaminem seminaryjnym, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 171-173.

Zaborski Marcin, Czy Kościołowi po drodze z PR?, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 44-52.

Zachara Maciej MIC, Eucharystia bez słów ustanowienia?, Nad nauczaniem Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 123-133.

Zachara Maciej MIC, Koncelebracja: historia, teologia, praktyka, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 115-122.

Zachara Maciej MIC, Ku pojednaniu dwóch form rytu rzymskiego, Nad nauczaniem Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 119-130.

Zachara Maciej MIC, Medytacja nad wybranymi fragmentami dawniejszego Mszału, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 102-108.

Zachara Maciej MIC, Msza święta. Liturgiczne ABC, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006, ss. 183, oprac. ank, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 173-174.

Zachara Maciej MIC, Nie bać się milczenia w liturgii, Nasza modlitwa, 60(2013) nr 3, s. 107-112.

Zachara Maciej MIC, Sakrament bierzmowania – łaska Pięćdziesiątnicy, Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 117-125.

Zachara Maciej MIC, Wokół Exsultet, Nasza modlitwa, 31(2006) nr 2, s. 103-109.

Zachara Maciej MIC, Wokół reformy liturgii, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 16-25.

Zachara Maciej MIC, Zaśpiewać Alleluja, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 93-97.

Zadroga Adam, Powołanie lidera biznesu, Nad nauczaniem Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 123-129.

Zagajewski Adam, Obrona żarliwości, Wydawnictwo a5, Kraków 2002, ss. 188, oprac. szb, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 180-181.

Zajączkowska Beata, Chcę jedynie miejsca u stóp Jezusa, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 157-160.

Zakonnik, Nie jest łatwo, ale żyję, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 162-163.

Zakonnik, Nie podcinać sobie skrzydeł przy starcie, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 165-168.

Zakonnik, Powrót do adoracji, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 155-157.

Zakonnik, Sakrament nie jest moją własnością, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 160-163.

Zakonnik, Służyć Bogu i ludziom, to za mało, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 162-165.

Zakrzeński Janusz, Gawędy o potędze słowa. Poradnik oratorski, Oficyna Wydawniczo­Poligraficzna Adam, Warszawa 2005, ss. 67, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 179-180.

Zalewska Anna, Mroczna tajemnica wojskowych Powązek, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 172-175.

Zanussi Krzysztof, Kościół potrzebuje sztuki, Film, 6(2000) nr 1, s. 183-186.

Zanussi Krzysztof, Uwagi o sumieniu, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 168-170.

Zarzeczny Eugeniusz MIC, Anuncjatki – ewangeliczna droga maryjności, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 123-129.

Zarzeczny Eugeniusz MIC, Jak być duszpasterzem sióstr zakonnych, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 132-137.

Zarzeczny Eugeniusz MIC, Pasterz według Bożego serca, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 118-126.

Zarzycka Beata ZSAPU, Przeklęty, kto ufa człowiekowi?, Nasza modlitwa, 58(2013) nr 1, s. 89-95.

Zarzycka Beata ZSAPU, Rozwój własny a życie oddane Ewangelii, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 27-35.

Zasada Stanisław, Taka jest nasza wiara, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 66-74.

Zasada Stanisław, Wyznania księży alkoholików, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011, ss. 227, oprac. ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 179-180.

Zatorski Włodzimierz OSB, „Ojcze nasz” według św. Cypriana, Nasza modlitwa, 39(2008) nr 2, s. 111-114.

Zatorski Włodzimierz OSB, Osiem duchów zła, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 35-42.

Zatorski Włodzimierz OSB, Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 45-52.

Zatwardnicki Sławomir, Katolicki pomocnik towarzyski czyli jak pojedynkować się z ateistą, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2012, ss. 376, oprac. ank, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 187-188.

Zatwardnicki Sławomir, Strategia 12 kroków, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 48-57.

Zawadka Janusz MIC, Paradoksy autorytetu świętych, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 50-57.

Zawadka Janusz MIC, Tak dla ‘Tajemnicy szczęścia’?, Pytania i odpowiedzi, 52(2011) nr 3, s. 143-147.

Ząbczyk-Plajzer Joanna, Eucharystia szkołą wdzięczności, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 24-30.

Zbudować pomost wzajemnego zaufania. Rozmowa z Piotrem Krakowiakiem SAC (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 45(2009) nr 4, s. 84-91.

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Komunikacja buduje wspólnotę, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 61-71.

Zdybicka Zofia Józefa USJK, Człowiek nie rodzi się gotowy..., Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 29-35.

Zdybicka Zofia Józefa USJK, Serce Jezusa konającego, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 166-168.

Zieja Jan ks., Błogosławieni..., Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 106-111.

Zieja Jan ks., W ubóstwie i w miłości. Wybór kazań, Wydawnictwo Lumen, Leszno koło Błonia 1997, ss. 244; W duchu i w prawdzie. Wybór kazań, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1997, ss. 236, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 184-185.

Zieja Jan ks., Życie Ewangelią. Spisane przez Jacka Moskwę, wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, ss. 324, oprac. tk, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 186-187.

Ziemiec Krzysztof, Wszystko jest po coś. Rozmawiała Mira Suchodolska, Wydawnictwo Non Fiction, Warszawa 2010, ss. 190, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 181-182.

Zięba Jadwiga, Z perspektywy polskich egzorcystów, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 127-136.

Zięba Maciej OP, Zioło Michał OCSO, Lekarstwo życia. O przyjaźni opowiadają Maciej Zięba OP i Michał Zioło OCSO, W drodze, Poznań 2002, ss. 198, oprac. dsz, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 180-181.

Zimoń Damian abp, Ciągle tonę i chwytam Jezusa. Z abp. Damianem Zimoniem rozmawiają Alina Petrowa-Wasilewicz i ks. Jerzy Szymik, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, ss. 253, oprac. as, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 180.

Zimoń Damian abp, Rodzicielstwo duchowe, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 61-66.

Zimoń Damian ks. abp, Tysiąclecie świętych, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 164-165.

Zimorowic Józef Bartłomiej, Chwała Trójcy Świętej w Maryi [w: Roman Mazurkiewicz (oprac.), Przedziwna Matka Stworzyciela swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, s. 226], 53(2011) nr 4, s. 106.

Zioło Michał OCSO, Czy mnisi są szczęśliwi?, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 60-67.

Zioło Michał OCSO, Igraszki z Behemotem, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 45-56.

Zioło Michał OCSO, Inne sprawy, W drodze, Poznań 2010, ss. 408, oprac. ank, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 183-184.

Zioło Michał OCSO, Jedyne znane zdjęcie Boga, W drodze, Poznań 2003, ss. 284, oprac. ak, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 178-179.

Zioło Michał OCSO, Piano, piano, piano, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 41-48.

Zioło Michał OCSO, Spokój czy rozbrojenie?, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 54-61.

Zioło Michał OCSO, Związek oddzielonych, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 52-60.

Zioło Michał OCSO, Życie z Jezusem boli, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 17-25.

ZM, Koszmar bezsensownie podjętych decyzji, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 169-172.

Zmysłowski Wojciech, Dzielić się sobą, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 175-178.

Znaki naszego czasu. Rozmowa z ks. abp. Kazimierzem Nyczem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 40(2008) nr 3, s. 67-79.

Zolli Eugenio, Przed Świtem. Naczelny rabin Rzymu: dlaczego zostałem katolikiem, tłum. Jerzy Podgórski, Magda Sobolewska, Biblioteka Frondy, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda” - Księgarnia św. Jacka, Warszawa - Katowice 1999, ss. 240, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 186.

Zuchniewicz Paweł, Jan Paweł II i media, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 59-66.

Zuchniewicz Paweł, Św. Josemaría Escrivá jako nauczyciel modlitwy w działaniu, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 89-96.

Zuchniewicz Paweł, Świadkowie XX wieku, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 212, oprac. as, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 175-176.

Zundel Maurice, Z Bogiem zawsze i wszędzie, Wydawnictwo Księży Marianów - Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Warszawa - Ząbki 2000, ss. 160, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 176.

Zwoliński Andrzej ks., Grzechy wołające, WAM, Kraków 2012, ss. 372, oprac. pk, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 184-185.

Zwyrtek Stanisław ks., Służba, a nie serwis usługowy, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 169-171.

Zygadło Mariusz CM, Misje i wspólnota, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 160-164.

Żaryn Jan (red.), Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - WAM, Kraków 2011, ss. 216, oprac. ank, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 183-184.

Żaryn Jan, „Taśmowe” przesłuchanie, Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 127-130.

Żaryn Jan, Męczeństwo cierpliwości – męczeństwo odpowiedzialności, Z życia Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 144-149.

Żelazek Marian SVD, Ewangelizujemy w imieniu Kościoła, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 138-146.

Żmijewska Małgorzata, Obraz Boga w twórczości C. S. Lewisa, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 66-72.

Żmudziński Wojciech SJ, Pomnik nie może być autorytetem, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 55-62.

Żuk Artur ks., Restrukturyzacja Kościoła w Niemczech, Z życia Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 141-150.

Żurek Sławomir Jacek, Z nauczania Jana Pawła II o Holokauście, Nad nauczaniem Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 117-123.

Żurkowie Elżbieta i Sławomir, Musieliśmy być pokorni, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 162-166.

Życie Ewangelią. Rozmowa z ks. Janem Zieją (rozmawia Jacek Moskwa), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 103-107.

Życiński Józef abp, Okruchy Słowa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005, ss. 152, oprac. js, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 182-183.

Życiński Józef abp, Syndrom prowincji a kultura solidarności, Z życia Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 143-153.

Życiński Wojciech SDB, Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, seria: Mariologia w kontekście, 8, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 274, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 173-174.

Życiński Wojciech SDB, Z cieni i obrazów do Prawdy, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 123-132.

Żylicz Piotr Olaf, Nasłuchiwanie siebie, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 42-47.

Pastores poleca