Aardweg Gerard Van Den, Homoseksualizm i nadzieja, przeł. Marek Sobieszczański, Biblioteka Frondy, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda” Warszawa 1999, ss. 174, oprac. fm, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 186.

Aby postęp nie stał się nieludzki. Rozmowa z Peterem-Hansem Kolvenbachem SJ (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 87-92.

Accattoli Luigi, Kiedy Papież prosi o przebaczenie. Wszystkie „mea culpa” Jana Pawła II, tłum. Anna Dudzińska-Facca, SIW Znak, Kraków 1999, oprac. aw, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 175-176.

Adamczewski Bartosz ks., Organy, ambona, witraże, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 165-167.

Adamiak Elżbieta, Kobiety w Biblii. Nowy Testament, Biblioteka „Więzi”, 246, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2010, ss. 275, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 181-182.

Adamowicz Leszek ks., Ecclesia supplet, Pytania i odpowiedzi, 51(2011) nr 2, s. 155-158.

Adamska Immakulata Janina OCD, Boże paradoksy, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 160-163.

Adamska Janina Immakulata OCD, „Brat” św. Teresy, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 36-42.

Adamska Janina Immakulata OCD, Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej jako nauczycielka zażyłości z Bogiem, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 120-126.

Adamska Janina Immakulata OCD, Jezus i kobiety, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 108-116.

Adamska Janina Immakulata OCD, Ocalić to, co zginęło, Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 115-122.

Adamska Janina Immakulata OCD, Św. Edyta Stein jako nauczycielka kontemplacji, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 95-104.

Adrian Luc, Marta Robin – ofiara złożona na Równinie, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 61-66.

Adrich Stefan ks., Uzależnienie od internetu, Z życia Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 138-142.

AF, Piękno za mgłą, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 167-169.

Agata, Nie można winić Maryi, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 149-153.

Agata, Wydaje nam się, że stoimy wyżej, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 158-162.

Agnieszka, Księża nie wiedzieli, jak nam pomóc, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 167-170.

Agnieszka, Na swoim miejscu, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 161-163.

Agnieszka, Serce i zrozumienie, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 168-170.

AJ, Im więcej daję, tym więcej otrzymuję, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 152-155.

Albanesi Vinicio ks., Posłał ich, aby uzdrawiali cierpiących, Z życia Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 131-143.

Aleksandrowicz Tadeusz ks., Spotkania papieża ze swymi prezbiterami, Z życia Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 141-149.

Alicja, O krok od samobójstwa, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 162-164.

Ambros Pavel SJ, Jeszcze będziemy musieli przejść niejedno, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 159-162.

Ambrosio Gianni ks., Społeczeństwo bez ojców?, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 48-60.

Andrzej ks., Bóg okazał się miłosierny, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 153-155.

Andrzej, Choroba uczy mnie pokory, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 168-170.

Andrzejewski Ryszard CSMA, Pokusa, która nawiedza każdego, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 157-161.

Andy SVD, Ostra anemia, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 159-161.

Ani karuzela, ani kierat. Rozmowa z Jackiem Salijem OP (rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 83-89.

Anna, Trzęsienie ziemi, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 162-165.

Antoine-Emmanuel o., Modlić się psalmami, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 107-113.

Antoni André, Pochwyceni przez łaskę, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 158-160.

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. III, wstęp i oprac. Marek Starowieyski i Rafał Zarzeczny, tłum. Stanisław Kur, Marek Rymuza i Marek Starowieyski, Źródła Monastyczne 56, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków - Tyniec 2010, ss. 484, oprac. arj, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 180-182.

Apokalipsa świętego Jana Apostoła, tłum. ks. Jan Kanty Pytel, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008, ss. 115, oprac. msw, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 176-177.

Arcybiskup Nossol, Miałem szczęście w miłości. Z biskupem opolskim rozmawiają Krzysztof Zyzik i Krzysztof Ogiolda, Pro Media, Opole 2007, ss. 247, oprac. ank, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 177-178.

Ardusso Franco, Ballester Martin Gelabert, Brambilla Franco Giulio, Gronchi Maurizio, Fontbona Jaume, Moingt Joseph, García Paredes José Cristo Rey, Pikaza Xabier, Pié-Ninot Salvador, Salij Jacek, Sesboüé Bernard, Wierzę, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012, ss. 510, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 175-176.

Aresté José María, Kino między niebem i piekłem, Film, 9(2000) nr 4, s. 179-186.

Augustyn Józef SJ (red.), Ojcostwo (ss. 184), Macierzyństwo (ss. 152), WAM, Kraków 1998, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 187.

Augustyn Józef SJ (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, seria: Psychologia i formacja, wyd. III rozszerzone, WAM, Kraków 2012, ss. 630, oprac. jz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 179-180.

Augustyn Józef SJ, Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo M, Kraków 1999, ss. 280, oprac. ja, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 185.

Augustyn Józef SJ, Cyran Stanisław ks. (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2005, ss. 455, oprac. th, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 176-178.

Augustyn Józef SJ, Głęboko wstrząśnięci, Pytania i odpowiedzi, 16(2002) nr 3, s. 141-148.

Augustyn Józef SJ, Kapłaństwo. Duchowość i posługa – współczesne wyzwania, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2012, ss. 292, oprac. jsz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 176-177.

Augustyn Józef SJ, Kiedy nie umiemy spowiadać, Pytania i odpowiedzi, 40(2008) nr 3, s. 149-153.

Augustyn Józef SJ, Kierownictwo duchowe a odnowa duszpasterstwa, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 51-61.

Augustyn Józef SJ, Kontemplacja osoby Chrystusa, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 62-71.

Augustyn Józef SJ, Małe myślątka i duże myśli, Pytania i odpowiedzi, 12(2001) nr 3, s. 141-148.

Augustyn Józef SJ, Modlitwa alumna i księdza, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 109-117.

Augustyn Józef SJ, Modlitwy idą i wracają, Pytania i odpowiedzi, 13(2001) nr 4, s. 143-147.

Augustyn Józef SJ, Napomnienie braterskie, Pytania i odpowiedzi, 26(2005) nr 1, s. 145-150.

Augustyn Józef SJ, Napomnienie braterskie, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 93-98.

Augustyn Józef SJ, Nie gromadźcie skarbów na ziemi, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 85-92.

Augustyn Józef SJ, Nie martwcie się o swoje życie, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 85-93.

Augustyn Józef SJ, Nie sądźcie, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 95-103.

Augustyn Józef SJ, Nie stawiajcie oporu złemu, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 97-103.

Augustyn Józef SJ, O przyczynach pasywności w seminarium, Pytania i odpowiedzi, 50(2011) nr 1, s. 145-148.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 1(1998), s. 9-12.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 2(1999) nr 1, s. 7-10.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 3(1999) nr 2, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 4(1999) nr 3, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 5(1999) nr 4, s. 7-10.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 6(2000) nr 1, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 7(2000) nr 2, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 8(2000) nr 3, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 9(2000) nr 4, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 10(2001) nr 1, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 14(2002) nr 1, s. 5-8.

Augustyn Józef SJ, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kraków 1999, ss. 424, oprac. aa, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 180-181.

Augustyn Józef SJ, Ojcze nasz. Rozważania rekolekcyjne oparte na Fundamencie „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 306, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 178-179.

Augustyn Józef SJ, Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem SJ rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, Biblioteka „Życia Duchowego”, WAM, Kraków 2002, ss. 302, oprac. af, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 178-179.

Augustyn Józef SJ, Posługa na miarę ubóstwa, Pytania i odpowiedzi, 19(2003) nr 2, s. 149-152.

Augustyn Józef SJ, Prowadzeni przez Boga. Praktyka kierownictwa duchowego, wyd. III rozszerzone, WAM, Kraków 1999, ss. 240, oprac. af, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 179-180.

Augustyn Józef SJ, Tych, których kocham, karcę, Pytania i odpowiedzi, 15(2002) nr 2, s. 153-155.

Augustyn Józef SJ, Wchodźcie przez ciasną bramę, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 101-107.

Augustyn Józef SJ, Większa miłość, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 28-35.

Augustyn Józef SJ, Wychowanie do ojcostwa, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 22-30.

Augustyn z Hippony, O życiu szczęśliwym, seria: Źródła Myśli Filozoficznej, tłum. Anna Świderkówna, WAM, Kraków 2006, ss. 75, oprac. jj, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 181-182.

Auster Paul, Wynaleźć samotność (portret człowieka niewidzialnego, Księga Pamięci), tłum. Krzysztof Zabłocki, Noir sur Blanc, Szwajcaria, 1996, ss. 165, oprac. mk, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 185-186.

AWM, Adopcja – dar przyjęcia, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 153-156.

Pastores poleca