Od Redakcji

KS. MIROSŁAW CHOLEWA

 

Artykuły

KS. ROBERT SKRZYPCZAK, Duszpasterska dezorientacja: ku efektom czy ku korzeniom?

KS. MACIEJ WAROWNY, Doskonałość czy dojrzałość?

KS. ADAM KIEŁTYK, Syn radykalny w wierze

AGATA RUSAK, Dlaczego i po co, czyli szkic o motywacjach księży

KS. STANISŁAW HARĘZGA, Radykalny kaznodzieja

JAMES V. SCHALL, Drobny punkt doktryny

KS. PIOTR KULBACKI, Radykalizm sługi, czyli ks. Wojciech Danielski

MACIEJ JAWORSKI OCD, Mały Eden

 

Nasza rozmowa

Salomon tak dobrze rokował...

Rozmowa z ABP. GRZEGORZEM RYSIEM

Nie należę do służb mundurowych.

Rozmowa z ANDRZEJEM HEJNOWICZEM OFMConv

 

Nasza modlitwa

KS. TOMASZ RĄPAŁA, Badajcie duchy!

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMConv, Duchowość – franciszkowa czy franciszkańska?

 

Z życia Kościoła

DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Homoseksualizm a kapłaństwo

PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr, Filozofia w seminarium – ale jaka?

ANDRZEJ DERDZIUK OFMCap, Życie ukryte w Chrystusie

MARCIN WALCZAK, Radykalizm prawdy, czyli ks. Wincenty Granat

 

Pytania i odpowiedzi

KS. MIROSŁAW CHOLEWA, Radykalnie czy ekstremalnie?

 

Świadectwa

Albo oni zwariowali, albo ja tu nie pasuję

Najpiękniejszy Mąż

Niedokończona terapia

Dzięki naprotechnologii

„Tatry po męsku”

 

Lektury

Kultura

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents

Drodzy Czytelnicy!

Radykalizm jest terminem codziennego życia – jedni do niego nawołują, inni się od niego odżegnują. A jeśli przyjąć, że istnieje radykalizm chrześcijański, to jaki on jest: konfesyjny, naturalny, stały, spontaniczny, dla wszystkich czy niektórych, dla młodych czy sędziwych? W każdym pokoleniu są tacy, którzy szukają radykalnego stylu życia niekoniecznie inspirowanego Ewangelią. Tymczasem to sam Jezus Chrystus, Jego Kościół, a w nim zwłaszcza święci (M. Kotyński CSsR) mogą pomóc w tych poszukiwaniach.

1. Na czym polega radykalizm świętych? Na pewno na naśladowaniu Jezusa Chrystusa w Jego drodze posłuszeństwa Ojcu (ks. A. Kiełtyk). Innym ważnym aspektem dojrzewania chrześcijanina w świętości jest perspektywa szukania i zajmowania ostatniego miejsca (ks. M. Warowny). Ostatecznie, w życiu zarówno wiernych świeckich, jak i konsekrowanych i duchownych chodzi o radykalizm miłości (rozmowa z abp. G. Rysiem). Przy okazji, gdy wracamy do korzeni naszej wiary, całe życie i posługa stają się przez to coraz bardziej owocne (ks. R. Skrzypczak).

Każde pokolenie daje odpowiedź wierności Bogu i Kościołowi. W pierwszym pokoleniu uczniów świadectwo wiary i rozeznawania drogi Bożej zostawił nam św. Paweł Apostoł (ks. T. Rąpała), zaś w średniowieczu św. Franciszek z Asyżu (S. C. Napiórkowski OFMConv). Z kolei św. Tomasz Morus za wierność sumieniu zapłacił najpierw więzieniem, a następnie śmiercią (J. V. Schall).

2. W czym może się wyrażać radykalizm w naszym pokoleniu? Modne staje się to, co ekstremalne, ale czy rzeczywiście jest to ewangeliczne? (ks. M. Cholewa). Na pewno w dobie dyktatury relatywizmu potrzebujemy odwagi w szukaniu obiektywnej prawdy, podobnie jak to robił ks. prof. Wincenty Granat (M. Walczak), i odwagi jej głoszenia (ks. S. Haręzga), nawet wbrew panującej modzie i oczekiwaniom słuchaczy. Tym bardziej, że pojawiają się nowe/stare niebezpieczeństwa, jak choćby homoherezja zagrażająca podstawom naszej cywilizacji i posłudze w Kościele (D. Kowalczyk SJ). Abyśmy się nie pogubili w modnych prądach różnych poglądów, w Kościele podejmujemy ciągle na nowo namysł nad formacją, też formacją intelektualną (P. Bortkiewicz TChr). Potrzebujemy wytrwałości w czytaniu znaków czasu, aby odkrywać Boże powołanie, podążać drogą nawrócenia (Siostra kontemplacyjna) i podejmować dzieła Boże (ks. P. Kulbacki, K. Czerwionka CR).

3. Jednym z zasadniczych wymiarów radykalizmu jest wierność i posłuszeństwo Bogu i Kościołowi. Mocnym świadectwem małżonków starających się o potomstwo jest podjęcie mozolnego wysiłku poznawania swojej płodności poprzez korzystanie z naprotechnologii, a nie droga na skróty, czyli procedura in vitro (Renata i Michał). Nie mniej znaczy radykalne poszanowanie życia najsłabszych i upośledzonych oraz opieka nad nimi (M. Jaworski OCD). Wyrazem wierności jest też posłuszeństwo przełożonym w zakonie, a nie realizowanie swoich ambicji zawodowych za wszelką cenę (P. Stanisławczyk OFMConv), życie ukryte w Bogu (A. Derdziuk OFMCap), podejmowane we wspólnocie z innymi (rozmowa z A. Hejnowiczem OFMConv, ks. B. Kania), ale z czystymi motywacjami (A. Rusak).

Pozostaje ciągle otwarta sprawa, jaką odpowiedź ja sam dam Panu Bogu na zaproszenie do życia Ewangelią. Życzymy naszym Czytelnikom odwagi tych poszukiwań i dobrych odpowiedzi.

 

KS. MIROSŁAW CHOLEWA

redaktor naczelny

Pastores poleca