Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
KS. MACIEJ WAROWNY, In hoc signo vinces
KS. PIOTR KOT, Krzyż prawdziwy i krzyż naszego ego
KS. ROBERT SKRZYPCZAK, Donieść krzyż do końca
AGATA RUSAK, Żyć nie umierać, czyli o zasiedzeniu w strefie komfortu
KS. PIOTR ROSZAK, Punktoza w Kościele?
S. RADOSŁAWA PODGÓRSKA FSK, Przez Krzyż – do Nieba
GRAŻYNA HALKIEWICZ-SOJAK, Krzyż w wierszach Norwida

Nasza rozmowa
Potrzebujemy zwycięstwa Baranka, Z BP. EDWARDEM KAWĄ OFMConv, biskupem pomoc­niczym lwowskim, rozmawia Marcin Walczak
Nie jestem akwizytorem Pana Boga, Z KS. DARIUSZEM MARKOWICZEM, kapelanem szpi­talnym z Jeleniej Góry, odpowiedzialnym w diecezji legnickiej za duszpasterstwo służby zdrowia i osób cho­rych

Nasza modlitwa
KS. KRYSTIAN CHMIELEWSKI, Dobrze jest iść za Panem
KS. STANISŁAW HARĘZGA, Paschalna droga do szczęścia
BP MICHAŁ JANOCHA, Twórca na podobieństwo Stwórcy

Z życia Kościoła
ABP CHARLES J. CHAPUT OFMCap, Za co dzisiaj warto umierać
KS. PIOTR KULBACKI, Namaszczenie chorych sakramentem uzdrowienia
KAZIMIERZ PEK MIC, Ojciec w Markowej

Pytania i odpowiedzi
KS. JANUSZ CHYŁA, Wobec dekretu

Świadectwa
Nie znosiła lenistwa i bylejakości - DOROTA KORNAS-BIELA
Katecheza – udręka i ekstaza - S. MARTA ZIÓŁKOWSKA USJK
Śmierć nie jest karą - AGNIESZKA JALOWSKA, specjalista pediatrii i neonatologii oraz medycyny paliatywnej
Wobec umierania - KS. WACŁAW LEŚNIKOWSKI
Ojciec pomimo wszystko - DARIUSZ CUPIAŁ
On sam wszystko poukładał – ANIA

Lektury
MINDY BELZ, Mówią o nas: niewierni. Autentyczne hi­storie chrześcijan prześladowanych przez islamskich ekstremistów na Bliskim Wschodzie, tłum. Tomasz Tesz­nar, Wydawnictwo Aetos, Wrocław 2018, ss. 424.
SCOTT HAHN, EMILY STIMPSON CHAPMAN, Śmierć jest nadzieją. Chrześcijański sens śmierci i zmartwych­wstania ciała, tłum. Magda Sobolewska, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2023, ss. 224.
ROBERT LEŻOHUPSKI OFMConv, Nadużycia duchowe. Świadomość – zapobieganie – oczyszczenie, Wydawnic­two Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2022, ss. 40.
MICHAEL WARD, Planeta Narnia. Siedem sfer wyobraź­ni C. S. Lewisa, tłum. Michał Górski, Fundacja PRODOTEO, Warszawa 2023, ss. 444.

Kultura
MAREK KOTYŃSKI CSsR, Dzieci Boga nie są na sprzedaż!

Drodzy Czytelnicy!
Obecny numer kwartalnika został zatytułowany „Krzyż i suk­ces”. Czy rzeczywiście da się połączyć jedno i drugie? A jeśli uda się połączyć, to ile jest krzyża w sukcesie, a ile sukcesu w krzyżu? Kiedy krzyż jest krzyżem, a sukces sukcesem? Zaproszeni do współpracy autorzy tekstów, chcąc uniknąć pisania nieżyciowych rozważań, wybrali sobie przewodników. Nikt ich do tego nie namawiał i nie mieli okazji się porozumieć. W sumie wybór ten jest zrozumiały, bo jak iść drogą krzyża i sukcesu, której nie prze­szło się jeszcze do końca? Przywoływano zatem przewodników: Jozuego i Kaleba, Pawła z Tarsu, Tomasza z Akwinu, Cypriana Norwida, Elżbietę Różę Czacką, Sancję Szymkowiak, Franciszka Blachnickiego, Jana Twardowskiego, Jana Pawła II, Wandę Pół­tawską.

Nawrócenie cesarza Konstantyna dzięki wizji krzyża przed kluczową dla niego bitwą kończy prześladowania chrześcijan w cesarstwie rzymskim. „W tym znaku zwyciężysz” – usłyszał przyszły cesarz, widząc na niebie krzyż. I chociaż historycy spie­rają się co do prawdziwości samej wizji, to tak rozumiany krzyż, otwierający drogę Konstantynowi do Rzymu i do cesarskiego tronu, daleki jest od krzyża, który odnajdujemy w Ewangeliach i listach Apostołów.

Celem życia w oparciu o wiarę nie jest zdobywanie sprawno­ści, które mogą prowadzić do samouwielbienia i względnego spokoju ducha, ale – jak to ujmuje św. Jan od Krzyża na począt­ku Nocy ciemnej – „jak najdoskonalsze w tym życiu zjednoczenie miłości z Bogiem”1.

„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chry­stusowi.” To zawołanie stało się rozpoznawalnym symbolem wyjątkowego pontyfikatu św. Jana Pawła II. Zainspirował on nowe pokolenia do pójścia za Chrystusem. Przekonał je do tego, że nauczanie Chrystusa nie stanowi jedynie rozważań o charak­terze religijnym, ale jest – jak mówił w Baltimore w październiku 1995 roku – „odpowiedzią na pytanie zadawane przez każde życie ludzkie”.

Pastores poleca