Pilność działań misyjnych Kościoła, w sposób naturalny, zakłada coraz ściślejszą współpracę misyjną wszystkich jego członków na każdym szczeblu. Jest to zasadniczy cel procesu synodalnego, dokonywanego przez Kościół ze słowami kluczowymi: komunia, uczestnictwo, misja – napisał papież Franciszek w orędziu na 97. Światowy Dzień Misyjny, który będziemy obchodzić 22 października br. pod hasłem: „Pałające serca, stopy w drodze” (por. Łk 24, 13-35).

„Uznając, że wszyscy we wszystkim zależymy od Boga, poczujemy i będziemy naprawdę, z Jego pomocą, «jednym»” - powiedział Papież podczas uroczystych Nieszporów kończących Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W centrum rozważania Franciszka znalazły się dwa słowa, które podsuwa przeczytany podczas liturgii fragment księgi Proroka Izajasza: przestroga i przemiana. Boga obraża brak spójności pomiędzy kultem Jemu oddawanym, a niesprawiedliwym traktowaniem ubogich.

„Każde głoszenie godne Odkupiciela powinno przynosić wyzwolenie. Jezus uzdrawia nas zawsze i bezinteresownie” - powiedział Papież podczas audiencji. W rozważaniu Franciszek zaproponował spojrzenie na Jezusa jako nauczyciela przepowiadania. W pierwszej mowie, wygłoszonej w Nazarecie zacytował On fragment z proroka Izajasza (por. 61, 1-2) zawierający istotę tego, co chce powiedzieć o sobie. Tekst zawiera pięć zasadniczych elementów: radość, wyzwolenie, oświecenie, uzdrowienia oraz zadziwienie.

Pod koniec mojej posługi w Polsce, którą sfinalizuję w najbliższych tygodniach, pragnę podziękować Wam wszystkim, Drodzy Przyjaciele z Polski – napisał abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, w okolicznościowym liście po otrzymanej nominacji na rektora Papieskiej Akademii Kościelnej.  

Ojciec Święty Franciszek mianował abp. Salvatore Pennacchio rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie – podała dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce.

W pozdrowieniach do pielgrzymów Papież przypomniał, że dzisiaj kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcił obecnych, aby każdy w swoim życiu troszczył się o jedność, co jest zobowiązaniem wynikającym z chrztu. Franciszek wezwał również do modlitwy i ofiar w intencji jedności wszystkich wierzących w Chrystusa.

Z serca wypływają właściwe słowa, aby rozproszyć cienie świata zamkniętego i podzielonego i budować cywilizację lepszą niż ta, którą otrzymaliśmy. Tego wysiłku oczekuje się od każdego z nas, jednak w szczególności odwołuje się do poczucia odpowiedzialności osób pracujących w dziedzinie komunikacji, aby wykonywali swój zawód jako misję – napisał papież Franciszek w orędziu na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w Kościele w Polsce obchodzić będziemy w III niedzielę września. W tym roku przypada on 17 września.

O dziedzictwie i osobowości kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, w 10. rocznicę śmierci dyskutowano podczas konferencji w Domu Arcybiskupów Warszawskich. “Był następcą wielkiego Prymasa Wyszyńskiego, ale miał swoją własną wizję” – zauważył kard. Kazimierz Nycz. Spotkanie zatytułowano: “Zrobiłem, co mogłem. Jak Prymas Polski Józef Glemp zostanie zapamiętany?”

W 10. rocznicę śmierci kard. Józefa Glempa dziękujemy Bogu za jego życie i pasterskie posługiwanie, które i dla nas, dla Kościoła w Polsce, dla Polaków poza granicami, którym tak wiernie służył i których tak często nawiedzał, ale i dla Kościoła Powszechnego, niewątpliwie było ziarnem nadziei – mówił abp Wojciech Polak, Prymas Polski, w homilii Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej z okazji 10. rocznicy śmierci kard. Józefa Glempa.

W poniedziałek 23 stycznia na Jasnej Górze rozpoczyna się spotkanie formacyjne dla kapłanów, a w szczególności ojców duchownych, rekolekcjonistów, spowiedników oraz wszystkich duszpasterzy. Tematem tegorocznej, 31. sesji jest hasło roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

23 stycznia 2023 r. przypada 10. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. arcybiskupa metropolity warszawskiego i gnieźnieńskiego, wieloletniego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jego posługa przypadła na lata 1981 – 2006, czasu absolutnie przełomowego w historii Polski, walki z komunizmem, a potem prowadzenia Kościoła wobec zupełnie nowych wyzwań w epoce wolności. Był człowiekiem wielkiej osobistej pokory, a zarazem otwartym na nowe rozwiązania i dialog z otaczającym światem.

Osiągnięcie pełnej jedności przerasta ludzkie siły i zdolności, dlatego potrzebna jest modlitwa, do której zachęcam i za którą dziękuję – mówił metropolita lubelski abp Stanisław Budzik gospodarz tegorocznego centralnego nabożeństwa ekumenicznego. Główne uroczystości związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyły się w niedzielę, 22 stycznia, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie.

„Nie obawiajmy się rezygnacji z siebie, aby podążać za Jezusem. Wtedy jeszcze bardziej siebie odnajdziemy” - powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał w nim do Ewangelii opowiadającej o powołaniu pierwszych uczniów, którzy zostawiają wszystko, aby pójść za Jezusem. To jest także decydujący moment dla każdego chrześcijanina, ponieważ nadaje ostateczny sens całemu życiu.

„Niech dla wszystkich słodka radość głoszenia Słowa zbawienia będzie pociechą i nagrodą” - powiedział Papież w homilii podczas Mszy w niedzielę Słowa Bożego. Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus opuścił ciche życie w Nazarecie i przeniósł się do Kafarnaum, na skrzyżowanie różnych ludów i kultur, ponieważ pragnął nieść Ewangelię życia. Dodał, że dynamizm dzisiejszego dnia wyraża się w tym, że Słowo jest dla wszystkich, Słowo wzywa do nawrócenia oraz Słowo czyni głosicielami.

Dziś po raz czwarty, obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka. Jak podkreślił Ojciec Święty, celem inicjatywy jest by „w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

Papież upoważnił Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretów o heroiczności cnót. Dotyczą one 4 kapłanów, którzy żyli na przełomie XIX i XX wieku, XVII-wiecznej mistyczki oraz świeckiej Włoszki, która zmarła w 1964 r. w wieku zaledwie 20 lat po długiej i ciężkiej chorobie, poświęcając swe życie i cierpienia w intencji pojednania grzeszników z Bogiem.

Trzeba się zachwycić Pismem Świętym i w nim rozmiłować. Trzeba je pokochać. Pokochać żywą Osobę, która jest w nim obecna jak w tabernakulum. Pokochać Pismo Święte jak Jezusa, Nauczyciela i Pana – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, w wywiadzie dla Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, z okazji Niedzieli Słowa Bożego, którą obchodzimy w III niedzielę zwykłą. W tym roku przypada ona 22 stycznia.

Wspólnota Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu spotkała się z biskupem Krzysztofem Włodarczykiem. Od października w jej gronie kształtują się i rozeznają powołanie klerycy diecezji bydgoskiej, którzy wraz z prefektem ks. Pawłem Białczykiem, dołączyli do alumnów z archidiecezji poznańskiej i diecezji kaliskiej.

W najbliższą niedzielę 22 stycznia, po raz czwarty, obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka. Jak podkreślił Ojciec Święty, celem inicjatywy jest by „w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

„Jeśli jesteśmy z Jezusem, odkrywamy, że Jego pasterskie serce zawsze bije dla tych, którzy są zagubieni i dalecy” - powiedział Papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zwrócił uwagę, że to sam Jezus pozostaje niedoścignionym wzorem przepowiadania Dobrej Nowiny. On jest zawsze w relacji, zawsze wychodzi. Chrystus nie tylko przekazuje słowa życia, lecz czyni swoje życie Słowem: to znaczy żyje zawsze zwrócony ku Ojcu i ku nam.

Pastores poleca