Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń diakonatu trzem alumnom sandomierskiego seminarium. Uroczystość odbyła się w kościele pw. św. Marcina w Kopkach. Dzień wcześniej kandydaci złożyli w kościele seminaryjnym na ręce ks. Rafała Kułagi, rektora uczelni, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

Na Facebooku, potem w KAI i innych portalach internetowych pojawiła się informacja o „sensacyjnym odkryciu” ks. Krzysztofa Pożarskiego w sprawie rzekomo fałszywego zdjęcia św. Siostry Faustyny w stroju świeckim. Dementując to „odkrycie”, przedstawiam fakty związane z jego publikacją – czytamy w oświadczeniu przekazanym KAI przez s. M. Gaudię Skass ISMM, rzeczniczkę Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Ksiądz Krzysztof Pożarski, przebywający obecnie w Polsce kapłan, który wcześniej wiele lat pracował w Rosji i na Białorusi, odkrył błąd na zdjęciu Heleny Kowalskiej, gdy miała 18 lat. Jest ona tam przedstawiona wraz ze swymi dwiema siostrami Józefą i Genowefą. Według duchownego na zdjęciu tym, wykonanym w Łodzi w 1923, przyszła święta stoi w środku między swymi siostrami, a nie jako pierwsza z lewej, jak to powszechnie do tej pory przyjmowano.

W niedzielę, 28 maja 2023 r. abp Marek Jędraszewski kościół na Bachledówce ustanowił sanktuarium Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Czciciela Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Biskup pomocniczy wyświęcił w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu ośmiu diakonów na prezbiterów. Na koniec liturgii otrzymali oni dekrety kierujące ich do pracy w parafiach diecezji opolskiej.

– Należy przyjąć dar Boży, przywracając ten stan dla dobra wiernych – napisał w komunikacie metropolita gdański. Pierwsza rekrutacja trwa do 15 września.

Kościół katolicki w Austrii spodziewa się w tym roku 29 nowych kapłanów. Najwięcej z nich – 9 przyjmie święcenia 17 czerwca w Wiedniu z rąk kard. Christopha Schönborna. W tej liczbie 14 neoprezbiterów otrzymają austriackie wspólnoty zakonne.

W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego obchodzone jest święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Episkopat Polski wprowadził je 52 lata temu. Od 2018 roku obchodzone jest na całym świecie jako wspomnienie obowiązkowe.

Franciszkanie: br. Szymon Dendys OFMConv i br. Bartłomiej Rochowiak OFMConv oraz kapucyn, br. Adam Szmyt OFMCap w sobotę 27 maja w Bazylice św. Franciszka w Krakowie przyjęli święcenia prezbiteratu. Podczas tej samej mszy św. inny kapucyn, br. Jan Paweł Michałkiewicz OFMCap otrzymał z kolei święcenia diakonatu. Zakonnikom sakramentu udzielił o. bp Edward Kawa ze Lwowa.

Prawdziwy pasterz realizuje siebie, buduje swoją wielkość poprzez wypełnianie misji, do której został powołany przez Chrystusa – mówił abp Józef Kupny we wrocławskiej katedrze w czasie Mszy św., tuż przed udzieleniem święceń prezbiteratu 11 diakonom. – To jest droga do wielkości zaplanowanej dla niego od dnia narodzin, droga do świętości – dodał hierarcha.

– Każda z osób pokrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy i wsparcia. Spotykałem się też osobiście z ofiarami tego nadużyć – podkreślił abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, skierował dziś do wiernych diecezji ostanie słowo pasterskie. Jego następcą jest abp Adrian Galbas, którego w grudniu 2021 r. papież Franciszek mianował arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej.

W sposób bezpieczny możemy postępować tylko z pomocą i drogą Ducha Świętego – mówił podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski modlił się z siostrami klauzurowymi w klasztorze klarysek w Pniewach.

Bez Ducha Kościół jest bezwładny, wiara jest tylko doktryną, moralność jedynie obowiązkiem, a duszpasterstwo pracą. Papież mówił o tym podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej z okazji uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Franciszek podkreślił, że to właśnie Duch nadaje światu, Kościołowi i życiu harmonię oraz uwalnia od lęku.

Nazwa „pięćdziesiątnica” pochodzi od pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu Chrystusa. Dla Żydów był to pięćdziesiąty dzień po świętach Paschy – pamiątka przekazania Mojżeszowi dziesięciu przykazań. Bóg przed ważnymi wydarzeniami wysyła na ziemię znaki przygotowawcze. Na górze Synaj były grzmoty, błyskawice. W dniu Pięćdziesiątnicy pojawiły się wiatr i ogień. Na te znaki zwraca uwagę kard. Raniero Cantalamessa w komentarzu do Ewangelii na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 28 maja.

Potrzeba w Kościele kapłanów charakteryzujących się duchem męstwa. Takim darem obdarza kapłana Duch Święty, wzmacniając ludzką wolę i uzdalniając ją do czynnego i wytrwałego znoszenia przeciwności, trudów, cierpienia, nawet za cenę utraty życia – mówił w katedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił święceń prezbiteratu ośmiu kapłanom.

„Będziecie szczęśliwi, jeśli wasze kapłaństwo stanie się służbą Bogu, Kościołowi i każdemu człowiekowi, którego spotkacie na drogach wędrówki przez życie. Głosząc wiernie Ewangelię, która jest czasami trudna i wymagająca, nigdy nie patrzcie na ludzi z góry. Świadomi swojej historii, wzlotów i upadków, miejcie szacunek dla każdego człowieka” – mówił do nowo wyświęconych kapłanów abp Józef Guzdek, przestrzegając ich przed błędem myślenia o własnej wielkości.

Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła. Duch Święty jest niezmiennie duszą Kościoła, ożywia go nadzieją, napełnia radością i przypomina o jego młodości. Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę.

– Służcie w kapłaństwie jako salezjanie i nie szukajcie niczego obok – mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas święceń czterech salezjanów inspektorii wrocławskiej. Święcenia prezbiteratu odbyły się w bazylice Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze.

„Bądźcie radosnymi głosicielami słowa Bożego, niech ono dociera do ludzkich serc i budzi w nich miłość do Chrystusa” – powiedział do nowowyświęconych prezbiterów abp Stanisław Budzik.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż udzielił święceń kapłańskich 11 diakonom. Uroczystości odbyły się w bazylice katedralnej w Tarnowie. Dziesięciu nowych kapłanów to duchowni diecezjalni a jeden należy do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. – Być przyjacielem Jezusa – oto głębokie znaczenie bycia księdzem – mówił w homilii biskup tarnowski.

Pastores poleca