Czasem trudno nam mówić o spotkaniu z Jezusem, ale ma to ogromne znaczenie dla naszych rodzin, bliskich i przyjaciół. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed południową modlitwą okresu wielkanocnego Regina Caeli. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii wskazał, że Jezus przybył na spotkanie z uczniami właśnie wtedy, gdy dzielili się historią swojego spotkania z Nim w drodze do Emaus.

Papież zatwierdził trzy dekrety Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Zapowiadają one zaliczenie w poczet świętych bł. Eleny Guerry, włoskiej zakonnicy, która żyła na przełomie XIX i XX w., a także beatyfikację dwóch męczenników hiszpańskiej wojny domowej. Ponadto uznają heroiczność cnót zmarłej w 1989 r. s. Teresy Lanfranco.

Pod hasłem „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele” od 14 do 20 kwietnia w Kościele katolickim w Polsce już po raz 16. będzie obchodzony Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Rozpocznie go Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Przedmiotem wspólnotowej lektury będą tym razem fragmenty Dziejów Apostolskich.

Zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w Apelu o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych.

Kandydaci do kapłaństwa muszą dziś mierzyć się także z wykluczeniem i odrzuceniem – zauważa w rozmowie z KAI biskup kaliski Damian Bryl. – Niektórzy, po deklaracji o pójściu do seminarium zostają zablokowani przez znajomych w mediach społecznościowych, a nawet wykluczani z grona rodzinnego – mówi członek Komisji Duchowieństwa KEP.

W najbliższą niedzielę – 14 kwietnia – rozpocznie się XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W tym roku wydarzeniu towarzyszy hasło: „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Celem inicjatywy jest odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Obchody zainauguruje VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego przedmiotem lektury będą Dzieje Apostolskie.

Najważniejszy cykl katechez Jana Pawła II po raz pierwszy od 40 lat w oryginalnej wersji dźwiękowej. Na czas stanu wojennego Papież zaniechał streszczeń w języku polskim. Słowo do Polaków w całości poświęcał sprawom w Polsce. Zamieszczamy więc wyłącznie integralną katechezę z tłumaczeniem na język polski.

Usilnie proszę wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie troskliwą opieką życia nienarodzonych dzieci oraz ich matek, o sprzeciw wobec kultury wykluczenia, która odbiera najbardziej bezbronnym i słabym osobom podstawowe prawo – prawo do życia – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w Stanowisku ws. poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej.

Mszy żałobnej za śp. bp. Tadeusza Kusego w cieszyńskim kościele św. Marii Magdaleny, w którym zmarły pasterz afrykańskiej diecezji Kaga-Bandoro był przed laty ochrzczony i bierzmowany, przewodniczył 9 kwietnia bp Roman Pindel. Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym reprezentanci władz zakonnych prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach – prowincjał o. Witosław Sztyk OFM i wikariusz prowincji o. dr Wit Chlondowski OFM. Obecna była najbliższa rodzina zmarłego biskupa.

Chrześcijanin bez męstwa, który nie kieruje swej siły ku dobru, który nikomu nie przeszkadza, jest bezużytecznym chrześcijaninem. Papież Franciszek mówił o tym podczas audiencji środowej, w katechezie dedykowanej najbardziej z wojowniczych cnót, którą jest męstwo. Przypomniał, że zapewnia ono wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra.

W codziennym praktykowaniu cnoty męstwa niech będzie dla nas wszystkich wzorem błogosławiony bp Michał Kozal, męczennik z Dachau – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów języka polskiego przybyłych na środową audiencję generalną.

Najważniejszy cykl katechez Jana Pawła II po raz pierwszy od 40 lat w oryginalnej wersji dźwiękowej. Na czas stanu wojennego Papież zaniechał streszczeń w języku polskim. Słowo do Polaków w całości poświęcał sprawom w Polsce. Zamieszczamy więc wyłącznie integralną katechezę z tłumaczeniem na język polski.

Propozycje dotyczące finansowania Kościoła czy religii w szkole powinny być wypracowane przez rząd i episkopat, ale wspólnie – podkreśla abp Józef Kupny. W rozmowie z KAI abp Józef Kupny, nowo wybrany zastępca przewodniczącego Episkopatu przestrzega przed politycznym zaangażowaniem duchownych. Wskazuje, że misją Kościoła jest otwartość na ludzi o różnych przekonaniach politycznych, okazywanie im serca i służenie poprzez pokazywanie piękna Ewangelii.

Dokument Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita, tworzony przez pięć lat, zawiera papieskie magisterium ostatniej dekady. Porusza tematy od wojny po ubóstwo, od przemocy wobec migrantów po przemoc wobec kobiet, od aborcji po macierzyństwo zastępcze i eutanazję, od teorii gender po przemoc cyfrową. Pod artykułem publikujemy polskie tłumaczenie dokumentu.

– Świat potrzebuje zdrowych i prawdziwych kapłanów – mówił bp Artur Ważny z Tarnowa, który prowadzi rekolekcje kapłańskie w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Spotkanie zakończy się w piątek, 5 kwietnia Mszą świętą, którą będzie celebrował bp Marek Solarczyk.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która w tym roku wyjątkowo przypada 8 kwietnia, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. Dzień ten jest połączony z Duchową Adopcją Dziecka Poczętego.

Rekolekcje ODDANIE33 to znany i ceniony format 33-dniowych, indywidualnych rekolekcji przygotowujących do aktu oddania się Matce Bożej. W najnowszej wersji rekolekcji znajdziemy nauczanie wybitnych postaci polskiego Kościoła: ks. Franciszka Blachnickiego, bł. ks. Jana Franciszka Machy, kard. Augusta Hlonda oraz siostry Dulcissimy. Rekolekcje powstały we współpracy i pod patronatem Archidiecezji Katowickiej.

– Musimy kochać każdego drugiego człowieka – naszego brata i naszą siostrę, bo także oni otrzymali od Boga – Stwórcy dar życia – mówił abp Marek Jędraszewski w Niedzielę Miłosierdzia w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. W czasie liturgii odczytano „Akt zawierzenia życia nienarodzonych dzieci Bożemu Miłosierdziu”, pod którym wierni mogą złożyć swoje podpisy.

Z Jezusem życie zwycięża, a Jego rany stają się dla nas kanałami miłosierdzia i przebaczenia - Ojciec Święty mówił o tym w rozważaniu przed południową modlitwą okresu wielkanocnego Regina Caeli. Przypomniał, że decyzją św. Jana Pawła II w całym Kościele obchodzona jest dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia. Franciszek podkreślił, że każde żywe spotkanie z Jezusem pozwala nam mieć więcej życia.

Pastores poleca