Modlitwa chrześcijan i Żydów, wspólne nabożeństwo biblijne oraz podsumowanie 25-letniej historii Dnia Judaizmu to główne punkty Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Centralne obchody odbywają się 17 stycznia 2022 r. w Poznaniu, gdzie – przed i po tym wydarzeniu – zaplanowano bogaty program imprez towarzyszących.

„Bóg chce dla nas jak najlepiej, chce abyśmy byli szczęśliwi. Nie stawia sobie żadnych granic i nie wymaga odsetek” – mówił Papież zachęcając do szukania znaków Boga w naszym życiu. W rozważaniu na Anioł Pański Franciszek odniósł się do wydarzenia w Kanie Galilejskiej, gdzie, jak podkreślił, zamieniając wodę w wino Jezus wyszedł naprzeciw prostej i konkretnej potrzebie zwykłych ludzi. „W ten sposób lubi działać Bóg” – podkreślił Ojciec Święty.

Ojciec Święty Franciszek zaprasza wszystkich chrześcijan do zabrania głosu na temat synodalności – powiedział bp Jacek Jezierski, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu podczas sesji pt. “O synodalności – ekumenicznie” zorganizowanej 14 stycznia w Warszawie, przed Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Papież zaakceptował motto Roku Jubileuszowego 2025, które będzie brzmiało: „Pielgrzymi nadziei”. Poinformował o tym przewodniczący Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Tradycja Roku Jubileuszowego wywodzi się ze Starego Testamentu. Kościół katolicki przejął ją w 1300 roku. Początkowo Rok Jubileuszowy obchodzono co 100 lat, później skrócono ten czas do 50, następnie skrócono do 33 (wiek życia Jezusa), by wreszcie, w XV wieku, ustalić okres między jubileuszami na 25 lat.

Ustanowiony 25 lat temu przez Konferencję Episkopatu Polski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce uświadamia nam, gdzie są korzenie chrześcijaństwa – powiedział bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, zapraszając do wspólnego przeżywania tego dnia.

Dyskusja nad projektem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok liturgiczny 2022-2023 oraz wyzwania związane z synodem o synodalności były przedmiotem zakończonego w czwartek dwudniowego spotkania Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

„Zadanie wynikające z wiary w Kościół to po prostu życie obecnością Boga między nami. Tylko to wszystko wymaga zgłębienia. Nie można sprowadzać Kościoła tylko do horyzontalnego poziomu, z czym mamy nagminnie do czynienia” – powiedział w rozmowie z KAI bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP. W środę w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Duszpasterskiej, podczas którego omawiano program duszpasterski na rok 2022-2023 „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Nie chodzi tylko o celebrację, ale o pokazanie głębokich związków, jakie łączą Kościół katolicki z judaizmem – powiedział bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP podczas spotkania zapowiadającego jubileuszowy, XXV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Ogólnopolskie obchody tego dnia odbędą się w tym roku w Poznaniu.

Pozdrawiając pielgrzymów Papież przypomniał, że obchodzone w ubiegłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego stanowi sprzyjającą okazję, aby pogłębić przeżywanie swojego osobistego chrztu w wierze Kościoła. Zachęcił do odkrywania łaski płynącej z tego sakramentu i przekładania jej na codzienne życiowe zaangażowanie.

„To piękne pomyśleć, że sam Jezus pracował, i że nauczył się tej sztuki od św. Józefa” – powiedział Papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek nawiązał w swoim rozważaniu do postaci św. Józefa jako cieśli i stolarza. Mieszkańcy Nazaretu słysząc przemawiającego Jezusa pytali: „Czyż nie jest On synem cieśli?”. Jezus wykonywał zatem zapewne zawód swojego ojca.

Beatyfikacja urszulanek zamordowanych przez czerwonoarmistów, spotkanie młodych nad Lednicą, ważne jubileusze misyjne, ogólnopolskie dziękczynienia za beatyfikację kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej – to niektóre spośród wielu wydarzeń w Kościele w Polsce bieżącym roku. Ponadto polscy katolicy będą angażować się w wydarzenia ogólnoświatowe, jak proces synodalny poświęcony synodalności Kościoła oraz Światowe Spotkanie Rodzin w Watykanie.

Posłaniem osób konsekrowanych jest nieustanne przypominanie, że doczesność nie jest celem, ale drogą prowadzącą do celu – życia wiecznego – podkreśla bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w liście przed Dniem Życia Konsekrowanego. Obchodzony jest on w Kościele katolickim w Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. 

„Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który z jednej strony zstępuje ku nam, z drugiej wznosi wzrok i serce w modlitwie do Ojca” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus stanął w kolejce z grzesznikami, zszedł w wody Jordanu, jak w zranione dzieje ludzkości, aby je uzdrowić.

Kościół katolicki obchodzi w pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki.

W uroczystość Objawienia Pańskiego w świątyniach ogłaszane są daty Wielkanocy i innych pozostałych świąt ruchomych Kościoła Katolickiego w nowym roku. Ten zwyczaj pochodzi z IV wieku i ma związek z ówczesnym sporem o datę obchodzenia Paschy. Publikujemy kalendarz uroczystości i świąt kościelnych w 2022 roku.

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) - Słowa te należą do ostatniej rozmowy Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (1, 8). Jest to również temat Światowego Dnia Misyjnego 2022, który jak zawsze pomaga nam przeżywać fakt, że Kościół ze swej natury jest misyjny.

Jak Magowie, podnieśmy głowy, wsłuchajmy się w pragnienie naszych serc, idźmy za gwiazdą, którą Bóg rozpala nad nami. Jak niespokojni poszukiwacze, bądźmy stale otwarci na Boże niespodzianki. Pragnijmy, szukajmy, adorujmy – powiedział papież Franciszek w homilii Mszy Świętej w Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Każdego roku, dzień 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku dzień ten będzie obchodzony pod hasłem: „Z Wieczernika aż na krańce świata”. Tradycyjnie już, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, składka na tacę zbierana w tym dniu w kościołach i kaplicach całej Polski, przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Jednym z głównych jej zadań jest opieka nad 1800 polskimi misjonarzami i misjonarkami, posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach świata.

Kościół katolicki obchodzi dziś, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. Objawienie, po grecku Epifania, oznacza „zjawienie się”, „objawienie się”. Pełnia objawienia dokonuje się w Osobie i działalności Jezusa. Jest On żywym objawieniem Boga jako Syn Boga żywego (Mt 16,16).

Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą będziemy jutro obchodzili, przypomina, że Bóg „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. Uświadamia, że Syn Boży staje się obecny w duszy każdego, kto Go szczerze szuka – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

Pastores poleca