6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościołach święci się kredę i kadzidło.

W intencji przedstawionej przez Światową Sieć Modlitwy Papieża Ojciec Święty wzywa do położenia kresu wszelkiej dyskryminacji i prześladowaniom religijnym, które podważają jedno z fundamentalnych praw człowieka: prawo do wolności religijnej. 67 proc. ludności świata żyje w krajach, w których ludziom odmawia się tego prawa, będącego podstawowym kryterium poszanowania godności człowieka.

Niech trzydziesty Światowy Dzień Chorego, którego kulminacyjne obchody, z powodu pandemii, nie będą mogły odbyć się w Arequipie w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na Watykanie, pomoże nam wzrastać w bliskości i służbie chorym i ich rodzinom – napisał papież Franciszek w orędziu na XXX Światowy Dzień Chorego, który będziemy obchodzić 11 lutego br. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourd.

Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby. Nawet gdy nie można go wyleczyć zawsze można sprawić, by poczuł bliskość i otrzymał wsparcie w cierpieniu. Papież Franciszek pisze o tym w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Przypomina, że zainicjował go 30 lat temu Jan Paweł II pragnąc zwrócić uwagę na potrzeby chorych i na tych, którzy się nimi opiekują.

Od ponad 10 lat następuje systematyczne odchodzenie od tzw. absolutyzmu moralnego w kierunku relatywizmu – stwierdza Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS. Nierzadko dotyczy to także osób określających się jako wierzące, a nawet głęboko wierzące, oraz regularnie praktykujące religijnie. Przekonanie, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich nie odstępować, wyraża obecnie niespełna jedna piąta badanych (19%) – wynika z najnowszych badań.

Misjonarze nie tylko zajmują się głoszeniem Ewangelii i formowaniem wspólnot wiary, ale także pełnią dzieła miłości miłosiernej. Udręczonym ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym niosą nadzieję i pociechę swą bezinteresowną pomocą – czytamy w Komunikacie przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp. Jana Piotrowskiego na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom obchodzony 6 stycznia pod hasłem „Z Wieczernika aż na krańce świata”.

Po modlitwie Anioł Pański Papież pozdrowił wszystkich obecnych: wiernych Rzymu i pielgrzymów z Włoch oraz z innych krajów. Wśród zgromadzonych zauważył również flagi polskie, a także brazylijskie, urugwajskie, argentyńskie, paragwajskie, kolumbijskie i wenezuelskie.

„Zaprośmy Jezusa szczególnie w ciemne miejsca naszego życia, do naszych «wewnętrznych stajni» – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zaznaczył, że dzisiejsza Ewangelia przytacza zdanie, które oddaje najgłębszy sens Bożego Narodzenia: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Jezus jest odwiecznym Słowem Ojca, nieskończonym, istniejącym od zawsze. Ciało wskazuje na rzeczywistość stworzoną, ograniczoną i śmiertelną.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie miał miejsce od 18 do 25 stycznia, a jako hasło towarzyszy mu cytat z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. W czasie Tygodnia wierni wielu różnych tradycji i wyznań chrześcijańskich z całego świata gromadzą się wspólnie, aby modlić się o jedność. W Polsce centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie w niedzielę 23 stycznia. Tegoroczne materiały na Tydzień Modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

„Macierzyństwo Maryi wyraża się w tym, że swojego nowonarodzonego Syna nie zatrzymuje dla siebie, ale ofiarowuje nam wszystkim” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Zaznaczył, że Matka Boża zaprasza do przyjęcia Jezusa i adorowania Go.

„Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią splatać nici komunii, którzy przeciwstawiliby się nazbyt wielu kolczastym drutom podziału” – mówił Papież w homilii na Mszy ku czci Świętej Bożej Rodzicielki. Wskazał, że nowy rok rozpoczyna się pod znakiem Maryi. Przypominając, że matki dają życie, a kobiety strzegą świata Franciszek zaapelował o podjęcie działań na rzecz promowania matek i ochrony kobiet. Podkreślił, że zranienie kobiety to znieważenie Boga, który wziął człowieczeństwo z niewiasty.

O drodze pokoju, która niestety wciąż pozostaje odległa od realnego życia pisze Franciszek w przesłaniu na 55. Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony jest 1 stycznia. Ojciec Święty przypomina, że mimo prób konstruktywnego dialogu wciąż nasila się ogłuszający zgiełk wojen i konfliktów, a wydatki na cele wojskowe są obecnie najwyższe od czasów zimnej wojny. Jako narzędzia budowania trwałego pokoju Papież proponuje: dialog międzypokoleniowy, edukację i pracę.

Dziękczynne „Te Deum” zabrzmiało wieczorem w bazylice watykańskiej, gdzie Papież Franciszek przewodniczył nieszporom uroczystości Maryi Najświętszej Bożej Rodzicielki. Ojciec Święty podkreślił, że Maryja przywraca nas do rzeczywistości prawdy Bożego Narodzenia, która prawdziwie przyjęta może zmienić nasze jutro. Franciszek modlił się szczególnie za Rzym. Zachęcał, by był miastem gościnnym, zatroskanym o godność życia, najsłabszych i najbardziej bezbronnych.

1 stycznia – w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia a zarazem pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ponadto 1 stycznia Kościół obchodzi Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony w 1968 r. przez papieża Pawła VI.

W roku 2022 papież Franciszek planuje opublikować konstytucję reformującą Kurię Rzymską, mianować kilku wysokich rangą urzędników watykańskich, przeprowadzić konsystorz dla kreowania nowych kardynałów, celebrować 10. Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie i, w zależności od sytuacji Covid-19, odwiedzić kraje na Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce i Europie – uważa Gerard O’Connell – od 36 lat obserwujący wydarzenia watykańskie.

Niech Chrystus błogosławi każdego z Was i niech pozwoli przeżyć w pokoju i radości nowy czas, który się przed nami otwiera – życzył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji Nowego Roku 2022.

Choć miliony ludzi na świecie hucznie obchodzą rokrocznie 31 grudnia „Sylwestra”, to tak naprawdę chyba niewielu wie, kim właściwie był Sylwester I, ten „najbardziej nieznany znany święty” chrześcijaństwa.

„To był trudny rok, choć nie brakowało w nim wydarzeń radosnych i niosących nadzieję” – mówi Prymas Polski abp Wojciech Polak podsumowując mijający 2021 rok. Wśród najpilniejszych wyzwań stojących przed Kościołem wymienia „szukanie drogi do młodego człowieka, który jest dziś często krytyczny wobec instytucji, ale nie wobec wiary.

W pozdrowieniach skierowanych do pielgrzymów Papież życzył, aby zawsze pozostawali mocni w wierze, patrząc na Dzieciątko Jezus, które w tajemnicy Bożego Narodzenia daje się w darze całej ludzkości.

„Oby wszyscy uciekający z powodu wojny, nienawiści i głodu znaleźli gościnę oraz solidarność” – powiedział Papież podczas audiencji ogólnej. W rozważaniu Franciszek zatrzymał się na postaci św. Józefa jako prześladowanego i mężnego migranta. Podkreślił, że Święta Rodzina doświadczyła niepewności, strachu i cierpienia związanego z koniecznością opuszczenia ojczyzny.

Pastores poleca