Papież Franciszek obchodzi dziś 85. rocznicę urodzin. Na pewno do Watykanu będą docierały życzenia z różnych stron świata, od przywódców państw i rządów, osobistości religijnych, świata nauki, sztuki i oczywiście tysięcy zwykłych ludzi i wiernych. Po raz dziewiąty Jorge Mario Bergoglio obchodzi swe urodziny jako biskup Rzymu.

Abp Adrian Galbas SAC objął dziś (15 grudnia 2021r.) urząd arcybiskupa koadiutora archidiecezji katowickiej. Nominację ogłosiła 4 grudnia br. Nuncjatura Apostolska w Polsce. 

Biskupi zgromadzeni na 390. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniu 19 listopada 2021 roku podjęli uchwałę o przyjęciu zaktualizowanego polskiego tłumaczenia Kodeksu prawa kanonicznego, promulgowanego przez Papieża św. Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku i wielokrotnie nowelizowanego przez kolejnych papieży.

Życie w małżeństwie i rodzinie jest dla zdecydowanej większości chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje wezwanie do świętości i uczestniczą w życiu i misji Kościoła – czytamy w Liście Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, która w tym roku przypada 26 grudnia.

Pozdrawiając pielgrzymów zebranych w Auli Pawła VI, Papież podziękował starszym i chorym za świadectwo ich życia i zapewnił o modlitwie, aby nieśli swój krzyż z cichością i łagodnością św. Józefa. Franciszek zachęcił młodych pielgrzymów, aby pielęgnowali solidarność oraz braterski dialog, a także wpatrywali się w przykład Cieśli z Nazaretu jako przewodnika marzeń ich młodości. Życzył małżonkom, aby odnaleźli w św. Rodzinie z Nazaretu cnoty i pogodę ducha na swoją życiową drogę.

Wskazując podczas środowej audiencji na postać św. Józefa, Papież zatrzymał się nad ważnym rysem jego osobowości, jakim było milczenie. Ewangelie nie przytaczają żadnego jego słowa. Istnieje głębsza przyczyna tej postawy. Wspomina o niej św. Augustyn, kiedy mówi, że kiedy rozwija się życie duchowe w człowieku, słowa stają coraz mniej potrzebne. To Bóg powinien przemawiać, a człowiek słuchać Go w ciszy serca.

Teraz, po pandemii, nawet gdy starsi wracają do praktyk religijnych, choć też nie wszyscy, to młodzież nie wraca – przyznaje w rozmowie z KAI bp Grzegorz Suchodolski przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Ocenia, że gruntownemu przeobrażeniu powinna dziś ulec parafia: z parafii-urzędu, ograniczonego do kruchty i kancelarii na parafię-dom, która będzie przystanią dla wszystkich.

Trzydziestolecie po odzyskaniu wolności dowiodło, że wysoka religijność polskiego społeczeństwa nie pozostaje w sprzeczności z modernizacją i szybkim rozwojem cywilizacyjnym. Pytanie czy w kolejnych latach również pokażemy, że Polska może iść własną drogą, wbrew – głoszonej przez wiele szkół socjologicznych – tezie o nieuchronności sekularyzacji w miarę szybkiego rozwoju i bogacenia się kraju?

Papież zatwierdził obrzęd liturgiczny ustanowienia katechetów. Wyjaśniono też, jak rozumieć tę nową posługę. Jest to raczej posługa przeznaczona dla tych, którzy uczestniczą w różnych formach apostolatu. Na wprowadzenie tej nowej posługi trzeba też przygotować wierzących, aby nie postrzegali jej jako substytutu kapłana, lecz posługę świeckich wynikającą z ich chrztu.

Stolica Apostolska wydała dekret w sprawie s. Małgorzaty Banaś, nazaretanki urodzonej pod koniec XIX w. w Kleczy Dolnej koło Wadowic. Jeden z zatwierdzonych dziś przez Papieża dekretów oficjalnie uznaje heroiczność jej cnót. Do beatyfikacji potrzebny jest więc jeszcze tylko cud dokonany za jej wstawiennictwem.

W dniach 17-18 grudnia, w Częstochowie, odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. abp. Stanisława Nowaka, arcybiskupa seniora Archidiecezji Częstochowskiej, pierwszego metropolity częstochowskiego.

Interwencje u władz w sprawie zwolnienia internowanych, otoczenie ich opieką duchową i materialną, a także ich rodzin, opieka duszpasterska nad strajkującymi, modlitwy za naród i spokój społeczny w kraju – to tylko niektóre działania podjęte przez Kościół katolicki w pierwszych tygodniach stanu wojennego – podkreśla historyk prof. Jan Żaryn. Poniżej przypominamy jego artykuł na temat pierwszych reakcji Kościoła na wprowadzenie stanu wojennego. W poniedziałek, 13 grudnia, mija 40 rocznica tego wydarzenia.

W dniu 12 grudnia 2021 r., o godzinie 7.45, w 86. roku życia, w 63. roku kapłaństwa i w 37. roku biskupstwa, podczas sprawowanej przy jego łóżku Mszy Świętej, odszedł do Pana Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław NOWAK arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej.

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież mówił o rozeznawaniu woli Bożej. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, w której różne grupy ludzi, w tym celnicy i żołnierze, poruszeni przepowiadaniem Jana Chrzciciela, pytają go: „cóż mamy czynić?”, Franciszek wskazał, abyśmy nie bali się na co dzień zadawać Panu tego samego pytania.

III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. Czasem nazywa się ją również „Niedzielą różową” gdyż jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w szatach koloru różowego.

Franciszek zmodyfikował normy dotyczące przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary. Są to przewinienia przeciwko wierze, sakramentom oraz osobom najsłabszym, w szczególności nieletnim. Papież uaktualnił tym samym normy wprowadzone przez Jana Pawła II w 2001 r. i zmodyfikowane 9 lat później przez Benedykta XVI.

„Pan, aby czynić cuda, nie potrzebuje wielkich środków ani nadzwyczajnych zdolności, lecz naszej pokory oraz otwartości na Niego i na innych” – te słowa wypowiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Franciszek zauważył, ze anioł w Zwiastowaniu nazywa Maryję „pełną łaski”, a to oznacza, że jest ona wolna od zła i grzechu.

Z dniem 8 grudnia br. wchodzą w życie zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka konstytucją apostolską Pascite gregem Dei (ogłoszoną 1 czerwca br.), na mocy której została znowelizowana Księga VI Kodeksu Prawa Kanonicznego dotycząca sankcji karnych w Kościele.

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę, że Maryja, napełniona „łaską” przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia, Kościół wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez dogmat, ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX. Tajemnica ta ukazuje, że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym od grzechu pierworodnego.

Pastores poleca