Ojciec Święty życzył Polakom, by wakacje były czasem odkrywania Boga w naszym życiu. Pozdrawiając pielgrzymów przybyłych na audiencję środową przypomniał też, że łaska Boża działa w życiu ludzi i Kościoła.

Nie wolno nam nigdy zapomnieć czasu i sposobu, w jaki Bóg wkroczył w nasze życie – mówił Papież do pielgrzymów przybyłych na audiencję środową. Zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi odbyła się ona na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego. Kolejny tydzień z rzędu Franciszek komentował List do Galatów.

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, złożył gratulacje oraz życzenia nowemu biskupowi diecezji legnickiej Andrzejowi Siemieniewskiemu.

Ojciec Święty zachęcił do czerpania ze świadectwa dwóch wielkich świadków Ewangelii i filarów Kościoła, jak nazwał świętych Piotra i Pawła, których uroczystość dziś przypada. W czasie Mszy w Bazylice Watykańskiej Papież przedstawił ich jako apostołów wyzwolenia. Podkreślił, że „tylko wolny Kościół jest Kościołem wiarygodnym”. W liturgii uczestniczyli nowi arcybiskupi-metropolici, w tym abp. Tadeusza Wojdy z Gdańska, oraz delegacja Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola.

Bp Andrzej Siemieniewski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, został mianowany biskupem diecezji legnickiej. Jednocześnie Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z posługi biskupa legnickiego. Decyzję papieża ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska.

Ojciec Święty Franciszek mianował abp. Andrzeja Józwowicza, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Rwandzie, nuncjuszem apostolskim w Iranie.

W poniedziałek, 28 czerwca, odbył się w formie telekonferencji kurs propedeutyczny dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. W spotkaniu, pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, wzięli udział księża wyjeżdżający do pracy w Wielkiej Brytanii, Francji, Islandii i Niemczech.

„Soli Deo” to hymn przygotowany specjalnie na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, który skomponowali bp Józef Zawitkowski i ks. prałat Wiesław Kądziela. Podczas uroczystości 12 września zostanie wykonany przez chór i orkiestrę tuż po ogłoszeniu nowego błogosławionego. Dostępna jest wersja audio oraz zapis nutowy, aby wierni mogli zapoznać się z hymnem wcześniej, a w czasie uroczystości włączyć się we wspólne śpiewanie. Niebawem zostanie także zaprezentowana pieśń beatyfikacyjna matki Elżbiety Czackiej.

Przed 70 laty, 29 czerwca 1951, przyjęli święcenia kapłańskie dwaj bracia Ratzingerowie: Joseph, późniejszy papież Benedykt XVI i jego starszy brat Georg (1924-2020), przez wiele lat kapelmistrz katedry i dyrygent chóru chłopięcego „Regensburger Domspatzen” w Ratyzbonie. Jak zanotował papież-senior w swoich pamiętnikach „Moje życie”, ten słoneczny, letni dzień był dla niego „szczytowym dniem życia”. W katedrze Matki Bożej we Fryzyndze święceń udzielił im sędziwy arcybiskup Monachium i Fryzyngi, kardynał Michael von Faulhaber. Mszę prymicyjną odprawił 8. lipca w Traunstein, gdzie mieszkali jego rodzice.

W liturgiczną Uroczystość Świętych Piotra i Pawła (29 czerwca) przypada Święto Papieskie – dzień szczególnej modlitwy w intencji urzędującego papieża.

Na konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej, zaprezentowano dzisiaj raport dotyczący wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele w latach 1958-2020, przygotowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Zgłoszenia dotyczą czynów z lat 1958-2020. W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich w Polsce 368 zgłoszeń dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich poniżej oraz powyżej 15 roku życia. O przestępstwa seksualne wobec małoletnich, które miały być popełnione w tym czasie, oskarżonych zostało 292 księży oraz zakonników. Badania zostały sfinansowane przez Fundację Świętego Józefa KEP.

– Chciałbym wszystkich zaprosić do tego, abyśmy szli drogą wspólnej troski o wiarę w Jezusa Chrystusa, byśmy chcieli żyć zgodnie z Ewangelią i według niej kształtowali relacje międzyludzkie -mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas ingresu do konkatedry św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim.

Wczoraj, po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, Franciszek przypomniał o obchodzonym po raz pierwszy Dniu modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie. Został on ogłoszony przez łacińskiego patriarchę Jerozolimy wraz z katolickimi biskupami Ziemi Świętej.


Najpoważniejszą chorobą w życiu nie jest rak, gruźlica czy obecna pandemia, ale brak miłości, niezdolność do kochania – mówił Ojciec Święty zachęcając, by, zamiast u wróżek i różnych guru, szukać uzdrowienia u Jezusa. Wczoraj w rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański Franciszek podkreślił, że konkretną konsekwencją uzdrowienia jest pójście do ludzi zranionych i samotnych, którzy potrzebują miłości. Bo tylko miłość leczy życie.

Dzisiaj w kościołach na całym świecie odbędzie się zbiórka funduszy na działalność i misję Ojca Świętego. Popularnie nazywa jest ona denarem św. Piotra lub świętopietrzem. – Nie można sobie wyobrazić misji Kościoła bez materialnego wsparcia wiernych – podkreśla prefekt watykańskiego Sekretariatu ds. Gospodarki. Ks. Juan Antonio Guerrero, dodaje zarazem, że w zarządzaniu otrzymanymi pieniędzmi potrzeba przejrzystości, wierni mają prawo wiedzieć na co wydawane są ich pieniądze.

Przed 70 laty, 29 czerwca 1951, przyjęli święcenia kapłańskie dwaj bracia Ratzingerowie: Joseph, późniejszy papież Benedykt XVI i jego starszy brat Georg (1924-2020), przez wiele lat kapelmistrz katedry i dyrygent chóru chłopięcego „Regensburger Domspatzen” w Ratyzbonie. Jak zanotował papież-senior w swoich pamiętnikach „Moje życie”, ten słoneczny, letni dzień był dla niego „szczytowym dniem życia”. W katedrze Matki Bożej we Fryzyndze święceń udzielił im sędziwy arcybiskup Monachium i Fryzyngi, kardynał Michael von Faulhaber. Mszę prymicyjną odprawił 8. lipca w Traunstein, gdzie mieszkali jego rodzice.

Na audiencji środowej Papież Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez w oparciu o tematy, które św. Paweł podejmuje z swoim Liście do Galatów. Oprócz odniesień biograficznych pozwalających poznać drogę nawrócenia i oddania na służbę Jezusowi Chrystusowi, Apostoł porusza również tematy bardzo ważne dla wiary, takie jak wolność, łaska i chrześcijański sposób życia, które pozostają bardzo aktualne, ponieważ dotykają wielu aspektów życia dzisiejszego Kościoła.

Tym razem grupa niezależnych ekspertów bierze pod lupę Stolicę Apostolską i jej walkę z nadużyciami. Jej celem jest zdyskredytowanie Kościoła – wyjaśnia w analizie dla KAI włoski watykanista Andrea Gagliarducci.

W pozdrowieniach do pielgrzymów Papież przypomniał, że jutro będzie obchodzona uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela, posłanego przez Boga, aby zaświadczyć o światłości i przygotować lud na przyjście Mesjasza. Franciszek wypraszał jego wstawiennictwa, aby udzielił każdemu obfitych łask i umocnił pragnienie wiernej odpowiedzi na wezwanie Pana.

„Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w oświadczeniu wydanym w związku z projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej (Matić Report).

Pastores poleca