Rok 2021 był w Kościele w Polsce rokiem trzech ważnych beatyfikacji – kard. Wyszyńskiego, Matki Czackiej i ks. Machy. Naznaczyły one mocno inicjatywy duszpasterskie i umocniły wspólnotę wierzących – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w podsumowaniu mijającego roku.

Dnia 16 lipca 2021 roku papież Franciszek ogłosił List apostolski w formie Motu proprio Traditionis custodes. Dokument określa nowe regulacje dotyczące sprawowania liturgii w nadzwyczajnej formie Rytu rzymskiego, uchylając tym samym wszystkie wcześniejsze normy, zezwolenia i zwyczaje, nie będące w zgodzie z jej postanowieniami. Treść dokumentu zrodziła ożywioną dyskusję, pojawiło się wiele pytań i wątpliwości.

W 2021 roku odeszli wybitni przedstawiciele Kościoła powszechnego, z których wielu ukształtowało całą epokę lub stworzyło dzieło swojego życia. Wspominając ludzi Kościoła, którzy odeszli w mijającym roku, często w szczególny sposób honoruje się zmarłych kardynałów i biskupów Kościoła katolickiego. Niemiecka agencja katolicka KNA przypomniała zmarłych w 2021 roku również „cichych robotników w winnicy Pańskiej”.

Zdaniem dziennikarzy obserwujących wydarzenia watykańskie być może już w najbliższą niedzielę, 2 stycznia Franciszek ogłosi swój ósmy konsystorz dla utworzenia kardynałów. W roku 2022 dziesięciu purpuratów ukończy 80 rok życia, kiedy zgodnie z prawem tracą oni prawo do udziału w wyborze papieża. Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 215 członków: 120 elektorów i 95 powyżej 80-go roku życia. Tradycyjnie jedną z dat konsystorza może być 21 lutego, w przeddzień święta Katedry św. Piotra.

Z wypowiedzi Ojca Świętego i sugestii dziennikarzy wynika, że w roku 2022 Franciszek może złożyć wizyty na Węgrzech i w Hiszpanii, w Papui Nowej Gwinei i Timorze Wschodnim, a także w Serbii i Kazachstanie. Żadna z tych hipotez nie została potwierdzona oficjalnie.

Dziś, 28 grudnia, Kościół obchodzi Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je „pierwocinami Kościoła”. Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku.

Ojciec Święty Franciszek powierzył Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji koordynację przygotowań Stolicy Apostolskiej do Roku Świętego 2025. W związku z tym w ostatnich dniach przewodniczący Rady abp Rino Fisichella spotkał się z przełożonymi Sekretariatu Stanu, Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej i Sekretariatu ds. Gospodarki – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Obecny okres bożonarodzeniowy to m.in. czas powszechnego śpiewania kolęd i pastorałek, i to nie tylko w Polsce i nie tylko w Kościele katolickim, ale w istocie w całym chrześcijaństwie. W naszym kraju istnieje wielowiekowa tradycja wykonywania tych pieśni zarówno w świątyniach, jak i w domach, a kolędy należą do najpopularniejszych, najbardziej znanych i najchętniej śpiewanych utworów religijnych. Może jednak warto usłyszeć albo samemu zaśpiewać je nie tylko z tradycyjnymi słowami polskimi, zwykle o prastarym rodowodzie, ale także po łacinie. Ich wersje w tym języku opracował przed laty czołowy niegdyś filolog klasyczny i historyk kultury Ryszard Gansiniec (Ganszyniec; 1888-1958).

Prezentujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń mijającego, 2021 roku, w Kościele katolickim w Polsce

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2021 roku w Kościele katolickim na świecie:

W Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Papież Franciszek zaznaczył, że Bóg wybrał pokorną i prostą rodzinę, aby przebywać pośród nas. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański zachęcił do kontemplowania piękna tej tajemnicy. Przypomniał, że nasze rodziny są historią, z której się wywodzimy, ale wymagają też od nas codziennej nauki tego, jak być rodziną.

„Bóg się rodzi, moc truchleje”: tę kolędę śpiewamy bodajże najczęściej w okresie Bożego Narodzenia. Najczęściej nie wiemy jednak o jej pochodzeniu.

„W naszych czasach jest wiele trudności, ale nadzieja jest silniejsza, bo «Dziecię nam się narodziło»” – mówił Papież Franciszek w bożonarodzeniowym orędziu, po którym udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi (Miastu i Światu). Wskazał, że w Osobie Wcielonego Słowa, Bóg pokazał światu drogę spotkania i dialogu oraz nauczył jak ją przemierzać w miłości i z nadzieją.

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2021 roku w Stolicy Apostolskiej i w Watykanie.

„Powróćmy do Betlejem, powróćmy do źródeł: do istoty wiary, do pierwszej miłości, do adoracji i miłosierdzia” – mówił Papież Franciszek w czasie Pasterki sprawowanej w Bazylice Watykańskiej z powodu ograniczeń pandemicznych o godz. 19.30. Ojciec Święty zachęcał nie tylko do dostrzeżenia bożonarodzeniowych światełek i dekoracji, ale przede wszystkim „do kontemplowania Dzieciątka, w którego małości jest cały Bóg”. Modlił się, byśmy byli Kościołem adorującym, ubogim i braterskim.

Dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy właśnie 25 grudnia, skoro Pismo święte nie mówi nam nic o konkretnej dacie narodzin Jezusa Chrystusa – tłumaczy patrolog ks. prof. Marcin Wysocki, wykładowca KUL.

Otwórzmy swoje serce na przychodzącego do nas Boga, a wówczas będzie ono otwarte na oścież także dla drugiego człowieka – powiedział abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański w orędziu na Boże Narodzenie emitowanym na antenie Telewizji Polskiej w wieczór wigilijny.

Przykład św. Józefa uczy nas, że drogą wyjścia z najtrudniejszych życiowych sytuacji jest posłuszeństwo Bogu, który zwraca się do nas z wezwaniem „Nie bój się”. Nie bójcie się zaufać Bogu i zarazem miejcie odwagę życia zgodnego z Bożym słowem – napisał bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w życzeniach na tegoroczne Boże Narodzenie.

Niech ten czas narodzin Zbawiciela przyniesie nam nadzieję i pokój, których tak bardzo w obecnym czasie potrzebujemy – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w życzeniach z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

Niech narodziny Zbawiciela wypełnią nas miłością i otwartością na naszych bliźnich, aby nie tylko w te Święta, ale w każdym dniu, nikt nie czuł się odrzucony i niepotrzebny – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

Pastores poleca