„Także wówczas, gdy wszystko wydaje się pogrążone w mroku, jak podczas miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność i powtarzać nam: +Ja jestem z tobą przez wszystkie dni+” – napisał Papież Franciszek w opublikowanym wczoraj w Watykanie przesłaniu na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Po raz pierwszy odbędzie się on w całym Kościele w ostatnią niedzielę lipca.

Grupa ekspertów ONZ wyda oświadczenie, którego celem jest zmuszenie Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego rezygnacji z potępiania aborcji i ideologii gender, pod pretekstem żądania od Watykanu podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapobiegania wykorzystywania małoletnich – donosi na łamach agencji CNA Andrea Gagliarducci.

Z modlitwą zawierzenia na Jasną Górę przybyli przedstawiciele Komisji Maryjnej Episkopatu Polski na czele z przewodniczącym abp. Wacławem Depo. Obrady odbywały się w Domu Pamięci Prymasa Wyszyńskiego. Wśród podejmowanych tematów znalazły się: peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po Polsce, nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i kult Niepokalanego Serca Maryi oraz beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i narodowe dziękczynnie za ten dar, które planowane jest na Jasnej Górze.

Informacja dotycząca uroczystej beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej

„Święty Józefie oświecaj drogę Kościoła Włocławskiego, którego jesteś Patronem, aby w ciemne zaułki współczesnego świata mógł zanieść blask prawdy o Bogu w Trójcy Jedynym” – powiedział w homilii podczas uroczystej Mszy św. połączonej z ingresem do Bazyliki Katedralnej we Włocławku bp Krzysztof Wętkowski. W sobotę 19 czerwca br. nowy biskup włocławski liturgicznie zainaugurował posługę w Diecezji Włocławskiej. Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, mianowany 27 kwietnia br. przez Ojca Świętego Franciszka 77. biskupem włocławskim, kanonicznie objął obowiązki biskupa diecezjalnego 7 czerwca.

Po modlitwie „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty nawiązał do dramatycznej sytuacji mieszkańców Mjanmy, a w związku z promowanym przez ONZ Światowym Dniem Uchodźcy zaapelował o otwarcie serc na uchodźców.

„Aby być uczniami Jezusa, nie wystarczy wierzyć, że Bóg istnieje – trzeba zaangażować się razem z Nim. Nie wystarczy wiedzieć, że Bóg istnieje, trzeba jeszcze wznieść głos wraz z Nim, wołać do Niego” – powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”.

W najbliższą sobotę, 19 czerwca br. o godz. 11. odbędzie się ingres do katedry włocławskiej nowego biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego z udziałem nuncjusza apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio, Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz biskupów seniorów włocławskich: Wiesława Meringa i Stanisława Gębickiego.

We wtorek 22 czerwca w Gnieźnie odbędzie się spotkanie duchownych odpowiedzialnych w diecezjach za formację początkową i stałą diakonów. Sesji przewodniczyć będzie abp Wojciech Polak, przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP.

Kongregacja ds. Duchowieństwa we współpracy z Kongregacją ds. Edukacji, zaaprobowała nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce przedstawione w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski: „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”. Nowy dokument wchodzi w życie 1 października br.

Z dniem 1 października 2021 roku w Kościele w Polsce wchodzi w życie dokument „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, który określa nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce.

We wczorajszych pozdrowieniach do pielgrzymów Papież zachęcił do wytrwania w dobrych postanowieniach oraz wyraził pragnienie, aby wszyscy obfitowali w podwójne dary: radości i pokoju.

Wczoraj w ostatniej katechezie, w cyklu poświęconym modlitwie Papież zaznaczył, że jest ona rysem charakterystycznym całego życia Jezusa. Dialog z Ojcem stanowi płomienny rdzeń Jego egzystencji, szczególnie podczas Paschy, w godzinie męki i śmierci na krzyżu. Ostatnie godziny przeżyte przez Pana w Jerozolimie stanowią serce Ewangelii i rzucają światło na całe Jego życie. On przynosi pełne zbawienie, które daje nadzieję na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią.

14 czerwca, na konferencji prasowej w Budapeszcie prymas Węgier, kard. Péter Erdő, przedstawił oficjalny hymn 52 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz krótki filmik. Wydarzenie to rozpocznie się 6 września, a zakończy 12-go września Mszą św. pod przewodnictwem Ojca Świętego.

Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy, śląskiego kapłana i męczennika, odbędzie się w sobotę, 20 listopada br., w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Nowy termin uroczystości zaaprobował papież Franciszek, a datę potwierdził Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej.

Wspólna beatyfikacja matki Róży Czackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego nie jest kwestią przypadku, ich drogi przecinały się przez 40 lat – powiedział kard. Kazimierz Nycz we wtorek, 15 czerwca w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Podczas spotkania zostały podane szczegóły dotyczące uroczystości zaplanowanej na 12 września br.

Wyzwań liturgicznych nigdy nam nie zabraknie, ciągle pojawiają się nowe, ale mamy w Polsce dobrze przygotowanych liturgistów, którzy czuwają nad poprawnością liturgii – podkreślił bp Adam Bałabuch, podsumowując swoją posługę na stanowisku przewodniczącego Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Pełnił ją przez dwie kolejne pięcioletnie kadencje.

Wciąż jeszcze trzeba przypominać, że rodziny na mocy sakramentu chrztu i małżeństwa powinny odgrywać podmiotową rolę w duszpasterstwie Kościoła – uważa podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Podkreśla ona, że upoważnia to rodziny do podejmowania konkretnych inicjatyw duszpasterskich i przełamywania obecnego status quo w Kościele.

Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych Kościoła lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach – napisał Ojciec Święty Franciszek w ogłoszonym dziś (14.06.2021) orędziu na Światowy Dzień Ubogich. Będzie on obchodzony w Kościele powszechnym 14 listopada 2021 r. 

1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa (List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 133/21): Custos Redemptoris, Servus Christi, Minister salutis, Fulcimen in difficultatibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, Patronus pauperum.

Pastores poleca