Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trzeba na nowo zastanowić się nad przyczynami problemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie ranią nasze społeczeństwo – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2021, podpisanym przez jego przewodniczącego bp Tadeusza Bronakowskiego.

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych – napisał bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, z okazji XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, który będziemy obchodzić w dniach 18-25 lipca br.

„Uczmy się zatrzymywać, wyłączać telefony komórkowe, kontemplować przyrodę, odnawiać się w dialogu z Bogiem” – mówił wczoraj Ojciec Święty zachęcając do przemyślanego wypoczynku wakacyjnego. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański Franciszek podkreślił jak ważny jest odpoczynek i regeneracja sił.

Apeluję, aby niedziela 25 lipca br. była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu ws. dnia solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii.

Nie będziesz egoistą na drodze – tak brzmi pierwsze przykazanie „Dekalogu Kierowców” opracowane przez ich duszpasterzy. Dziś rozpoczyna się XXII Tydzień św. Krzysztofa. Celem inicjatywy związanej z Patronem kierowców jest propagowanie bezpieczeństwa na drodze, a także zgromadzenie funduszy na środki transportu dla misjonarzy.

„Możliwość zaoferowana przez Jana Pawła II, a z jeszcze większą wielkodusznością przez Benedykta XVI, mająca na celu przywrócenie jedności ciała kościelnego, z uszanowaniem różnych wrażliwości liturgicznych, została wykorzystana do powiększenia dystansów, zaostrzenia różnic i budowania przeciwieństw, które ranią Kościół i hamują jego postęp, narażając go na ryzyko podziałów” – napisał Ojciec Święty Franciszek w liście do biskupów całego świata. List wyjaśnia powody opublikowania listu apostolskiego motu proprio „Traditionis custodes” o używaniu rytu przedsoborowego.

Papież Franciszek 16 lipca 2021 r. wydał list apostolski motu proprio Traditionis custodes (łac. stróże/opiekunowie tradycji), którym ogranicza możliwość korzystania z tak zwanej liturgii przedsoborowej. Znosi tym samym uprawnienia udzielone przez swych poprzedników, a w szczególności przez Benedykta XVI, który w motu proprio Summorum Pontificum udostępnił wszystkim przedsoborową liturgię. Zgodnie z Traditionis custodes wydawanie zezwolenia na posługiwanie się Mszałem z 1962 r. powraca do wyłącznych kompetencji biskupa, który ma się upewnić, że grupy, które się nim posługują nie podważają reformy liturgicznej i nauczania papieży.

Z wielką radością przyjąłem decyzję Jego Świątobliwości Papieża Franciszka o mianowaniu Waszej Ekscelencji arcybiskupem metropolitą białostockim – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski do bp. Józefa Guzdka. Decyzją Ojca Świętego Franciszka, 16 lipca 2021 roku, dotychczasowy biskup polowy Wojska Polskiego został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim.

Bp Józef Guzdek, dotychczasowy biskup polowy Wojska Polskiego, został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim. Decyzję papieża ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska.

Papież Franciszek nie wyraża zgody na istnienie dwóch oficjalnych form liturgii w Kościele łacińskim (zwyczajnej i nadzwyczajnej), dlatego w motu proprio „Traditionis custodes” (łac. stróże/opiekunowie tradycji) uchylił wszystkie zezwolenia, normy i zwyczaje związane z tzw. „mszą trydencką”. Obecnie jedyną formułą kultu Kościoła („lex orandi”, łac. prawo kultu) jest liturgia odnowiona po Soborze Watykańskim II. Jednocześnie Papież wezwał biskupów do czuwania, aby odnowiona liturgia nie była miejscem „ekscentryczności” i źle rozumianej kreatywności.

Papież Franciszek wydał motu proprio Traditionis Custodes, którym ogranicza możliwość korzystania z tak zwanej liturgii przedsoborowej. Znosi tym samym uprawnienia udzielone przez swych poprzedników, a w szczególności przez Benedykta XVI, który w motu proprio Summorum Pontificum udostępnił wszystkim przedsoborową liturgię, określając ją mianem nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, w przekonaniu, że obie formy liturgii mogą się nawzajem ubogacać.

W licheńskim sanktuarium zakończyła się 8 edycja warsztatów Ars Celebrandi. Uczestniczyły w niej 234 osoby z Polski, a także Francji, Belgii czy Niemiec. Wśród uczestników znalazło się 60 księży. „Naszą szczególną dumą jest fakt, że warsztaty stały się miejscem budzenia powołań kapłańskich, tak dzisiaj potrzebnych” – mówiła KAI dr Dominika Krupińska, rzecznik warsztatów.

Trzej kapłani diecezji pelplińskiej, w tym rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, oraz jedna osoba świecka zakończyli 14 lipca pielgrzymkę rowerową, pokonując ponad 2300 km w ciągu 17 dni. Pielgrzymi wieźli ze sobą intencje osobiste oraz sprawy ważne dla całego Kościoła, jak np. poszanowanie ludzkiego życia czy powołania do posługi kapłańskiej i zakonnej. O trudach rowerowego pielgrzymowania z północnej Polski na południe Europy opowiada w rozmowie z KAI ks. Janusz Chyła.

Materiały duszpasterskie na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych 2021

"Dojrzałe ojcostwo" to tytuł najnowszego numeru kwartalnika „Pastores”, który w całości został poświęcony temu tematowi. Cieszy fakt, że kolejne specjalistyczne pismo kieruje tu swoją uwagę. Wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa jest uniwersalna.

Misjonarze są mocni i silni mocą łaski Bożej, ale też siłą swoich darczyńców, którzy wspierają ich modlitwą i ofiarą – powiedział bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną i MIVA Polska, na temat XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, który będziemy obchodzić w dniach 18-25 lipca br.

Ojciec Święty został wypisany ze szpitala i po dziesięciu dniach od operacji wrócił do Watykanu, gdzie będzie kontynuował rehabilitację. Przed powrotem do Domu św. Marty odwiedził Bazylikę Matki Bożej Większej, do której przybywa zawsze w ważnych chwilach swego pontyfikatu.

Papież nadal przebywa w Klinice Gemelli, gdzie kontynuuje przewidzianą po operacji terapię i rehabilitację, by jak najszybciej powrócić do Watykanu – czytamy w codziennym biuletynie o stanie zdrowia Ojca Świętego.

„Zmierzyłem i poznałem winy moje i braki charakteru i zrozumiałem, że jedynie Kościół będzie w stanie dać mi siły i pomoce dla stania się człowiekiem” – pisał 28-letni Antek do swojego ojca. Powrót do Kościoła zawdzięczał modlitwom matki Czackiej. Spotkanie z niewidomą zakonnicą zmieniło jego życie. Antoni Marylski stał się współzałożycielem Dzieła Lasek, jego „kamieniem węgielnym”, jak mawiała Czacka.

Papież pozostanie jeszcze kilka dni w szpitalu, aby zoptymalizować terapię medyczną i rehabilitacyjną – czytamy w dzisiejszym komunikacie o stanie zdrowia Ojca Świętego. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej podaje, że wczoraj Franciszek przeżył spokojny dzień, ale zarazem przyznaje, że cieszy się ze zwycięstwa Włoch i Argentyny w kontynentalnych mistrzostwach w piłce nożnej.

Pastores poleca