Cena jednego numeru PASTORES od 2014 roku: 17 PLN

W prenumeracie najtaniej

mt_ignore:

"Pastores" ukazuje się cztery razy w roku.

Liczba egz. Cena 1 egz. Prenum. na 1/2 roku Prenum. na 1 rok
1-9 15 zł 30 zł 60 zł
pow. 10 14 zł 28 zł 56 złWpłat prosimy dokonywać w bankach lub na poczcie

Wydawnictwo BERNARDINUM
ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
tel. (58) 536 17 57, tel./fax (58) 536 17 26
www.bernardinum.com.pl

konto: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin
10 8342 0009 2000 1427 2000 0002

z dopiskiem na odwrocie:
prenumerata "Pastores", liczba egz. ............ od numeru ............ na okres ...........


W Wydawnictwie Bernardinum można zamawiać poszczególne numery archiwalne kwartalnika.

Prenumerata zagraniczna (na 1 rok):

teren Europy 112 zł
poza Europą 132 zł;
Australia 154 zł


Dla księgarń istnieje możliwość zamówienia stałego abonamentu na dowolną liczbę egzemplarzy w cenach prenumeraty.

Pytania i reklamacje w sprawie prenumeraty można kierować na adres Wydawnictwa.
W przypadku zmiany adresu prosimy o przysłanie nam z wyprzedzeniem informacji zawierającej:
1) adres dotychczasowy,
2) adres nowy,
3) datę, od której adres nowy będzie aktualny.

 

Zamawiam prenumeratę roczną kwartalnika PASTORES
Koszt prenumeraty wynosi 60 złotych
Do pierwszego przesłanego numeru dołączamy fakturę wraz z informacjami dotyczącymi płatności.

Prenumerata zagraniczna (na 1 rok):

teren Europy 112 zł

poza Europą 132 zł;

Australia 154 zł

Pastores poleca

Copyright: Wydawnictwo BERNARDINUM Sp. z o.o.