Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
KS. MACIEJ WAROWNY, Pogodzić młodość z życiem wiecznym
KS. ROBERT SKRZYPCZAK, „Stracone” pokolenie w poszukiwaniu pasterza
BP JACEK GRZYBOWSKI, Ekstremizm, radykalizm czy idealizm?
JAROSŁAW HOROWSKI, Zagubieni w wychowaniu
PIOTR STANISŁAWCZYK OFMConv, Wy dajcie im jeść!
KS. MAREK DZIEWIECKI, Wychowanie do czystej miłości
JAROSŁAW KLIMCZYK CRL, Każdy ma swojego Johnny’ego

Nasza rozmowa
Nie ma ewangelizacji bez relacji. Rozmowa redakcyjna: ANNA WARDAK, KS. WALDEMAR MACIEJEWSKI, KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, KS. PIOTR MAZURKIEWICZ

Nasza modlitwa
ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Chrystus Frasobliwy
S. MAŁGORZATA PAGACZ USJK, Matka Urszula Ledóchowska jako nauczycielka apostolstwa i pogody ducha

Z życia Kościoła
ABP CHARLES J. CHAPUT OFMCap Rzucić ogień na ziemię
KS. TOMASZ TRZASKAWKA, Kościół okresu propedeutycznego
KS. PIOTR KOT, Sługa czy funkcjonariusz?
KAZIMIERZ PEK MIC, Dzieci Ulmów

Pytania i odpowiedzi
KS. MIROSŁAW CHOLEWA, Nie istnieje prawo do przyjęcia święceń

Świadectwa
Zobaczyłam Kościół zupełnie na nowo, MARTYNA STOLARCZUK
Razem się zaangażować, ANIA I MICHAŁ
Jedynie uczeń zrodzi ucznia, KRZYSZTOF PAŁYS OP
Cieszymy się każdym nowym dniem, SIOSTRA OLGA, Nazaretanka
Już miałem rdzewieć... , JULIAN RÓŻYCKI OP

Lektury
KARD. ROBERT SARAH, Katechizm życia duchowego, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warsza­wa 2023, ss. 360.
KS. KRZYSZTOF AUGUSTYN, Owocna spowiedź, Bonus Li­ber, Rzeszów 2022, ss. 96.
KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Kobiety w Piśmie Świętym, Biały Kruk, Kraków 2022, ss. 280.
MARCELINA KOPROWSKA, Życie religijne podczas Po­wstania Warszawskiego, Instytut Dziedzictwa Myśli Naro­dowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, ss. 320.

Kultura
MAREK KOTYŃSKI CSsR, Krzywe zwierciadło

Drodzy Czytelnicy!

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im...” Słysząc to polecenie Jezusa, zastanawiamy się w naszych czasach, do kogo jest ono kierowane. Do Kościoła Apostołów, ucieleśnianego przez duszpasterzy, czy do tych, których owi duszpasterze posądzają o uwiedzenie serc i umysłów młodych? Czy to zatem oskarżenie księży, że przeszkadzają w spotkaniu młodych z Mistrzem, czy raczej oskarżenie świata, iż zagłusza Jezusowe wołanie, któremu wiernie służy Kościół?

Pośród teologicznych tematów codzienności życie wieczne zdaje się zajmować dość poślednie miejsce, daleko za chorobą, cierpieniem czy śmiercią. Sąd Ostateczny, nagroda nieba lub przerażająca perspektywa wiecznego odrzucenia, zdają się jedy­nym kontekstem dla dyskusji o życiu wiecznym. A przecież jest ono fundamentalnym owocem chrztu.

Narzekamy na szybkie oddalanie się od Kościoła i moralne zagubienie młodych ludzi. Być może nigdy do tej pory w naszej ojczyźnie proces mentalnego i aksjologicznego oddalania się jednego pokolenia od drugiego nie przebiegał z taką intensywno­ścią. Symbolem tych zmian jest coraz większe przyzwolenie na transpłciowość. Młode pokolenie żałośnie poszukuje siebie.

Każdy, kto przebywał z młodymi ludźmi, uczył ich bądź reali­zował z nimi różne zadania, zauważył, że osoby w wieku 15-30 lat potrafią być bardzo krytyczne i radykalne. Ich opinie o świecie dorosłych, relacjach pomiędzy ludźmi i wspólnotami są często skrajne. Ten radykalizm młodych jest na swój sposób oczywisty, wynikający z natury, obecny w naszych środowiskach od zawsze.

Pastores poleca