Opracowanie: Anna M. Faszczowa
Numery 1-17 były drukowane przez Wydawnictwo Księży Marianów, kolejne przez Wydawnictwo „Bernardinum
Glemp Józef kard., Słowo wstępne, 1(1998), s. 7-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 1(1998), s. 9-12.

Wyszyński Stefan kard., Zawsze jesteście Jego własnością, Artykuły, 1(1998), s. 13-18.

Węcławski Tomasz ks., Kościół wobec sakramentu święceń, Artykuły, 1(1998), s. 19-26.

Ratzinger Joseph kard., O naturze kapłaństwa, Artykuły, 1(1998), s. 27-38.

Twardowski Jan ks., Żyć chwilą konsekracji, Artykuły, 1(1998), s. 39-55.

Świderkówna Anna, Na wzór Melchizedeka, Artykuły, 1(1998), s. 56-64.

Grzywocz Krzysztof ks., Świadek kapłańskiego życia. Hans Urs von Balthazar, Artykuły, 1(1998), s. 65-72.

Staniek Edward ks., Kapłańska codzienność, Artykuły, 1(1998), s. 73-78.

Kroplewski Zdzisław ks., Tożsamość księdza, Artykuły, 1(1998), s. 79-87.

Św. Augustyn, W rocznicę święceń kapłańskich, Artykuły, 1(1998), s. 88-90.

Duchowość pasterza. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 91-102.

Życie Ewangelią. Rozmowa z ks. Janem Zieją (rozmawia Jacek Moskwa), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 103-107.

Augustyn Józef SJ, Modlitwa alumna i księdza, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 109-117.

Naumowicz Józef ks., Starożytne teksty o modlitwie, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 118-125.

Dajczak Edward bp, Pasterz, któremu musi wystarczyć mocy do miłowania, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 126-134.

Boniecki Adam MIC, Nie przeczuwane ukazując ścieżki, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 135-139.

Jan Paweł II, O kapłaństwie, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 140-153.

Giertych Wojciech OP, Wziął, pobłogosławił, łamał i rozdawał, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 154-166.

Orygenes, O modlitwie [w: Lidia Małunowiczówna, Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, TN KUL, Lublin 1993, s. 51], 1(1998), s. 108.

Wons Krzysztof SDS, Nie odmawiać serca i czasu, Świadectwa, 1(1998), s. 167-169.

Radecki Aleksander ks., Służyć Mu z przyjemnością, Świadectwa, 1(1998), s. 170-172.

Plech Jacek ks., Takim mam być kapłanem, jakiego szukałem, Świadectwa, 1(1998), s. 172-174.

Knapik Dariusz ks., Trwać w synostwie Jezusa, Świadectwa, 1(1998), s. 175-176.

Czerwiński Bernard ks., Oddawać swoje życie, Świadectwa, 1(1998), s. 177-180.

Daniel-Ange ks., Prowadzić do spotkania z Nim, Świadectwa, 1(1998), s. 180-181.

Pieniak Wojciech, Dawać Chrystusa, Świadectwa, 1(1998), s. 181-182.

Rupnik Marko Ivan, W ogniu krzewu gorejącego. Wprowadzenie do życia duchowego, tłum. Krystyna Mydlarz, seria: Orientale Lumen, t. 2, Wydawnictwo Księży Marianów - Mariański Dom Studiów świętych Cyryla i Metodego, Warszawa - Lublin 1997, ss. 138, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 183-184.

Stinissen Wilfrid OCD, Terapia duchowa. O duchowym przewodnictwie i duszpasterstwie, tłum. Justyna Iwaszkiewicz, W drodze, Poznań 1998, ss. 88, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 184.

Rostworowski Piotr OSB, Kierownictwo duchowe. Kilka zasad i wskazówek, seria: Z tradycji mniszej, 20, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1997, ss. 108, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 184-185.

Thurian Max, Tożsamość kapłana, tłum. ks. Jan Machniak, seria: Teologia żywa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, ss. 116, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 185.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Pascha naszego zbawienia. Tradycje paschalne Biblii oraz pierwotnego Kościoła, tłum. ks. Mieczysław Brzezinka SAC, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 226, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186.

Nouwen Henri J. M., Z płonącymi sercami. Medytacja o życiu eucharystycznym, tłum. Stanisław Obirek SJ, seria: Biblioteka „Życia Duchowego”, t. 2, WAM, Kraków 1997, ss. 60, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186-187.

Lubac Henri de SJ, Medytacje o Kościele, tłum. Izabela Białkowska-Cichoń, seria: Myśl Teologiczna, WAM, Kraków 1997, ss. 322, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187.

McDonnell Kilian OSB, Montague George T. SM, Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym. Świadectwo z pierwszych ośmiu wieków, tłum. Maciej Górnicki, Wojciech Kustra, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 475, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187-188.

Trzecie Tysiąclecie”, Biuletyn poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000”, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 188.

Re Giovanni B. abp, Z Watykanu [list do ks. Jana Rokosza MIC w imieniu Jana Pawła II], 2(1999) nr 1, s. 5-6.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 2(1999) nr 1, s. 7-10.

Verlinde Joseph-Marie o., Ojciec wszelkiego ojcostwa, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 11-21.

Augustyn Józef SJ, Wychowanie do ojcostwa, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 22-30.

Louf André SOCist, Czułość i moc, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 31-42.

Knabit Leon OSB, Ojcostwo rodem z Ducha Świętego, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 43-47.

Niklewicz Klaudia VSM, Macierzyństwo rodzi miłość, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 48-52.

Słabek Piotr, Przekazać wiarę, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 53-60.

Zimoń Damian abp, Rodzicielstwo duchowe, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 61-66.

Jankowski Augustyn OSB, Abba, czyli ojciec, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 67-71.

Naumowicz Józef ks., Dzielić z uczniami swoje życie, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 72-81.

Węcławski Tomasz ks., Według obrazu Jego Syna, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 82-88.

Człowiek musi znać swoją słabość. Rozmowa z ks. kard. Adamem Kozłowieckim SJ (rozmawia Krzysztof Mądel SJ), Nasza rozmowa, 2(1999) nr 1, s. 89-99.

Blisko Jezusowego krzyża. Rozmowa z ks. kard. Miloslavem Vlkiem (rozmawia Andrzej Cehak), Nasza rozmowa, 2(1999) nr 1, s. 100-106.

Wons Krzysztof SDS, Smak słowa, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 107-115.

Salij Jacek OP, Modlitwa wstawiennicza kapłana, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 116-121.

Starowieyski Marek ks., Bóg działa przez wszystkich kapłanów, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 122-131.

Michalewski Janusz ks., W ramionach Ojca, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 132-137.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 138-142.

Muszyński Henryk abp, Inspirować odnowę myśli i serca, Nad nauczaniem Kościoła, 2(1999) nr 1, s. 143-151.

Andrzej ks., Bóg okazał się miłosierny, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 153-155.

Królikowska Helena, służebniczka NMP, Blisko Boga, aby nie bać się ludzi, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 155-158.

Drzewiecki Dariusz MIC, Przestałem być najemnikiem, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 158-162.

Świderkówna Anna, Stanąć na własnych nogach, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 162-166.

Strojny Janusz ks., Mieć zawsze otwarte drzwi, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 166-169.

Pylak Bolesław ks. abp, Zostawić w ludziach cząstkę ojcowskiego serca, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 169-172.

Fedorowicz Tadeusz ks., Duch Święty pozwała słuchać i poznawać, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 172-174.

Listy [fragmenty listów księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów, które wpłynęły na ręce Prowincjała księży marianów po opublikowaniu pierwszego numeru „Pastores”], 2(1999) nr 1, s. 175-182.

Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, Doktor Kościoła, Rękopisy autobiograficzne, tłum. Antoni Bartosz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1997, ss. 289, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 183.

Naumowicz Józef ks. (tłum. i oprac.), Filokalia. Teksty o modlitwie serca, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec - Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 327, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 184.

Lifschitz Daniel, Z mądrości chasydów. Ponad 600 nie publikowanych wcześniej opowieści o radości, nadziei, humorze z dawnych historii Izraela, aby odnaleźć Boga i siebie samego, tłum. Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1998, ss. 327, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 184-185.

Congar Yves M.-J. kard. OP, Wierzę w Ducha Świętego, tłum. Adam Paygert (t. I, ss. 250), Lucyna Rutowska (t. II, ss. 287, i t. III, ss. 335), Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995-1996, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 185.

Roux Jean-Paul, Jezus, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, ss. 488, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 185-186.

Kroplewski Zdzisław ks., Powołani do wolności. Formacja do kapłaństwa i życia zakonnego, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 226, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 186.

Augustyn Józef SJ (red.), Ojcostwo (ss. 184), Macierzyństwo (ss. 152), WAM, Kraków 1998, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 187.

Carretto Carlo, Myśli na każdy dzień, tłum. Grzegorz Niedźwiedź OFM, Wydawnictwo Św. Antoniego, Wrocław 1998, ss. 407, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 187-188.

Wojtyła Karol, Poezje i dramaty, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998³, ss. 470, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 188.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 3(1999) nr 2, s. 5-8.

Rahner Karl SJ, Człowiek o przebitym sercu, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 9-14.

Grzywocz Krzysztof ks., Kontemplacja biblijna szkołą formacji serca, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 15-24.

Giertych Wojciech OP, Drogi duchowości, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 25-32.

Siemieniewski Andrzej ks., Eucharystia jako szkoła duchowości, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 33-41.

Małys Konrad OSB, W rytmie liturgii, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 42-49.

Garcia Jaime OSA, Modlić się psalmami, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 50-58.

Owsiany Ewa, O księdzu Alim wspomnienie, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 59-68.

Szymik Jerzy ks., Nad „Brewiarzem” Zbigniewa Herberta, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 69-86.

Aby postęp nie stał się nieludzki. Rozmowa z Peterem-Hansem Kolvenbachem SJ (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 87-92.

Most jest po to, żeby po nim deptać. Rozmowa z ks. bp. Alfonsem Nossolem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 93-104.

Rekolekcje dla Kościoła w Polsce. Rozmowa z ks. bp. Janem Chrapkiem (rozmawia Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 105-112.

Kozłowski Czesław SJ, Wyciszenie i milczenie, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 113-120.

Naumowicz Józef ks., Milczenie ust i milczenie serca, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 121-128.

Pleskaczyński Jacek SJ, Milczenie Jezusa, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 129-135.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 136-142.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Radość powołania, Nad nauczaniem Kościoła, 3(1999) nr 2, s. 143-150.

Matka Teresa z Kalkuty, Świat jest głodny miłości, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 151-154.

Bolczyk Henryk ks., Soborowa przemiana serc, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 154-157.

Majcher Stanisław Kazimierz SJ, Jakże nie dziękować Panu, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 157-160.

Adamska Immakulata Janina OCD, Boże paradoksy, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 160-163.

Chmielewski Marek ks., Niezwykle życzenie prymicyjne, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 163-166.

Briege McKenna OSC, Cierpienie ją uświęciło, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 166-168.

Rząsa Franciszek ks., Być ojcem w kapłaństwie, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 168-170.

X ks., Chrystoterapia, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 171-173.

Kleczka Łukasz SDS, Pan niczego nie robi na siłę, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 173-176.

Listy [fragmenty listów księży i biskupów, które wpłynęły na ręce Prowincjała księży Marianów, oraz listów nadesłanych do Redakcji „Pastores”], 3(1999) nr 2, s. 175-180.

Kudasiewicz Józef ks., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1998, ss. 480, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 181-182.

Groeschel Benedict J. CFR, O odwadze życia w czystości, tłum. Jerzy Wocial, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 140, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 182.

Boriello Luigi, Giovanna Della Croce, Bruno Secondin, Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, tłum. Maria Pierzchała OSsR, seria: Historia duchowości, t. VI, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 1998, ss. 527, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 183.

Čemus Richard SJ, Spotkać Chrystusa dziś, tłum. Cezary Cyryl Mizia MIC, seria: Orientale Lumen, t. 3, Wydawnictwo Księży Marianów - Mariański Dom Studiów świętych Cyryla i Metodego, Warszawa - Lublin 1998, ss. 60, oprac. kp, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 183-184.

Verlinde Joseph-Marie o., Tajemnica ojcostwa, tłum. Marek Pieńkowski OP, Maria Pieńkowska, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 135, oprac. af, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 184-185.

Augustyn Józef SJ, Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo M, Kraków 1999, ss. 280, oprac. ja, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 185.

Auster Paul, Wynaleźć samotność (portret człowieka niewidzialnego, Księga Pamięci), tłum. Krzysztof Zabłocki, Noir sur Blanc, Szwajcaria, 1996, ss. 165, oprac. mk, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 185-186.

Notitiae Unionis Apostolicae. Pismo Unii Apostolskiej Kleru, oprac. kp, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 186.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 4(1999) nr 3, s. 5-8.

Grün Anselm OSB, Sumienie, życie, wolność, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 9-17.

Chlewiński Zdzisław ks., Od przystosowania do nawrócenia, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 18-27.

Szostek Andrzej MIC, Sanktuarium spotkania i dialogu, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 28-40.

Jaworski Romuald ks., Seminarium miejscem dojrzewania sumienia, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 41-50.

Augustyn Józef SJ, Kierownictwo duchowe a odnowa duszpasterstwa, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 51-61.

Ryn Zdzisław Jan, Cena człowieczeństwa, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 62-69.

Stinissen Wilfrid OCD, Błogosławieni jesteście, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 70-80.

Owsiany Ewa, Przylgnąć do człowieka, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 81-87.

Twardowski Jan ks., Rachunek sumienia [w: ks. Jan Twardowski, Przed kapłaństwem klękam…, Wydawnictwo Lumen - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Leszno koło Błonia - Warszawa 1996, s. 82], 4(1999) nr 3, s. 88.

Wiara jak oddychanie. Rozmowa z ks. bp. Piotrem Liberą (rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 89-97.

Kodeks wartości uniwersalnych. Rozmowa z Hanną Suchocką (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 98-104.

Wybrałem życie. Rozmowa z ks. Wiesławem Kondratowiczem (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 105-111.

Jan Paweł II, Matko Jezusa Chrystusa [PDV, 82], 4(1999) nr 3, s. 112.

Knabit Leon OSB, Smak życia, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 113-119.

Naumowicz Józef ks., Strzec swego sumienia, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 120-125.

Wons Krzysztof SDS, Słuchać i miłować, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 126-135.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 136-138.

Nagórny Janusz ks., Sakrament pokuty drogą do wewnętrznej harmonii, Nad nauczaniem Kościoła, 4(1999) nr 3, s. 139-149.

Bieliński Paweł, „O Was stale myślę.” Wielkoczwartkowe listy Jana Pawła II, Nad nauczaniem Kościoła, 4(1999) nr 3, s. 150-158.

Safjan Marek, Odwieczny dylemat, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 159-162.

Gronkiewicz-Waltz Hanna, Wewnętrzny barometr, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 162-163.

Nowacki Wojciech ks., Nie polegać na sobie, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 163-166.

Kapera Rudolf, Byłem człowiekiem małej wiary, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 167-168.

Zanussi Krzysztof, Uwagi o sumieniu, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 168-170.

Puziak Marcin, Wyzwalanie odpowiedzialności, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 171-173.

Sołomieniuk Michał, Odnaleźć siebie w spojrzeniu Jezusa, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 173-175.

Zmysłowski Wojciech, Dzielić się sobą, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 175-178.

Listy, 4(1999) nr 3, s. 179-182.

Pinckaers Servais Theodore OP, Szczęście odnalezione, tłum. Piotr Siejkowski OP, W drodze, Poznań 1998, ss. 180, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 183-184.

Grün Anselm OSB, Krzyż. Symbol odkupionego człowieka, tłum. Magdalena Ruta, WAM, Kraków 1998, ss. 111, oprac. mk, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 184.

Zieja Jan ks., W ubóstwie i w miłości. Wybór kazań, Wydawnictwo Lumen, Leszno koło Błonia 1997, ss. 244; W duchu i w prawdzie. Wybór kazań, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1997, ss. 236, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 184-185.

Jestem bo jesteś.” Z księdzem Janem Twardowskim rozmawia Helena Zaworska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, ss. 152, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 185-186.

Aardweg Gerard Van Den, Homoseksualizm i nadzieja, przeł. Marek Sobieszczański, Biblioteka Frondy, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”, Warszawa 1999, ss. 174, oprac. fm, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 186.

Congar Yves OP, Kościół, jaki kocham, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Cerf - Kairos - Wydawnictwo M - Znak, Kijów 1997, ss. 118, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 187.

Julianna z Norwich, Objawienia Bożej miłości, tłum. Wanda Szymańska, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1997, ss. 108, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 187-188.

Społeczeństwo”. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 188.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Z Watykanu, 5(1999) nr 4, s. 5.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 5(1999) nr 4, s. 7-10.

Delfieux Pierre-Marie o., Czystość – nadszedł czas, by o niej mówić, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 11-19.

Vanier Jean, Serce podatne na zranienia, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 20-27.

Augustyn Józef SJ, Większa miłość, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 28-35.

Louf André SOCist, Samotność mnicha, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 36-45.

Joyeux Henri i Christine, Celibat konsekrowany a wychowanie do miłości, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 46-57.

Radcliffe Timothy OP, Spojrzeć w oczy własnym pragnieniom, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 58-68.

Daniel-Ange o., Znak dla świata, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 69-77.

Dos Santos Łucja OCD, List do księdza [Fragment listu, jaki s. Łucja, jedyny żyjący świadek objawień fatimskich, napisała 13 kwietnia 1971 do swego krewnego, ks. José Valinho, salezjanina], 5(1999) nr 4, s. 78.

Kochać bez zawłaszczania. Rozmowa z ks. bp. Edwardem Dajczakiem (rozmawia ks. Dariusz Jastrząb), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 79-89.

Więźniowie skończoności. Rozmowa z ks. kard. Godfriedem Danneelsem (rozmawia Giovanni Ferro), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 90-95.

Świętować to, czym żyjemy. Rozmowa z ks. kard. Miloslavem Vlkiem (rozmawia ks. Tadeusz Fitych), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 96-104.

Huk Tadeusz ks., Tracić czas dla Boga, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 105-113.

Naumowicz Józef ks., Bezżenni dla królestwa niebieskiego, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 114-120.

Pindurowie Gabriela i Piotr, Przyjaźnie Jezusa, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 121-127.

Marek Pieńkowski ks., Dziecięctwo, przyjaźń, oblubieńczość, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 128-134.

Bro Bernard OP, Najlepszy z możliwych światów?, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 135-138.

Rzeszowski Wojciech ks., Celibat – dar i zadanie, Nad nauczaniem Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 139-149.

Jan Paweł II, Zabiegać o przebaczenie, Nad nauczaniem Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 150-156.

Wons Krzysztof SDS, Ksiądz rozmiłowany w Chrystusie, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 157-163.

Zimoń Damian ks. abp, Tysiąclecie świętych, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 164-165.

Górny Grzegorz, Żywa katecheza, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 166-170.

Gawryś Cezary, Szczęśliwy Papież, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 171-173.

Tkocz Stanisław ks., „Nie lękajcie się być świętymi”, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 173-176.

Przeciszewski Marcin, Testament dla Kościoła, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 176-178.

Cholewa Mirosław ks., Ikona Ojca, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 179-180.

Gumienny Wiktor MIC, „Licheń – chciałbym to zobaczyć”, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 180-182.

Cencini Amadeo FdCC, Jak dobrze jest przebywać razem. Życie braterskie w dobie nowej ewangelizacji, tłum. Zenon Ziółkowski, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 304, oprac. as, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 183-184.

Bernardin Joseph kard., Dar pokoju. Refleksje osobiste, tłum. Aneta Nowak, WAM, Kraków 1999, ss. 192, oprac. bł, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 184-185.

Groeschel Benedict J. CFR, Duchowy rozwój. Psychologia a mistyka, tłum. Ewa Czerwińska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 312, oprac. as, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 185.

Zolli Eugenio, Przed Świtem. Naczelny rabin Rzymu: dlaczego zostałem katolikiem, tłum. Jerzy Podgórski, Magda Sobolewska, Biblioteka Frondy, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda” - Księgarnia św. Jacka, Warszawa - Katowice 1999, ss. 240, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 186.

Dzidek Tadeusz ks., Mistrzowie teologii. Prezentacja – antologia tekstów – dyskusja, współpraca: Ewa Hop OSC, Aleksander Horowski OFMCap, Marek Kita, Piotr Sikora, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 750, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 186-187.

Deselaers Manfred ks., Bóg a zło – w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 1999, ss. 473, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 187.

Kamiński Marek, Moje bieguny. Dzienniki z wypraw 1990-1998, Ideamedia, Gdańsk 1998, ss. 448, oprac. af, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 188.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 6(2000) nr 1, s. 5-8.

Vanhoye Albert SJ, Nowość kapłaństwa Chrystusowego, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 9-22.

Pek Kazimierz MIC, Poznać Boga, aby rozumieć siebie, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 23-34.

Grzywocz Krzysztof ks., Kto Mnie widzi, widzi i Ojca, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 35-45.

Brat Roger, Chrystus – Miłość, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 46-47.

Węcławski Tomasz ks., Jak dzisiaj głosić Zbawiciela?, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 48-61.

Wójtowicz Marek SJ, Radość głoszenia Słowa. Henri de Lubac, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 54-68.

Naumowicz Józef ks., Nieustanna pamięć o Bogu, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 62-68.

Pikus Tadeusz bp, Aleksandra Mienia tęsknoty za Chrystusem, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 69-79.

Owsiany Ewa, Siostra Ewa – wierna Jezusowi, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 80-86.

Radość dla ubogich! Rozmowa z s. Emmanuelle (rozmawia Bertrand Révillion), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 87-93.

Przed wyborem: Bóg albo mamona. Rozmowa z ks. kard. Jean-Marie Lustigerem (rozmawia Philippe Oswald), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 94-97.

Jesteśmy spadkobiercami chrztu Rusi. Rozmowa z ks. abp. Janem Martyniakiem (rozmawia Grzegorz Polak), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 98-103.

Jan Paweł II, Ku Kościołom Wschodu [w: Jan Paweł II, Orientale lumen, 3,5], 6(2000) nr 1, s. 104.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 105-113.

Krykowski Jerzy ks., Imiona Jezusa, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 114-120.

Pleskaczyński Jacek SJ, Judasz, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 121-128.

Stinissen Wilfrid OCD, Być słowem w Słowie, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 129-132.

Bro Bernard OP, Radość Boskiego ojcostwa, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 133-137.

Bł. Jerzy Matulewicz-Matulaitis, Modlitwa [w: Bł. Jerzy Matulewicz, Pisma wybrane, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1988, s. 21-22], 6(2000) nr 1, s. 138.

Jacek Salij OP, Najdłuższy rok w ludzkich dziejach, Nad nauczaniem Kościoła, 6(2000) nr 1, s. 139-150.

Dziadosz Henryk SJ, Neokatechumenat drogą wiary, Z życia Kościoła, 6(2000) nr 1, s. 151-158.

Trela Józef ks., Oddać Mu wszystko, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 159-161.

Słup Lucyna, Moje życie należy do Niego, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 161-163.

Kociołek Piotr, Cichy i pokorny, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 164-166.

Zdybicka Zofia Józefa USJK, Serce Jezusa konającego, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 166-168.

Pindel Roman ks., Odkrywać nowe oblicze Jezusa, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 168-171.

Grzybowski Wacław, Dar wyzwolenia, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 171-173.

Giemza Bogdan SDS, Na ramionach Pasterza, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 173-176.

Evdokimov Paul, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. Maria Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów, seria: Bogosłowije, Warszawa 1999, ss. 296, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 177-178.

Le Guillou Marie-Joseph, Od zgorszenia złem do spotkania Boga, tłum. ks. Jacek Stępczak, W drodze, Poznań 1999, ss. 192, oprac. kp, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 178-179.

Bielawski Krzysztof (red.), Modlitwa Pańska. Komentarze łacińskich Ojców Kościoła, IV-V w., Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1995, ss. 174, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 179.

Urs von Balthasar Hans, Różaniec. Zbawienie świata w modlitwie maryjnej, tłum. Jan Koźbiał, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 80, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 180.

Augustyn Józef SJ, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kraków 1999, ss. 424, oprac. aa, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 180-181.

Dyrek Krzysztof SJ, Formacja ludzka do kapłaństwa, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 1999, ss. 248, oprac. aa, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 181-182.

Zanussi Krzysztof, Kościół potrzebuje sztuki, Film, 6(2000) nr 1, s. 183-186.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 7(2000) nr 2, s. 5-8.

Danneels Godfried kard., Przebaczenie stwarza na nowo, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 9-15.

Kudasiewicz Józef ks., Jezus wzorem i nauczycielem przebaczenia, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 16-26.

Szlaga Jan Bernard bp, Tajemnica grzechu i łaski, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 27-34.

Wons Krzysztof SDS, Świadek Ojca miłosierdzia, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 35-44.

Zatorski Włodzimierz OSB, Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 45-52.

Grygiel Ludmiła, Spowiednik świętej, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 53-61.

Augustyn Józef SJ, Kontemplacja osoby Chrystusa, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 62-71.

Jastrząb Dariusz ks., Chrystus wobec ateizmu u Fiodora Dostojewskiego, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 72-81.

Jan Paweł II, Zawierzenie Trójcy Świętej [w: Jan Paweł II, Slavorum apostoli, 31], 7(2000) nr 2, s. 82.

Krzywda i przebaczenie. Rozmowa z ks. bp. Ignacym Jeżem (rozmawia ks. Zdzisław Kroplewski), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 83-91.

Przebaczenie i uczucia. Rozmowa z Jeanem Monbourquette OMI (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 92-96.

Kochamy, wciąż się raniąc. Rozmowa z Paulette Boudet (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 97-100.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (2), Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 101-108.

Naumowicz Józef ks., Docenić przebaczenie, Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 109-114.

Adamska Janina Immakulata OCD, Ocalić to, co zginęło, Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 115-122

Cholewa Mirosław ks., Sakrament formacji sumień, Nad nauczaniem Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 123-130.

Joyeux Henri i Christine, Homoseksualizm w nauczaniu Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 131-142.

Życiński Józef abp, Syndrom prowincji a kultura solidarności, Z życia Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 143-153.

Kościół znakiem przebaczenia [w: KKK, 1442-1443], 7(2000) nr 2, s. 154.

Kwiecień Piotr CM, Nie da się oszukać Ducha Świętego, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 155-157.

Siostra zakonna, Kiedy zdawało się, że więcej już nie udźwignę, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 157-160.

Zakonnik, Sakrament nie jest moją własnością, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 160-163.

Ks. Józef, Spowiedź jest jak modlitwa, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 163-166.

Bozowski Bronisław ks. Wypowiedzieć się do końca, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 166-169.

Ks. Mateusz, Niebo na ziemi grzeszników, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 170-172.

Listy, 7(2000) nr 2, s. 173-174.

Accattoli Luigi, Kiedy Papież prosi o przebaczenie. Wszystkie „mea culpa” Jana Pawła II, tłum. Anna Dudzińska-Facca, SIW Znak, Kraków 1999, oprac. aw, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 175-176.

Mickiewicz Franciszek SAC, Warzecha Julian SAC (red.), Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (Iz 64,7). Biblia o Bogu Ojcu, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1999, ss. 260, oprac. kp, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 176.

Ledwoń Ireneusz OFM, Pek Kazimierz MIC (red.), Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst-komentarze-studia, wprowadzenie Georges Cottier OP, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 160, oprac. kp, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 177-178.

Forte Bruno, Maryja, ikona Tajemnicy. Zarys mariologii symboliczno-narracyjnej, tłum. Bogusław Widła, seria: Theotokos, 8, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 263, oprac. as, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 118-179.

Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, Chcę widzieć Boga, tłum. Walerian Ryszka OCD, wyd. II, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, ss. 688, oprac. bł, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 179.

Delumeau Jean, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, tłum. Agnieszka Kuryś, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, ss. 610, oprac. kp. Lektury, 7(2000) nr 2, s. 180.

Czachowska Agnieszka, Wzór utracony, wzór odzyskany (Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda, 1999), Film, 7(2000) nr 2, s. 181-184.

Wojciechowski Piotr, Miłość zabija, miłość daje życie (Wyśnione życie aniołów, reż. Erick Zonca, 1999), Film, 7(2000) nr 2, s. 184-186.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 8(2000) nr 3, s. 5-8.

Jan Paweł II, Radość Wieczernika, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 9-14.

Sion Victor OCD, Czy mamy prawo być smutni?, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 15-20.

Delfieux Pierre-Marie o., Czym jest radość, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 21-27.

Pindel Roman ks., Rodowód Jubileuszu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 29-36.

Nadolski Bogusław TChr, Człowiek – istota świętująca, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 37-44.

Świderkówna Anna, Królestwo Boże w nas, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 45-50.

Forycki Roman SAC, Prawda o Ojcu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 51-59.

Owsiany Ewa, Apostołka uśmiechu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 60-66.

Pan Bóg ćwiczy mnie w pokorze. Rozmowa z ks. bp. Antonim Długoszem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 67-75.

Kościół lokalny. Rozmowa z ks. abp. Damianem Zimoniem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 76-84.

W bliskości z ludźmi. Rozmowa z ks. Jacquesem Gueddim (rozmawia Mariusz Janiszewski MIC), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 85-93.

Modlitwa o nawrócenie [z modlitwy wiernych w Dniu Przebaczenia, Bazylika św. Piotra, 12 marca 2000], 8(2000) nr 3, s. 94.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (3), Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 95-102.

Śmigielski Adam bp, Abyś się nawrócił, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 103-104.

Januszewski Jarosław, Świętować z radością, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 105-110.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica słuchająca i rozważająca, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 111-119.

Budzik Stanisław ks., Nasza radość, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 120-122.

Wojciech Rzeszowski ks., Jubileuszowy dar radości, Nad nauczaniem Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 123-132.

Szostek Andrzej MIC, Europa, jakiej jeszcze nie ma, Nad nauczaniem Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 133-142.

Romaniuk Kazimierz bp, Trudne czy łatwe kapłaństwo?, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 143-148.

Baresta Luc, Kościelna dojrzałość nowych wspólnot, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 149-152.

Vilnet Jean bp, Czy być biskupem to ciężka praca?, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 153-155.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Nieobliczalność Bożego Ducha, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 156-158.

Rucki Adam ks., Drogi kamień musi być szlifowany, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 159-162.

Janocha Michał ks., Szczęście małe, szczęście wielkie, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 162-164.

Madej Andrzej OMI, Odsłaniać zwycięstwo Chrystusa, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 164-168.

Stopka Artur ks., Zawód, jak żaden inny, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 168-171.

Diakon Adam, Taki jest nasz Bóg, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 171-172.

Listy, 8(2000) nr 3, s. 173-174.

Edyta Stein/św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD, Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski, tłum. s. Janina Immakulata Adamska OCD, wyd. II, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin-Tczew 1999, ss. 252, oprac. ea, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 175-176.

Grün Anselm, Wypłynąć na głębię. Biblijne obrazy uzdrawiającego duszpasterstwa, seria: Formacja kapłańska i zakonna, tłum. Bogusław Widła, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 96, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 176-177.

Kawecki Witold CSsR, W stronę trzeciego tysiąclecia. Kościół wobec przemian społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 1999, ss. 276, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 177-178.

Pek Kazimierz (red.), Ikona liturgiczna. Ewangelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej, seria: Theotokos, 9, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 192, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 178-179.

Augustyn Józef SJ, Prowadzeni przez Boga. Praktyka kierownictwa duchowego, wyd. III rozszerzone, WAM, Kraków 1999, ss. 240, oprac. af, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 179-180.

Bieliński Paweł, Przemknął anioł (Prosta historia, reż. David Lynch, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 181-183.

Czachowska Agnieszka, Wolność prawdziwa (Dług, reż. Krzysztof Krauze, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 184-186.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 9(2000) nr 4, s. 5-8.

Libera Piotr bp, Wezwani do dialogu, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 9-14.

Grün Anselm OSB, Medytacja słowa Bożego drogą do nadziei, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 15-22.

Wnuk-Lipiński Edmund, Nadzieje i oczekiwania społeczne, Artykuły, 9(2000) nr 4, 23-28.

Pleskaczyński Jacek SJ, Znaki ufności, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 29-34.

Vanier Jean, Lęk i szansa na nowe życie, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 35-45.

Tronina Antoni ks., Będę się za was modlił, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 46-53.

Piasecki Marek, Odwaga życia, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 54-59.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Muszę się Bogu ofiarować cały, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 60-66.

Ksiądz też uczy się cierpieć. Rozmowa z Jerzym Zakrzewskim SJ (rozmawiają Milena Kindziuk i ks. Józef Naumowicz), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 67-74.

Cuda łaski. Rozmowa z Raniero Cantalamessą OFMCap (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Wojciech Nowacki), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 75-84.

Świeccy w formacji. Rozmowa z Elżbietą Sujak (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 85-90.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (4), Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 91-94.

Naumowicz Józef ks., Gdzie jest nasza ufność?, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 95-100.

Kiernikowski Zbigniew ks., Droga do Emaus, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 101-108.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica modląca się, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 109-116.

Klahs Cyprian OP, Przewodnik wspólnoty, Nad nauczaniem Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 117-124.

Episkopat Belgii, Małżeństwo dziś, Nad nauczaniem Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 125-132.

Grocholewski Zenon abp, Sprawa nas wszystkich, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 133-137.

Żelazek Marian SVD, Ewangelizujemy w imieniu Kościoła, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 138-146.

Daniel-Ange o., Wiek nieulękłych męczenników, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 147-148.

Nicolo Gabriele, Wierni Chrystusowi i Ewangelii, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 149-153.

Glemp Józef kard., Niech Bóg wybaczy [z Wprowadzenia pokutnego do Mszy świętej. Plac Teatralny w Warszawie, 20 maja 2000], 9(2000) nr 4, s. 154.

Ks. Tomasz, Cierpliwie czekać, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 155-158.

Antoni André, Pochwyceni przez łaskę, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 158-160.

Zygadło Mariusz CM, Misje i wspólnota, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 160-164.

Wojciechowski Damian SJ, Żadne śluby nie pomogą, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 164-167.

Grzybowski Jerzy, Nie potrzebują lekarza zdrowi, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 167-171.

Jan Paweł II, Do Kościoła w Polsce [z homilii wygłoszonej do Polaków. Rzym, 6 lipca 2000], 9(2000) nr 4, s. 172.

Špidlík Tomáš, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. Janina Dembska, seria: Bogosłowije, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 532, oprac. jn, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 173-174.

Messori Vittorio, Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu, tłum. Janina Dembska, t. I, ss. 557, t. II, ss. 663, Wydawnictwo M, Kraków 1998-1999, oprac. as, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 174-175.

Tugwell Simon OP, Osiem błogosławieństw. Rozważania nad Tradycją chrześcijańską, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 1999, ss. 176, oprac. al, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 175-176.

Bardski Krzysztof (oprac.), Abraham – tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22,1-14, seria: Ojcowie Żywi, 16, WAM, Kraków 1999, ss. 392, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 176-177.

Bł. Jordan z Saksonii, Najdroższej Dianie… Listy do błogosławionej Diany Andalò. Apoftegmaty, tłum. Paweł Krupa OP, W drodze, Poznań 1998, ss. 187, oprac. aw, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 177-178.

Matulewicz Elżbieta (wybór i oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 143, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 178.

Aresté José María, Kino między niebem i piekłem, Film, 9(2000) nr 4, s. 179-186.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 10(2001) nr 1, s. 5-8.

Śliwa Janusz SJ, Jakiego księdza potrzebujemy, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 9-15.

Chlewiński Zdzisław ks., Ubóstwo – świadectwem, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 16-25.

Radcliffe Timothy OP, Hojność łaskawego Boga, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 26-31.

Mądel Krzysztof SJ, Etyka obywatelska, duchowość i podatki, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 32-43.

Rozkrut Andrzej, Jak korzystać z internetu?, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 44-48.

Ksiądz a pieniądze. Rozmowa panelowa (Hanna Gronkiewicz-Waltz, ks. Jan Sikorski, Józef Augustyn SJ, Kazimierz Pek MIC, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 49-62.

Wspólnota entuzjastów Boga. Rozmowa z Alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 64-73.

Jeśli jest zaufanie. Rozmowa z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem (rozmawia Jacek Pleskaczyński SJ), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 74-84.

Augustyn Józef SJ, Nie gromadźcie skarbów na ziemi, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 85-92.

Naumowicz Józef ks., Który człowiek bogaty może być zbawiony?, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 93-99.

Wons Krzysztof SDS, Bóg, ja i mamona, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 100-107.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica prosząca, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 108-119.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Szczęście człowieka [w: Bł. S. W. Frelichowski, Pamiętnik. Zapiski kleryka, Biblioteka „Pastores”, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, s. 51], 10(2001) nr 1, s. 120.

Jaworski Romuald ks., Nowe czasy – nowa formacja, Nad nauczaniem Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 121-130.

Episkopat Belgii, Wzrastać przez kryzysy, Nad nauczaniem Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 131-140.

Kracik Jan ks., Papież, który przeprasza, Z życia Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 141-148.

Wons Krzysztof SDS, Szkoła wychowawców, Z życia Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 149-154.

Białogłowski Edward bp, Rozdać wszystko, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 155-158.

Ochojska Janina, Pomagając innym, pomagamy sobie, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 158-160.

Kusy Ryszard MIC, Każdego dnia mogę zginąć, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 161-162.

Tian Jean ks., Być księdzem w Chinach, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 162-165.

Birecki Józef SJ, Bóg większy od moich oczekiwań, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 165-167.

Kowalski Stanisław ks., Szansa na nowe życie, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 167-170.

Listy, 10(2001) nr 1, s. 171-172.

Lustiger Jean-Marie, Bądźcie godni swego człowieczeństwa, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1998, ss. 153, oprac. as, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 173-174.

Martini Carlo Maria, Głosić Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Łukasza, tłum. Seweryn Wąsik SJ, Fabian Błaszkiewicz SJ, seria: Duc in altum – Wypłyń na głębię, 18, WAM, Kraków 1999, ss. 240, oprac. af, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 174-175.

Zuchniewicz Paweł, Świadkowie XX wieku, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 212, oprac. as, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 175-176.

Sesboüé Bernard, Wierzę. Wezwanie do wiary katolickiej dla kobiet i mężczyzn XXI wieku, tłum. Maria Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów - Księgarnia św. Wojciecha, Warszawa - Poznań, 2000, ss. 423, oprac. aw, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 176-177.

Ciccola Giovanni OFMConv, Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanoniczego, tłum. Bruno A. Gancarz OFMConv, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2000, ss. 62, oprac. mch, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 177-178.

Węcławski Tomasz ks., Wielkie kryzysy tradycji chrześcijańskiej , Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1999, ss. 118, oprac. mch, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 178-179.

Pawlak Ireneusz ks., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2000, ss. 467, oprac. id, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 1179-180.

Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, oprac. xx, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 180.

Wojciechowski Piotr, Sto minut z tysiąclecia (Prymas. Trzy lata z tysiąca, reż. Teresa Kotlarczyk, 2000), Film, 10(2001) nr 1, s. 181-184.

Bieliński Paweł, Zobaczyć niewidzialne (Trzeci cud, reż. Agnieszka Holland, 1999), Film, 10(2001) nr 1, s. 184-186.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 11(2001) nr 2, s. 5-8.

Giertych Wojciech OP, Uwalnianie wolności, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 9-19.

Vanhoye Albert SJ, Lęk Jezusa, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 20-26.

Palmés Carlos SJ, Służba przełożeńska, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 27-38.

Kroplewski Zdzisław ks., Wolność w wychowaniu seminaryjnym, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 39-47.

Giallanza Joel CSC, Gdy fundamentalista szuka pomocy duchowej, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 48-58.

Bokwa Ignacy ks., Karl Rahner – teolog wobec współczesnego świata, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 59-66.

Szpital to nie taśma produkcyjna. Rozmowa z Jackiem Pleskaczyńskim SJ (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 11(2001) nr 2, s. 67-77.

Spostrzec krzywe uczesanie duszy. Rozmowa z Alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 11(2001) nr 2, s. 78-88.

Teorie ekonomiczne nie mogą być naszym bogiem. Rozmowa z Hanną Gronkiewicz-Waltz (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 11(2001) nr 2, s. 89-96.

Augustyn Józef SJ, Nie stawiajcie oporu złemu, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 97-103.

Janocha Michał ks., Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 106-112.

Garcia Jaime OSA, W tobie mam upodobanie, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 113-117.

Szymik Jerzy ks., Modlitwa i poezja, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 118-127.

Delfieux Pierre-Marie o., Będziesz miał oczy widzące [w: o. Pierre-Marie Delfieux, Źródło na pustyni miast, tłum. Kinga Strzelecka OSU, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1990, s. 101], 11(2001) nr 2, s. 128.

Ladaria Luis F. SJ, Dwie ręce Ojca, Nad nauczaniem Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 129-137.

Jan Paweł II, Proś za nami Twego Syna [z Aktu zawierzenia. Jubileusz Biskupów, Rzym, 8 października 2000], 11(2001) nr 2, s. 138.

Węcławski Tomasz ks., Bohemia, Italia, Borussia, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 139-148.

Kasper Walter kard., O współpracy człowieka z Bogiem, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 149-156.

Grimaux Thomas, Męczennicy roku 2000, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 157-158.

Bafeltowski Andrzej SAC, Aby byli jedno, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 159-163.

Góra Mirosława s., Nikt nie traktował mnie ulgowo, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 164-167.

Piotr, Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 167-170.

Ks. Stanisław, Odkrywanie ukrytego dobra, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 171-172.

Lekan Janusz ks., Zwyczajność nadzwyczajna, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 172-174.

Kudasiewicz Józef ks., Modlitwa Biblią. Wprowadzenie w lectio divina, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, ss. 72, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 175-176.

Zundel Maurice, Z Bogiem zawsze i wszędzie, Wydawnictwo Księży Marianów - Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Warszawa - Ząbki 2000, ss. 160, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 176.

Congar Yves OP, O Kościół służebny i ubogi, tłum. Agnieszka Kuryś, Cerf - Kairos - Znak, Kraków 2000, ss. 156, oprac. ak, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 177-178.

Szczerba Dorota, Wielka cisza. Tajemnica adoracji, Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 221, oprac. bb, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 178-179.

De La Potterie Ignace SJ, Maryja w tajemnicy przymierza, tłum. ks. Antoni Tronina, seria: Theotokos, 10, Wydawnictwo Księży Marianów - Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Warszawa - Częstochowa 2000, ss. 284, oprac. kp, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 179-180.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv (red.), Zbawienie w Roku Jubileuszowym. Nauka na temat usprawiedliwienia w dialogu katolicko-luterańskim. Dokumenty i opracowania, Wydawnictwo Naukowe PAT - Wydawnictwo Michalineum, Kraków - Marki 2000, ss. 223, oprac. kp, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 180-181.

Wątroba Jan ks., Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Biblioteka „Niedzieli” 70, Częstochowa 1999, ss. 320, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 181-182.

Bieliński Paweł, Uśmiech Selmy (Tańcząc w ciemnościach, reż. Lars von Trier, 1999), Film, 11(2001) nr 2, s. 183-185.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 12(2001) nr 3, s. 5-8.

Wyszyński Stefan kard., Nie istnieją małe sprawy dla wielkiej miłości, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 9-11.

Czaja Andrzej ks., Kościół jako communio, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 12-29.

Corti Renato bp, Pięć znaków kapłańskiego braterstwa, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 22-29.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Dialog, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 30-36.

Cholewa Mirosław ks., Dekalog wychowawcy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 37-42.

Hebert Geneviève, Uczyć się mówienia prawdy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 43-48.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Tajemnica Przemienienia, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 49-62.

Słuchać Jezusa, słuchać ubogich. Rozmowa z Jeanem Vanier (rozmawia ks. Tadeusz Huk), Nasza rozmowa, 12(2001) nr 3, s. 63-74.

Kapłańskie kryzysy. Rozmowa z Willim Lambertem SJ (rozmawiają Józef Augustyn SJ i Stanisław Łucarz SJ), Nasza rozmowa, 12(2001) nr 3, s. 75-84.

Augustyn Józef SJ, Nie martwcie się o swoje życie, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 85-93.

Naumowicz Józef ks., Jak tworzyć więzi z ludźmi?, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 94-102.

Kiernikowski Zbigniew ks., Przestrzeń wzrostu, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 103-109.

Hubaut Michel OFM, Naśladujmy Boga, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 110-112.

Foltańska Anna, Życie braterskie we wspólnocie, Nad nauczaniem Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 113-123.

Sługa Boży o. Stanisław Papczyński, Z miłości do Boga [w: O. S. Papczyński, Reguła życia, Lublin - Warszawa 1996, s. 13], 12(2001) nr 3, s. 124.

Stopka Artur ks., Świadkowie, którzy służą, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 125-129.

Ozorowski Edward bp, Odwieczny problem wolności, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 130-136.

Szymik Jerzy ks., Ty nas nie potrzebujesz, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 137-140.

Augustyn Józef SJ, Małe myślątka i duże myśli, Pytania i odpowiedzi, 12(2001) nr 3, s. 141-148.

Maurin Moris br., Świadkowie Boga pośród ludzi, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 149-154.

Rosiek Halina s., Potrzebujemy siebie razem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 154-157.

Pilśniak Mirosław OP, Oparcie we wspólnocie, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 157-160.

Mirowski Krzysztof, Gdyby nie On, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 160-162.

Bergerault Marie-France, Od śmierci ku zmartwychwstaniu, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 163-165.

Hajduk Tadeusz SJ, Powiedz ludziom, że kocham ich, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 165-168.

Haręzga Stanisław ks., Karmić się Słowem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 168-170.

Gilbert Guy ks., Najpiękniejsze kazanie, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 170-171.

Camara Helder Dom, Naucz mnie cierpliwości, Panie, Boże mój [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 12(2001) nr 3, s. 172.

Listy, 12(2001) nr 3, s. 173-174.

Rostworowski Piotr OSB, W szkole modlitwy, seria: Z tradycji mniszej, 23, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2000, ss. 139, oprac. af, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 175-176.

Św. Jan Maria Vianney, Kazania, tłum. ks. Jakub Górka, seria: Biblioteka Mistrzów Kaznodziejstwa, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 1999, ss. 360, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 176-177.

Frattallone Raimondo SDB, Kierownictwo duchowe dziś, tłum. Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Małgorzata Sternal, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 424, oprac. iw, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 177-179.

Hillesum Etty, Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943, tłum. Iwona Piotrowska, WAM, Kraków 2000, ss. 249, oprac. aa, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 179-180.

Chmielewski Marek ks., 101 pytań o życie duchowe, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 1999, ss. 160, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 180.

Philippe Marie-Dominique OP, Iść za Barankiem dokądkolwiek idzie, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 336, oprac. ak, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 181-182.

Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, ss. 808, oprac. af, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 182.

Farin Michel SJ, „Przestań grać!”, Film, 12(2001) nr 3, s. 183-186.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 13(2001) nr 4, s. 5-8.

Vanhoye Albert SJ, Miłosierdzie w Biblii, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 9-17.

Grygiel Ludmiła, Polskie arcydzieło mistyczne, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 18-30.

Ciereszko Henryk ks., Ksiądz Sopoćko o miłosierdziu Bożym, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 31-39.

Stinissen Wilfrid OCD, Pierworodne błogosławieństwo, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 40-49.

Owsiany Ewa, Oswojeni z cierpieniem, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 50-55.

Machoń Henryk SJ, Świadomie przeżywane powołanie, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 56-62.

Paciuszkiewicz Mirosław SJ, Jak św. Stanisław Kostka szedł za głosem powołania?, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 63-70.

Drogi dojrzewania. Rozmowa z ks. Arturem Matuszkiem, ks. Antonínem Forbelským, ks. Zdenkiem Wasserbauerem i z ks. Michaelem Slavíkiem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 13(2001) nr 4, s. 71-89.

Starość: od daru do zawierzenia. Rozmowa z siostrą Mikaël (rozmawia Maryvonne Gasse), Nasza rozmowa, 13(2001) nr 4, s. 90-94.

Augustyn Józef SJ, Nie sądźcie, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 95-103.

Vanier Jean, Pascha z Chrystusem, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 104-111.

Grzywocz Krzysztof ks., Godzina się zniża, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 112-115.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica trwająca na modlitwie, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 116-125.

Herbert Zbigniew, Prośba [w: Zbigniew Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 86], 13(2001) nr 4, s. 126.

Cholewa Mirosław ks., Modlitwa o uzdrowienie, Nad nauczaniem Kościoła, 13(2001) nr 4, s. 127-132.

Królak Tomasz, Ciemna przeszłość i pragnienie źródła, Z życia Kościoła, 13(2001) nr 4, s. 133-141.

Herbert Zbigniew, Portret końca wieku [w: Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 73], 13(2001) nr 4, s. 142.

Augustyn Józef SJ, Modlitwy idą i wracają, Pytania i odpowiedzi, 13(2001) nr 4, s. 143-147.

Camara Helder Dom, Święte słowo [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 13(2001) nr 4, s. 148.

Fatka Jan OCD, Tajna konsekracja, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 149-153.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Bóg bezsilny, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 153-157.

Purol Piotr SDB, Jeśli Pan domu nie zbuduje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 157-160.

Kudlak Grzegorz ks., Świadkowie miłosierdzia, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 160-162.

Zakonnik, Służyć Bogu i ludziom, to za mało, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 162-165.

Zakonnik, Nie podcinać sobie skrzydeł przy starcie, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 165-168.

Czeluśniak Leszek MIC, Chrystus bardzo nas potrzebuje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 169-171.

Herbert Zbigniew, Do rzeki [w: Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 16], 13(2001) nr 4, s. 172.

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Urszula M. Mazurczak (red.), Obraz Boga Ojca w kulturze, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, ss. 436, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 173-174.

Kożuch Mieczysław SJ, Chrześcijańska formacja indywidualna. Kolokwia wzrostu, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2001, ss. 352, oprac. sm, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 174-175.

Bukowicz Jan MIC, Świadkowie wiary. Marianie prześladowani przez hitleryzm i komunizm, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 340, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 175-176.

Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie Kairos - WAM, Kraków 2001, ss. 536, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 176-177.

Leclerc Éloi, Nad Asyżem wstaje słońce, tłum. Aleksandra Frej, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 96, oprac. af, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 177-178.

Kubiak Zygmunt, Uśmiech kore, Biblioteka „Więzi”, 126, Warszawa 2000, ss. 276, oprac. jn, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 178-179.

Mrozowski Przemysław (red.), Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie ARX REGIA, Warszawa 2000, s. 272, oprac. as, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 179-180.

Pierzchała Aneta, Szum nieskończoności (Wiarołomni, reż. Liv Ullmann, 2000), Film, 13(2001) nr 4, s. 181-184.

Bieliński Paweł, Przypowieść o odpowiedzialności (Wdowa św. Piotra, reż. Patrice Leconte, 1999), Film, 13(2001) nr 4, s. 185-186.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 14(2002) nr 1, s. 5-8.

Chrostowski Waldemar ks., Rzeczywistość i symbolika kobiety w Biblii, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 9-21.

Petry Mroczkowska Joanna, Mocna słaba płeć, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 22-31.

Grzywocz Krzysztof ks., Reguły przyjaźni, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 32-38.

Kożuch Mieczysław SJ, Brak kobiety a celibat, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 39-47.

Ambrosio Gianni ks., Społeczeństwo bez ojców?, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 48-60.

Adrian Luc, Marta Robin – ofiara złożona na Równinie, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 61-66.

Ksiądz i kobieta. Rozmowa panelowa (Teresa Król, Agata Rusak, Józef Augustyn SJ, ks. Mirosław Cholewa, prowadzi Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 67-84.

Miłość jest zapisana w DNA osoby ludzkiej. Rozmowa z Chiarą Lubich (rozmawia Guillaume Goubert i François Vayne), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 85-89.

Ewangelizować można zawsze i wszędzie. Rozmowa z ks. bp. Jerzym Mazurem SVD (rozmawia Andrzej Sujka), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 90-100.

Józef Augustyn SJ, Wchodźcie przez ciasną bramę, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 101-107.

Adamska Janina Immakulata OCD, Jezus i kobiety, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 108-116.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica rodząca, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 117-126.

Rzeszowski Wojciech ks., A było z Nim Dwunastu i wiele kobiet, Nad nauczaniem Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 127-134.

Wyżsi przełożeni zakonów męskich w Polsce, Darmo dawajcie, Nad nauczaniem Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 135-136.

Polak Grzegorz, Pielgrzymki ekumenicznej nadziei, Z życia Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 137-146.

Wons Krzysztof SDS, Siostry zakonne i formacja, Z życia Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 147-156.

Cholewa Mirosław ks., Patrzeć w jednym kierunku, Pytania i odpowiedzi, 14(2002) nr 1, s. 157-160.

Siostra zakonna, Spotkanie z odmiennością, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 161-163.

Ksiądz, Bylebym się nie zakochał, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 163-165.

Guillet Marie s., Trudności wiele mnie nauczyły, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 165-171.

Hanna, Jesteśmy do siebie podobni, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 171-174.

Wyszyński Stefan kard., Godność kobiety, IW PAX, Warszawa 2001, ss. 192, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 175-176.

Czerwik Stanisław ks., Kudasiewicz Józef ks., Witczyk Henryk ks., Święte Triduum Paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje, Biblioteka „Współczesnej Ambony”, 1, Kielce 2001, ss. 373, oprac. kp, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 176-177.

Louf André, Cysterska droga, tłum. Marcin Sabiniewicz, Biblioteka Duchowości Cysterskiej 1, Wydawnictwo św. Bernarda, Skoczów 2000, ss. 199, oprac. jn, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 177-178.

Augustyn Józef SJ, Ojcze nasz. Rozważania rekolekcyjne oparte na Fundamencie „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 306, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 178-179.

Goutierre Marie-Dominique, Człowiek w obliczu własnej śmierci. Absurd czy zbawienie?, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2001, ss. 196, oprac. ak, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 179-180.

Stinissen Wilfrid OCD, Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi, tłum. Justyna Iwaszkiewicz, W drodze, Poznań 2000, ss. 261, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 180-181.

Groeschel Benedict J. CFR, Najważniejsze pytanie życia: Czy będę zbawiony?, tłum. Ewa Czerwińska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 276, oprac. iw, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 181-182.

Wojciechowski Piotr, Ekran objawia niewidzialne, Film, 14(2002) nr 1, s. 183-186.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 15(2002) nr 2, s. 5-6.

Pulcyn Tadeusz, Czekanie na człowieka, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 7-13.

Kracik Jan ks., Miejsce ubogich w dziejach Kościoła, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 14-22.

Giertych Wojciech OP, Żebrać czy pracować?, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 23-31.

Pindel Roman ks., Ubogi Jezus, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 32-38.

Bernardin Joseph kard., Fałszywe oskarżenie, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 39-49.

Pawlukiewicz Piotr ks., Dlaczego bogatemu księdzu trudno wejść do królestwa niebieskiego?, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 50-59.

Owsiany Ewa, Jestem gotowy na śmierć, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 60-67.

Węcławski Tomasz ks., Zrozumieć to, co się stało, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 68-72.

Delfieux Pierre-Marie o., Przerwać spiralę nienawiści, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 73-74.

Na każdej złotówce lubi usiąść mały diabeł. Rozmowa z ks. Janem Sikorskim (rozmawiają ks. Tadeusz Huk i Jacek Laskowski), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 75-81.

Ubodzy wyrzutem sumienia. Rozmowa z księżmi i klerykami (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 82-88.

Weź i czytaj! Rozmowa z ks. abp. Stanisławem Nowakiem (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 89-96.

Patenôtre Yves bp, Odrodzić się z własnych prochów, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 97-99.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Puste miejsce dla Boga, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 100-104.

Radecki Aleksander ks., Jak być naprawdę ubogim?, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 105-109.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica ofiarująca, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 110-119.

Heschel Abraham Joshua, Boska wizja człowieka [w: Abraham J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. Katarzyna Wojtkowska-Lipska, SIW Znak, Kraków 2001, s. 110], 15(2002) nr 2, s. 120.

Długosz Antoni bp, Zatroskani o ubogich, Nad nauczaniem Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 121-127.

Chrapek Jan bp, Solidarni, Nad nauczaniem Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 128-134.

Cordes Paul Josef abp, Specyfika pomocy chrześcijańskiej, Z życia Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 135-144.

Gołębiowski Krzysztof, Kolejne progi przekroczone, Z życia Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 145-152.

Augustyn Józef SJ, Tych, których kocham, karcę, Pytania i odpowiedzi, 15(2002) nr 2, s. 153-155.

Św. Bazyli Wielki, Nieustanna modlitwa [w: Filokalia. Teksty o modlitwie serca, tłum i oprac. ks. Józef Naumowicz, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec - Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 56], 15(2002) nr 2, s. 156.

Mała siostra Jezusa, Sens obecności, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 157-160.

B. P., Każdy jest ubogim, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 160-166.

Żurkowie Elżbieta i Sławomir, Musieliśmy być pokorni, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 162-166.

Sanak Józef ks., W więzieniu poznałem smak modlitwy, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 166-168.

Wojciaczyk Regina s., Bardziej potrzebują serca niż chleba, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 169-171.

Bartosik Grzegorz OFMConv, Szczęśliwy mimo trudu, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 171-175.

Listy, 15(2002) nr 2, s. 175-176.

Kroplewski Zdzisław ks., Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Seminarium w dobie nowej ewangelizacji, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 136, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 177-178.

Bunge Gabriel, Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świętej mnicha-malarza Andrzeja Rublowa, tłum. Konrad Małys OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2001, ss. 119, oprac. kp, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 178-179.

Vanier Jean, Smak szczęścia, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 190, oprac. ak, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 179-180.

Obłok niewiedzy, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 2001, ss. 170, oprac. kpa, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 180-181.

Św. Katarzyna ze Sieny, Miasto duszy. Listy o Bogu i polityce, tłum i oprac. Ludmiła Grygiel, W drodze, Poznań 2001, ss. 120, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 181-182.

Katolicyzm polski dziś i jutro, oprac. zbiorowe, Wydawnictwo M - Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Kraków - Warszawa 2001, ss. 142, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 182-183.

Bieliński Paweł, Dwa kina, dwa światy, Film, 15(2002) nr 2, s. 184-188.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 16(2002) nr 3, s. 5-6.

Naumowicz Józef ks., Chrystus – prawdziwy pedagog, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 7-12.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Wychować „starych”, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 13-15.

Kazimierz Nycz bp, Kościół w szkole czy szkoła w Kościele?, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 16-25.

Tomasik Piotr ks., Program uniwersalny a program autorski, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 26-32.

Barciński Piotr, Rozbrzmiewanie wiary, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 33-42.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Kondycja psychiczna księdza, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 43-50.

Rusak Agata, Kilka rad dla zmęczonego katechety, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 51-59.

Kulpaczyński Stanisław SDB, Język katechety, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 60-68.

Katecheza bez ewangelizacji? Rozmowa z Kazimierzem Misiaszkiem SDB (rozmawiają Alicja Wysocka i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 69-72.

Demon ten atakuje ostateczne wybory. Rozmowa z benedyktyńskimi mnichami Dom Levasseurem i Dom Naultem (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 73-77.

Wyjść na spotkanie. Rozmowa z Ewą Kosińską (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 78-86.

Pozwolić innym żyć. Rozmowa z ks. Thierrym Beckerem (rozmawia Mariusz Janiszewski MIC), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 87-93.

O nawróceniu [w: R. Kern, Humor Ojców Pustyni, Wydawnictwo „Kerygma”, Lublin 1991, s. 9], 16(2002) nr 3, s. 94.

Adamska Janina Immakulata OCD, Św. Edyta Stein jako nauczycielka kontemplacji, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 95-104.

Kiernikowski Zbigniew bp, W szkole Jezusa, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 105-110.

Delfieux Pierre-Marie o., Jak piękna jesteś, Matko moja!, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 111-114.

Etchegaray Roger kard., Maryja zawsze nas wyprzedza, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 115-116.

Cholewa Mirosław ks., Katecheza dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 117-123.

O rodzinie [w: R. Kern, Humor Ojców Pustyni, Wydawnictwo „Kerygma”, Lublin 1991, s. 11], 16(2002) nr 3, s. 124.

Riccardi Andrea, Kościół mocny słabością, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 125-127.

Grefkowicz Andrzej ks., Odnowa w Duchu Świętym, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 128-135.

Chang-Yik John bp, Ból podzielonej ludzkości, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 136-140.

Augustyn Józef SJ, Głęboko wstrząśnięci, Pytania i odpowiedzi, 16(2002) nr 3, s. 141-148.

Teresa, Ksiądz na obcym terenie, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 149-153.

Szpak Andrzej ks., Pozyskać serce człowieka, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 153-157.

Trzciński Roman ks., Wzajemnie się polubić, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 157-160.

Kapłański Zbigniew ks., Migawki z życia katechety, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 160-162.

Paciuszkiewicz Mirosław SJ, Moje cztery powołania, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 163-165.

Strzałka Jan SCJ, Herbata w szklance z czerwonym koszyczkiem, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 165-169.

Listy, 16(2002) nr 3, s. 170-172.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001, ss. 856, oprac. kb, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 173-174.

Wons Krzysztof SDS, Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2001, ss. 117, oprac. mch, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 174-175.

Pasierb Janusz St., Morze, obłok i kamień (ss. 72); Ten i Tamten brzeg (ss. 88); Puste Łąki (ss. 88), Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, oprac. szb, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 175-176.

Bonhoeffer Dietrich, Życie wspólne, tłum. Kazimierz Wójtowicz CR, seria: Vita Consecrata, 5, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2001, ss. 128, oprac. kp, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 176-177.

Ojciec Duval , Dziecko i księżyc, tłum. Wanda Wnorowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2002, ss. 144, oprac. dsz, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 177-178.

Romaniuk Kazimierz bp, W drodze do kapłaństwa i kapłaństwo, Warszawa 2002, ss. 188, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 178.

Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim, Wydawnictwo ŁUK, Białystok 2001, ss. 215, oprac. al, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 178-179.

Le Goff Jacques, Święty Franciszek z Asyżu, tłum. Joanna Guze, Czytelnik, Warszawa 2001, ss. 202, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 179-180.

Lustiger Jean-Marie kard., Kapłani, których daje Bóg, tłum. Zofia Pająk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 211, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 180.

Pierzchała Aneta, Pokonać noc (Władca pierścieni. Drużyna pierścienia, reż. Peter Jackson, 2001), Film, 16(2002) nr 3, s. 181-184.

Wojciechowski Piotr, Tęsknota za iluminacją (Suplement, reż. Krzysztof Zanussi, 2002), Film, 16(2002) nr 3, s. 185-188.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 17(2002) nr 4, s. 5-6.

Kiernikowski Zbigniew bp, Przemienieni przez Eucharystię, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 7-15.

Nadolski Bogusław TChr, Jak być mistagogiem?, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 16-24.

Siemieniewski Andrzej ks., Ewangelizować przez liturgię, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 25-32.

Poupard Paul kard., Piękno drogą do wiary, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 33-45.

Szczerba Dorota, Milczenie, cisza, adoracja, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 46-53.

Kudasiewicz Józef ks., Rady dla znudzonego celebransa, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 54-63.

Pulcyn Tadeusz, Po obu stronach kraty, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 64-72.

Klucz do nowej ewangelizacji. Rozmowa z o. Pierre-Marie Delfieux (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 17(2002) nr 4, s. 73-83.

Bez podzielonego serca. Rozmowa z ks. bp. Stanisławem Kędziorą (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Tadeusz Huk), Nasza rozmowa, 17(2002) nr 4, s. 84-98.

Cholewa Mirosław ks., Odkryć smak psalmów, Nasza modlitwa, 17(2002) nr 4, s. 99-104.

Janocha Michał ks., Ikona Zaśnięcia Maryi, Nasza modlitwa, 17(2002) nr 4, s. 105-112.

Czerwik Stanisław ks., Co nowego w nowym Mszale?, Nad nauczaniem Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 113-124.

Favreau François bp, Będziecie kapłanami XXI wieku, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 125-129.

Bieliński Paweł, Biskup przed sądem, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 130-136.

Martini Carlo Maria kard., Ziarno, zaczyn i mała trzódka, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 137-144.

Congar Yves OP, Samotni świadkowie Ewangelii, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 145-150.

Wons Krzysztof SDS, Nie wystarczy erudycja, Pytania i odpowiedzi, 17(2002) nr 4, s. 151-158.

Pawlak Andrzej ks., Głębia prostych znaków, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 159-162.

Kęcik Wiesław Piotr, Byłem religijnym poganinem, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 162-166.

Sadowski Bogdan, Co może być ważniejszego, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 167-169.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Nie zawłaszczać, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 169-172.

Ks. Jerzy, Każdy ksiądz zastępuje Chrystusa, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 172-174.

Listy, 17(2002) nr 4, s. 175-176.

Kiernikowski Zbigniew ks., Posługiwanie ojcostwu Boga, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001, ss. 304, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 177-178.

Kwiecień Tomasz OP, Pochwała ciała. Liturgia i człowieczeństwo, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2001, ss. 232, oprac. as, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 178-179.

Špidlík Tomáš, Rupnik Marko Ivan , Mowa obrazów , tłum. Janina Dembska, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2001, ss. 136, oprac. jn, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 179-180.

Chmielewski Marek ks. (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictwo M, Lublin - Kraków 2002, ss. 988, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 180-181.

West Christopher, Dobra nowina o seksie i małżeństwie. Odpowiedzi na szczere pytania dotyczące nauki Kościoła, tłum. Mira Majdan, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2002, ss. 256, oprac. iw, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 181-182.

Pecaric Sacha Rabin (red.), Hagada na Pesach i Pieśń nad pieśniami, Edycja Pardes Lauder, Kraków 2002, ss. 341, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 182.

Bieliński Paweł, Geniusz miłości (Piękny umysł, reż. R. Howard, 2001), Film, 17(2002) nr 4, s. 183-185.

Pierzchała Aneta, Kolory życia (Kolory raju, reż. M. Majidi, 1999), Film, 17(2002) nr 4, s. 186-188.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 18(2003) nr 1, s. 5-6.

Pieńkowski Marek OP, Jak warto patrzeć na Kościół?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 7-19.

Mazurkiewicz Piotr ks., Co możemy wnieść do Europy i co od niej otrzymać?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 20-29.

Lubich Chiara, Duch braterstwa w polityce, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 30-39.

Dylągowa Hanna, Dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 40-46.

Wnuk-Lipiński Edmund, Polska a Unia Europejska, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 47-55.

Kudyba Wojciech, Norwid – prorok, Europejczyk, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 56-63.

Pek Kazimierz MIC, Przynajmniej raz przeżyć Paschę, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 64-68.

Ksiądz – polityka – Europa. Rozmowa panelowa (ks. abp Henryk Muszyński, Andrzej Szostek MIC, Jan Kułakowski, Marek Jurek, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 69-84.

Pół wieku szczęśliwego kapłaństwa. Rozmowa z Wilfridem Stinissenem OCD (rozmawia Justyna Iwaszkiewicz), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 85-91.

Otworzyć się na nieoczekiwane. Rozmowa z ks. Thierrym Magninem (rozmawia Bernard Gorce), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 92-95.

Ségard Norbert, Naucz mnie działać, kochając ludzi, 18(2003) nr 1, s. 96.

Grygiel Ludmiła, Św. Katarzyna ze Sieny jako nauczycielka modlitwy apostolskiej, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 97-108.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 109-115.

Janocha Michał ks., Ikona Bożego Narodzenia, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 116-123.

Vanier Jean, Światło pośród nędzy, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 124-126.

Rabiej Stanisław ks., Zamiast listu pasterskiego o integracji europejskiej, Nad nauczaniem Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 127-134.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 135-137.

Wróbel Józef SCJ bp, Z perspektywy Helsinek, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 138-142.

Skórka Marek OSBM, Prawo do odmienności, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 143-148.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, 18(2003) nr 1, s. 149-151.

Castrillón Hoyos Darío kard., Nie zbawią nas... [w: kard. Darío Castrillón Hoyos, Orędzie na Światowy Dzień Uświęcenia Kapłanów 2002], 18(2003) nr 1, s. 152.

Brat Marek, Cały świat w Taizé, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 153-155.

Siostra Radosława FSK, Słowo z Asyżu, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 155-157.

Puciłowski Józef OP, Być chrześcijaninem na Węgrzech, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 158-161.

Wojtan Andrzej ks., Zeskanuj mnie!, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 161-166.

Thévenin Bruno ks., Mali mogą chronić dużych, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 166-169.

Nowosielski Mirosław ks., Pan Bóg nie chciał moich akcji, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 169-173.

Raniero Cantalamessa OFMCap, Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”, tłum. Marek Przeczewski OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, ss. 502, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 174-175.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Pek Kazimierz MIC (red.), Przez Jezusa do Maryi, seria: Biblioteka Mariologiczna, 4, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Częstochowa - Licheń 2002, ss. 283, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 175.

Kubiak Zygmunt, Nowy Brewiarz Europejczyka, Biblioteka „Więzi”, 134, Warszawa 2002, ss. 316, oprac. szb, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 176.

Vlk Miloslav kard., Czy Europa stanie się pogańska? Miloslav kardynał Vlk w rozmowie z Rudolfem Kuczerą, tłum. Monika Rodkiewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 182, oprac. as, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 177-178.

Augustyn Józef SJ, Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem SJ rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, Biblioteka „Życia Duchowego”, WAM, Kraków 2002, ss. 302, oprac. af, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 178-179.

Sękalski Cezary, Na chorych ręce kłaść będą. Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 144, oprac. dsz, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 179-180.

Bieliński Paweł, Na przekór zagładzie (Pianista, reż. Roman Polański, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-184.

Wojciechowski Piotr, Spektakl narodzin mitu (Krwawa niedziela, reż. Paul Greengrass, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-188.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 19(2003) nr 2, s. 5-6.

Owsiany Ewa, Zaproszenie do wieczności, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 7-15.

Giertych Wojciech OP, Przez Niego, z Nim i w Nim..., Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 16-25.

Kiernikowski Zbigniew bp, Moc umierania duchową cechą pasterza, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 26-35.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Niedziela w bieli, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 36-38.

Dumortier François-Xavier ks., Przebaczenie otwiera bramy przyszłości, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 39-48.

Danneels Godfried kard., Kościół w ogniu krytyki, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 49-57.

Jastrząb Dariusz ks., Diabeł według Bułhakowa, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 58-68.

Wiraż kulturowy. Rozmowa z ks. abp. Józefem Życińskim (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Sławomir Jacek Żurek), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 69-76.

Przebaczenie przywraca wolność. Rozmowa z Lyttą Basset (rozmawia Claire Lesegretain), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 77-82.

Lepiej rozumieć człowieka. Rozmowa z o. Marie-Dominique Goutierrem (rozmawia Agnieszka Kuryś), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 83-88.

Kremacja dla chrześcijan? Rozmowa z Pierrem Faurem SJ (rozmawia Véronique Alzieu), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 89-95.

Pasierb Janusz ks., Wierzę [w: Janusz St. Pasierb, „Things Ultimate andether poems”. Rzeczy ostatnie I inne wiersze, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, s. 79], 19(2003) nr 2, s. 96.

Baudiquey Paul, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 97-99.

Woliński Józef ks., Zmartwychwstanie, Ojcowie Kościoła i my, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 100-108.

Wons Krzysztof SDS, Powtórne narodzenie, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 109-116.

Żurek Sławomir Jacek, Z nauczania Jana Pawła II o Holokauście, Nad nauczaniem Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 117-123.

Pinato Silvano RCI, Duszpasterstwo powołań, Nad nauczaniem Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 124-135.

Carretto Carlo, Miłość do Kościoła [w: Carlo Carretto, Tajemnice pustyni. Antologia, tłum. Andrzej Wojnowski, WAM, Kraków 2002, s. 106], 19(2003) nr 2, s. 136.

Sikorski Jan ks., Duszpasterz czy zarządca?, Z życia Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 137-145.

Marchand Didier-Léon bp, Zamiast się skarżyć, Z życia Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 146-148.

Augustyn Józef SJ, Posługa na miarę ubóstwa, Pytania i odpowiedzi, 19(2003) nr 2, s. 149-152.

Jarosz Stanisław OSPPE, Doświadczenie paschy, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 153-157.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 157-159.

Dajczak Edward bp, Szukać nowych dróg, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 159-163.

Grzegorz, Krótkie świadectwo o przebaczeniu, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 164.

Klimek Wiesław ks., Umierać dla Jezusa, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 165-169.

Czechowska Celina s., Sakrament chwili obecnej, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 169-171.

Nieciecki Witold MIC, Starość nie przechodzi, jak choroba, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 172-174.

Ruiz Jurado Manuel SJ, Rozeznawanie duchowe. Teologia, historia, praktyka, tłum. Krzysztof Homa SJ, seria: Myśl Teologiczna, 35, WAM, Kraków 2002, ss. 334, oprac. ar, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 175-176.

Działa Emanuel OP, Skrupulatom na ratunek, W drodze, Poznań 2002, ss. 100, oprac. pk, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 176-177.

Grün Anselm, Ludzi prowadzić – budzić życie. Co ma do powiedzenia Reguła św. Benedykta tym, którzy zajmują kierownicze stanowiska, tłum. Waldemar Wesoły, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2001, ss. 119, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 177-178.

Cohen Richard, M.A., Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu, tłum. Agata Jankowiak, seria: Psychologia i formacja, WAM - Wydawnictwo „Światło-Życie”, Kraków 2002, ss. 351, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 179.

Szczerba Dorota, Dotyk miłosierdzia, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 103, oprac. as, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 180.

Zagajewski Adam, Obrona żarliwości, Wydawnictwo a5, Kraków 2002, ss. 188, oprac. szb, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 180-181.

Wilniewczyc Teresa, Andrzej Seweryn, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ss. 416, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 1181-182.

Wojciechowski Piotr, Płycizna ekranu, głębiny serc, Film, 19(2003) nr 2, s. 183-187.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 20(2003) nr 3, s. 5-6.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne SOS dla odpoczynku, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 7-21.

Jaworski Romuald ks., Trudności w pracy księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 22-32.

Mazurkiewicz Piotr ks., Sprawy ważne i pilne, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 33-40.

Kroplewski Zdzisław ks., Aby relacje nie męczyły, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 41-50.

Radacki Artur MIC, Wypalenie w posłudze, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 51-58.

Rusak Agata, Brat osiołek ma dość, czyli kilka rad dla zagonionego księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 59-67.

Jeż Ignacy bp, Spokój na emeryturze?, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 68-75.

Szymik Jerzy ks., Przekroczyć próg zdumienia, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 76-82.

Ani karuzela, ani kierat. Rozmowa z Jackiem Salijem OP (rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 83-89.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 90-97.

Jak pielgrzymować do miejsc świętych? Rozmowa z Romanem Tkaczem SAC (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 98-102.

Wypuścić wszystko z rąk. Rozmowa z Éloi Leclerkiem OFM (rozmawia Laurence Monroe), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 103-107.

Norwid Cyprian Kamil, Czasy [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 8], 20(2003) nr 3, s. 108.

Chodyko Maria Rafaela VSM, Św. Franciszek Salezy jako nauczyciel modlitwy prostego wejrzenia, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 109-118.

Naumowicz Józef ks., Kwiaty na pustyni, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 119-124.

Janocha Michał ks., Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 125-129.

Chenu Bruno ks., Ręce Jezusa, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 130-131.

Norwid Cyprian Kamil, Fraszka (!) [II] [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 16], 20(2003) nr 3, s. 108.

Cholewa Mirosław ks., Przede wszystkim być pasterzem, Nad nauczaniem Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 133-140.

Cantalamessa Raniero OFMCap, On jest naszym pokojem, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 141-146.

Mała Siostra Jezusa, Błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 147-152.

Pleskaczyński Jacek SJ, Plotka i obmowa, Pytania i odpowiedzi, 20(2003) nr 3, s. 151-157.

Norwid Cyprian, Litość [w: Cyprian Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 65], 20(2003) nr 3, s. 158.

Brzeziński Marcin ks., Balsam na stresy dnia, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 159-162.

Leśniak Piotr ks., Pragnienie wolności, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 162-163.

De Seyssel Chantal, Rozwijać to, co ludzkie, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 164-166.

Ks. Michał, Duch Święty nad moim chaosem, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 166-168.

Cupiał Dariusz, Powrót do domu Ojca, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 168-171.

Chromik Tadeusz SJ, „Ubezpieczać” kapłaństwo modlitwą, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 171-174.

Nguyen Van Thuân François-Xavier kard., Świadkowie nadziei. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II (kaplica „Redemptoris Mater” 12-18 marca 2000), tłum. Beata Nuzzo, Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum - Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 237, oprac. pk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 175-176.

Terruwe Anna A., Baars Conrad W., Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu, seria: Psychologia i wiara, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 2002, ss. 308, oprac. af, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 176-177.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijna droga pobożności maryjnej. Z ks. prof. Józefem Kudasiewiczem rozmawia Danuta Mastalska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 177-178.

Catalan Jean-François, Depresja a życie duchowe, tłum. Zofia Pająk, eSPe, Kraków 2002, s. 109, oprac. dsz, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 178-179.

Zimoń Damian abp, Ciągle tonę i chwytam Jezusa. Z abp. Damianem Zimoniem rozmawiają Alina Petrowa-Wasilewicz i ks. Jerzy Szymik, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, ss. 253, oprac. as, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 180.

Pokorzyna Ewa (red.), Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego w przydatkiem ikon maryjnych, Ośrodek Dokumentacji Zabytków - Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, ss. 184, oprac. kp, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 181.

Krajewska Alina, Modlitwa Celtów, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 212, oprac. ds, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 181-182.

Pasierb Janusz St., Katedra symbol Europy. La cathédrale Europe, tłum. Roger Legras, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2003, ss. 56, oprac. szb, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 182-183.

Norwid Cyprian, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, ss. 320, oprac. wk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 183-184.

Bieliński Paweł, Kto kocha, ten rozmawia (Porozmawiaj z nią, reż. Pedro Almodóvar, 2002), Film, 20(2003) nr 3, s. 185-188.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 21(2003) nr 4, s. 5-6.

Bardski Krzysztof ks., Naśladowanie Jezusa w miłości do Kościoła, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 7-16.

Rondet Michel SJ, Celibat ewangeliczny a świat ludzkich relacji, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 17-23.

Ruszała Andrzej OCD, Czy „Bóg sam wystarcza”?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 24-35.

Mattheeuws Alain SJ, Znaczenie ciała i wstrzemięźliwości, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 36-49.

Jaworski Romuald ks., Co ksiądz powinien wiedzieć o swej seksualności?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 50-61.

Grzywocz Krzysztof ks., Czy zakochani będą zbawieni?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 62-70.

S. Bernadetta, Z dziennika formatorki, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 71-79.

Jan Paweł II, Akceptacja ciała [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 14 maja 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(1980), s. 12], 21(2003) nr 4, s. 80.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 81-94.

Nadużycia seksualne ze strony księży. Rozmowa z ks. abp. Janem Graubnerem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 95-108.

Naumowicz Józef ks., Św. Augustyna droga do celibatu, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 109-115.

S. Édith, Wszystko oddać i wszystko otrzymać, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 116-119.

Klauza Karol, Patrzeć, aby wierzyć, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 120-127.

Jan Paweł II, „Przymus ciała” [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 23 lipca 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 7(1980), s. 6], 21(2003) nr 4, s. 128.

Rzeszowski Wojciech ks., Ludzka płciowość, Nad nauczaniem Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 129-139.

Jan Paweł II, Poruszenia serca [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5], 21(2003) nr 4, s. 140.

Poupard Paul kard., Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 141-143.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 144-148.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Doświadczanie straty, Pytania i odpowiedzi, 21(2003) nr 4, s. 149-155.

Jan Paweł II, Spontaniczność [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5-6], 21(2003) nr 4, s. 156.

Ks. W, Bardziej dar niż wyrzeczenie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 157-160.

S. Maria, Zakochana zakonnica, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 160-165.

Ks. X, Moje zaległe Amen, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 165-167.

Elżbieta, Życie jako powołanie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 168-171.

S. Klara, Zostałam wykorzystana seksualnie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 171-175.

Evdokimov Paul, Szalona miłość Boga, tłum. Małgorzata Kowalska, seria: Kościół Wschodni, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 2001, ss. 155, oprac. dsz, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 176-177.

Guardini Romano, Aniołowie. Rozważania teologiczne, tłum. Agnieszka Węgrzycka-Gulińska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 85, oprac. as, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 177-178.

Gargano Innocenzo, „Lectio divina” do opisów zmartwychwstania, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2003, ss. 235, oprac. kp, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 178-179.

Lachmanová Kateřina, Przewodnik po miłosierdziu, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2002, ss. 88, oprac. as, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 179-180.

Zięba Maciej OP, Zioło Michał OCSO, Lekarstwo życia. O przyjaźni opowiadają Maciej Zięba OP i Michał Zioło OCSO, W drodze, Poznań 2002, ss. 198, oprac. dsz, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 180-181.

Józef Kudasiewicz ks., Nowe tajemnice Różańca świętego, Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Ząbki 2003, ss. 143, oprac. kp, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 181-182.

Trobisch Ingrid, Kobieta silna. Odkryj swoją tożsamość!, tłum. Rafał Malinowski CPPS, seria: Leczenie i formacja, 16, Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2001, ss. 239, oprac. ez, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 182-183.

Vanier Jean, Źródło łez. Rekolekcje Przymierza, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2002, ss. 152, oprac. ak, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 183-184.

Bieliński Paweł, Żywy trup (Schmidt, reż. Alexander Payne, 2002), Film, 21(2003) nr 4, s. 185-187.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 22(2004) nr 1, s. 5-6.

Petry Mroczkowska Joanna, Amerykańscy biskupi odnowy, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 7-13.

Owsiany Ewa, Jak biskup nie przestał być Wujkiem, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 14-20.

Baresta Luc, Ambasador łaskawego Boga, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 21-33.

Hajduk Tadeusz SJ, Jak Jezus formował Apostołów, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 34-42.

Mahony Roger kard., Katedra w nowym tysiącleciu, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 43-53.

Mazurkiewicz Piotr ks., Solidarność – polska specjalność?, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 53-64.

Biskup – ojciec, pasterz, przyjaciel. Rozmowa panelowa (ks. abp Józef Życiński, ks. bp Edward Dajczak, ks. bp Ignacy Jeż, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 65-75.

W towarzystwie Ducha Świętego. Rozmowa z André Loufem SOCist (rozmawia Vittoria Prisciandaro), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 76-80.

Przejrzyste człowieczeństwo. Rozmowa z Anselmem Grünem OSB (rozmawia Krzysztof Wons SDS), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 81-85.

Jan Paweł II, W szkole Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 28], 22(2004) nr 1, s. 86.

Borisevičius Vincentas bp, Miłujcie waszych nieprzyjaciół, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 87-92.

Naumowicz Józef ks., Pokora drabiną do nieba, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 93-99.

Soubrier Georges bp, Umieć się zatrzymać, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 100-101.

Jan Paweł II, Zanurzony w słowie Pana [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 15], 22(2004) nr 1, s. 102.

Jan Paweł II, Służyć Jego owczarni, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 103-106.

Siemieniewski Andrzej ks., Eucharystia – tajemnica wzruszenia i wdzięczności, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 107-112.

Sroka Józef ks., O pobożności ludowej i liturgii, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 113-123.

Jan Paweł II, Przed Panem [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 16], 22(2004) nr 1, s. 124.

Mariański Janusz ks., Czy Kościół traci młodzież?, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 125-135.

Waloszek Joachim ks., Komunia i Wyzwolenie, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 136-144.

Pleskaczyński Jacek SJ, Bolesne odejścia, Pytania i odpowiedzi, 22(2004) nr 1, s. 145-149.

Jan Paweł II, Odpowiedzialne posłuszeństwo [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 19], 22(2004) nr 1, s. 150.

Jędryka Irena Urszula s., Spowiedź pod drzewem mango, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 151-153.

Dembowski Bronisław bp, Wyzbyć się uprzedzeń, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 153-156.

Tomasik Henryk bp, Słuchać oczekiwań, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 156-159.

Ambros Pavel SJ, Jeszcze będziemy musieli przejść niejedno, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 159-162.

S. Teresa, Odzyskiwanie wolności, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 162-165.

Świecki kolega z pracy, Nie wszystko zależy ode mnie, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 165-169.

Engelbrecht Edward ks., Kapłaństwo obwarowane ślubami, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 169-171.

Jan Paweł II, Prymat łaski [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 12], 22(2004) nr 1, s. 172.

Listy, 22(2004) nr 1, s. 173-174.

Thigpen Paul, Krew męczenników. Historie katolików, którzy oddali życie za wiarę, tłum. Jerzy Wolak, WAM, Kraków 2003, ss. 232, oprac. as, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 175-176.

Schönborn Christoph kard., Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, tłum. i oprac. Lucjan Balter SAC, seria: Amateca. Podręczniki teologii katolickiej, 7, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, ss. 446, oprac. kp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 176-178.

Paweł VI, Modlitwy do Chrystusa, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ”, Kraków 2000, ss. 158, oprac. pk, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 178-179.

Wilanowski Cyprian (red.), Teczki Wojtyły, seria: Z najnowszej historii Kościoła, IW PAX, Warszawa 2003, ss. 464, oprac. kp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 179.

Kwiecień Tomasz OP, Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik, SIW Znak, Kraków 2003, ss. 277, oprac. bp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 180-181.

Kiedy Jezus przychodzi w glanach, Wydawnictwo IN PLUS, Gorzów Wlkp. 2003, ss. 122, oprac. szb, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 181-182.

Gulisano Paolo, Tolkien. Mit i łaska, tłum. Agnieszka Kuciak, W drodze, Poznań 2002, ss. 232, oprac. szb, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 182-183.

Cencini Amedeo, Manenti Alessandro, Psychologia a formacja. Struktura i dynamika, tłum. Krystyna Kozak, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2002, ss. 368, oprac. ez, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 183-184.

Babuchowski Szymon, Piekło pamięci, Wystawa, 22(2004) nr 1, s. 185-188.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 23(2004) nr 2, s. 5-6.

Jastrząb Dariusz ks., Między Bogiem a człowiekiem, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 7-12.

Giertych Wojciech OP, Rozbić mur nienawiści, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 13-22.

Wójcik Jacek, Prorok znad Gangesu, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 23-29.

Jaskóła Piotr ks., Ukryte świadectwo Ducha, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 30-36.

Szcześniak Jakub ks., Dar słuchania, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 37-45.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne rady i przestrogi dla proroków słowa Bożego, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 46-59.

Kudyba Wojciech, Zagadka Paulo Coelho, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 60-67.

Kiedy ludzie słuchają słowa [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, II, 1], 23(2004) nr 2, s. 68.

O komunikacji duszpasterskiej. Rozmowa z Bogusławem Szpakowskim SAC (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 69-75.

Sztuka przemawiania. Rozmowa z Ewą Iżykowską (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 76-80.

Przyszłością Kościoła są małe wspólnoty. Rozmowa z ks. abp. Bolesławem Pylakiem (rozmawia Sławomir Jacek Żurek), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 81-85.

Między populizmem a poczuciem bezradności. Rozmowa z Krzysztofem Mądelem SJ (rozmawia Bogumił Łoziński), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 86-92.

Sękalski Cezary, Św. Ignacy Loyola jako nauczyciel modlitwy medytacyjnej, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 93-100.

Wons Krzysztof SDS, Potrzebujemy kontemplacji Jezusa, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 101-17.

Dyrek Krzysztof SJ, Powołanie proroka Jeremiasza, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 108-114.

Jan Paweł II, Pragnienie życia braterskiego, Nad nauczaniem Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 115-120.

Jędryszek Janusz OFMConv, Triduum Paschalne w Darłowie, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 121-135.

Monicault Antoine de ks., Droga do Słowa, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 136-143.

Radecki Aleksander ks., Seminarium, klerycy i... komórki, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 144-150.

Huk Tadeusz ks., Gdy penitent nie widzi swoich grzechów, Pytania i odpowiedzi, 23(2004) nr 2, s. 151-154.

Ks. MJ, Alarm w sumieniu, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 155-158.

Jolanta, Światło na mojej ścieżce, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 158-161.

Ks. Jerzy, Wybrałem szczęście, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 161-164.

S. Maria, Trud zawierzenia, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 164-167.

Ks. Marek, Musiałem się czymś wykazać, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 167-169.

Zwyrtek Stanisław ks., Służba, a nie serwis usługowy, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 169-171.

Kempiak Ryszard SDB, Weź księgę Pisma Świętego... Propozycje „lectio divina” na Adwent i czas przygotowania paschalnego, Wydawnictwo Lamis, Wrocław 2003, ss. 341, oprac. ps, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 172-173.

Bastiaansen Louis br., Ikony Wielkiego Tygodnia. Teologia i symbolika ikon, tłum. Teresa van­Loo Jaroszyk, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, ss. 110, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 173-174.

Św. Grzegorz z Nazjanzu, Opowieść o moim życiu, tłum. Anna M. Komornicka, W drodze, Poznań 2003, ss. 98, oprac. jn, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 174-175.

Guardini Romano, Pismo Święte i nauka wiary. Poznanie duchowe, które otrzymuje się w darze, tłum. Konrad Czuba, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ss. 67, oprac. pk, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 175-176.

Philippe Jacques, Wolność wewnętrzna. Moc wiary nadziei i miłości, tłum. Andrzej Graboń, Wydawnictwo M, Kraków 2003, ss. 171, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 176-177.

Caussade Jean­Pierre de SJ, Powierzenie się Bożej Opatrzności, tłum. Joanna Gorecka­Kalita, WAM, Kraków 2003, ss. 160, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 177-178.

Groeschel Benedict J. CFR, Moc w słabości. Jak pokonywać swoje wady w drodze ku Bogu, tłum. Jan Maciej Głogoczowski, eSPe, Kraków 2003, ss. 186, oprac. ez, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 178-179.

Sherwin Byron L., Abraham Joshua Heschel, tłum. Marta Kapera, WAM, Kraków 2003, ss. 105, oprac. kp, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 179-180.

Św. Katarzyna z Genui, Traktat o czyśćcu, tłum. S. Leonia, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 2003, ss. 72, oprac. rp, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 180-181.

Hildebrand Dietrich von, Koń trojański w Mieście Boga, tłum. Jerzy Wocial, Fronda, Warszawa 2000, ss. 215, oprac. mch, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 181-182.

Bieliński Paweł, Muzyka zrodzona z cierpienia, Balet, 23(2004) nr 2, s. 183-186.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 24(2004) nr 3, s. 5-6.

S. Édith, Serce w Biblii, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 7-11.

Wójtowicz Kazimierz CR, Przestrzeń dla Bożego działania, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 12-19.

Kroplewski Zdzisław ks., Bezradni w nawróceniu, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 20-28.

Kiernikowski Zbigniew bp, Czy można się nawrócić samemu?, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 29-38.

Skrzypczak Robert ks., Katechumenat pochrzcielny, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 39-49.

Clément Olivier, Bolesna radość, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 50-54.

Żmudziński Wojciech SJ, Pomnik nie może być autorytetem, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 55-62.

Śliwiński Przemysław ks., Droga spod ciemnej gwiazdy, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 63-72.

Mądel Krzysztof SJ, O „Pasji” Mela Gibsona, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 73-78.

Widzieć siebie w prawdzie. Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Meringiem (rozmawiają Paweł Bieliński i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 24(2004) nr 3, s. 79-90.

Lectio divina i formacja serca. Rozmowa z Krzysztofem Wonsem SDS (rozmawia Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 24(2004) nr 3, s. 91-104.

Forte Bruno ks., List o modlitwie, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 105-109.

Naumowicz Józef ks., Tajemnica spotkania i miłości, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 110-117.

Zarzeczny Eugeniusz MIC, Pasterz według Bożego serca, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 118-126.

Cholewa Mirosław ks., Formacja biskupów, Nad nauczaniem Kościoła, 24(2004) nr 3, s. 127-132.

Sullivan David MAfr, Samozadowolenie zagrożeniem dla Kościoła, Z życia Kościoła, 24(2004) nr 3, s. 133-142.

Trojan Kazimierz SJ, Jak pomagać skrupulatom?, Pytania i odpowiedzi, 24(2004) nr 3, s. 143-148.

Ważny Artur ks., „Urlop” na Przystanku Jezus, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 149-154.

S. Paulina, Ocalenie powołania, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 155-157.

Ewa i Andrzej, Zapragnęliśmy przemiany, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 157-161.

Ks. Jacek, Alkohol stał się moim bożkiem, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 161-165.

Paweł, Na wyciągnięcie ręki?, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 165-167.

Ponikowski Jacek ks., Czy po to trzeba było święceń? , Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 167-168.

Słomiana Małgorzata SchP, Orła ze mnie Siostra nie zrobi, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 168-171.

Kotulová Magda, Moja siostra Zdenka, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 171-172.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004, ss. 168, oprac. ww, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 173-174.

Blachnicki Franciszek ks., Trzy nawrócenia, wyd. II poprawione, Wydawnictwo Światło­Życie Instytutu im. ks. F. Blachnickiego, Krościenko 2001, ss. 88, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 174-175.

Kiernikowski Zbigniew bp, Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników, Wydawnictwo Światło­Życie, Kraków 2003, ss. 178, oprac. bp, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 175-176.

Sękalski Cezary, Misterium przemiany wewnętrznej. Droga duchowego rozwoju chrześcijanina w „Ćwiczeniach” ignacjańskich, WAM, Kraków 2003, ss. 293, oprac. mch, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 176-177.

Cencini Amedeo, Oddech życia. Łaska formacji permanentnej, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 256, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 177-178.

Pennigton M. Basil OCSO, Modlitwa prowadząca do środka. Powrót do starochrześcijańskiej metody modlitwy, tłum. Monika Sobejko, Małgorzata Cygan, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, ss. 280, oprac. dsz, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 178-179.

Wierzbicka Anna, Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, tłum. Izabela Duraj­Nowosielska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss. 272, oprac. szb, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 180-181.

Gargano Innocenzo OSBCam, Zgłębianie Słowa Bożego w „lectio divina”, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 112, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 181.

Wons Krzysztof SDS, Przewodnik po stanach pokusy, WAM, Kraków 2003, ss. 92, oprac. ez, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 182.

Świderkówna Anna, Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył, SIW Znak, Kraków 2003, ss. 264, oprac. ak, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 182-183.

Tanderys Grzegorz MIC, Zalewski Rafał MIC, Jak kleryk z artystą, Wystawa, 24(2004) nr 3, s. 184-188.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 25(2004) nr 4, s. 5-6.

Bardski Krzysztof ks., Samotność Ukrzyżowanego, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 7-15.

Mazurkiewicz Piotr ks., Bliskość i dystans, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 16-27.

Wojciechowski Piotr, Pracownia, piąta rano, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 28-32.

Fudala Stanisław OCD, Przez Syberię na górę Karmel, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 33-42.

Cholewa Mirosław ks., Rekolekcje kapłańskie, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 43-47.

Rusak Agata, Pojedynczość oswojona, czyli kilka rad dla człowieka samotnego, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 48-57.

Poupard Paul kard., Kościół domem świętości, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 58-62.

Samotność i tak pozostanie. Rozmowa z Mirosławem Pilśniakiem OP i Wojciechem Prusem OP (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 25(2004) nr 4, s. 63-74.

Cierpienie – zagadka czy tajemnica? Rozmowa z ks. Francesco Follo (rozmawia Thomas Gueydier), Nasza rozmowa, 25(2004) nr 4, s. 75-78.

De Castéra Bernard, Dialog uzdrowienia i nadziei, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 79-84.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Oblicze przemieniające, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 85-97.

Costacurta Bruna, Maryja i słowo Boże, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 98-108.

Kieniewicz Piotr MIC, Gdy sumieniu wzrok szwankuje, Nad nauczaniem Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 109-116.

Szczerba Dorota, Wpływ Eucharystii na życie tych, którzy ją sprawują, Nad nauczaniem Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 117-124.

Mikulski Jan ks., Ruch Światło-Życie i jego metoda ewangelizacyjna, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 125-131.

Kwiatkowski Zygmunt SJ, Syria od zawsze chrześcijańska, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 132-139.

Bławat Marzenna, Wypraszają świętych szafarzy tajemnic Bożych, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 140-144.

Pleskaczyński Jacek SJ, Depresja jest zawsze próbą duchową, Pytania i odpowiedzi, 25(2004) nr 4, s. 145-148.

Kłysowie Barbara i Jan, Spowiednik, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 149-151.

Klaczak Ewa OSsR, Z Jezusem można dzielić wszystko, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 151-155.

Bogucka Maria, Pytania, obawy, lęk, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 155-159.

Jan, W chwilach zwątpienia i rozdarcia, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 159-162.

Monika, Niezamężna z wyboru, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 162-164.

Br. Krzysztof, Obecność pośród ubogich, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 165-168.

Halina, Nie marnować życia, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 168-171.

Pryszmont Jan ks., Nie poddawać się starości, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 171-174.

Kiernikowski Zbigniew bp, Dobra Nowina dla grzesznika, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2004, ss. 196, oprac. kp, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 175-176.

Fabris Rinaldo (red.), Duchowość Nowego Testamentu, tłum. Krzysztof Stopa, seria: Historia duchowości, t. II, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2003, ss. 345, oprac. as, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 176-177.

Bobrinskoy Boris, Życie liturgiczne, tłum. Janina Dembska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, ss. 152, oprac. mz, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 177-178.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, WAM, Kraków 2004, ss. 367, oprac. as, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 178-179.

Witka­Jeżewski Zbigniew ks. (red.), Wąska ścieżka czyli postawić na Boga. 366 myśli Ojca Ludwika Chodzidło CM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2003, ss. 272, oprac. msz, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 179-180.

Kępiński Antoni, Psychiatria humanistyczna. Kompendium, wybór i układ: Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, ss. 344, oprac. ar, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 180-181.

Kindziuk Milena, Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004, ss. 508, oprac. pch, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 181-182.

Babuchowski Szymon, Szczęśliwy koniec baśni (Władca Pierścieni: Powrót Króla, reż. Peter Jackson, 2003), Film, 25(2004) nr 4, s. 183-186.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 26(2005) nr 1, s. 5-6.

Porada Rajmund ks., Dlaczego Kościół jako communio?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 7-15.

Zachara Maciej MIC, Wokół reformy liturgii, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 16-25.

De Rosa Giuseppe SJ, Ruchy kościelne dzisiaj, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 26-34.

S. Moisa, Mówić czy milczeć?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 35-41.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Prawdziwi reformatorzy, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 42-47.

Cencini Amedeo FdCC, Ciągła formacja czy ciągła frustracja?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 48-59.

Petrowa-Wasilewicz Alina, Przestrzeń spotkania, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 60-68.

Kościół – prawdziwa i fałszywa reforma. Rozmowa panelowa (ks. bp Zbigniew Kiernikowski, ks. Andrzej Czaja, Grzegorz Górny, Adam Szostkiewicz, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 69-79.

Pełnia człowieczeństwa. Rozmowa z ks. kard. José Saraivą Martinsem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 80-83.

Muzyka to język duchowy. Rozmowa z Nicolasem Céloro (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 84-88.

Zuchniewicz Paweł, Św. Josemaría Escrivá jako nauczyciel modlitwy w działaniu, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 89-96.

Naumowicz Józef ks., Reforma człowieka, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 97-100.

Pleskaczyński Jacek SJ, Kogo słuchać bardziej: Boga czy ludzi?, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 101-107.

Raffo Giuliano SJ, Modlitwa poranna Kościoła, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 108-114.

Pieńkowski Marek OP, Wielka Europa – wielkie wyzwanie dla Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 115-123.

Jan Paweł II, Wiara, odpowiedzialność i odwaga [w: Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004, s. 161-162], 26(2005) nr 1, s. 124.

Kozak Michał MIC, „Leczenie” kolędy, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 125-132.

Defois Gérard abp, Dellanoy Pascal bp, „A przyjęliście Mnie”, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 133-136.

Pulcyn Tadeusz, Kostomłoty, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 137-144.

Augustyn Józef SJ, Napomnienie braterskie, Pytania i odpowiedzi, 26(2005) nr 1, s. 145-150.

Proboszcz, Korona mi z głowy nie spadnie, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 151-153.

Kusz Ewa, Kościół jako dom, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 153-156.

Kapturczak Zbigniew ks., Budowanie wspólnoty, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 156-159.

S. Maria, Rekolekcje w szpitalu, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 159-161.

Proszek Marek ks., Wychodzić z ewangelizacją, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 162-164.

Gromanová Mária Bernadeta SSpS, Trzeba żyć między ludźmi, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 164-166.

Spichalski Roman ks., Obecność starszych kapłanów, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 166-168.

Listy, 26(2005) nr 1, s. 169-170.

Cantalamessa Raniero , Kochać Kościół. Medytacje nad Listem do Efezjan, tłum. ks. Franciszek Mickiewicz SAC, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2004, ss. 96, oprac. pch, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 171-172.

Petry Mroczkowska Joanna, Siedem grzechów głównych dzisiaj, SIW Znak, Kraków 2004, ss. 209, oprac. ez, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 172-173.

Wons Krzysztof SDS, Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem, seria: Rekolekcje lectio divina, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 312, oprac. ps, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 173-174.

Kroplewski Zdzisław ks., Sztuka rozmawiania. Poradnik dla księży, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2004, ss. 92, oprac. ar, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 174-175.

Bł. Józef Sebastian Pelczar, Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska, wyd. IX poprawione, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2003, t. I (ss. 560) i II (ss. 441), oprac. as, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 175-176.

Elred z Rievaulx, Przyjaźń duchowa, tłum. Mirosław Wylęgała OP, seria: Biblioteka Europejska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, ss. 95, oprac. ak, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 176-177.

Baars Conrad W., Psychologia miłości i seksualności, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2003, ss. 108, oprac. af, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 177-178.

Zioło Michał OCSO, Jedyne znane zdjęcie Boga, W drodze, Poznań 2003, ss. 284, oprac. ak, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 178-179.

Schmitt Eric­Emmanuel, Oskar i Pani Róża, tłum. Barbara Grzegorzewska, SIW Znak, Kraków 2004, ss. 78, oprac. dsz, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 179-180.

Bieliński Paweł, Zgubna namiętność (Złe wychowanie, reż. Pedro Almodóvar, 2004), Film, 26(2005) nr 1, s. 181-183.

Wojciechowski Piotr, Zaćmienie ojcostwa (Pręgi, reż. Wojciech Kuczok, 2004), Film, 26(2005) nr 1, s. 184-187.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 27(2005) nr 2, s. 5-6.

Jaworski Romuald ks., O rozczarowaniach dobrych i złych, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 7-14.

Szczurek Jan Daniel ks., Obraz Boga Ojca a przezwyciężanie kryzysów, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 15-22.

Kożuch Mieczysław SJ, Kierownictwo duchowe a przeżywanie trudnych doświadczeń, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 23-31.

Rusak Agata, Jak nie rozpaść się na kawałki, czyli kilka rad dla człowieka w kryzysie, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 32-41.

Barbarin Philippe kard., Między działaniem a kontemplacją, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 42-57.

Galot Jean SJ, Pięćdziesiątnica i Kościół, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 58-70.

Śliwiński Przemysław ks., Saga rodziny „życiowych rozbitków”, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 71-79.

Jan Paweł II, Sens ludzkiego życia [w: Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 2005 roku, 2], 27(2005) nr 2, s. 80.

Psychologia wierna nauce, wierna Bogu. Rozmowa z Gladys Sweeney (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 27(2005) nr 2, s. 81-85.

Posługa egzorcysty. Rozmowa z Benedyktem Barkowskim SVD, ks. Jarosławem Dąbrowskim i Aleksandrem Posackim SJ (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i ks. Andrzej Grefkowicz), Nasza rozmowa, 27(2005) nr 2, s. 86-98.

Kiejza Andrzej OFMCap, Błaganie psalmisty, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 99-103.

Seremak Jerzy SJ, Sługa Boga, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 104-110.

S. Édith, Getsemani, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 111-114.

Nabert Nathalie, Strażnik słów zmartwychwstania, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 115-116.

Kieniewicz Piotr MIC, Starość – czas trudny i owocny, Nad nauczaniem Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 117-124.

Siemieniewski Andrzej ks., Niebo na ziemi, Nad nauczaniem Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 125-133.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Różaniec modlitwą kontemplacyjną, Nad nauczaniem Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 134-144.

Mikołajczak Małgorzata, „Rośnie we mnie męstwo Boże”, Z życia Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 145-149.

Pawłowski Sławomir SAC, Dialogi o chrzcie, Z życia Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 150-157.

Nowa nadzieja [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, List „Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą”], 27(2005) nr 2, s. 158.

Salij Jacek OP, Chronić pamięć o naszych męczennikach, Pytania i odpowiedzi, 27(2005) nr 2, s. 159-163.

Wołanie wiary [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, List „Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą”], 27(2005) nr 2, s. 164.

S. Barbara, Czarna dziura smutku, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 165-168.

Andrzej, Choroba uczy mnie pokory, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 168-170.

Ks. N. N., Przeżyłem piekło, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 171-173.

S. Anna, Łaska i trud, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 173-176.

Chrzanowski Marek FDP, Musiałem pukać do wielu drzwi, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 177-179.

Witczyk Henryk ks., Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i Nowego Przymierza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 452, oprac. ps, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 180-181.

Nouwen Henri J. M., Zmień moją żałobę w taniec. Odnaleźć nadzieję w trudnych chwilach, tłum. Katarzyna Tybinka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 128, oprac. dsz, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 181-182.

Pezzini Domenico, Jakub i Anioł. Tajemnica wzajemnych relacji, tłum. Marzena Radomska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004, ss. 96, oprac. pch, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 182-183.

Hart Archibald D., Męska depresja, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2004, ss. 352, oprac. ez, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 183-184.

Burczycka­Woźniak Marzena, Na początku była miłość... Rozmowy z biblistą, ks. prof. Janem Bernardem Szlagą, biskupem pelplińskim, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2004, ss. 140, oprac. as, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 184-185.

Cencini Amedeo FdCC, Od wychowania do formacji, tłum. Danuta Piekarz, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 144, oprac. af, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 185-186.

Kudasiewicz Józef ks., Mastalska Danuta, Pan, Opoka moja. Medytacje biblijne, Współczesna Ambona, Kielce 2004, ss. 232, oprac. kp, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 186.

Babuchowski Szymon, Biblia wyśniona, Wystawa, 27(2005) nr 2, s. 187-190.

Redakcja, Jan Paweł II 1920-2005, 28(2005) nr 3, s. 3.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 28(2005) nr 3, s. 7-8.

Bardski Krzysztof ks., Droga do miłości, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 9-15.

Giertych Wojciech OP, Scyzoryk św. Dominika, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 16-25.

Kroplewski Zdzisław ks., Dojrzałość relacji międzyludzkich, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 26-31.

Michalewski Janusz ks., Ukryte nieprzyjaźnie, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 32-41.

Skrzypczak Robert ks., Księża i małżonkowie – bracia czy rywale?, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 42-52.

Szpakowski Bogusław SAC, Mężczyźni i kobiety – fascynacja czy lęk?, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 53-63.

Piotrowski Eligiusz ks., Wspólna misja – Adrienne von Speyr i Hans Urs von Balthasar, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 64-74.

Mikołajczak Małgorzata, „Może to jej szukamy tak zawzięcie”, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 75-85.

Jan Paweł II, Zaszczepienie w boskości [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 103], 28(2005) nr 3, s. 86.

Krew męczenników nadzieją na pokój. Rozmowa z ks. kard. Crescenzio Sepe (rozmawia agencja FIDES), Nasza rozmowa, 28(2005) nr 3, s. 87-90.

Kościół jutra. Rozmowa panelowa (ks. abp Tadeusz Gocłowski, ks. abp Wojciech Ziemba, ks. bp Rimantas Norvila, ks. Andrzej Steckiewicz, Maciej Zięba OP, prowadzi Adam Hlebowicz), Nasza rozmowa, 28(2005) nr 3, s. 91-103.

Jan Paweł II, W Bożych rękach [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 57], 28(2005) nr 3, s. 104.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Uschła ręka, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 105-116.

Nabert Nathalie, Miłość wychodzi światu na spotkanie, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 117-119.

Adamska Janina Immakulata OCD, Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej jako nauczycielka zażyłości z Bogiem, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 120-126.

Rzeszowski Wojciech ks., Życie w braterskiej wspólnocie, Nad nauczaniem Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 127-135.

Jan Paweł II, Człowiek w świecie [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 85-86], 28(2005) nr 3, s. 136.

Draguła Andrzej ks., Bez kokieterii – dialog Jana Pawła II z młodzieżą, Z życia Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 137-145.

Stępczak Jacek ks., Apostołowie trzeciego milenium, Z życia Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 146-152.

Szcześniak Jakub ks., „Cennik” usług religijnych, Pytania i odpowiedzi, 28(2005) nr 3, s. 153-156.

Ks. X., Słucha jak przyjaciel, mówi jak ojciec, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 157-159.

Glapka Jolanta RSCJ, Patrzyliśmy w tym samym kierunku, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 159-162.

Ks. P, Odpowiedzialność za powołanie, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 163-166.

Orłowski Dariusz ks., Dialog – sposobem bycia, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 166-167.

Krzeszewski Sławomir ks., Wierni przysiędze, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 167-170.

Regucki Zbigniew TChr, Nasze odkrycia, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 170-173.

Cholewiński Alfred SJ, ABC chrześcijaństwa, wyd. II, WAM, Kraków 2004, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 174-175.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, ss. 176, oprac. wa, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 175-176.

Szymik Jerzy ks., W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury, Księgarnia św. Jacka - Wydawnictwo Apostolicum, Katowice - Ząbki 2004, ss. 269, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 176-177.

Pilśniak Mirosław OP, Miłość, przyjaźń, modlitwa, czyli wszystko, co najważniejsze, List, Kraków 2004, ss. 259, oprac. bp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 177-178.

Cencini Amedeo, Integracja wspólnoty zakonnej a wybór dobra i zła, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 288, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 178-179.

Hemfelt Robert, Minirth Frank, Meier Paul, Miłość to wybór. O terapii współuzależnień, tłum. Renata Towlson, W drodze, Poznań 2004, ss. 332, oprac. dsz, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 179-180.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Wolni od niemocy, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc, Częstochowa 2004, ss. 288, oprac. pch, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 180-181.

Eldredge John, Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, tłum. Justyna Grzegorczyk, W drodze, Poznań 2003, ss. 215, oprac. mch, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 181-182.

Homoseksualizm i nadzieja. Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA, tłum. Maciej Giertych, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004, ss. 64, oprac. mko, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 182-183.

Grzybowski Jerzy, Dialog jako droga duchowości w małżeństwie i nie tylko, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 152, oprac. ak, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 183-184.

Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2004, ss. 424, oprac. szb, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 184-185.

Kindziuk Milena, Lekcja patriotyzmu, Muzeum, 28(2005) nr 3, s. 186-188.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, nr spec. 1(2005), s. 5-6.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne rady i przestrogi dla proroków słowa Bożego, Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 7-17.

Kiernikowski Zbigniew bp, Moc umierania duchową cechą pasterza, Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 18-27.

Giertych Wojciech OP, Przez Niego, z Nim i w Nim..., Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 28-37.

Jan Paweł II, Nowy sens cierpienia [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 171-172], nr spec. 1(2005), s. 38.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 39-46.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 47-60.

Vanier Jean, Światło pośród nędzy, Nasza modlitwa, nr spec. 1(2005), s. 61-63.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, nr spec. 1(2005), s. 64-68.

Siemieniewski Andrzej ks., Eucharystia – tajemnica wzruszenia i wdzięczności, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 69-74.

Pieńkowski Marek OP, Wielka Europa – wielkie wyzwanie dla Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 75-83.

Jan Paweł II, W Bożych rękach [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 57], nr spec. 1(2005), s. 84.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 85-87.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 88-92.

Augustyn Józef SJ, Napomnienie braterskie, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 93-98.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 99-101.

Jan Paweł II, W mocy Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 153-154], nr spec. 1(2005), s. 102.

Ważny Artur ks., „Urlop” na Przystanku Jezus, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 103-108.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 109-111.

Ks. X, Moje zaległe Amen, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 111-113.

Jan Paweł II, Nadzieja na wyzwolenie [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 172], nr spec. 1(2005), s. 114.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 29(2005) nr 4, s. 5-6.

Szlaga Jan Bernard bp, Nieznajomość Biblii nieznajomością Eucharystii, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 7-17.

Monicault Antoine de ks., Przejście Pana, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 18-26.

Kudasiewicz Józef ks., Przemieniające zstępowanie Ducha, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 27-38.

Cordes Paul Josef abp, Na Jego pamiątkę – aż do śmierci, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 39-48.

Wencel Korneliusz EC, Milczenie podczas liturgii, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 49-54.

Makuchowska Marzena, O zrozumiałości tekstów religijnych, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 55-64.

Harmonia między słowem a znakiem. Rozmowa z ks. Józefem Górzyńskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 65-74.

Diakonat stały w Polsce. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 75-80.

Wons Krzysztof SDS, Na początku było rozgoryczenie, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 81-90.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Ksiądz w szkole modlitwy, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 91-104.

Kotlewski Tadeusz SJ, Jak nauczyć się rachunku sumienia, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 105-112.

Szostek Andrzej MIC, Człowiek drogą Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 113-121.

Czerwik Stanisław ks., Być mistagogiem, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 122-130.

Węckowski Wojciech ks., Szybki rozwój mediów, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 131-136.

Wąsowicz Jarosław SDB, W obozach koncentracyjnych, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 137-142.

Mazurkiewicz Piotr ks., Macierzyńska pamięć Kościoła, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 143-150.

Czaja Andrzej ks., Sobór Watykański II w testamencie, Pytania i odpowiedzi, 29(2005) nr 4, s. 151-154.

Zakonnik, Powrót do adoracji, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 155-157.

Sikorski Jan ks., Zgubione klucze, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 157-160.

Ks. R, W duchu Karola de Foucauld, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 160-163.

Sosnowska Elżbieta s., Boję się umierania, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 163-166.

Cichy Stefan bp, Dar największy, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 166-169.

Tomaszewicz Kazimierz CVD, Pozbawieni Mszy świętej, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 169-175.

Ks. H, Chrystus sam prowadzi wszystkie sprawy, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 175-176.

Danielski Wojciech ks., Pana mojego spotykam... w słowie i w sakramencie, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2005, ss. 178, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 177-178.

Cordes Paul Josef abp, Zagubione ojcostwo, tłum. Jan Koźbiał, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2005, ss. 228, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 178-179.

Kiernikowski Zbigniew bp, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne, cz. I, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa - Siedlce 2004, ss. 208, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 179-180.

Nouwen Henri J. M., W imię Jezusa. Refleksje nad chrześcijańskim przywództwem, tłum. Dorota Chabrajska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 96, oprac. mch, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 180-181.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej, wyd. II, tłum. Andrzej J. Zębik OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004, ss. 184, oprac. dsz, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 181-182.

Kucharczyk Grzegorz, Pierwszy holocaust XX wieku, Biblioteka Frondy, Warszawa 2004, ss. 223, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 182-183.

Terruwe Anna A., Baars Conrad W., Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać, tłum. Magdalena Ciszewska, seria: Psychologia i wiara, W drodze, Poznań 2004, ss. 232, oprac. ak, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 183-184.

Szestow Lew, Tylko wiara. Antologia tekstów, tłum. Patrycja Wyligała, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 262, oprac. dsz, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 184-185.

Kindziuk Milena, Tu słychać głos ks. Jerzego, Muzeum, 29(2005) nr 4, s. 186-188.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 30(2006) nr 1, s. 5-6.

Plech Jacek ks., Wybrać się do ich świata, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 7-15.

Koseła Krzysztof, Młodzi początku XXI wieku, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 16-26.

Kruszewski Zbigniew, Kultura młodzieżowa, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 27-33.

Perfuński Marcin, Pasterz pilnie poszukiwany, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 34-44.

Jędrzejewski Wojciech OP, Niespokojne pytania, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 45-50.

Rzeszowski Wojciech ks., Powołanie jako dialog, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 51-57.

Śliwiński Przemysław ks., Klerycy o sobie, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 58-66.

Kołek Andrzej ks., Wśród ministrantów, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 67-73.

Św. Bazyli Wielki, Wejrzyj, Panie [z anafory św. Bazylego Wielkiego, w: Henryk Paprocki (oprac.), Wieczerza mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu, PAX, Warszawa 1988, s. 273], 30(2006) nr 1, s. 74.

Ksiądz i młodzi. Rozmowa panelowa (ks. bp Henryk Tomasik, ks. Piotr Mazurkiewicz, ks. Artur Ważny, Piotr Semka, Maria Rogaczewska, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 30(2006) nr 1, s. 75-85.

Jak przełożyć podniecenie na wzruszenie. Rozmowa z Janem Górą OP (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 30(2006) nr 1, s. 86-94.

Gueudet Philippe ks., Madeleine Delbrêl i słowo Boże, Nasza modlitwa, 30(2006) nr 1, s. 95-98.

Wons Krzysztof SDS, Kontemplacja Słowa w codzienności, Nasza modlitwa, 30(2006) nr 1, s. 99-103.

S. Marie-Laure, Błogosławieni cisi, Nasza modlitwa, 30(2006) nr 1, s. 104-109.

Rodigast Samuel, Co czyni Bóg, jest dobrze tak [w: Śpiewnik ewangelicki, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2002, s. 909-910], 30(2006) nr 1, s. 110.

Benedykt XVI, Niech Chrystus będzie dla was wszystkim, Nad nauczaniem Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 111-115.

Draguła Andrzej ks., Projekt na wieczność, Nad nauczaniem Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 116-124.

Pawlukiewicz Piotr ks., SMS dla JP2, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 125-128.

Defois Gérard abp, Biskup i troska o zabłąkaną owcę, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 129-131.

Zarzeczny Eugeniusz MIC, Jak być duszpasterzem sióstr zakonnych, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 132-137.

Benedykt XVI, Sytuacja młodych [w: Benedykt XVI, Przemówienie do pierwszej grupy biskupów polskich podczas ich wizyty ad limina Apostolorum, 26 listopada 2005], 30(2006) nr 1, s. 138.

Salij Jacek OP, Duchowni, którzy współpracowali z SB, Pytania i odpowiedzi, 30(2006) nr 1, s. 139-143.

Heschel Abraham J., O Bogu ukrywającym się [w: Abraham J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. Katarzyna Wojtkowska-Lipska, SIW Znak, Kraków 2001, s. 131-132], 30(2006) nr 1, s. 144.

Jaskuła Andrzej ks., Gdyby moja mama widziała, jak jej skarb cierpi..., Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 145-148.

Janyga Wojciech, Chrystus otwiera nam oczy, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 148-150.

Ks. D.M.D., Stąpanie po jedwabiu, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 151-152.

Bosakowski Ryszard OP, Docenić cierpienie, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 152-155.

Wróblewska Katarzyna, Otwarty kościół, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 155-157.

Br. Charles-Louis, Dwie drogi do świętości?, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 158-159.

Riccardo, Dar diakonatu stałego, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 159-162.

S. Maria Stefania OSF, Jeden chór wielbiący Trójjedynego Boga, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 162-165.

Wystarczyło patrzenie [w: Lucien Regnault (oprac.), Abba, powiedz mi słowo... Wybór apoftegmatów, tłum. s. Małgorzata Borkowska OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1997, s. 129], 30(2006) nr 1, s. 166.

Listy, 30(2006) nr 1, s. 167-168.

Mnich Kartuski, Eucharystia – tajemnica ślubna, tłum. ks. Robert Skrzypczak, Wydawnictwo Fronda - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2005, ss. 135, oprac. rs, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 169-170.

Trochu Francis, Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney 1786­1859, tłum. abp Piotr Mańkowski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004, ss. 416, oprac. ez, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 170-171.

Foucauld Karol de, Z biegiem czasu. Antologia pism duchowych, tłum. Magdalena Brodniewicz, W drodze, Poznań 2004, ss. 260, oprac. th, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 171-173.

Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. Grzegorz Sowinski, SIW Znak, Kraków 2005, ss. 428, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 173-174.

Merton Thomas, Ostatni z Ojców. Św. Bernard z Clairvaux. Encyklika „Doctor Mellifluus”, tłum. Marcin Sabiniewicz, Biblioteka Duchowości Cysterskiej, t. 2, Wydawnictwo św. Bernarda, Skoczów 2004, ss. 120, oprac. jn, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 174-175.

Bonhoeffer Dietrich, Psalmy. Modlitewnik Biblii, tłum. Bogusław Widła, ks. Alfred Tschirschnitz, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, ss. 86, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 175-176.

Królikowski Wacław SJ, Duchowy rozwój. Dynamika „Ćwiczeń Duchowych” św. Ignacego Loyoli, WAM, Kraków 2005, ss. 194, oprac. ps, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 176-177.

Jankowski Augustyn OSB, Dwadzieścia dialogów Jezusa, Wydawnictwo Nemrod, Kraków 2004, ss. 164, oprac. as, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 177-178.

Przygody z Opatrznością. Z bp. I. Jeżem rozmawiają A. Petrowa­Wasilewicz i ks. K. Kukowka, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, ss. 231, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 178-179.

Sedlak Włodzimierz ks., Pójdź za Mną. Rekolekcje dla duchowieństwa, Wydawnictwo Continuo, Radom 2002, ss. 222, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 179-180.

Staniek Edward ks., Miłość wolna, mądra, odpowiedzialna, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2005, ss. 111, oprac. ps, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 180-181.

Świderkówna Anna, Od bogów pogańskich do Boga żywego. Z profesor Anną Świderkówną rozmawia o. Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2004, ss. 120, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 181-182.

Wojciechowski Piotr, Nie dojrzewa się bez ojczyzny, Film, 30(2006) nr 1, s. 183-187.

Sandri Leonardo abp, Z Watykanu, 31(2006) nr 2, s. 5-6.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 31(2006) nr 2, s. 7-8.

Bardski Krzysztof ks., Chrystus Królem i Sługą, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 9-15.

Jaworski Romuald ks., Pragnienie – potrzeba – żądza władzy, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 16-26.

Kożuch Mieczysław SJ, Rozeznawanie a dojrzałość rządzenia, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 27-38.

Kiernikowski Zbigniew bp, Posłuszeństwo – świadomość potrzeby granic, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 39-46.

Mazurkiewicz Piotr ks., Miłość – dialog – autorytet, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 47-56.

Szpakowski Bogusław SAC, Wychowanie do dialogu, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 57-65.

Rusak Agata, Ryzyko trwania, czyli kilka rad dla zalęknionego księdza, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 66-74.

Gołębiowski Krzysztof, Piotr bez władzy?, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 75-83.

Skóra Wojciech MIC, Wspólnota św. Idziego, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 84-90.

Udręka czy piękna przygoda? Rozmowa z s. Krystyną Dębowską (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 31(2006) nr 2, s. 91-99.

Ogołocenie powierzone mocy Boga. Rozmowa z Henri Sansonem SJ (rozmawia Martine de Sauto), Nasza rozmowa, 31(2006) nr 2, s. 100-102.

Zachara Maciej MIC, Wokół Exsultet, Nasza modlitwa, 31(2006) nr 2, s. 103-109.

Meisner Joachim kard., Kielich mszalny – symbol powołania kapłańskiego, Nasza modlitwa, 31(2006) nr 2, s. 110-113.

Kleczka Łukasz SDS, Cierpliwość Boga a niecierpliwość człowieka, Nasza modlitwa, 31(2006) nr 2, s. 114-122.

Piotrowski Eligiusz ks., Bóg jest miłością, Nad nauczaniem Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 123-128.

Chrostowski Waldemar ks., Deklaracja Nostra aetate – 40 lat później, Nad nauczaniem Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 129-138.

Bieliński Paweł, Po wizycie ad limina, Z życia Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 139-145.

Sakowicz Eugeniusz, O dialogu międzyreligijnym i islamie, Z życia Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 146-156.

Salij Jacek OP, Różne przyczyny antyklerykalizmu, Pytania i odpowiedzi, 31(2006) nr 2, s. 157-161.

Bł. Jerzy Matulewicz, Moją partią – Chrystus [w: Bł. Jerzy Matulewicz, Pisma wybrane. Dziennik biskupi, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1988, s. 187], 31(2006) nr 2, s. 162.

Wójcicki Marek ks., Rzecz o Absurdalnym Kabarecie, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 163-166.

Kazik, Nienawidziłem rektora, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 166-169.

Rey Dominique bp, Bar u Proboszcza, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 169-171.

Lala Krzysztof ks., Kapłaństwo w duchu jedności, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 172-174.

Br. Jacek OFMCap, Słowo zdemaskowało mój lęk, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 174-176.

Forte Bruno abp, Rekolekcje papieskie. Podążając za Tobą, światłem życia, tłum. Krzysztof Stopa, WAM, Kraków 2005, ss. 192, oprac. pk, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 177-178.

Naumowicz Józef ks., Dwie są drogi. Przewodnik wczesnochrześcijański, W drodze, Poznań 2005, ss. 280, oprac. ank, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 178-179.

Vanhoye Albert, Bóg tak umiłował świat. „Lectio divina” do ofiary Chrystusa, tłum. ks. Marian Królikowski, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ss. 95, oprac. kp, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 179-180.

Blachnicki Franciszek ks., Wyzwoleni w Chrystusie. Podręcznik rekolekcji parafialnych, Wydawnictwo Światło­Życie, Kraków 2005, ss. 196, oprac. kp, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 180-181.

Corbon Jean, Liturgia –źródło wody życia, tłum. Anna Foltańska, W drodze, Poznań 2005, ss. 260, oprac. mz, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 181-182.

Rupnik Marko Ivan, Rozeznawanie duchowe, cz. I: Ku doświadczeniu Boga (ss. 103), cz. II: Jak trwać w Chrystusie (ss. 127), tłum. Andrzej Wojnowski, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004, oprac. mch, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 182-183.

Claverie Pierre OP, Oddać życie, tłum. Beata Stefaniak, W drodze, Poznań 2005, ss. 144, oprac. kp, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 183-184.

Lambert Willi SJ, Bóg w moim życiu. Poszukiwanie i odkrywanie Bożej obecności, tłum. Tomasz Grodecki, WAM, Kraków 2006, ss. 79, oprac. ako, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 184-185.

Marczak Mariola, Heroiczna wierność (Dziewiąty dzień, reż. Volker Schlöndorff), Film, 31(2006) nr 2, s. 185-188.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 32(2006) nr 3, s. 5-6.

Forte Bruno abp, Teologia piękna a duszpasterstwo?, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 7-18.

Bardski Krzysztof ks., Zdumienie i zachwyt, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 19-28.

Zdybicka Zofia Józefa USJK, Człowiek nie rodzi się gotowy..., Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 29-35.

Adamska Janina Immakulata OCD, „Brat” św. Teresy, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 36-42.

Kamiński Leszek ks., Św. Brat Albert jako nauczyciel sztuki i piękna, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 43-47.

Kasperowicz Ryszard, Od myśli antycznej do nowoczesności, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 48-55.

Janocha Michał ks., Nie możemy zapomnieć piękna tego..., Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 56-65.

Żmijewska Małgorzata, Obraz Boga w twórczości C. S. Lewisa, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 66-72.

Kultura – przestrzeń refleksji. Rozmowa z Piotrem Wojciechowskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 32(2006) nr 3, s. 73-81.

Do dyspozycji innych. Rozmowa z ks. abp. Józefem Michalikiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 32(2006) nr 3, s. 82-87.

Poupard Paul kard., Droga piękna i miłości [z przemówienia zamykającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 88.

Kot Zygfryd SJ, Ikona Świętego Oblicza Jezusa, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 89-95.

Michalewski Janusz ks., Przed Sługą Pańskim, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 96-102.

Morra Stella, Jezus spotkał kobietę, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 103-110.

S. Édith, Ku niebu, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 111-114.

Tomaszewicz Kazimierz SVD, Podsłuchane w kaplicy, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 115-116.

Benedykt XVI, Wierzyć w moc sakramentu święceń, Nad nauczaniem Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 117-120.

Jastrząb Dariusz ks., Przymierze między Ewangelią a sztuką, Nad nauczaniem Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 121-126.

Sullivan David MAfr, Duchowość celtycka, Z życia Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 127-136.

Królikowski Janusz ks., Słuchać pouczeń Ducha, Z życia Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 137-142.

Trojan Kazimierz SJ, W obliczu oskarżeń, Pytania i odpowiedzi, 32(2006) nr 3, s. 143-147.

Poupard Paul kard., Inny horyzont piękna [z przemówienia otwierającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 148.

Stępczak Jacek ks., Znak wiary, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 149-153.

Pieńkowska Maria, „Rozrzutność” Pana Boga, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 153-156.

Pytel Zbigniew ks., Sacrum w górach, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 156-158.

Sofi, Prawdziwe arcydzieło, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 158-161.

Ks. Zdzisław, Rok szabatowy, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 161-163.

S. Joanna, W życiu i w liturgii, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 164-167.

Marks Piotr Mikołaj ks., Z przeszczepionym sercem, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 167-169.

Ks. Leszek MIC, Wędkarskie eldorado, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 169-171.

Poupard Paul kard., Klerykalizm liturgiczny [z przemówienia zamykającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 172.

Brat Roger z Taizé, Bóg może tylko kochać, tłum. Maria Prussak, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2005, ss. 112, oprac. bp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 173-174.

Cencini Amedeo, Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej, tłum. Andrzej Spurgjasz, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ss. 255, oprac. kp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 174-175.

Bułgakow Sergiusz, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. i oprac. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002, ss. 146, oprac. kp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 175-176.

Augustyn Józef SJ, Cyran Stanisław ks. (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2005, ss. 455, oprac. th, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 176-178.

Rohr Richard OFM, Wszystko ma swoje miejsce. Dar modlitwy kontemplacyjnej, tłum. Piotr Ducher, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2005, ss. 219, oprac. ank, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 178-179.

Giordani Bruno, Wybrane przez Chrystusa. Kobiety konsekrowane. Studium psychologiczne, tłum. Krystyna Kozak, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004, ss. 390, oprac. ez, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 179-180.

Hart Archibald D., Adrenalina a stres, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań, 2003, ss. 302, oprac. er, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 180-181.

Lewis C. S., Podział ostateczny, tłum. Magda Sobolewska, Media Rodzina, Poznań 2005, ss. 120, oprac. dsz, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 181-182.

Swan Laura, Zapomniane matki pustyni. Pisma, życie i historia, tłum. Paweł Kaźmierczak, WAM, Kraków 2005, ss. 192, oprac. mp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 182-183.

Friszke Andrzej, Zaremba Marcin , Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, Instytut Studiów Politycznych PAN - Towarzystwo Więź, Biblioteka „Więzi”, 177, Warszawa 2005, ss. 332, oprac. mg, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 183-184.

Klauza Karol, Kaplica Świętej Trójcy, Muzeum, 32(2006) nr 3, s. 185-189.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 33(2006) nr 4, s. 5-6.

Mazurkiewicz Piotr ks., Parafia „personalna” a parafia terytorialna, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 7-14.

Haręzga Stanisław ks., Ewangeliczny obraz domu, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 15-23.

Perfuński Marcin, Parafia moich marzeń, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 24-30.

Kołek Andrzej ks., Od paternalizmu do ojcostwa, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 31-39.

Plech Jacek ks., Jak ewangelizować parafię?, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 40-50.

Radcliffe Timothy OP, Głoszenie Słowa– spotkanie z ognistym krzewem, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 51-64.

Wojciech Rzeszowski ks., Kancelaria miejscem trudnych spotkań, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 65-75.

Suenens Léon J. kard., Pierwszeństwo ewangelizacji [w: Kard. Léon J. Suenens, Chrześcijanin u progu nowego wieku, tłum. Anna Foltańska, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2006, s. 21], 33(2006) nr 4, s. 76.

Pozwalam mówić każdemu, co kto chce. Rozmowa z ks. abp. Damianem Zimoniem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 33(2006) nr 4, s. 77-82.

Księdza najlepiej zrozumie ksiądz. Rozmowa z ks. Romualdem Jaworskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 33(2006) nr 4, s. 83-93.

Więź między parafią a ruchami kościelnymi. Rozmowa z ks. Arturo Cattaneo (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 33(2006) nr 4, s. 94-98.

Wons Krzysztof SDS, Jezus w jaskini zbójców, Nasza modlitwa, 33(2006) nr 4, s. 99-107.

Naumowicz Józef ks., Kościół domowy w myśli Jana Chryzostoma, Nasza modlitwa, 33(2006) nr 4, s. 108-114.

Mazurkiewicz Roman, Ikona orędownictwa, Nasza modlitwa, 33(2006) nr 4, s. 115-121.

Sł. B. o. Kazimierz Wyszyński, O naśladowaniu Maryi [w: Franciszek Arias, Gwiazda zaranna, czyli o naśladowaniu dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Panny, przedmowa i tłum. Kazimierz Wyszyński, marianin, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, s. 17], 33(2006) nr 4, s. 122.

Szymiczek Henryk SVD, Wspólnoty podstawowe w Ameryce Łacińskiej, Nad nauczaniem Kościoła, 33(2006) nr 4, s. 123-132.

Bieliński Paweł, Eksperci od spotkania z Bogiem, Z życia Kościoła, 33(2006) nr 4, s. 133-141.

Benedykt XVI, Duch Nauczyciel [Benedykt XVI, Homilia w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego (podczas Światowego spotkania ruchów kościelnych z Ojcem Świętym), 3 czerwca 2006, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 8(2006), s. 11], 33(2006) nr 4, s. 142.

Kiernikowski Zbigniew bp, Bezdroża moralizowania, Pytania i odpowiedzi, 33(2006) nr 4, s. 143-148.

Waloszek Joachim ks., Kapłańska „cyganeria”, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 149-152.

AJ, Im więcej daję, tym więcej otrzymuję, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 152-155.

Derdziuk Eugeniusz ks., Nie patrz na siebie, patrz na Niego, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 156-158.

Siostra zakrystianka, Posługa w zakrystii, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 158-160.

Kulczycka Anna, Kościół moim domem, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 160-163.

Gea José bp, Nie pogrzebać swojego kapłaństwa za życia, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 163-167.

Małgorzata, Zwyczajna biurowa praca?, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 167-170.

Wons Krzysztof SDS, Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 370, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 171-172.

Urs Von Balthasar Hans, Księga Baranka. Medytacje nad Apokalipsą św. Jana, tłum. Wiesław Szymona OP, WAM, Kraków 2005, ss. 103, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 172-173.

Zachara Maciej MIC, Msza święta. Liturgiczne ABC, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006, ss. 183, oprac. ank, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 173-174.

Tomasz a Kempis, Przez Maryję do Jezusa, tłum. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo M, Kraków 2005, ss. 204, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 174-175.

Kotyński Marek CSsR, Medytacje przed Ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2004, ss. 112, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 175-176.

Walczak Roman ks., Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2005, ss. 111, oprac. mz, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 176-177.

Corti Renato, Marzi Luciano, Stevan Sergio, Co mam czynić Panie? Kierownictwo duchowe a rozeznawanie powołania. Pożyteczne wskazówki, tłum. Bruno A. Gancarz OFMConv, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2005, ss. 116, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 177-178.

Jędrzejewski Wojciech OP, 10 sposobów na głupotę (własną), Wydawnictwo Fides, Kraków 2005, ss. 77, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 178-179.

Zakrzeński Janusz, Gawędy o potędze słowa. Poradnik oratorski, Oficyna Wydawniczo­Poligraficzna Adam, Warszawa 2005, ss. 67, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 179-180.

Jończyk Alicja RM, Ożywcza świeżość „Tryptyku rzymskiego”, Muzyka, 33(2006) nr 4, s. 181-187.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 34(2007) nr 1, s. 5-6.

Wojtyła Karol kard., Znak sprzeciwu, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 7-10.

Salij Jacek OP, Spory o czystość Kościoła, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 11-18.

Grygiel Ludmiła, Zatroskanie świętych o Kościół, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 19-27.

Walkusz Jan ks., Antyklerykalizm w XX-leciu międzywojennym, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 28-34.

Mazurkiewicz Piotr ks., Niepotrzebnie nie drażnić, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 35-38.

Kupny Józef bp, Polityczne zaangażowanie księży, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 39-42.

Ruszała Andrzej OCD, Odejścia z kapłaństwa, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 43-46.

Delfieux Pierre-Marie o., Bez zaufania nic nie jest możliwe, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 47-59.

Św. Atanazy, Z aniołem Pana [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 234], 34(2007) nr 1, s. 60.

Klerykalizm i antyklerykalizm. Rozmowa panelowa (ks. Piotr Mazurkiewicz, Paweł Milcarek, Jan Turnau, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 34(2007) nr 1, s. 61-71.

Dyskretna obecność. Rozmowa z Marianem Grobelnym (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 34(2007) nr 1, s. 72-79.

Św. Augustyn, Nieść Pana [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 53], 34(2007) nr 1, s. 80.

Br. Moris, Modlitwa brata Karola de Foucauld, Nasza modlitwa, 34(2007) nr 1, s. 81-94.

Czerwik Stanisław ks., Wdzięczni Ojcu za Eucharystię , Nasza modlitwa, 34(2007) nr 1, s. 95-102.

Giertych Wojciech OP, Zraniona męskość a kapłaństwo , Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 103-110.

Cholewa Mirosław ks., Słowa zachęty, Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 111-116.

Zachara Maciej MIC, Sakrament bierzmowania – łaska Pięćdziesiątnicy, Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 117-125.

Św. Bazyli, Modlitwa sprawiedliwego [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 149], 34(2007) nr 1, s. 126.

Żaryn Jan, „Taśmowe” przesłuchanie, Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 127-130.

Wiścicki Tomasz, Świecki, czyli...? , Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 131-139.

Potocki Andrzej OP, Duszpasterz wobec socjologicznych badań religijności i Kościoła, Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 140-148.

Huk Tadeusz ks., Spowiedź księdza, Pytania i odpowiedzi, 34(2007) nr 1, s. 149-153.

Św. Barsanufiusz, Utrapienia sprawiedliwych [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 164], 34(2007) nr 1, s. 154.

Ks. Jakub, Każde naczynie ma swoje dno, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 155-157.

S. Krystyna Klara, Jego życie w nas, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 157-159.

Jarosiewicz Rafał ks., Wrogość za nic?, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 159-162.

Nowacki Wojciech ks., Charyzmatyczna równość, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 162-166.

Nowak Mirosław ks., „Rozumna” decyzja, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 166-169.

O. Antonello, o. Enrico, Tam, gdzie Kościół jest nieobecny, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 170-172.

Nguyen Van Thuân François-Xavier, Pięć chlebów i dwie ryby. Radosne świadectwo wiary z więziennego cierpienia, tłum. Wojciech Bernasiewicz, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss. 88, oprac. dsz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 173-174.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Umieranie ożywiające..., Oficyna Wydawnicza W Misji, Wrocław 2005, ss. 236, oprac. ez, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 174-175.

Manenti Alessandro, Żyć ideałami, t. I: Między lękiem a pragnieniem, tłum. Jerzy Kochanowicz, WAM, Kraków 2005, ss. 296, oprac. ako, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 175-176.

Nichols Aidan OP, Patrząc na liturgię. Krytyczna ocena jej współczesnej formy, tłum. Tomasz Glanz, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2005, ss. 119, oprac. mz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 176-177.

Louf André OCSO, Pokora i posłuszeństwo, tłum. Benedyktyni tynieccy, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2004, ss. 64, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 178-179.

Hybels Bill, Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy, tłum. Elżbieta Mistachowicz, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2006, ss. 152, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 179.

Radcliffe Timothy OP, Siedem ostatnich słów, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2006, ss. 112, oprac. ak, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 180.

Tosatti Marco, Śledztwo w sprawie szatana, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ss. 268, oprac. ws, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 180-182.

Cencini Amedeo, Kiedy ciało jest słabe..., tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 104, oprac. aj, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 182-183.

Treppa Zbigniew, Meksykańska symfonia. Ikona z Guadalupe, Biblioteka „Więzi”, 157, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2006, ss. 208, oprac. mik, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 183-184.

Pasierb Janusz ks., Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami, Biblioteka „Więzi”, 187, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2006, ss. 128, oprac. dsz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 184-185.

Knabit Leon OSB, Bóg oszalał z miłości, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 100, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 185-186.

Lis Marek ks., Potrzeba współczucia, Film, 34(2007) nr 1, s. 187-190.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 35(2007) nr 2, s. 5-6.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Uczniowie z Emaus w drodze z Jerozolimy śmierci do Jerozolimy życia, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 7-14.

Siemieniewski Andrzej bp, Wziął chleb, połamał go i dawał im, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 15-21.

Bardski Krzysztof ks., Rany Zmartwychwstałego, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 22-28.

Bortkiewicz Paweł TChr, Kryzys w drodze – droga kryzysu, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 29-36.

Kiernikowski Zbigniew bp, Od religijności do wiary, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 37-44.

Grzybowski Jerzy, Formacja serca, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 45-52.

Cholewa Mirosław ks., O dzieleniu się swoimi przeżyciami, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 53-57.

Bartkowicz Wojciech ks., Rozmowy z seminarzystami, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 58-63.

Radacki Artur ks., Wypalenie – rozczarowane oczekiwania, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 64-70.

Opuścić przyjaciół dla rekolekcji. Rozmowa z Józefem Augustynem SJ i Krzysztofem Wonsem SDS (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 35(2007) nr 2, s. 71-87.

Prorok na co dzień [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 73], 35(2007) nr 2, s. 88.

Szmydki Ryszard OMI, Aby wierzyć, aby kochać, Nasza modlitwa, 35(2007) nr 2, s. 89-99.

S. Cécile, W mocy psalmów, Nasza modlitwa, 35(2007) nr 2, s. 100-106.

Rey Dominique bp, Milczenie św. Józefa, Nasza modlitwa, 35(2007) nr 2, s. 107-111.

Pierwszeństwo doświadczenia? [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 471-472], 35(2007) nr 2, s. 112.

Turzyński Piotr ks., Kapłaństwo według Benedykta XVI, Nad nauczaniem Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 113-124.

Lubowicki Kazimierz OMI, Rodzina – rozwój czy samozagłada?, Nad nauczaniem Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 125-132.

Myszor Jerzy ks., Nie poprosił o łaskę, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 133-136.

Śliwiński Piotr Jordan OFMCap, Szkoła dla Spowiedników, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 137-143.

Kulczycka Anna, Misje są wszędzie, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 144-150.

Naumowicz Paweł MIC, Porzucić kapłaństwo z dnia na dzień?, Pytania i odpowiedzi, 35(2007) nr 2, s. 151-155.

Duch Święty uwrażliwia na zło grzechu [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 357-358], 35(2007) nr 2, s. 156.

Andrzejewski Ryszard CSMA, Pokusa, która nawiedza każdego, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 157-161.

Saj Anna, Staliśmy się bankrutami, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 161-164.

Grzegorczyk Sławomir ks., Te rekolekcje były inne, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 164-166.

Paszkowska Teresa s., Szukam Boga mówiącego, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 167-169.

Muszyński Robert ks., Spojrzenie wolne od pożądania, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 169-172.

O. Marek, Pojednanie z przeszłością, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 172-175.

Ratzinger Joseph kard., Eucharystia. Bóg blisko nas, tłum. Monika Rodkiewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2005, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 176-177.

Schönborn Christoph kard., Pokarm życia. Tajemnica Eucharystii, tłum. Bogusław Widła, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2006, ss. 152, oprac. mz, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 177-178.

Węcławski Tomasz ks., Pascha Jezusa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 132, oprac. rs, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 178-179.

Myszor Jerzy (red.), Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945­1989, t. III, Verbinum, Warszawa 2006, ss. 435, oprac. kp, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 179-180.

Evdokimov Michel, Otworzyć swe serce, tłum. Helena Sobieraj, Poznań 2006, ss. 140, oprac. ez, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 180-181.

Miłość nie zna granic. Życie i cierpienie Erzsébet Galgóczy, tłum. Małgorzata Moczulak, Wydawnictwo Fronda - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006, ss. 232, oprac. ak, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 181-182.

Życiński Józef abp, Okruchy Słowa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005, ss. 152, oprac. js, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 182-183.

Cencini Amedeo, Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 356, oprac. aj, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 183-185.

Kessler Volker, Krytykować nie raniąc. Nauka płynąca z przypowieści Salomona, tłum. Natasza Stelmaszyk, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006, ss. 64, oprac. er, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 185-186.

Iwińska Paulina, Przyszedł czas (Wielka cisza, reż. Philip Gröning), Film, 35(2007) nr 2, s. 187-190.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 36(2007) nr 3, s. 5-6.

Haręzga Stanisław ks., Słowo o „dziś”, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 7-15.

Salij Jacek OP, Medytacja na temat czasu, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 16-24.

Rzeszowski Wojciech ks., Aby się nie zagubić, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 25-34.

Cencini Amedeo FdCC, Rozsmakowani w Słowie z dnia, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 35-48.

Mazurkiewicz Piotr ks., Polityczna poprawność, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 49-54.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Kiedy siedzę, siedzę, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 55-64.

Kudyba Wojciech, Modlitwa babci Malczakowej, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 65-72.

Na zawsze pozostał uczniem. Rozmowa z Bratem Markiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 36(2007) nr 3, s. 73-80.

Eucharystia a misja Kościoła. Rozmowa z Alainem Mattheeuwsem SJ (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 36(2007) nr 3, s. 81-89.

Św. Augustyn, Przewidujący Stwórca [w: Leokadia Małunowiczówna (red. i tłum.), Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, TN KUL, Lublin 1993, s. 104], 36(2007) nr 3, s. 90.

Dajczak Edward bp, Aby Jezus wygrał, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 91-97.

Paszkowska Teresa s., Bóg jest zajmujący, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 98-106.

Antoine-Emmanuel o., Modlić się psalmami, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 107-113.

Heschel Abraham J., Architektura czasu [w: Abraham J. Heschel, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, tłum. Henryk Halkowski, Wydawnictwo Atext, Gdańsk 1994, s. 13], 36(2007) nr 3, s. 114.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Pierwszeństwo łaski , Nad nauczaniem Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 115-122.

Zachara Maciej MIC, Eucharystia bez słów ustanowienia?, Nad nauczaniem Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 123-133.

Sylwan z Góry Atos, Słowo i Duch [w: Sylwan z Góry Atos, Z zapisków, tłum. Andrzej Wojnowski, W drodze, Poznań 1996, s. 23], 36(2007) nr 3, s. 134.

Lasota Marek, Wyznanie wiary, Z życia Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 135-139.

Brząkalik Piotr ks., Nazywać po imieniu, Z życia Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 140-145.

Vanhoye Albert kard., Solidarni z grzesznikami [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi,Ugo Vanni SI, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores 3, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 51], 36(2007) nr 3, s. 146.

Wronka Andrzej, Czy joga to tylko zwykłe ćwiczenie? , Pytania i odpowiedzi, 36(2007) nr 3, s. 147-152.

M., Oczekiwany pokój serca, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 153-157.

Br. Bogdan, Wiem, Kogo adoruję, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 157-158.

Krzywicki Robert MIC, Owoce zbierze ktoś inny, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 159-161.

Masiulanis Krzysztof ks., Z Panem Bogiem na motocyklu, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 162-164.

Ks. Sławomir, Dojrzewanie do odpowiedzialności, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 164-167.

Bardski Krzysztof ks., Tramping, czyli gdzie cię nogi poniosą, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 167-170.

Riccardi Andrea, Bóg się nie boi. Moc Ewangelii w zmieniającym się świecie, tłum. Krystyna Kozak, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006, ss. 238, oprac. ws, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 171-172.

Louf André, W szkole kontemplacji, tłum. Zofia Pająk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 304, oprac. kp, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 172-173.

Granat Wincenty ks., Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 459, oprac. kg, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 173-174.

Groeschel Benedict J. CFR, Wyjść z mroku. Co robić gdy życie straciło sens?, tłum. Jacek Partyka, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 254, oprac. mm, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 174-175.

Padovani Martin H., Uleczyć zranione uczucia. Jak przezwyciężyć trudności życiowe, tłum. Anna Koziarz­Goduła, wyd. II, WAM, Kraków 2006, ss. 134, oprac. ez, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 175-176.

Bieliński Paweł (red.), Uczył kochać Kościół. Ksiądz Tadeusz Gogolewski we wspomnieniach, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2006, ss. 264, oprac. apw, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 176-177.

Trobisch Ingrid, Być kobietą, tłum. Irena Doleżal­Nowicka, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2006, ss. 165, oprac. er, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 177-178.

Borriello Luigi, Prostota serca. Antonina Meo Nennolina, tłum. Andrzej Spurgjasz, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss. 167, oprac. kp, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 178-179.

Bischkopf Jeannette, Jak żyć z osobami cierpiącymi na depresję, tłum. Urszula Poprawska, WAM, Kraków 2006, ss. 168, oprac. aj, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 179-180.

Pociej Bohdan, Z perspektywy muzyki. Wybór szkiców, Towarzystwo „Więź”, Biblioteka „Więzi”, 184, Warszawa 2005, ss. 340, oprac. ajo, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 180-181.

Bastian Bernard, Tajemnice innego świata. Okultyzm, satanizm, parapsychologia, Wydawnictwo eSPe, tłum. Jacek Masłoń, Kraków 2006, ss. 190, oprac. ag, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 181-183.

Roszkowski Wojciech, Droga przez mgłę, Instytut Jagielloński, Warszawa 2006, ss. 176, oprac. pse, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 183-184.

Michońska-Dynek Patrycja, Chrześcijańskie granie, Muzyka, 36(2007) nr 3, s. 185-189.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 37(2007) nr 4, s. 5-6.

Pawłowski Zdzisław ks., Starość według Biblii, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 7-15.

Strzelczyk Grzegorz ks., Chrystus wzorem dla starców?, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 16-22.

Jaworski Romuald ks., Co zasiejemy, to zbierzemy, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 23-32.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Ciało Chrystusa i twoje ciało, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 33-42.

Prus Wojciech OP, Od butów do duszy, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 43-48.

Halkiewicz Franciszek, ABC troski o zdrowie, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 49-58.

Radecki Aleksander ks., Kurs pogodnego umierania, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 59-67.

Sanson Henri SJ, W stronę nieba, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 68-71.

Bł. Stanisław Papczyński, Pokój od Jezusa [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 105], 37(2007) nr 4, s. 72.

Nie dzielić Pisma Świętego na kawałki. Benedykt XVI odpowiada na pytania duchowieństwa rzymskiego, Nasza rozmowa, 37(2007) nr 4, s. 73-90.

Duchowni to nie korporacja zawodowa. Rozmowa z ks. Januszem Bodzonem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 37(2007) nr 4, s. 91-98.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Zachariasz, czyli o kapłanie niewierzącym i praktykującym, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 99-106.

Pieńkowska Maria, Modlitwa adoracji i przemijanie, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 107-116.

Skóra Wojciech MIC, Bł. Stanisław Papczyński z miłosierdziem wobec zmarłych, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 117-124.

Petrowa-Wasilewicz Alina, Strategia krzyża, Nad nauczaniem Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 125-133.

Bł. Stanisław Papczyński, Aby się nie smucić [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 106], 37(2007) nr 4, s. 134.

Stanaszek Bogdan ks., „Aktywnie szkodliwy”, Z życia Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 135-138.

Kuryś Agnieszka, Wspólnota Arka, Z życia Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 139-143.

Kiernikowski Zbigniew bp, Biblia Jerozolimska” dla formacji wiary, Z życia Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 144-153.

Bł. Stanisław Papczyński, Uczynki dzięki mocy Ducha [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 108], 37(2007) nr 4, s. 154.

Potocki Andrzej OP, Więź w parafii – więź z parafią, Pytania i odpowiedzi, 37(2007) nr 4, s. 155-159.

Bł. Stanisław Papczyński, Miłować, aby widzieć [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 35], 37(2007) nr 4, s. 160.

Bieliński Paweł, W gipsowym łóżku i gorsecie, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 161-164.

Wojciechowski Piotr, Głosy we mgle, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 164-166.

S. Urszula Anna, W szkole służby, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 166-169.

Semaniak Anna, Ostatnia chwila, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 170-172.

Jar Lech ks., Iść pewnie po niepewnych drogach, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 172-174.

Druka Tereze, Źródło mocy, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 175-177.

Vanhoye Albert kard., Manzi Franco , Vanni Ugo SI, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, ss. 206, oprac. kp, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 178-179.

Twardowski Jan, Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie, t. I (ss. 354): Smak dzieciństwa 1915­1959, t. II (ss. 483): Czas coraz prędszy 1959­2006, oprac. Aleksandra Iwanowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006­2007, oprac. mm, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 179-180.

Klauza Karol , Pek Kazimierz MIC (red.), Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji ­ sposób recepcji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 235, oprac. kp, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 180-181.

Augustyn z Hippony, O życiu szczęśliwym, seria: Źródła Myśli Filozoficznej, tłum. Anna Świderkówna, WAM, Kraków 2006, ss. 75, oprac. jj, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 181-182.

Ruggiero Fabio, Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tłum. Ewa Łukaszyk, WAM, Kraków 2007, ss. 252, oprac. ez, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 182-184.

Forte Bruno, Istota chrześcijaństwa, tłum. Krystyna Kozak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 196, oprac. kg, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 184-185.

Cisowski Bartłomiej, Drewniane kościoły w Małopolsce, Architektura, 37(2007) nr 4, s. 186-190.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 38(2008) nr 1, s. 5-6.

Czaja Andrzej ks., Czy kapłaństwo to moja własność?, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 7-16.

Rusak Agata, Co kobieta widzi w księdzu, czyli na granicy dwóch światów, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 17-26.

Bieliński Tomasz ks., Formacja jako odpowiedź na kryzys, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 27-34.

Szcześniak Jakub ks., Dla siebie – ze względu na drugich , Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 35-41.

Mazurkiewicz Piotr ks., Spojrzenie w lustro, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 42-47.

Zatwardnicki Sławomir, Strategia 12 kroków, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 48-57.

Wons Krzysztof SDS, Zdrada i powrót, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 58-67.

Wójtowicz Marek SJ, Yves Congar OP – zakochany w Bogu i Kościele, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 68-76.

Odejścia z kapłaństwa... i powroty. Rozmowa panelowa (ks. abp Kazimierz Nycz, Józef Augustyn SJ, Artur Radacki MIC, ks. Mirosław Cholewa, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 38(2008) nr 1, s. 77-92.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona „Jezus z Przyjacielem”, Nasza modlitwa, 38(2008) nr 1, s. 93-99.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Bóg zazdrosny o ciebie , Nasza modlitwa, 38(2008) nr 1, s. 100-108.

Barszcz Waldemar TOR, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, Nad nauczaniem Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 109-119.

Hummes Cláudio kard., Znaczenie celibatu osób duchownych, Nad nauczaniem Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 120-128.

Derewenda Robert, Boga trzeba traktować poważnie, Z życia Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 129-134.

Strzelczyk Grzegorz ks., Jezus w drodze do mnie, Z życia Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 135-143.

Pawłowski Sławomir SAC, Nawrócenie Kościołów?, Z życia Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 144-152.

Plich Robert OP, Kwestia antykoncepcji w praktyce spowiedniczej, Pytania i odpowiedzi, 38(2008) nr 1, s. 153-159.

Marini Piero abp, Aby liturgia była piękna [w: Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo, tłum. Wiesława Dzieża, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 67-68], 38(2008) nr 1, s. 160.

Ksiądz Marnotrawny, Wezwanie Boże jest nieodwołalne, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 161-163.

Magda, Nasz eksojciec, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 164-166.

Ks. Sew, Wielka różnica, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 166-169.

ZM, Koszmar bezsensownie podjętych decyzji, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 169-172.

Kaczmarek Janusz ks., List do kleryków, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 173-175.

Br. Roman MIC, Formacja z „przerwą”, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 175-178.

Dzedzej Piotr ks., Porzucone sutanny. Opowieści byłych księży, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 174, oprac. af, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 179-180.

Strzelczyk Grzegorz ks., Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii, Biblioteka „Więzi”, 201, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2007, ss. 174, oprac. kp, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 180-181.

Faber Frederick William, O samozakłamaniu, tłum. Agnieszka Ploch, Wydawnictwo „Duc In Altum”, Warszawa 2006, ss. 161, oprac. ez, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 181-182.

Wróbel Ryszard OFMConv, Być uczniem Jezusa: przywilej czy zadanie? „Lectio divina” do wybranych fragmentów Ewangelii według św. Marka, Studio Perbene, Kraków 2006, ss. 207, oprac. ank, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 183.

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, Myśli, tłum. Dorota Śliwa, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, ss. 168, oprac. kp, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 184-185.

Wons Krzysztof SDS, Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, ss. 441, oprac. kp, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 185-186.

Wojciechowski Piotr, Znaki czasu na ekranie (Katyń, reż. Andrzej Wajda, 2006), Film, 38(2008) nr 1, s. 187-191.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 39(2008) nr 2, s. 5-6.

Haręzga Stanisław ks., W Jezusowej szkole modlitwy, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 7-16.

Górzyński Józef ks., Sakralna przestrzeń celebracji, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 17-24.

Kempiak Ryszard SDB, Lectio divina we wspólnocie parafialnej, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 25-34.

Nowacki Wojciech ks., Grupy formacyjne i modlitewne – reguły rozeznawania, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 35-42.

Dziadosz Henryk SJ, W słabości przed Bogiem, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 43-48.

Depo Wacław bp, Spotkanie dwóch pragnień, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 49-55.

Kożuch Mieczysław SJ, W kryzysie, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 56-65.

Zasada Stanisław, Taka jest nasza wiara, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 66-74.

On czynił z życia modlitwę. Rozmowa z kard. Stanisławem Dziwiszem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 39(2008) nr 2, s. 75-79.

Muzyka w liturgii. Rozmowa z ks. Robertem Tyrałą (rozmawia Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 39(2008) nr 2, s. 80-96.

Tagle Luis Antonio G. bp, Setnik – przewodnik w kontemplacji, Nasza modlitwa, 39(2008) nr 2, s. 97-104.

Szlaga Jan Bernard bp, Świątynia chrześcijańska nowym Synajem, Nasza modlitwa, 39(2008) nr 2, s. 105-110.

Zatorski Włodzimierz OSB, „Ojcze nasz” według św. Cypriana, Nasza modlitwa, 39(2008) nr 2, s. 111-114.

Czerwik Stanisław ks., Msza święta – teologia, intencje, ofiary, Nad nauczaniem Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 115-122.

Liszka Piotr CMF, Hiszpania 40 lat po Soborze, Nad nauczaniem Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 123-132.

Kotyński Marek CSsR, Nowenna – odkryta na nowo, Z życia Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 133-140.

Żuk Artur ks., Restrukturyzacja Kościoła w Niemczech, Z życia Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 141-150.

Grefkowicz Andrzej ks., Duszpasterz wobec uzależnionych od złego ducha, Pytania i odpowiedzi, 39(2008) nr 2, s. 151-158.

Szczepaniec Stanisław ks., Uświęcanie czasu, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 159-162.

Ks. Adam, Duchowa transfuzja, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 162-165.

Cichor Dariusz OSPPE, Na pustyni też jest życie, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 165-169.

Brat Moris, Pod spojrzeniem Jezusa, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 169-171.

S. Anita FSK, Serce jak stodoła, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 171-174.

Yaya Sarde Mana Maurice ks., Nie jesteś już w moim łonie, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 174-177.

Szczerba Dorota, Praktyczny leksykon modlitwy, Wydawnictwo M, Kraków 2008, ss. 406, oprac. ank, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 178-179.

Brat Moris, Wierzę w Kościół, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2006, ss. 222, oprac. dd, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 179-180.

Špidlík Thomáš, Medytacje nad Ewangelią dni powszednich. Przewodnik do dialogu ze słowem Boga, tłum. Lucyna Rodziewicz, Maurycy Wszołek OFMConv, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2007, ss. 665, oprac. kp, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 180-181.

Bł. Stanisław Papczyński, Pisma zebrane, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007, ss. 1584, oprac. kp, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 181-183.

Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. Bogdan Wojciszke, wyd. IV, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, ss. 272, oprac. agr, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 183-184.

Petry Mroczkowska Joanna, Niepokorne święte, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 308, oprac. ank, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 184-185.

Wyszyński Stefan kard., „Pro memoria.” Zapiski z lat 1948­1949 i 1952­1953, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo - Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Warszawa ­ Ząbki 2007, ss. 736, oprac. kp, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 185-186.

Bławat Marzena, Dni kultury chrześcijańskiej, Wydarzenia, 39(2008) nr 2, s. 187-191.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 40(2008) nr 3, s. 5-6.

Draguła Andrzej ks., Od „mówiącego” do „słuchającego”, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 7-15.

Pawłowski Zdzisław ks., Shema Israel wypełnione w Jezusie, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 16-24.

Grzybowski Jerzy, Anatomia słuchania i mówienia, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 25-33.

Morgalla Stanisław SJ, Ucho sługi, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 34-41.

Żylicz Piotr Olaf, Nasłuchiwanie siebie, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 42-47.

Jakimowicz Marcin, Dwie łopaty i kot gratis, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 48-54.

Rahner Karl SJ, Posłuszeństwo zakonne, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 55-66.

Znaki naszego czasu. Rozmowa z ks. abp. Kazimierzem Nyczem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 40(2008) nr 3, s. 67-79.

Biblia a Tradycja. Rozmowa ze Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv (rozmawia Anna Kulczycka), Nasza rozmowa, 40(2008) nr 3, s. 80-90.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Między kartami ksiąg świętych a skrzydłami Ducha Świętego, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 91-98.

Wons Krzysztof SDS, Życie zajęte przez Słowo, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 99-107.

Jerominek Andrzej MIC, Ty jesteś promieniowaniem Ojca, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 108-114.

Mazurkiewicz Piotr ks., O karze śmierci, Nad nauczaniem Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 115-123.

Malek Roman SVD, Ku pojednaniu w Chinach, Nad nauczaniem Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 124-138.

Gawkowska Aneta, Marsze dla życia, Z życia Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 139-147.

Congar Yves kard., Pytanie i odpowiedź od świata [w: Yves Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001, s. 164], 40(2008) nr 3, s. 148.

Augustyn Józef SJ, Kiedy nie umiemy spowiadać, Pytania i odpowiedzi, 40(2008) nr 3, s. 149-153.

Twardowski Jan ks., Powołani [w: ks. Jan Twardowski, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 17], 40(2008) nr 3, s. 154.

O. Szymon, Pokonywanie oporu, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 155-158.

Ks. Roman, Towarzyszenie duchowe, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 158-162.

Anna, Trzęsienie ziemi, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 162-165.

Adamczewski Bartosz ks., Organy, ambona, witraże, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 165-167.

Agnieszka, Księża nie wiedzieli, jak nam pomóc, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 167-170.

Wardęski Jacek ks., Podzielić się pokojem, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 170-173.

Madejowie Anna i Krzysztof, Wrzeszczeć czy słuchać?, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 173-175.

Naumowicz Józef ks., Cztery przyjścia Pana, W drodze, Poznań 2007, ss. 268, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 176-177.

Ryś Grzegorz ks., Ecce Homo, eSPe, Kraków 2007, ss. 126, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 177-178.

Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, seria: Źródła Myśli Teologicznej, 39, tłum. Marta Przyszychowska, WAM, Kraków 2006, ss. 156, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 178-179.

Lubich Chiara, Charyzmat jedności, Fundacja Mariapoli - Wydawnictwo M, Kraków 2007, ss. 545, oprac. ank, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 179-180.

Halik Tomáš ks., Noc spowiednika. Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej, tłum. Andrzej Babuchowski, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 248, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 180-182.

Juliana z Norwich, Objawienia Bożej Miłości, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2007, ss. 275, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 182-183.

Królikowski Bohdan, Akt oskarżenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 155, oprac. pw, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 183-184.

Doherty Catherine de Hueck, Dusza mojej duszy. Droga do serca modlitwy, tłum. Maria Partyka, Katarzyna Dudek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007, ss. 136, oprac. aso, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 184-185.

Sujak Elżbieta, ABC psychologii komunikacji, WAM, Kraków 2006, ss. 95, oprac. ez, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 185-187.

Kocańda Bogdan OFMConv, Jak pomagać cierpiącym z powodu działania złych duchów. Poradnik, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2007, ss. 183, oprac. jz, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 187.

Lis Marek ks., Zmagania duchownych u Bergmana, Film, 40(2008) nr 3, s. 188-192.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 41(2008) nr 4, s. 5-6.

Cencini Amedeo FdCC, Pozwolić się wybrać, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 7-18.

Potocki Andrzej OP, Z obu stron seminaryjnej furty, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 19-27.

Damazyn Michał ks., Singiel z kapłańskim powołaniem , Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 28-35.

Śliwiński Piotr Jordan OFMCap, Przecięcia i cięcia, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 36-44.

Jastrząb Dariusz ks., O rozmowach z klerykiem, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 45-52.

Mattheeuws Alain SJ, Po co towarzyszenie duchowe?, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 53-65.

Bardski Krzysztof ks., Ewangeliczne powołania, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 66-72.

Na progu seminarium. Rozmowa z ks. Januszem Lewandowiczem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 41(2008) nr 4, s. 73-81.

Św. Paweł – przeznaczony do Ewangelii. Rozmowa ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 41(2008) nr 4, s. 82-93.

Bł. Michał Sopoćko, Miłosierdzie, które uczy braterstwa [w: ks. M. Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym (mps), Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wielkopolskim, T. X, s. 7], 41(2008) nr 4, s. 94.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Jonasz, czyli o zbuntowanym proroku, Nasza modlitwa, 41(2008) nr 4, s. 95-102.

Ryś Grzegorz ks., Milcz!, Nasza modlitwa, 41(2008) nr 4, s. 103-106.

Br. Richard z Taizé, Judasz, jeden z Dwunastu, Nasza modlitwa, 41(2008) nr 4, s. 107-111.

Vanhoye Albert kard., Kapłaństwo powszechne biskupa i prezbitera [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni SI, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 174-175], 41(2008) nr 4, s. 110.

Międzybrodzki Jarosław ks., Papieskie nawoływanie , Nad nauczaniem Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 113-121.

Grzybowski Jacek ks., Nadzieja jako zaufanie miłości , Nad nauczaniem Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 122-130.

Dardziński Piotr, Amerykański długi Wielki Post, Z życia Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 131-138.

Braszczyński Paweł, Nie chciał łatwego życia, Z życia Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 139-142.

Kowalczyk Dariusz SJ, Formacja aż do śmierci, Pytania i odpowiedzi, 41(2008) nr 4, s. 143-147.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Dialogi Kościołów [w: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Słudzy Chrystusa Sługi, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 11], 41(2008) nr 4, s. 148.

Ks. Andrzej, W cieniu krzyża, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 149-151.

Dunajski Jarosław ks., Żaden czas się nie powtarza, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 152-155.

Dawid, Nie wiedziałem, którędy Bóg mnie poprowadzi, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 156-157.

Kudełka Magdalena, Kobieta w seminarium, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 158-161.

Medveckis Imants MIC, Boża cierpliwość, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 161-165.

Kasowski Ronald Rafał ks., Panie, Ty wszystko wiesz, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 165-168.

Marini Piero abp, Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo, tłum. Wiesława Dzieża, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, ss. 140, oprac. mz, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 169-170.

Twardowski Jan ks., Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, ss. 288, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 170-171.

Matka Teresa, „Pójdź, bądź moim światłem.” Prywatne pisma „Świętej z Kalkuty”, tłum. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, ss. 524, oprac. th, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 171-173.

Twardowski Jan ks., Żebym nie zasłaniał sobą Ciebie. Wiersze kapłańskie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, ss. 200, oprac. mm, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 173-174.

Sękalski Cezary, Różaniec święty na nowo odkryty. Najważniejsze drogowskazy duchowe w 20 tajemnicach, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2007, ss. 200, oprac. ank, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 174-175.

Doherty Catherine de Hueck, Ewangelia bez kompromisu, tłum. Maria Partyka, Katarzyna Dudek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, ss. 196, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 175-176.

Bokwa Ignacy ks. (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007, ss. 743, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 176-177.

Vanier Jean, Jak pokonać depresję?, tłum. Monika Wolak, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, ss. 70, oprac. agr, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 178-179.

Heschel Abraham Joshua, Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, tłum. Albert Gorzkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2008, ss. 544, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 179-180.

Mazurkiewicz Roman (oprac.), Przedziwna Matka Stworzyciela swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, ss. 584, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 180-181.

Medinger Alan, Podróż ku pełni męskości, tłum. Aleksander Kowalczyk, W drodze, Poznań 2005, ss. 292, oprac. ez, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 181-182.

Śmierć? Każdemu polecam! O. Joachim Badeni w rozmowie z Aliną Petrową-Wasilewicz, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2007, ss. 160, oprac. ws, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 182-183.

Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan SMI o problemie prostytucji (i nie tylko) rozmawia Katarzyna Wiśniewska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 245, oprac. ank, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 183-184.

Bławat Marzenna, Najbielszy z „białych kruków, Wydarzenia, 41(2008) nr 4, s. 185-189.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 42(2009) nr 1, s. 5-6.

Wons Krzysztof SDS, Nie tracić głowy i wiary, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 7-14.

Giertych Wojciech OP, Teologia głoszonego słowa, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 15-22.

Bieliński Tomasz ks., Pokusy „medialnych ewangelizatorów”, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 23-30.

Pawlaszczyk Adam ks., Duszpasterz w sieci, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 31-38.

Draguła Andrzej ks., Na portalu czy od ambony?, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 39-49.

Majewski Andrzej SJ, Kryteria katolickości w środkach przekazu, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 50-58.

Zuchniewicz Paweł, Jan Paweł II i media, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 59-66.

Węckowski Wojciech ks., Medialny supermarket, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 67-71.

Przybysz Monika, Zarządzanie kryzysowe w Kościele w Polsce, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 72-82.

Księża w mediach – media o księżach. Rozmowa panelowa (ks. bp Józef Kupny, Piotr Semka, ks. Piotr Mazurkiewicz, ks. Wojciech Węckowski, prowadzi Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 42(2009) nr 1, s. 83-94.

Haręzga Stanisław ks., Jezus wobec opinii o sobie, Nasza modlitwa, 42(2009) nr 1, s. 95-101.

Naumowicz Józef ks., Oczekujemy Jego przyjścia, Nasza modlitwa, 42(2009) nr 1, s. 102-108.

Sobański Remigiusz ks., Kanoniczne zasady obecności duchownych w mediach, Nad nauczaniem Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 109-118.

Zachara Maciej MIC, Ku pojednaniu dwóch form rytu rzymskiego, Nad nauczaniem Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 119-130.

Pulcyn Tadeusz, W zgiełku nie słyszy się Boga, Z życia Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 131-137.

Adrich Stefan ks., Uzależnienie od internetu, Z życia Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 138-142.

Polak Józef SJ, Radio Watykańskie dla budowania komunii , Z życia Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 143-150.

Kożuch Mieczysław SJ, W obliczu niesłusznych oskarżeń, Pytania i odpowiedzi, 42(2009) nr 1, s. 151-156.

Stopka Artur ks., Ksiądz i dziennikarz, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 157-161.

Agnieszka, Na swoim miejscu, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 161-163.

Drozdowicz Wojciech ks., Potraktuj drania siekierką, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 163-165.

Pilśniak Mirosław OP, Program o psach, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 165-170.

Beata, Zatoka, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 170-172.

Sartori Giovanni, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. Jerzy Uszyński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 129, oprac. ww, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 173-174.

Ratzinger Joseph kard., Urs von Balthasar Hans, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. Wiesław Szymona OP, WAM, Kraków 2008, ss. 160, oprac. kp, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 174-175.

Pereira Rufus ks., Prowadzeni przez Ducha, tłum. Jacek Partyka, Wydawnictwo M, Kraków 2008, ss. 96, oprac. mm, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 175-176.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Pisma wybrane, tłum. Aleksandra Frej, Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, ss. 643, oprac. kp, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 176-177.

Arcybiskup Nossol, Miałem szczęście w miłości. Z biskupem opolskim rozmawiają Krzysztof Zyzik i Krzysztof Ogiolda, Pro Media, Opole 2007, ss. 247, oprac. ank, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 177-178.

Semen Yves, Seksualność według Jana Pawła II, tłum. Zofia Denkowska, Jakub Urbaniak, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008, ss. 164, oprac. af, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 178-179.

Cloud Henry, Townsend John, Mamo, to moje życie, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2005, ss. 324, oprac. agr, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 179-180.

Schaeffler Richard, O języku modlitwy, tłum. Grzegorz Sowiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 180, oprac. kp, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 181-182.

Lifschitz Daniel, Stań się światło! Hagada do rozdziału pierwszego księgi Rodzaju, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo AA - Fronda, Kraków - Warszawa 2008, ss. 195, oprac. dd, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 182.

Śliwiński Przemysław ks., Klerycy piszą i naśladują, Wydarzenia, 42(2009) nr 1, s. 183-188.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 43(2009) nr 2, s. 5-6.

Fuellenbach Johannes SVD, Uczeń w drodze do Jerozolimy, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 7-16.

Dyrek Krzysztof SJ, Posłuszni i nieużyteczni, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 17-16.

Vanhoye Albert SJ kard., Charakter Pawła Apostoła , Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 27-34.

Paszkowska Teresa s., Prestiż – potrzeba czy iluzja?, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 35-43.

Zaborski Marcin, Czy Kościołowi po drodze z PR?, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 44-52.

Kasjaniuk Antonina CSDP, Marzenia kobiet – propozycje zakonów, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 53-62.

Wójcik Jacek, Dlaczego On daje mi to wszystko?, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 63-70.

Bartkowicz Wojciech ks., Kariera Wojciecha Sławnikowicza, czyli nieudane życie św. Wojciecha, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 71-74.

Dudała Jarosław, Jak św. Franciszek, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 75-82.

Jastrząb Dariusz ks., Wiejski proboszcz u Bernanosa, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 83-92.

W Kościele nie ma zbiorowych powołań. Rozmowa z ks. bp. Edwardem Dajczakiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 43(2009) nr 2, s. 93-100.

Szlaga Jan Bernard ks., Lauda, Sion, Salvatorem , Nasza modlitwa, 43(2009) nr 2, s. 101-107.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona Zstąpienia Jezusa do piekieł, Nasza modlitwa, 43(2009) nr 2, s. 108-113.

Wróbel Ryszard OFMConv, Nie skorzystał ze sposobności..., Nasza modlitwa, 43(2009) nr 2, s. 114-123.

Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Czyń ze mną, co Ci się podoba [w: Elżbieta Matulewicz (oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, s. 73], 43(2009) nr 2, s. 124.

Silva Marcos André Nascimento, Każdy ochrzczony uczniem i misjonarzem Jezusa Chrystusa, Nad nauczaniem Kościoła, 43(2009) nr 2, s. 125-131.

Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Wolni od próżnej chwały [w: Elżbieta Matulewicz (oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, s. 90-91], 43(2009) nr 2, s. 132.

Kowalczyk Dariusz SJ, Sny o karierze, Z życia Kościoła, 43(2009) nr 2, s. 133-141.

Georges Bertrand, Diakonat stały, Z życia Kościoła, 43(2009) nr 2, s. 142-148.

Szyszkowski Włodzimierz, Duszpasterz wobec cierpiących na zaburzenia psychiczne, Pytania i odpowiedzi, 43(2009) nr 2, s. 149-154.

Jarosław, Kuracja katechumenalna, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 155-157.

S. Wioletta USJK, Odnalezione miejsce, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 157-161.

Prezbiter, Wszystko sobie składałem w ofierze, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 161-163.

Strojek Dawida SSpS, Z nożem pod szyją, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 163-167.

Ks. Eugeniusz, Szkoła życia, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 167-169.

Kuczewski Adam, Na swojej grzędzie?, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 169-171.

Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Zaszczyty [w: Elżbieta Matulewicz (oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, s. 108-109], 43(2009) nr 2, s. 172.

Cencini Amedeo FdCC, Przywołał do siebie tych, których sam chciał. Pedagogia powołania, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo „Bernardinum”, oprac. ako, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 173-174.

Pawlukiewicz Piotr ks., Aleksander Fedorowicz. Po prostu ksiądz, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008, ss. 391, oprac. ank, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 174-175.

Kwiecień Tomasz OP, Modlitwa w stylu retro, W drodze, Poznań 2008, ss. 216, oprac. mz, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 175-176.

Cipriani Settimio, Św. Paweł. Duchowe nauczanie, tłum. Waldemar Linke CP, Katarzyna Kubis, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2008, ss. 173, oprac. ank, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 177.

Św. Serafin z Sarowa, Ogień Ducha Świętego, tłum. ks. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2008, s. 103, oprac. kp, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 177-178.

Maritain Jacques, Religia i kultura, tłum. Halina Wężyk-Widawska, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2007, ss. 168, oprac. jg, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 178-180.

Będę się do Was zawsze uśmiechał. Ksiądz Bronek Bozowski w oczach przyjaciół po latach, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, ss. 358, oprac. ank, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 180-181.

Marecki Józef ks., Musiał Filip (red.), Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, WAM, Warszawa - Kraków 2007, ss. 818; W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, WAM, Kraków 2008, ss. 650, oprac. fm, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 181-182.

Jacyniak Aleksander SJ, W głąb wiary (Wyspa, reż. Paweł Łungin, 2006), Film, 43(2009) nr 2, s. 183-187.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 44(2009) nr 3, s. 5-6.

Wons Krzysztof SDS, Lęk przed słabością, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 7-14.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Psychologiczne aspekty wyznania grzechu, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 15-22.

Skrzypczak Robert ks., Wyznanie jako droga ku prawdzie, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 23-33.

Salij Jacek OP, Moralne problemy z prawem stanowionym przez ludzi, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 34-41.

Ozorowski Mieczysław ks., Duch Święty przekona was..., Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 42-50.

Szcześniak Jakub ks., Stały spowiednik, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 51-60.

Paszkowska Teresa SNMPN, Święci pasterze o swoich spowiednikach, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 61-70.

Cencini Amedeo FdCC, Ksiądz zawsze „człowiekiem modlitwy”?, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 71-82.

Sumienia księży. Rozmowa z Józefem Augustynem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 44(2009) nr 3, s. 83-91.

Dotrzeć do zamysłu Bożego. Rozmowa z ks. Krzysztofem Bardskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 44(2009) nr 3, s. 92-100.

Mazurkiewicz Piotr ks., Niespodziewane spojrzenie, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 101-108.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Grzech Saula, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 109-116.

Osuch Krzysztof SJ, Szczegółowy rachunek sumienia, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 117-125.

Schönborn Christoph kard., Nowe życie dzięki wierze [w: kard. Christoph Schönborn, Bóg zesłał Syna swego, tłum. Lucjan Balter SAC, Pallottinum, Poznań 2002, s. 131], 44(2009) nr 3, s. 126.

Bieliński Paweł, Surowy dla siebie, łagodny dla drugich, Nad nauczaniem Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 127-134.

Królak Walenty ks., Nawrócenie we wspólnocie, Z życia Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 135-140.

Kołodziejczyk Aneta SSpS, Munting Bukal, Z życia Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 141-147.

Taft Robert SJ, Celebracja misterium, a nie historii [w: Cesare Giraudo (i inni), Homilie na okres wielkanocny, tłum. Michał Wilk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2009, s. 82-83], 44(2009) nr 3, s. 148.

Sikorski Jan ks., Chrzest – formalnie czy w trosce o formację?, Pytania i odpowiedzi, 44(2009) nr 3, s. 149-153.

Jan Paweł II, Aby powtórzyć Magnificat [w: Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 37], 44(2009) nr 3, s. 154.

Ksiądz, Jak szczur zagnany w kąt, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 155-157.

O. Tomasz, Już bez lęku, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 158-160.

Ks. Jarosław K., Z sercem i z doświadczeniem, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 160-162.

Ks. Ireneusz, Gdybym sam się nie spowiadał..., Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 162-164.

Ks. Marek, Czwarta walka, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 164-167.

Ks. Rafał, Podnoszenie z klęczek, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 167-170.

Pilot, Awionetką do spowiedzi, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 170-172.

Ks. Piotr, Zrobiłem z tego regułę życia, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 172-174.

Vanhoye Albert kard., Jezus Chrystus, nasz arcykapłan, tłum. Krzysztof Stopa, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 175-176.

Apokalipsa świętego Jana Apostoła, tłum. ks. Jan Kanty Pytel, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008, ss. 115, oprac. msw, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 176-177.

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Maryi, tłum. ks. Mieczysław Bednarz SI, Wydawnictwo Księży Marianów, MIC, Warszawa 2008, ss. 157, oprac. kp, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 177-178.

Łukaszuk Tadeusz Dionizy OSPPE, Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 275, oprac. ank, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 178-179.

Tresmontant Claude, Nauczanie Rabbiego Jeshuy, tłum. Lucyna Rutowska, Wydawnictwo AA - Fronda, Kraków - Warszawa 2008, ss. 370, oprac. kb, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 179-180.

Niewysłuchana cisza. Z ks. Krzysztofem Wonsem SDS rozmawia Ryszard Paluch, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 212, oprac. af, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 181-182.

Bunge Gabriel, Acedia – duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii, tłum. Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007, ss. 176, oprac. agr, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 182-183.

Schuman Robert, Dla Europy, tłum. Magdalena Krzeptowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, ss. 102, oprac. słs, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 183-184.

Rostkowski Adam, Afryka w obrazie filmowym, Film, 44(2009) nr 3, s. 185-189.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 45(2009) nr 4, s. 5-6.

Kiernikowski Zbigniew bp, Drzewo życia w „środku” ogrodu, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 7-17.

Dyrek Krzysztof SJ, Historia życia a powołanie, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 18-28.

Mattheeuws Alain SJ, Czas oczyszczenia Kościoła, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 29-40.

Kindziuk Milena, „Żeby się nie skleszyć” – kapłańska dewiza ks. Jerzego, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 41-49.

Czerska Maria, Rodzina w misji, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 50-57.

Waluś Monika, Ciało, biedna świątynia Pańska, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 58-65.

Dudała Jarosław, Co myśli zdrowy, co myśli umierający , Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 66-73.

Św. Jan Maria Vianney, Tchnienie Ducha Świętego [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 91], 45(2009) nr 4, s. 74.

Ksiądz wobec problemu niepłodności. Rozmowa z dr. Maciejem Barczentewiczem (rozmawia Agnieszka Strzępka), Nasza rozmowa, 45(2009) nr 4, s. 75-83.

Zbudować pomost wzajemnego zaufania. Rozmowa z Piotrem Krakowiakiem SAC (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 45(2009) nr 4, s. 84-91.

Św. Jan Maria Vianney, Wszystko, czego pragniemy [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 112-113], 45(2009) nr 4, s. 92.

Pawłowski Zdzisław ks., Wskrzeszenie Łazarza, Nasza modlitwa, 45(2009) nr 4, s. 93-101.

Wieczorek Piotr ks., Ważniejsza więź, Nasza modlitwa, 45(2009) nr 4, s. 102-108.

S. Aude-Marie, Psalmy – modlitwa w ciele, Nasza modlitwa, 45(2009) nr 4, s. 109-114.

Kieniewicz Piotr MIC, Formacja seminaryjna dla rodziny, Nad nauczaniem Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 115-121.

Chłap Zbigniew, Terapia genowa, Nad nauczaniem Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 122-132.

Keler Konrad SVD, Ataki na wspólnoty chrześcijańskie w Indiach, Z życia Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 133-142.

Musiał Filip, Trzeba się wziąć do roboty!, Z życia Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 143-147.

Św. Jan Maria Vianney, Okazja do zasług [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 222-225], 45(2009) nr 4, s. 148.

Morciniec Piotr ks., Budzenie sumienia a in vitro, Pytania i odpowiedzi, 45(2009) nr 4, s. 149-154.

Ks. Marek, Jednak żyję..., Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 155-157.

Teresa, Zatrzaskiwały się przede mną wszystkie drzwi, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 158-161.

Dzierżanowski Jerzy ks., Miłość ukryta w pantofelku, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 161-165.

M, Kompletna zależność, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 165-168.

Agnieszka, Serce i zrozumienie, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 168-170.

Klebba Weronika Maria SSpS, Nić zaufania, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 170-173.

Cencini Amedeo, Prawda życia. Formacja ciągła umysłu wierzącego, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 515, oprac. ez, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 174-175.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Odejścia, Wydawnictwo Paganini, Kraków 2008, ss. 320, oprac. kp, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 175-176.

Bartoszewski Gabriel OFMCap (oprac.), Zapiski. Listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967-1984, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009, ss. 188, oprac. ank, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 1176-178.

Vanier Jean, Tajemnica Jezusa. Czytanie Ewangelii według św. Jana, tłum. Aleksandra Frej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, ss. 480, oprac. th, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 178-179.

Studenski Marek ks., Mój obraz Boga. Jak rodzice i katecheci mogą pomóc dziecku w kształtowaniu obrazu Boga, WAM, Kraków 2008, ss. 133, oprac. ank, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 179-180.

Cànopi Anna Maria, Księga Micheasza wzorem posłuszeństwa i pokory. „Lectio divina”, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 118, oprac. mm, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 180-181.

Pesch Otto Hermann, Zrozumieć Lutra, tłum. Andrzej Marniok, Krzysztof Kowalik, W drodze, Poznań 2008, ss. 630, oprac. mw, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 181-182.

Lifschitz Daniel, Mężczyzna i kobieta. Szabat. Hagada do rozdziału drugiego Księgi Rodzaju, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo AA - Wydawnictwo Fronda, Kraków - Warszawa 2009, ss. 173, oprac. kp, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 182-183.

Bosetti Elena, Ten, który kocha me serce. Ekstaza i poszukiwania. Komentarz do Pieśni nad Pieśniami, tłum. Wiesław Szymona OP, eSPe, Kraków 2008, ss. 174, oprac. ank, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 183-184.

Bieliński Paweł, Thriller historyczny (General Nil, reż. Ryszard Bugajski, 2009), Film, 45(2009) nr 4, s. 185-189.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 46(2010) nr 1, s. 5-6.

Rey Dominique bp, Biskup wobec przestępstwa księdza, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 7-16.

Ryś Grzegorz ks., Wyjąć duchownych spod świeckich paragrafów, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 17-21.

Wróbel Ryszard OFMConv, Gdzie Duch Pański, tam wolność, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 22-29.

Cencini Amedeo FdCC, Typy sumienia, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 30-38.

Giertych Wojciech OP, Czemu dać ostatni głos: sumieniu czy prawu?, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 39-48.

Barszcz Waldemar TOR, Sankcje kanoniczne w przypadku wykroczeń przeciwko prawu, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 49-58.

Jastrząb Dariusz ks., Poszarpana dusza księdza u Greene’a, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 59-67.

Pulcyn Tadeusz, Trwał przy Chrystusie, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 68-77.

Św. Jan Maria Vianney, Chcę, abyś był szczęśliwy [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 80], 46(2010) nr 1, s. 78.

Ksiądz ponad prawem? Rozmowa panelowa (Dariusz Kowalczyk SJ, ks. Remigiusz Sobański, Agata Rusak, ks. Mirosław Cholewa, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 46(2010) nr 1, s. 79-93.

Komputer jako dowód rzeczowy. Rozmowa z Januszem Struczyńskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 46(2010) nr 1, s. 94-98.

Szmydki Ryszard OMI, Miejsce pieniądza, Nasza modlitwa, 46(2010) nr 1, s. 99-107.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona chrztu Jezusa, Nasza modlitwa, 46(2010) nr 1, s. 108-114.

Mazurkiewicz Piotr ks., Miłość w prawdzie, Nad nauczaniem Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 115-122.

Rzeszowski Wojciech ks., Psychologia i formacja, Nad nauczaniem Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 123-133.

Św. Jan Maria Vianney, Jedynie Bóg może cię nasycić [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 138-139], 46(2010) nr 1, s. 134.

Oliver Robert ks., Oczyszczenie, uzdrowienie, odbudowa zaufania, Z życia Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 135-143.

Żaryn Jan, Męczeństwo cierpliwości – męczeństwo odpowiedzialności, Z życia Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 144-149.

Św. Jan Maria Vianney, Ratunek dla człowieka [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 104], 46(2010) nr 1, s. 150.

Salij Jacek OP, Kremacja i pogrzeb ludzkich prochów, Pytania i odpowiedzi, 46(2010) nr 1, s. 151-154.

Jarosz Stanisław OSPPE, Biblia w areszcie, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 155-158.

Agata, Wydaje nam się, że stoimy wyżej, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 158-162.

Zakonnik, Nie jest łatwo, ale żyję, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 162-163.

Ks. Jacek, Nadal jestem DDA, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 163-165.

M., Nie mają się do czego przyczepić, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 166-167.

L. P., Nabawiłem się wiary pytającej, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 167-171.

Z., Kłopoty z regulaminem seminaryjnym, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 171-173.

Twardowski Jan ks., Być znakiem nadziei. Rozważania o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 251, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 174-175.

Grocholewski Zenon kard., Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa, tłum. Krzysztof Stopa, ks. bp Marek Jędraszewski, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 101, oprac. pw, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 175-176.

Peeters Marguerite A., Nowa etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła, tłum. Grzegorz Grygiel, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 32, oprac. ank, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 176-177.

Łucarz Stanisław SJ, Siedem grzechów głównych, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 109, oprac. ez, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 177-178.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Ja, Służebnica Pana (problemy – poszukiwania – perspektywy), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 449, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 178-180.

Wiencek Andrzej (red.), Dzieje Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008, ss. 558, oprac. ank, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 180-181.

Bunge Gabriel OSB, Modlitwa Ducha. Studia o traktacie „De oratione” Ewagriusza z Pontu, tłum. Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 208, oprac. dsz, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 181-182.

Choroszy Jan A. (oprac.), Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej, t. 1 (ss. 1016) i 2 (ss. 750), Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2008, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 182-183.

Vater Anne-Françoise, Wprowadzenie do modlitwy i adoracji, tłum. Monika Bartnicka-Gustowska, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 254, oprac. mp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 183-184.

Jagodziński Henryk M. ks., Na przedmurzu chrześcijaństwa... Błogosławiony Kardynał Alojzije Stepinac i Chorwacja, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 159, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 184-185.

Polok Grzegorz ks., Rozwinąć skrzydła. Nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików, Wydawnictwo Kaga-Druk, Katowice 2009, ss. 77, oprac. rk, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 185-186.

Hepp Peter, Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku, tłum. Henryk Kompf, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008, ss. 330, oprac. af, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 186-187.

Bieliński Paweł, Niszcząca siła podejrzliwości (Wątpliwość, reż. Patrick Shanley, 2008), Film, 46(2010) nr 1, s. 188-190.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 47(2010) nr 2, s. 5-6.

Malina Artur ks., Wierny Arcykapłan jako nasz formator, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 7-15.

Dziadosz Henryk SJ, Bądźcie naśladowcami moimi, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 16-23.

Giertych Wojciech OP, Papieże bez seminarium, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 24-29.

Draguła Andrzej ks., Indywidualizm czy charyzmat?, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 30-38.

Kowalczyk Dariusz SJ, Swoi i obcy prorocy, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 39-48.

Wons Krzysztof SDS, Ksiądz umocowany w Słowie, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 49-58.

Cencini Amedeo FdCC, Ku sumieniu paschalnemu, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 59-68.

Kroplewski Zdzisław ks., Formacja dla kleryków czy z klerykami?, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 69-75.

Rostworowski Tadeusz SJ, Karol Wojtyła – we wspólnocie i dla wspólnoty, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 76-81.

Św. Jan Maria Vianney, Walka z namiętnościami [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 217], 47(2010) nr 2, s. 82.

Musimy być w kimś rozkochani. Rozmowa z Raniero Cantalamessą OFMCap (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 47(2010) nr 2, s. 83-91.

Skończyć z celibatem? Rozmowa z abp. Hippolytem Simonem (rozmawia Service National des Vocations), Nasza rozmowa, 47(2010) nr 2, s. 92-101.

Św. Jan Maria Vianney, Czym jest kapłaństwo… [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 118-119], 47(2010) nr 2, s. 102.

Szcześniak Jakub ks., On przypomni wam wszystko, Nasza modlitwa, 47(2010) nr 2, s. 103-111.

Mnich Benedyktyn, Marcel Van i jego droga wiary w Wietnamie, Nasza modlitwa, 47(2010) nr 2, s. 112-117.

Damazyn Michał ks., Bł. ks. Michał Sopoćko jako kierownik duchowy, Nasza modlitwa, 47(2010) nr 2, s. 118-124.

Bartkowicz Wojciech ks., Czy Biblia jest podręcznikiem etyki chrześcijańskiej?, Nad nauczaniem Kościoła, 47(2010) nr 2, s. 125-133.

Św. Jan Maria Vianney, Głębokie uniżenie [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 126], 47(2010) nr 2, s. 134.

Wielecki Kamil, Wyświęceni wzrastają we wspólnocie, Z życia Kościoła, 47(2010) nr 2, s. 135-142.

Przybysz Monika, ABC wywiadu z księdzem, Z życia Kościoła, 47(2010) nr 2, s. 143-150.

Nowosielski Mirosław ks., Instytucje na nikogo nie czekają, Pytania i odpowiedzi, 47(2010) nr 2, s. 151

Lewandowski Włodzimierz ks., Doświadczyć ludzi, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 155-158.

Ks. Kazimierz, Chciałem mieć wspólników, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 158-160.

Ks. Eugeniusz, Pustelnia uwalnia mnie od terroru..., Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 160-162.

Węcławski Marcin ks., Na drodze krzyża, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 162-165.

B., Zdrowie w kratkę, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 165-166.

M., Nie chciałem, by ludzie męczyli się z takim księdzem, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 167-170.

Witalis Mieczysław CSsR, Żeby stal się nie rozhartowała, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 170-173.

Ratzinger Joseph - Benedykt XVI, Kościół. Wspólnota w drodze, tłum. Dariusz Chodyniecki, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 191, oprac. ank, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 174-175.

Esquerda Bifet Juan, Duchowość kapłańska. Słudzy Dobrego Pasterza, tłum. Zespół Wydawnictwa Homo Dei, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 272, oprac. mko, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 175-176.

Ślęczka Piotr SDS, Historie powołań biblijnych. Rekolekcje według metody „lectio divina”, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 137, oprac. aj, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 176-178.

Jestem od zamiatania drogi do Kościoła. Z dr Elżbietą Sujak rozmawia Cezary Sękalski, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2009, ss. 329, oprac. ank, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 178-179.

Manning Henry kard., Przewodnik życia w Duchu Świętym, tłum. bp Piotr Kossowski, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2009, ss. 400, oprac. ws, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 179-180.

Špidlík Tomáš, Życie po śmierci. Maranatha, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 202, oprac. ank, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 180-181.

Blachnicki Franciszek ks., Oblicza Ducha, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, ss. 144, oprac. kp, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 181-182.

O kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z rozsądku z ojcem Joachimem Badenim OP rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ss. 171, oprac. ank, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 182-184.

Estrate Pierre o., Mariam święta Palestynka. Życie siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, tłum. Dorota Śliwa, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, ss. 391, oprac. kp, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 184-185.

Jaworski Maciej OCD, Spojrzenie z serca Afryki. Świadectwo wiary Kościoła w Rwandzie, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, ss. 240, oprac. af, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 185-186.

Stinissen Wilfrid OCD, Książeczka o dobrym czasie, tłum. Justyna Iwaszkiewicz, W drodze, Poznań 2009, ss. 200, oprac. kp, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 186-187.

Pasierb Janusz St. ks., Uprawianie nadziei, Kultura, 47(2010) nr 2, s. 188-191.

Cholewa Mirosław ks., Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, nr spec. 2(2010), s. 5-6.

Kiernikowski Zbigniew bp, Czy można się nawrócić samemu?, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 7-16.

Dumortier François-Xavier ks., Przebaczenie otwiera, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 17-26.

Kudyba Wojciech, Norwid – prorok, Europejczyk, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 27-34.

Samotność i tak pozostanie. Rozmowa z Mirosławem Pilśniakiem OP i Wojciechem Prusem OP (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, nr spec. 2(2010), s. 35-46.

W towarzystwie Ducha Świętego. Rozmowa z André Loufem SOCist (rozmawia Vittoria Prisciandaro), Nasza rozmowa, nr spec. 2(2010), s. 47-51.

Twardowski Jan ks., Jedno powołanie [w: ks. Jan Twardowski, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 18], nr spec. 2(2010), s. 52.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Oblicze przemieniające, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 53-65.

Chenu Bruno ks., Ręce Jezusa, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 66-67.

Baudiquey Paul, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 68-70.

Naumowicz Józef ks., Św. Augustyna droga do celibatu, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 71-77.

Vanhoye Albert, Życiodajna woda [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 83], nr spec. 2(2010), s. 78.

Benedykt XVI, Do seminarzystów o wolności, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 79-83.

Rzeszowski Wojciech ks., Ludzka płciowość, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 84-94.

Sullivan David MAfr, Samozadowolenie zagrożeniem dla Kościoła, Z życia Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 95-104.

Pleskaczyński Jacek SJ, Plotka i obmowa, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 2(2010), s. 105-109.

Twardowski Jan ks., Światło wiary [w: ks. Jan Twardowski, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 210], nr spec. 2(2010), s. 110

Elżbieta, Życie jako powołanie, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 111-114.

Świecki kolega z pracy, Nie wszystko zależy ode mnie, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 115-119.

Klimek Wiesław ks., Umierać dla Jezusa, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 119-123.

S. Maria, Mój ksiądz, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 123-128.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 128-130.

Ks. Jacek, Najpierw pogardzałem, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 130-134.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 48(2010) nr 3, s. 5-6.

Kaczyński Lech, Wolność i prawda, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 7-11.

Krzemiński Paweł, Tak naprawdę to oni żyją..., Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 12-19.

Haręzga Stanisław ks., Jezus nie działał sam, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 20-26.

Zarzycka Beata ZSAPU, Rozwój własny a życie oddane Ewangelii, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 27-35.

Cholewa Mirosław ks., Kuźnia indywidualistów czy indywidualności?, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 36-42.

Grzybowski Jerzy, Czy psychologia komunikacji wystarczy?, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 43-51.

Zioło Michał OCSO, Związek oddzielonych, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 52-60.

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Komunikacja buduje wspólnotę, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 61-71.

Dudała Jarosław, Taka plebania, taka parafia, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 72-79.

Linke Waldemar CP, Rozsyłanie po dwóch, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 80-88.

Jastrząb Dariusz ks., Judasz – apostoł wyobcowany, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 89-96.

Pasterz zabezpiecza tyły. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Czają (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 48(2010) nr 3, s. 97-108.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona obmycia nóg, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 109-114.

Zachara Maciej MIC, Koncelebracja: historia, teologia, praktyka, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 115-122.

Życiński Wojciech SDB, Z cieni i obrazów do Prawdy, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 123-132.

Bieliński Paweł, Wspólnota kapłańska, Nad nauczaniem Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 133-140.

Aleksandrowicz Tadeusz ks., Spotkania papieża ze swymi prezbiterami, Z życia Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 141-149.

Jaworski Maciej OCD, Małżeńska podróż ku świętości, Z życia Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 150-156.

Kowalczyk Dariusz SJ, Przełożeni wobec ex-księży, Pytania i odpowiedzi, 48(2010) nr 3, s. 157-161.

Bonhoeffer Dietrich, Nie macie być solą! [w: Dietrich Bonhoeffer, Naśladowanie, tłum. Joanna Kubaszczyk, W drodze, Poznań 1997, s. 73], 48(2010) nr 3, s. 162.

X. K., Lepiej w jedności..., Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 163-166.

Ksiądz Proboszcz, Ojciec czy szef?, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 166-168.

Ks. Mbarek, Ramię w ramię, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 168-170.

Ks. Eugeniusz, Nie potrafiłem zdobyć się na współpracę, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 170-173.

Maja, Niebezpiecznie jest mieć pomysły..., Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 173-176.

Konrad, Więzień w wolontariacie, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 176-180.

Wons Krzysztof SDS, Kain i Abel są w nas. Życie duchowe i relacje, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 132, oprac. rk, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 181-182.

Pek Kazimierz MIC, Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 385, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 182-183.

Cordes Paul Josef kard., Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość, tłum. Winfried Lipscher, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 174, oprac. kp, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 183-184.

Bouyer Louis, Architektura i liturgia, tłum. Piotr Włodyga OSB, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2009, ss. 109, oprac. kp, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 184-185.

Urbano Pilar, Człowiek z Villa Tevere. Rzymskie lata św. Josemaríi Escrivy, tłum. Bronisław Jakubowski, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 552, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 185-186.

Matthew Iain OCD, Pochwycony przez Boga. Aktualność przesłania św. Jana od Krzyża, tłum. Emmanuela Monika Pliś OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 239, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 186-187.

Sławecki Michał, O pierwszym śpiewie liturgii rzymskiej, Kultura, 48(2010) nr 3, s. 188-192.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 49(2010) nr 4, s. 5-6.

Giertych Wojciech OP, Religijność to jeszcze nie wszystko, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 7-16.

Strzelczyk Grzegorz ks., Droga wiary Jezusa, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 17-24.

Szmydki Ryszard OMI, Odnowione rozumienie wiary, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 25-33.

Nowosielski Mirosław ks., Zdrowa i chora religijność, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 34-42.

Kiernikowski Zbigniew bp, Wzrastanie wzrostem Bożym – Kol 2,19, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 43-50.

Jacyniak Aleksander SJ, Znaki na ścieżkach wiary – aktualność ikony, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 51-59.

Jankowiak Krzysztof, Prorok, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 60-66.

Oddech wieczności. Rozmowa z ks. Michałem Janochą (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 49(2010) nr 4, s. 67-76.

Na świecie nie ma nic doskonałego. Rozmowa z ks. Piotrem Mazurkiewiczem (rozmawiają ks. Wojciech Bartkowicz i Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 49(2010) nr 4, s. 77-90.

Szcześniak Jakub ks., Zejdź Mi z oczu, szatanie!, Nasza modlitwa, 49(2010) nr 4, s. 91-99.

Skrzypczak Robert ks., Wprowadzenie do Modlitwy Pańskiej, Nasza modlitwa, 49(2010) nr 4, s. 100-109.

Jędryszek Janusz OFMConv, Misterium Wielkiej Soboty, Nasza modlitwa, 49(2010) nr 4, s. 110-115.

Bł. John Henry Newman, Będę Mu ufał [w: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy. Poezje, tłum. Zygmunt Kubiak, IW PAX, Warszawa 1995, s. 17], 49(2010) nr 4, s. 116.

Wołyniec Włodzimierz ks., Nauka o odpustach w świetle posoborowej teologii zbawienia, Nad nauczaniem Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 117-125.

Draguła Andrzej ks., Katechizm dla dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 126-130.

Potocki Andrzej OP, Liczy się obecnych w kościele. I co z tego?, Z życia Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 131-137.

Crociata Mariano bp, Czym ma być homilia, Z życia Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 138-141.

Sękalski Cezary, Różaniec na nowo medytowany, Z życia Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 142-148.

Rusecki Marian ks., Co należy wiedzieć o objawieniach prywatnych?, Pytania i odpowiedzi, 49(2010) nr 4, s. 149-155.

Juliana z Norwich, Lęk i miłość [w: Juliana z Norwich, Objawienia Bożej miłości, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2007, s. 239], 49(2010) nr 4, s. 156.

XBL, Człowieczeństwo, chrześcijaństwo, kapłaństwo, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 157-160.

Ks. Emanuel, Głód słuchania Boga, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 160-162.

J. H., Mój Damaszek, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 163-166.

Pielgrzym, Góra Trzeźwości, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 166-168.

S. Dolores, Wiara, której się uczyłam..., Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 169-170.

Grygorcewicz Zbigniew MIC, Na końcu świata, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 171-173.

Merchel Henryk, Czas próby, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 174-176.

Kiernikowski Zbigniew bp, Powołani i posłani, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2010, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 177-178.

Rossetti Stephen J. ks., Radość kapłaństwa, tłum. ks. Andrzej Małek SCJ, Dorota Bryniarska, Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, Kraków 2010, ss. 248, oprac. jsz, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 178-179.

Haręzga Stanisław ks., W biblijnej szkole życia. Materiały do lectio divina, Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań 2009, ss. 248, oprac. tk, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 179-180.

Jégou Marie-Pascale, Ogień Hostii. Eucharystia źródłem przemiany człowieka i świata, tłum. Dorota Samsel, W Drodze, Poznań 2009, ss. 222, oprac. ank, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 180-181.

Waluś Monika, Spiritus Sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 284, oprac. kp, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 181-182.

Greshake Gisbert, Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej, tłum. Joanna Kubaszczyk, W drodze, Poznań 2010, ss. 158, oprac. ank, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 182-183.

Baslez Marie-Françoise, Prześladowania w starożytności. Ofiary, bohaterowie, męczennicy, tłum. Ewa Łukaszyk, WAM, Kraków 2009, ss. 435, oprac. kp, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 183-184.

Lewis C. S., Smutek, tłum. Jadwiga Olędzka, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 119, oprac. mm, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 184-185.

Marecki Józef ks., Musiał Filip (red.), Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, WAM, Kraków 2009, ss. 687, oprac. ank, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 185-186.

Grzybowski Jerzy, Romans, zdrada i co dalej?, W drodze, Poznań 2009, ss. 148, oprac. agr, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 186-187.

Pyda Janusz OP, Listy starego anioła do młodego, W drodze, Poznań 2009, ss. 167, oprac. ak, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 187-188.

Wielecki Kamil Maria, Chopin w nowej krasie, Kultura, 49(2010) nr 4, s. 189-192.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 50(2011) nr 1, s. 5-6.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Wierzyć, czyli przyjmować, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 7-14.

Wons Krzysztof SDS, Każdy ma swoje Nazaret, Betlejem i Golgotę, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 15-22.

Thurian Max, Wdzięczność i radość Matki Pana, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 23-31.

Nadbrzeżny Antoni ks., Od niewoli do zawierzenia, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 32-40.

Mazurkiewicz Roman, Bogurodzica – pieśń nie tylko maryjna, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 41-48.

Pek Kazimierz MIC, W jakiego Boga wierzę?, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 49-57.

Rusak Agata, Gość w dom, czyli o łasce burzenia misternych planów, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 58-67.

Benedykt XVI, Dar spotkania [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 2], 50(2011) nr 1, s. 68.

Maryja nie potrzebuje fałszywej czci. Rozmowa ze Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv (rozmawia Anna Faszczowa), Nasza rozmowa, 50(2011) nr 1, s. 69-79.

W stronę dojrzałości. Rozmowa z ks. Tadeuszem Hukiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 50(2011) nr 1, s. 80-87.

Benedykt XVI, Nie można nie głosić [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 25], 50(2011) nr 1, s. 88.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona Pokłonu Mędrców ze Wschodu, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 89-95.

Pek Kazimierz MIC, Niedoceniana nauka św. Ludwika o mądrości Bożej, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 96-106.

S. Marie-Laure, Od milczenia do milczenia, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 107-113.

Benedykt XVI, Jego posłuszeństwo a nasz grzech [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 26], 50(2011) nr 1, s. 114.

Benedykt XVI, Wciąż być w drodze, Nad nauczaniem Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 115-121.

Benedykt XVI, Życie tylko ze Słowa [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 10], 50(2011) nr 1, s. 122.

Zarzeczny Eugeniusz MIC, Anuncjatki – ewangeliczna droga maryjności, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 123-129.

Dzieduszycka-Manikowska Agnieszka, Wierzą mimo prześladowań, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 130-137.

Bieliński Paweł, Dlaczego jeżdżą do Taizé?, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 138-143.

Benedykt XVI, Bóg daje prawdziwą odpowiedź [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 104], 50(2011) nr 1, s. 144.

Augustyn Józef SJ, O przyczynach pasywności w seminarium, Pytania i odpowiedzi, 50(2011) nr 1, s. 145-148.

Agata, Nie można winić Maryi, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 149-153.

AWM, Adopcja – dar przyjęcia, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 153-156.

Dorota i Krzysztof, Krzyż choroby, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 156-159.

Przełożony wspólnoty zakonnej, Pierwiastek nieposłuszeństwa, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 159-162.

S. Maria Magdalena, Zaufanie i wolność, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 162-164.

Madej Andrzej OMI, Umieraj tam, gdzie jesteś posłany, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 165-167.

Jaworski Maciej OCD, Bracia na śmierć i życie, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 167-170.

Cencini Amedeo, Pragnienie Boga. Od pragnienia do decyzji o własnym powołaniu, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 81, oprac. agr, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 171-172.

Brown Raymond E. SJ, I Bogiem było Słowo. Komentarz do Ewangelii wg św. Jana, tłum. Aleksander Gomola, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2010, ss. 258, oprac. tk, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 172-173.

Życiński Wojciech SDB, Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, seria: Mariologia w kontekście, 8, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 274, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 173-174.

Forte Bruno, Cztery noce zbawienia. Pascha w tradycji żydowskiej, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 69, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 174-175.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv (red.), Teksty o Matce Bożej. Chrześcijaństwo ewangelickie, seria: „Beatam me dicent”, 10, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2000, ss. 536, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 175-176.

Bunge Gabriel OSB, Ojcostwo duchowe. Chrześcijańska gnoza u Ewagriusza z Pontu, tłum. Andrzej Jastrzębski OMI, Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 144, oprac. jj, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 176-177.

Monsinior Piero Marini. Ceremoniarz Papieski. Rozmowy o liturgii przeprowadzili Dominique Chivot i Vincent Cabanac, tłum. Michał Romanek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 174, oprac. rz, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 177-179.

Brat Moris, Z powodu Jezusa i Ewangelii. Autobiografia – i nie tylko, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2010, ss. 420, oprac. jz, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 179-180.

Delp Alfred, W obliczu śmierci, tłum. Janusz Serafin CSsR, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 99, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 180-181.

Adamiak Elżbieta, Kobiety w Biblii. Nowy Testament, Biblioteka „Więzi”, 246, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2010, ss. 275, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 181-182.

Jastrząb Dariusz, Duchowy świat Dostojewskiego, WAM, Kraków 2009, ss. 136, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 182-183.

Draguła Andrzej ks., Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Biblioteka „Więzi”, 248, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2010, ss. 251, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 183-184.

Pulcyn Bartek, Przyjęli męczeńską śmierć, Kultura, 50(2011) nr 1, s. 185-188.

Cholewa Mirosław ks., Jan Paweł II błogosławiony, 51(2011) nr 2, s. 3.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 51(2011) nr 2, s. 7-8.

Bartkowicz Wojciech ks., Droga wiary Jana Pawła II, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 9-16.

Zioło Michał OCSO, Życie z Jezusem boli, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 17-25.

Vanhoye Albert SJ kard., Kim jest ksiądz?, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 26-38.

Giertych Wojciech OP, Modlitwa a celibat, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 39-48.

Lütz Manfred, Ludzka strona celibatu, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 49-58.

Kożuch Mieczysław SJ, Kryzysy – bez odniesienia do Boga, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 59-67.

Nowacki Wojciech ks., Przezwyciężanie kryzysów we wspólnotach, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 68-79.

Jastrząb Dariusz ks., Trwoga jako „córka Boża” u Georgesa Bernanosa, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 80-88.

Kryzysy księdza. Rozmowa redakcyjna (Stanisław Tokarski MS, Kazimierz Pek MIC, Krzysztof Koseła, Paweł Krzemiński, prowadzi ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 51(2011) nr 2, s. 89-104.

Ślęczka Piotr SDS, Kiedy trzeba walczyć o smak powołania..., Nasza modlitwa, 51(2011) nr 2, s. 105-111.

Warowny Maciej ks., Nawróciwszy się, umacniaj braci , Nasza modlitwa, 51(2011) nr 2, s. 112-120.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Duch Święty Stróżem nadziei, Nad nauczaniem Kościoła, 51(2011) nr 2, s. 121-130.

Strzępka Agnieszka, Madryt – przystanek z Benedyktem XVI, Nad nauczaniem Kościoła, 51(2011) nr 2, s. 131-137.

Carter Edward SJ, Zaczęły się nasza śmierć i nasze zmartwychwstanie [w: Edward Carter, Duch Święty jest obecny, tłum. Anna Korlińska, IW PAX, Warszawa 1975, s. 30-31], 51(2011) nr 2, s. 138.

Błaszczak Wiesław SAC, Kołodziej Jakub, Pomoc duchownym w OTS, Z życia Kościoła, 51(2011) nr 2, s. 139-146.

Grzybowski Jacek ks., „Bóg jest pierwszy” – Benedykta XVI rozmowa o Kościele i świecie, Z życia Kościoła, 51(2011) nr 2, s. 147-154.

Adamowicz Leszek ks., Ecclesia supplet, Pytania i odpowiedzi, 51(2011) nr 2, s. 155-158.

Andy SVD, Ostra anemia, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 159-161.

Franciszek, Na co komu chory ksiądz?, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 161-163.

Wojtan Andrzej ks., Bez przydziału, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 163-168.

Neumann Bruno Maria OH, Dyplom wrzuciłem do Wisły, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 168-172.

Krzywicki Robert MIC, Łaska nad wszelką zasługę, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 172-175.

Teresa Maria s., Czy idę dobrą drogą?, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 175-178.

Mattheeuws Alain SJ, Prowadzeni przez Ducha Świętego. Towarzyszenie duchowe, tłum. Anna Foltańska, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 152, oprac. af, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 179-180.

Hahn Scott, Moc słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, tłum. Piotr Blumczyński, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 188, oprac. jk, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 180-181.

Lütz Manfred, Bóg. Mała historia Największego, tłum. Monika Zielińska, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ss. 407, oprac. kp, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 181-182.

Twardowski Jan ks., Życie jak Różaniec. Rozważania, wybór i oprac. Aleksandra Iwanowska, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2010, ss. 218, oprac. kp, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 182-183.

Daigneault André, Droga niedoskonałości. Świętość ubogich, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 181, oprac. kp, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 183-184.

Schönborn Christoph OP, Miłosierdzie. Niemożliwe staje się możliwe, tłum. Wiesław Szymona OP, W drodze, Poznań 2010, ss. 173, oprac. jz, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 184-186.

Zieja Jan ks., Życie Ewangelią. Spisane przez Jacka Moskwę, wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, ss. 324, oprac. tk, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 186-187.

Franciszkanin z SS. Prawdziwa historia Gereona Goldmanna OFM, tłum. Olga Martyniak, Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2009, ss. 324, oprac. ank, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 187-188.

Sękalski Cezary, Ogród Biblijny w Proszowicach, Kultura, 51(2011) nr 2, s. 189-192.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 52(2011) nr 3, s. 5-6.

Giertych Wojciech OP, Szczęście się przyjmuje, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 7-14.

Strzelczyk Grzegorz ks., Szczęście Jezusa, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 15-21.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Logika świata a logika chrześcijańska, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 22-30.

Wielecki Krzysztof, Nieszczęsne badania szczęścia, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 31-41.

Greshake Gisbert ks., Już tutaj „tamten świat”, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 42-50.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Radość świętych, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 51-59.

Zioło Michał OCSO, Czy mnisi są szczęśliwi?, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 60-67.

Mattheeuws Alain SJ, Rozpoznawać wezwania [w: Alain Mattheeuws SJ, Prowadzeni przez Ducha Świętego. Towarzyszenie duchowe, tłum. Anna Foltańska, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 13-14], 52(2011) nr 3, s. 68.

Nie da się podzielić wieczności na godziny. Rozmowa z ks. bp. Janem Bernardem Szlagą (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 52(2011) nr 3, s. 69-75.

Duch Jezusa jest mocniejszy. Rozmowa z s. Briege Mckenna OSC (rozmawia ks. Tadeusz Skrzypczyk), Nasza rozmowa, 52(2011) nr 3, s. 76-80.

Rybicki Adam ks., Świątobliwy, ale nieszczęśliwy, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 81-88.

Ruszała Andrzej OCD, Widzę niebo otwarte, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 89-96.

Kasiłowski Piotr SJ, Odmienieni przez smutek, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 97-101.

Delfieux Pierre-Marie o., Magnificat, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 102-106.

Szmydki Ryszard OMI, Wszystkie siły dla ewangelizacji, Nad nauczaniem Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 107-115.

Rzeszowski Wojciech ks., Posługa władzy i posłuszeństwo, Nad nauczaniem Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 116-124.

Kowalczyk Dariusz SJ, Kościół winien ludzkiemu nieszczęściu?, Z życia Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 125-133.

Dudała Jarosław, Księża, zakładajcie rodziny... zastępcze!, Z życia Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 134-142.

Zawadka Janusz MIC, Tak dla ‘Tajemnicy szczęścia’?, Pytania i odpowiedzi, 52(2011) nr 3, s. 143-147.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Niepokoić świat [w: Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Inna strona Kościoła, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 83], 52(2011) nr 3, s. 148.

Felix Leo, On myśli o mnie bardziej niż ja o sobie, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 149-151.

Sullivan David MAfr, Nie dla hipokryzji, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 151-154.

Monika, Bóg nigdy mnie zawiódł, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 154-161.

Kowalik Robert, Ręce lekarza, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 161-164.

Edward, Najdłuższa noc w życiu, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 164-167.

Quiceno Zapata Manuel Julián ks., Wyspowiadałem „diabła”, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 167-168.

SP, Dłoń Wielkiego Reżysera, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 168-171.

Gdy radość budzi nadzieję, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2010, ss. 131, oprac. jz, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 172-173.

Cànopi Anna Maria, Kazanie na Górze drogą do nawrócenia. Lectio divina, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 137, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 173-174.

Newman John Henry, Jak patrzeć na świat oczami Boga?, oprac. Lella Magnabosco, tłum. Magdalena Musiał, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 150, oprac. kp, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 174-175.

Louf André, Reguły życia duchowego. Stałe elementy duchowej drogi chrześcijanina, tłum. Alina Meissner, W drodze, Poznań, ss. 85, oprac. af, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 175-176.

Krzysztof Wons SDS, Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 343, oprac. aj, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 176-177.

Spowiedź bez końca. O grzechu, pokucie i nowym życiu rozmawiają dominikanie Paweł Kozacki i Wojciech Prus, W drodze, Poznań 2010, ss. 280, oprac. af, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 177-178.

Rostworowski Piotr o., W głąb misterium, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2010, ss. 175, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 178-179.

Nadolski Bogusław TChr, Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 403, oprac. rk, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 179-180.

Gogolewski Tadeusz ks., Myśleć i rozumieć w Kościele, oprac. Paweł Bieliński, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2010, ss. 421, oprac. pb, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 180-181.

Ziemiec Krzysztof, Wszystko jest po coś. Rozmawiała Mira Suchodolska, Wydawnictwo Non Fiction, Warszawa 2010, ss. 190, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 181-182.

Heschel Abraham Joshua, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka , tłum. Henryk Halkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 211, oprac. kp, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 182-183.

Tenace Michelina, Posługa przełożonych, tłum. Krystyna Kozak, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 141, oprac. rk, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 183-184.

Wojnowski Andrzej (tłum. i oprac.), Nie tylko o zawiści. Mała antologia tekstów dawnych i nowszych, W drodze, Poznań 2011, ss. 124, oprac. akw, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 184-185.

Tabakiernik Marta, Medytacja, kontemplacja, adoracja i dźwięk. Muzyka Arvo Pärta, Kultura, 52(2011) nr 3, s. 186-190.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 53(2011) nr 4, s. 5-6.

Warowny Maciej ks., Krzyż znakiem jedności czy podziału?, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 7-16.

Kiernikowski Zbigniew bp, Patriotyzm Jezusa, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 17-27.

Giertych Wojciech OP, Tradycja dająca zakorzenienie, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 28-36.

Cholewa Mirosław ks., Dekalog patrioty w sutannie, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 37-40.

Babuchowski Szymon, Przebity ojczyzną, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 41-48.

Naumowicz Józef ks., Niecierpliwa eschatologia, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 49-56.

Strzelczyk Grzegorz ks., Bóg rozdający siebie, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 57-63.

Bł. Alojzy Liguda SVD, Bóg działa [w: Bł. Alojzy Liguda SVD, W myślach czyny nasze, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2011, s. 23], 53(2011) nr 4, s. 64.

Nie ma polityki bez ewangelizacji. Rozmowa z ks. bp. Krzysztofem Zadarką (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 53(2011) nr 4, s. 65-74.

Odczytywanie historii. Rozmowa z Andrzejem Grajewskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 53(2011) nr 4, s. 75-84.

Ślęczka Piotr SDS, Opuści ojca swego i matkę, Nasza modlitwa, 53(2011) nr 4, s. 85-93.

Szcześniak Jakub ks., Obcy w mojej ojczyźnie, Nasza modlitwa, 53(2011) nr 4, s. 94-101.

S. Jeanne, Dobry łotr, Nasza modlitwa, 53(2011) nr 4, s. 102-105.

Zimorowic Józef Bartłomiej, Chwała Trójcy Świętej w Maryi [w: Roman Mazurkiewicz (oprac.), Przedziwna Matka Stworzyciela swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, s. 226], 53(2011) nr 4, s. 106.

Wojciechowski Piotr, Ojczyzna – miejsce trudnego wyzwania, Nad nauczaniem Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 107-116.

Maciąg Józef ks., Naucz się, czego będziesz nauczał, Nad nauczaniem Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 117-122.

Bł. John Henry Newman, Racje świata a racje wiary, Z życia Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 123-127.

Krzywicki Robert MIC, Moją partią jest Chrystus, Z życia Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 128-134.

Tomaszewski Marek Paweł, Moją zemstą jest przebaczenie, Z życia Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 135-142.

Kowalczyk Dariusz SJ, Między partią polityczną a zakrystią, Pytania i odpowiedzi, 53(2011) nr 4, s. 143-147.

Św. Maksymilian Maria Kolbe, O rządach [w: Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2009, s. 328], 53(2011) nr 4, s. 148.

Ryś Grzegorz bp, Nigdy przeciw komuś, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 149-153.

Ks. P. M., Kapelan ma dla nich czas, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 153-156.

Nast Włodzimierz ks., Ta, co nie zginęła..., Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 156-159.

Brzeziński Piotr, Wicenty Daniel, Pogrzeb w cieniu bezpieki, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 159-165.

Janyga Wojciech, Ksiądz, czyli także brat, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 165-169.

Jaworski Maciej OCD, Moc przebaczenia, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 169-173.

Lohfink Gerhard, Modlitwa moją ojczyzną. Teologia i praktyka modlitwy chrześcijańskiej, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, W drodze, Poznań 2011, ss. 251, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 174-175.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Inna strona Kościoła, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 175-176.

Wyszyński Stefan kard., Via crucis. Szkice więzienne, Wydawnictwo „Soli Deo”, Warszawa 2011, s. 96, oprac. jz, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 176-177.

Twardowski Jan ks., Taka jest moja wiara. Rozważania, wybór i oprac. Aleksandra Iwanowska, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 28, oprac. ank, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 177-178.

Faszczowa Anna, Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 258, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 178-179.

Stabryła Wojciech Maciej (red.), Manipulacja Biblią, Wydawnictwo Maternus Media, Tychy 2011, ss. 235, oprac. ank, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 179-180.

Bł. ks. Michał Sopoćko, Dziennik, oprac. Ks. Henryk Ciereszko, Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, Białystok 2010, ss. 378, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 180-181.

Rożek Michał, Mężowie niezłomni. A naród pamięta ich mądrość, WAM, Kraków 2009, ss. 324, oprac. jz, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 181-183.

Zioło Michał OCSO, Inne sprawy, W drodze, Poznań 2010, ss. 408, oprac. ank, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 183-184.

Rybiński Marek SDB, Zapiski tunezyjskie, Salezjański Ośrodek Misyjny –Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, ss. 160, oprac. ank, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 184-185.

Pulcyn Tadeusz, Klasztor, przyroda i sztuka, Kultura, 53(2011) nr 4, s. 186-190.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 54(2012) nr 1, s. 5-6.

Haręzga Stanisław ks., Jezus – egzorcysta, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 7-15.

Wons Krzysztof SDS, Grzech niesłuchania słowa, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 16-24.

S. Marie-Laure, Od strachu do odwagi, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 25-34.

Zatorski Włodzimierz OSB, Osiem duchów zła, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 35-42.

Nowacki Wojciech ks., Duch wolności a duch zniewolenia, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 43-51.

Jastrząb Dariusz ks., Strategia złego ducha u C. S. Lewisa, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 52-60.

Kocańda Bogdan OFMConv, Uwolnienie z duchowej niewoli, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 61-69.

Iwanow Wiaczesław, Względny walor kultury [w: Michaił Gerszenzon, Wiaczesław Iwanow, Korespondencja z dwóch kątów, tłum. i oprac. Bogusław Żyłko, Wydawnictwo Literatura net.pl, Gdańsk 2007, s. 25-26], 54(2012) nr 1, s. 70.

Demon w niewoli Słowa. Rozmowa redakcyjna (ks. Mirosław Nowosielski, Kazimierz Pek MIC, ks. Wojciech Bartkowicz, Stanisław Porczyk, Bogumił Łoziński, prowadzi ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 54(2012) nr 1, s. 71-87.

Bł. Jan Paweł II, Droga wiary Służebnicy Pana [w: Bł. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 14], 54(2012) nr 1, s. 88.

Dziadosz Henryk SJ, Nie stawiajcie oporu złemu, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 89-94.

Jerominek Andrzej MIC, Modlitwa serca, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 95-101.

Zachara Maciej MIC, Medytacja nad wybranymi fragmentami dawniejszego Mszału, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 102-108.

Br. Antoine-Emmanuel, Jezusowe wprowadzenie w modlitwę, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 109-115.

Benedykt XVI, Czy ja jestem słowem Bożym? [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 8], 54(2012) nr 1, s. 116.

Wołyniec Włodzimierz ks., Szatan w Obrzędach chrztu i w odnowionym Rytuale egzorcyzmów, Nad nauczaniem Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 117-126.

Zięba Jadwiga, Z perspektywy polskich egzorcystów, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 127-136.

Mirek Agata, Siostry zakonne w obozach pracy PRL, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 137-146.

Wojtas Anna, Szkoły bycia bardziej człowiekiem, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 147-153.

Špidlík Tomáš kard., Strach jest tylko na początku [w: Tomáš Špidlík, Życie po śmierci, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, s. 113], 54(2012) nr 1, s. 154.

Salij Jacek OP, Pobożna antyreligia, Pytania i odpowiedzi, 54(2012) nr 1, s. 155-158.

Sosnowski Sławomir ks., Posługa uwalniania, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 159-162.

Alicja, O krok od samobójstwa, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 162-164.

Horak Tomasz ks., Słowem Słowu służyć, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 164-166.

S. J., Demon nieprzebaczenia, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 167-169.

Spragniony, Studnia Sychar, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 169-171.

Ks. W., Czy mnie przyjmiecie?, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 172-174.

Pasierb Janusz Stanisław ks., Słowo Boże między ludźmi, oprac. Maria Wilczek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 184, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 175-176.

Bunge Gabriel, Wino demonów. Nauka Ewagriusza z Pontu o gniewie i łagodności, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 184, oprac. arj, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 176-177.

Kiernikowski Zbigniew bp, W mocy słowa i sakramentu. Biblijne inspiracje współczesnego duszpasterstwa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2011, ss. 626, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 177-178.

Nowosielski Mirosław ks., Jak uwolnić się od złego ducha?, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 89, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 178-179.

Meszuge, Alkoholik. Autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu, WAM, Kraków 2011, ss. 289, oprac. ank, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 179-180.

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. III, wstęp i oprac. Marek Starowieyski i Rafał Zarzeczny, tłum. Stanisław Kur, Marek Rymuza i Marek Starowieyski, Źródła Monastyczne 56, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków - Tyniec 2010, ss. 484, oprac. arj, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 180-182.

Lewis C. S., Rozważania o psalmach, tłum. Aleksandra Motyka, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2011, ss. 207, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 182-183.

Napiórkowski Stanisław C. OFMConv, Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny, seria: Teologia w dialogu, t. 12, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 183-184.

Carré Marie-Angel br., Kanalie też mają dusze. Historia nastoletniego włóczęgi, która zdarzyła się naprawdę, tłum. Krzysztof Chodecki, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2011, ss. 189, oprac. tk, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 184-185.

Modelski Ryszard OFMCap, Kapłan do szpiku kości. Ojciec Serafin Kaszuba, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2010, ss. 144, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 185-186.

Kotyński Marek CSsR, Księga ocalenia (Księga ocalenia, reż. Albert Hughes, Allen Hughes, 2010), Kultura, 54(2012) nr 1, s. 187-190.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 55(2012) nr 2, s. 5-6.

Ślęczka Piotr SDS, On wydał się za nas, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 7-16.

Szram Mariusz ks., Ciało powołane do zmartwychwstania – ujęcie wczesnochrześcijańskie, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 17-26.

Szmydki Ryszard OMI, Dwoje jednym ciałem, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 27-35.

Mroczkowski Ireneusz ks., Teologia ciała według Jana Pawła II, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 36-44.

Zioło Michał OCSO, Igraszki z Behemotem, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 45-56.

Giertych Wojciech OP, Etyka ekonomii, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 57-64.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Świadek Chrystusa z RPA, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 65-72.

Szlifowanie spontaniczności. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 55(2012) nr 2, s. 73-82.

Budować most z wiarą. Rozmowa z ks. abp. Zbigniewem Stankiewiczem (rozmawia Agnieszka Strzępka), Nasza rozmowa, 55(2012) nr 2, s. 83-90.

Naumowicz Józef ks., Niespokojne jest... ciało nasze, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 91-98.

S. Édith, Milczenie Słowa, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 99-102.

Wons Krzysztof SDS, Pasterz o ludzkim obliczu, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 103-108.

Br. Théophane, Z ciemności do światła, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 109-112.

Ouellet Marc kard., Nigdy więcej!, Nad nauczaniem Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 113-115.

Tyrała Robert ks., Koncerty w kościołach po Vaticanum II, Nad nauczaniem Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 116-123.

Bł. Michał Sopoćko, Zmysł Boży [w: Bł. Michał Sopoćko, Dziennik, Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, Białystok 2010, s. 208], 55(2012) nr 2, s. 124.

Kowalczyk Dariusz SJ, Pedofilia w strukturach kościelnych, Z życia Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 125-132.

Faszczowa Anna, Ewangelia w Rychwałdzie, Z życia Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 133-139.

Paczkowska Agnieszka, Wolontariat więźniów w hospicjum – gdańskie doświadczenia, Z życia Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 140-146.

Cholewa Mirosław ks., Perła wiary także dla innych , Pytania i odpowiedzi, 55(2012) nr 2, s. 147-149.

Blachnicki Franciszek ks., Staniecie się jako bogowie... [w: Ks. Franciszek Blachnicki, Spojrzenia w świetle łaski, Wydawnictwo „Światło-Życie”, Krościenko 2001, s. 15-16], 55(2012) nr 2, s. 150.

M. R., Uczę się swojego ciała, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 151-154.

Ks. Wojciech, Doświadczenie kruchości, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 155-158.

Janusz, Życie w jednym ciele, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 158-161.

Paweł, Czułem się bezpański i wykluczony, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 161-164.

Halina, Spotkanie z ikoną, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 164-167.

AF, Piękno za mgłą, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 167-169.

Dunajski Jarosław ks., Zwierzenia zakulisowe, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 169-172.

Greshake Gisbert, Być kapłanem dzisiaj, tłum. Wiesław Szymona OP, W drodze, Poznań 2010, ss. 558, oprac. kp, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 173-174.

Jan Kasjan, O przyjaźni. Rozmowa XVI z abba Józefem, tłum. ks. Arkadiusz Nocoń, seria: Z Tradycji Mniszej, 49, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2011, ss. 74, oprac. jz, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 174-175.

Garzonio Marco (red.), Serce kapłana. Wychowanie uczuciowe i emocjonalne prezbiterów, tłum. Magdalena Wrona, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2011, ss. 128, oprac. ar, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 176-177.

Seewald Peter, Szkoła mnichów. Inspiracje dla naszego życia, tłum. Kamil Markiewicz, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2011, ss. 286, oprac. cs, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 177-178.

Giemza Bogdan SDS, Rachunek sumienia Kościoła w świetle Apokalipsy, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 208, oprac. am, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 178-179.

Gouvernaire Jean SJ, Życie według Ducha, tłum. Mariusz Bigiel, Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2009, ss. 127, oprac. ws, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 179-180.

Twardowski Jan ks., Ukryte tajemnice Różańca. Rozważania, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 230, oprac. kp, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 180-181.

Skrzypczak Robert ks., Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym, WAM, Kraków 2011, ss. 274, oprac. tk, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 181-182.

Żaryn Jan (red.), Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - WAM, Kraków 2011, ss. 216, oprac. ank, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 183-184.

Pulcyn Tadeusz, Wspinaczka. O ludziach, którzy wytrwali w drodze na szczyt, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2011, ss. 278, oprac. jz, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 184-185.

West Christopher, Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, tłum. Anna Skucińska, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 183, oprac. ank, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 185-186.

Herbert Zbigniew, Utwory rozproszone (Rekonesans), wybór i oprac. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2011, ss. 496, oprac. mmi, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 186-187.

Bławat Marzena, Idę utartym szlakiem..., Kultura, 55(2012) nr 2, s. 188-192.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 56(2012) nr 3, s. 5-6.

Draguła Andrzej ks., Przygotować słowu grunt serca, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 7-15.

Malina Artur ks., „Nie możemy nie mówić...”, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 16-23.

Bartkowicz Wojciech ks., „A co z tym będzie?” Przyszły seminarzysta, pasterz przyszłości, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 24-29.

Skrzypczak Robert ks., Jakiego głoszenia Ewangelii nam nie trzeba, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 30-40.

Dudała Jarosław, Kościół (dosłownie) otwarty, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 41-48.

Jankowiak Krzysztof, Niedoceniony ewangelizator, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 49-54.

Bruguès Jean-Louis OP abp, Powołanie i szczęście, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 55-62.

Ewangelizuje wspólnota. Rozmowa z ks. bp. Grzegorzem Rysiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 56(2012) nr 3, s. 63-72.

Nowy język przekazu wiary. Rozmowa z ks. kard. Gianfranco Ravasim (rozmawia Beata Zajączkowska), Nasza rozmowa, 56(2012) nr 3, s. 73-82.

Jerominek Andrzej MIC, Wobec Świętej Trójcy z Andrzejem Rublowem, Nasza modlitwa, 56(2012) nr 3, s. 83-89.

Praśkiewicz Szczepan T. OCD, Św. Jan z Avila nowym Doktorem Kościoła, Nasza modlitwa, 56(2012) nr 3, s. 90-97.

S. Gabrielle, Psałterz – księga strachu przemienionego, Nasza modlitwa, 56(2012) nr 3, s. 98-105.

Giertych Wojciech OP, Wytrwałość jeszcze nie jest cnotą [w: Wojciech Giertych OP, Fides et ratio, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2012, s. 71-72], 56(2012) nr 3, s. 106.

Pek Kazimierz MIC, Pierwszy synod biskupów o zwiastowaniu Ewangelii, Nad nauczaniem Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 107-115.

Cholewa Mirosław ks., Chrześcijańska inicjacja dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 116-120.

Hertling Joanna s., Ewangelizacja przez liturgię, Z życia Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 121-129.

Tronina Antoni ks., Pieśń o Nieskalanym Początku, Z życia Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 130-136.

Godnarski Artur ks., Szkoła Nowej Ewangelizacji, Z życia Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 137-145.

Wons Krzysztof SDS, Piotr odwiedzał wszystkich [w: Krzysztof Wons SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, s. 107-108], 56(2012) nr 3, s. 146.

Kaszak Grzegorz bp, Halloween i gen pogaństwa , Pytania i odpowiedzi, 56(2012) nr 3, s. 147-150.

Ks. Jerzy, Parafialne komórki ewangelizacyjne, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 151-153.

MD, Doświadczenie odrzucenia, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 153-157.

Zajączkowska Beata, Chcę jedynie miejsca u stóp Jezusa, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 157-160.

Jóźwik Mateusz, Chrystus na Woodstocku, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 160-162.

Klagowie Małgorzata i Janusz, Potrójna pokora, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 162-165.

Węglarczyk Karolina, Ewangelia na ulicy, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 165-167.

Wojdak Stanisław ks., Jeśli nie my, to kto?, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 167-170.

Wons Krzysztof SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Wydawnictwo „Bernardinum”, Biblioteka Pastores, Pelplin 2012, ss. 165, oprac., ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 171-172.

Chergé Christian de, Ludzie Boga, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2011, ss. 306, oprac. ak, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 172-173.

Posacki Aleksander SJ, Egzorcyzmy, opętanie, demony, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2011, ss. 204, oprac. mn, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 173-174.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv (red.), Duch Święty, Kościół, człowiek, t. 1: Kościół w mocy Ducha Świętego, Wydawnictwo KUL 2011, ss. 1131, oprac. kp, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 174-175.

Wolf Notker OSB, Rosanna Enrica, Sztuka kierowania ludźmi, tłum. Radosław Biskup, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2011, ss. 248, oprac. jz, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 176-177.

Wons Krzysztof SDS, Sens życia. Powołanie i wybór, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 172, oprac. jz, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 177-178.

Polak Grzegorz, Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011, ss. 329, oprac. cs, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 178-179.

Zasada Stanisław, Wyznania księży alkoholików, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011, ss. 227, oprac. ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 179-180.

Hildegarda z Bingen, Wizje czyli poznaj drogi Pana, tłum. i oprac. Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2011, ss. 282, oprac. ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 180-181.

Sękalski Cezary (red.), Charyzmatyczka Maria z Żar, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2011, ss. 229, oprac. kp, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 181-183.

Boncinelli Edoardo, Coyne George SJ, Bóg, wszechświat i sens życia. Ateista i wierzący – konfrontacja dwóch ludzi, tłum. Barbara Bochenek, Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2010, ss. 73, oprac. tk, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 183-184.

Mokrzycka Wanda, Dziewczyna na godzinę. Rozmowa z byłą prostytutką, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 103, oprac. ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 184.

Ravasi Gianfranco kard., Świątynia i plac: przestrzeń święta i przestrzeń świecka, Kultura, 56(2012) nr 3, s. 185-190.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 57(2012) nr 4, s. 5-6.

Warowny Maciej ks., Jezus i niewdzięcznicy, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 7-16.

Szostek Andrzej MIC, Od obowiązku do radości, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 17-23.

Ząbczyk-Plajzer Joanna, Eucharystia szkołą wdzięczności, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 24-30.

Rusak Agata, Nic mi się w życiu nie należy, czyli mała lekcja wdzięczności, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 31-40.

Zioło Michał OCSO, Piano, piano, piano, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 41-48.

Mikołajczak Małgorzata, „Dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny”, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 49-59.

Faszczowa Anna, Pełni radości, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 60-69.

Jestem coś winien Panu Bogu. Rozmowa z Janem Melą (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 57(2012) nr 4, s. 69-79.

Miłość bez miary. Rozmowa z ks. abp. Alfonsem Nossolem (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 57(2012) nr 4, s. 80-91.

Wons Krzysztof SDS, Wygnanie Kościoła [w: Krzysztof Wons SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, s. 34-35], 57(2012) nr 4, s. 92.

Zachara Maciej MIC, Zaśpiewać Alleluja, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 93-97.

Pudełko Judyta M. PDDM, Habakuk – nauczyciel wdzięczności w każdym położeniu, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 98-105.

Zieja Jan ks., Błogosławieni..., Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 106-111.

Br. Benedykt, Wdowi grosz, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 112-114.

Pek Kazimierz MIC, Aby wierni wierzyli, Nad nauczaniem Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 115-122.

Martinez Diego ks., Od ‘Postquam Apostoli’ do nowej ewangelizacji, Nad nauczaniem Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 123-131.

Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Jezus Chrystus, Ewangelizator [w: Instrumentum laboris. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, 23-24, http://www.vatican.va], 57(2012) nr 4, s. 132.

Bardski Krzysztof ks., Impresje z krainy Jezusa, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 133-141.

Raiter Wojciech, Kościół w Rosji – znaki odrodzenia, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 142-149.

Kubicki Kamil, Nigdy się nie skarżył, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 150-153.

Cholewa Mirosław ks., Przede wszystkim rozeznawać [w: ks. Mirosław Cholewa, Tomasz Rowiński, Jak odzyskać wiarę?, Wydawnictwo M, Kraków 2012, s. 16], 57(2012) nr 4, s. 154.

Wytrwał Tomasz OP, Spadek po księdzu, Pytania i odpowiedzi, 57(2012) nr 4, s. 155-158.

Piotr SDS, Bóg nie klonuje głosicieli słowa, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 159-162.

Kaczor Magdalena, Poczułam wiatr w żaglach, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 162-164.

M., O sercu, które potrzebuje czasu, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 164-166.

Br. Mariusz, Dobrze rozeznałem swoją drogę życia, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 166-169.

Vitry Isabelle s., Bez tanich pocieszeń, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 169-172.

Kujaszewscy Maria i Jacek, Moc Bożej obietnicy, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 172-175.

Małgorzata, Konkrety na modlitwie, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 175-177.

Murray Paul, Modlić się z ufnością. Święty Tomasz z Akwinu o Modlitwie Pańskiej, tłum. Krzysztof Pachocki, W drodze, Poznań 2011, ss. 156, oprac. arj, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 178-179.

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Zofia Włodkowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 384, oprac. jz, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 179-180.

Marin Jacques, Ogień i radość. Ewangelizacja w Duchu Świętym, tłum. Anna Foltańska, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2012, ss. 416, oprac. af, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 180-181.

Biju-Duval Denis, Wylanie Ducha Świętego. Jak otworzyć się na tę łaskę, tłum. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2010, ss. 126, oprac. kp, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 181-182.

Franz Raymond, Kryzys sumienia. Konflikt między lojalnością wobec Boga a lojalnością względem swojej religii, Koncept Design, Myślęcinek 2006, ss. 511, oprac. tk, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 182-184.

Hoye William J., Teologiczne błędy myślowe, tłum. Paulina Kolińska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 190, oprac. kp, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 184-185.

Bozowski Bronisław ks., Kazania (nie)zwykłe II, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 184, oprac. ank, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 185-186.

Maritain Jakub i Raissa, Brat Moris Marin, Kontemplacja w świecie, W drodze, Poznań 2011, ss. 222, oprac. jg, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 186-187.

Karol de Foucauld, „Umiłowane ostatnie miejsce.” Listy do braci trapistów, tłum. Nelly Przybylska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, ss. 488, oprac. jz, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 187-188.

Wojtas Anna, Warszawskie muzeum ikon, Kultura, 57(2012) nr 4, s. 189-192.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 58(2013) nr 1, s. 5-6.

Wons Krzysztof SDS, To mówi Pan!, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 7-15.

Nowacki Wojciech ks., Duch Święty gwarantem autorytetu, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 16-23.

Giertych Wojciech OP, Kto tu jest najważniejszy?, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 24-31.

Oko Dariusz ks., Metafizyczna konieczność autorytetu, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 32-39.

Polak Wojciech bp, Być pasterzem, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 40-46.

Ryś Grzegorz bp, Słowo jednania, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 47-49.

Zawadka Janusz MIC, Paradoksy autorytetu świętych, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 50-57.

Lasota Marek, Ojcowie wolnych ludzi, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 58-64.

Górny Grzegorz, Katolicyzm w USA, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 65-71.

Vanhoye Albert kard., Nowy Autorytet dla wiary [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 46-47], 58(2013) nr 1, s. 72.

Kościół bez autorytetów? Rozmowa redakcyjna (ks. bp Marek Solarczyk, Anna Kołodziejczyk, Piotr Zaremba, Kazimierz Pek MIC, ks. Wojciech Bartkowicz, prowadzi ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 58(2013) nr 1, s. 73-88.

Zarzycka Beata ZSAPU, Przeklęty, kto ufa człowiekowi?, Nasza modlitwa, 58(2013) nr 1, s. 89-95.

Szcześniak Jakub ks., Jezus kuszony, Nasza modlitwa, 58(2013) nr 1, s. 96-105.

Jerominek Andrzej MIC, Ukrzyżowany Król, Nasza modlitwa, 58(2013) nr 1, s. 106-110.

Benedykt XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory, Nad nauczaniem Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 111-120.

Świrska Halina, My mamy siać..., Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 121-129.

Figueiredo Anthony J. ks., O seminariach duchownych dla „późniejszych” powołań, Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 130-136.

Morciniec Piotr ks., Kościół katolicki o przeszczepach, Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 137-145.

Vanhoye Albert kard., Nowe przymierze [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 81], 58(2013) nr 1, s. 146.

Śmigiel Wiesław bp, Ksiądz w domu niepraktykujących parafian, Pytania i odpowiedzi, 58(2013) nr 1, s. 147-151.

Vanhoye Albert kard., Nowa solidarność [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 103 i 105], 58(2013) nr 1, s. 152.

Lorenc Michał, Kościół jak schron atomowy, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 153-154.

Siostra, Utrata gruntu pod nogami, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 154-157.

Sadkiewicz Piotr ks., Zaufanie dodaje skrzydeł, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 157-160.

Mroczkowski Ireneusz ks., Szacunek i posłuszeństwo, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 160-163.

Wójcik Jacek, On sobą Boga nie zasłaniał, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 163-166.

O. Peter, Życie dla innych, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 166-169.

Szymon, Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 169-172.

Cwojdziński Grzegorz, „Inteligentnemu chłopcu mówi się tylko raz”, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 173-175.

Ratzinger Joseph, Głosiciele słowa i słudzy waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, Opera omnia, t. XII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 823, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 176-177.

Giertych Wojciech OP, Rozruch wiary, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 232, oprac. ank, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 177-178.

Wons Krzysztof SDS, Umocowani w Słowie, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 280, oprac. af, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 178-179.

Cucci Giovanni, Siła słabości. Depresja, kryzys, agresja, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 333, oprac. jz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 179-180.

Chesterton G. K., Kościół katolicki i konwersja, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, ss. 214, oprac. ank, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 180-181.

Wojtyła Karol bp, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, Kraków - Rzym 2011, ss. 72, oprac. xad, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 181-182.

Ryś Grzegorz ks., Brat Albert. Inspiracje, eSPe, Kraków 2012, ss. 266, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 182-183.

Jaworski Maciej OCD, „Kwemera”, czyli wierzyć. Świadectwo wiary Kościoła w Rwandzie, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 248, oprac. bz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 183-184.

Cordes Paul Josef, Zło dobrem zwyciężaj. Granice psychologii i moc wiary, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2012, ss. 140, oprac. jz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 184-186.

Czaczkowska Ewa K., Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 398, oprac. tk, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 186-187.

Cencini Amedeo, Bóg dzisiejszej młodzieży. Rozpoznać Boże działanie, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 84, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 187-188.

Świrska Halina, Misterium w Górze Kalwarii, Kultura, 58(2013) nr 1, s. 189-192.

PASTORES 58(2013) nr 1

Kościół bez autorytetów?Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 58(2013) nr 1, s. 5-6.

Wons Krzysztof SDS, To mówi Pan!, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 7-15.

Nowacki Wojciech ks., Duch Święty gwarantem autorytetu, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 16-23.

Giertych Wojciech OP, Kto tu jest najważniejszy?, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 24-31.

Oko Dariusz ks., Metafizyczna konieczność autorytetu, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 32-39.

Polak Wojciech bp, Być pasterzem, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 40-46.

Ryś Grzegorz bp, Słowo jednania, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 47-49.

Zawadka Janusz MIC, Paradoksy autorytetu świętych, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 50-57.

Lasota Marek, Ojcowie wolnych ludzi, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 58-64.

Górny Grzegorz, Katolicyzm w USA, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 65-71.

Vanhoye Albert kard., Nowy Autorytet dla wiary [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 46-47], 58(2013) nr 1, s. 72.

Kościół bez autorytetów? Rozmowa redakcyjna (ks. bp Marek Solarczyk, Anna Kołodziejczyk, Piotr Zaremba, Kazimierz Pek MIC, ks. Wojciech Bartkowicz, prowadzi ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 58(2013) nr 1, s. 73-88.

Zarzycka Beata ZSAPU, Przeklęty, kto ufa człowiekowi?, Nasza modlitwa, 58(2013) nr 1, s. 89-95.

Szcześniak Jakub ks., Jezus kuszony, Nasza modlitwa, 58(2013) nr 1, s. 96-105.

Jerominek Andrzej MIC, Ukrzyżowany Król, Nasza modlitwa, 58(2013) nr 1, s. 106-110.

Benedykt XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory, Nad nauczaniem Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 111-120.

Świrska Halina, My mamy siać..., Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 121-129.

Figueiredo Anthony J. ks., O seminariach duchownych dla „późniejszych” powołań, Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 130-136.

Morciniec Piotr ks., Kościół katolicki o przeszczepach, Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 137-145.

Vanhoye Albert kard., Nowe przymierze [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 81], 58(2013) nr 1, s. 146.

Śmigiel Wiesław bp, Ksiądz w domu niepraktykujących parafian, Pytania i odpowiedzi, 58(2013) nr 1, s. 147-151.

Vanhoye Albert kard., Nowa solidarność [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi, Ugo Vanni, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 103 i 105], 58(2013) nr 1, s. 152.

Lorenc Michał, Kościół jak schron atomowy, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 153-154.

Siostra, Utrata gruntu pod nogami, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 154-157.

Sadkiewicz Piotr ks., Zaufanie dodaje skrzydeł, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 157-160.

Mroczkowski Ireneusz ks., Szacunek i posłuszeństwo, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 160-163.

Wójcik Jacek, On sobą Boga nie zasłaniał, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 163-166.

O. Peter, Życie dla innych, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 166-169.

Szymon, Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 169-172.

Cwojdziński Grzegorz, „Inteligentnemu chłopcu mówi się tylko raz”, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 173-175.

Ratzinger Joseph, Głosiciele słowa i słudzy waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, Opera omnia, t. XII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 823, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 176-177.

Giertych Wojciech OP, Rozruch wiary, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 232, oprac. ank, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 177-178.

Wons Krzysztof SDS, Umocowani w Słowie, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 280, oprac. af, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 178-179.

Cucci Giovanni, Siła słabości. Depresja, kryzys, agresja, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 333, oprac. jz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 179-180.

Chesterton G. K., Kościół katolicki i konwersja, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, ss. 214, oprac. ank, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 180-181.

Wojtyła Karol bp, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, Kraków - Rzym 2011, ss. 72, oprac. xad, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 181-182.

Ryś Grzegorz ks., Brat Albert. Inspiracje, eSPe, Kraków 2012, ss. 266, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 182-183.

Jaworski Maciej OCD, „Kwemera”, czyli wierzyć. Świadectwo wiary Kościoła w Rwandzie, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 248, oprac. bz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 183-184.

Cordes Paul Josef, Zło dobrem zwyciężaj. Granice psychologii i moc wiary, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2012, ss. 140, oprac. jz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 184-186.

Czaczkowska Ewa K., Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 398, oprac. tk, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 186-187.

Cencini Amedeo, Bóg dzisiejszej młodzieży. Rozpoznać Boże działanie, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 84, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 187-188.

Świrska Halina, Misterium w Górze Kalwarii, Kultura, 58(2013) nr 1, s. 189-192.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 59(2013) nr 2, s. 5-6.

Górny Grzegorz, Wdzięczni Benedyktowi XVI, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 7-10.

Haręzga Stanisław ks., Jezus wobec prawdziwego i fałszywego zgorszenia, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 11-18.

Kiernikowski Zbigniew bp, Szaweł zgorszony Jezusem, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 19-28.

Grygiel Ludmiła, Święta reformatorka, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 29-37.

Dudała Jarosław, Kwiat na pustyni, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 38-42.

Grzybowski Jerzy, Upominać, nie upominając, i rozpoznać upomnienie, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 43-51.

Kaczmarek Wojciech, Zdrada Judasza w dramacie K. H. Rostworowskiego ‘Judasz z Kariothu’, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 52-60.

Grajewski Andrzej, Bilans Komisji Majątkowej, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 61-70.

Wąsowicz Jarosław SDB, Listy spod gilotyny, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 71-78.

Przystać na Boży wybór. Rozmowa z s. Noëlle Hausman (rozmawia s. Stéphanie), Nasza rozmowa, 59(2013) nr 2, s. 79-87.

O seksualności – otwarcie i szczerze. Rozmowa z ks. Stephenem J. Rossettim (rozmawia Mira Majdan), Nasza rozmowa, 59(2013) nr 2, s. 88-95.

Pojednanie to sprawa na lata. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 59(2013) nr 2, s. 96-101.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Kościół i świat [w: Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Inna strona Kościoła, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 99], 59(2013) nr 2, s. 102.

Szyrszeń Piotr SDS, Faryzeusz, celnik i ja, Nasza modlitwa, 59(2013) nr 2, s. 103-111.

Vanhoye Albert SJ kard., Usprawiedliwienie przez wiarę, Nasza modlitwa, 59(2013) nr 2, s. 112-122.

S. Édith, Łono Ojca, Nasza modlitwa, 59(2013) nr 2, s. 123-126.

Majer Piotr ks., Prawo kanoniczne a zgorszenie, Nad nauczaniem Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 127-134.

Pawłowski Sławomir SAC, O zgorszeniu i nawróceniu – ekumenicznie, Z życia Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 135-140.

Forte Bruno abp, Łaska posłuszeństwa, Z życia Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 141-145.

Sztylc Katarzyna Żaneta CSSE, Męczeństwo sióstr elżbietanek, Z życia Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 146-149.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Odwaga świętych [w: Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Inna strona Kościoła, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 256], 59(2013) nr 2, s. 150.

Siemieniewski Andrzej bp, Medytacja „chrześcijańska” na manowcach, Pytania i odpowiedzi, 59(2013) nr 2, s. 151-156.

Jaworski Maciej OCD, „Pomóż mi przebaczyć”, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 157-160.

Ewa, Czułam się i winna, i skrzywdzona, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 160-163.

Blachnicki Franciszek ks., Trzy nawrócenia, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 163-165.

Wójcik Jacek, Niczego nie pragnął dla siebie, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 165-167.

Delfieux Pierre-Marie o., Z pustymi rękami przed Nim, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 167-170.

Stefaniakowie Lucyna i Adam, Walka Boga o nas, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 170-172.

Zalewska Anna, Mroczna tajemnica wojskowych Powązek, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 172-175.

Quilici Alain OP, La Balme Denis, Po co praktykować, gdy się wierzy?, tłum. Anna Foltańska, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2013, ss. 208, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 176-177.

Ratzinger Joseph - Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, tłum. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 177-178.

Ku uzdrowieniu i odnowie. Materiały z sympozjum dla biskupów i przełożonych zakonnych o seksualnym wykorzystaniu osób niepełnoletnich. Papieski Uniwersytet Gregoriański 6-9 lutego 2012, tłum. Zbigniew Kasprzyk, WAM, Kraków 2012, ss. 292, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 178-180.

Giertych Wojciech OP, Odtruwanie łaski, Wydawnictwo M, Kraków 2011, ss. 322, oprac. pk, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 180.

Weigel George, Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo, tłum. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 592, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 181-182.

Ravasi Gianfranco, Wierzyć w Kościół. Portrety siedmiu wspólnot pierwotnych, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 134, oprac. jp, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 182-183.

Daigneault André, Od serca z kamienia do serca z ciała przez życiowe kryzysy, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 224, oprac. tk, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 183-184.

Kogler Franz, Egger-Wenzel Renate, Ernst Michael (red.), Nowy leksykon biblijny, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011, ss. 872, oprac. jp, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 184-185.

Posacki Aleksander ks., Kuszenie dotyczy każdego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2012, ss. 200, oprac. ak, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 185-186.

Kindziuk Milena, Matka Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 296, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 186-187.

Grygiel Stanisław, Jestem, więc modlę się, Flos Carmeli, Poznań 2012, ss. 252, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 187-188.

Św. Mikołaj Kabasilas, Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma , tłum. ks. Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Warszawa 2009, ss. 128, oprac. mz, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 188-189.

Wędrychowska Agnieszka, Chwalebna Droga Krzyżowa, Kultura, 59(2013) nr 2, s. 190-192.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 60(2013) nr 3, s. 5-6.

Bieliński Paweł, Od słów Benedykta do gestów Franciszka, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 7-14.

Warowny Maciej ks., Od ludzkiego strachu do bojaźni Bożej, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 15-23.

Pudełko M. Judyta PDDM, Miłość i lęk u Jezusa?, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 24-31.

S. Édith, Aby ujrzeć, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 32-36.

Wielecki Krzysztof, Czego boją się Polacy?, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 37-45.

Jarosz Marek ks., Lęk a powołanie, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 46-53.

Zioło Michał OCSO, Spokój czy rozbrojenie?, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 54-61.

Jamrozek Stanisław bp, Bł. Jan Balicki – blisko ludzkiej biedy, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 62-69.

Benedykt XVI, Umywanie nóg [w: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, 13 kwietnia 2006, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(2006), s. 14], 60(2013) nr 3, s. 70.

Dyplomacja kościelna. Rozmowa z ks. abp. Celestino Migliore (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 60(2013) nr 3, s. 71-75.

Nie skupiam się na trudnościach. Rozmowa z Norbertem Dawidczykiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 60(2013) nr 3, s. 76-84.

Gender – globalną normą? Rozmowa z Marguerite Peeters (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 60(2013) nr 3, s. 85-90.

Ślęczka Piotr SDS, Miłość jako spotkanie, Nasza modlitwa, 60(2013) nr 3, s. 91-99.

S. Marie-Laure, Spożywanie Bożego słowa, Nasza modlitwa, 60(2013) nr 3, s. 100-106.

Zachara Maciej MIC, Nie bać się milczenia w liturgii, Nasza modlitwa, 60(2013) nr 3, s. 107-112.

Skrzypczak Robert ks., Kościół i świat – pół wieku po Soborze, Nad nauczaniem Kościoła, 60(2013) nr 3, s. 113-123.

Benedykt XVI, On pierwszy pochylił się nad człowiekiem [w: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy w uroczystość Bożego Ciała, 22 maja 2008, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 6(2008), s. 50], 60(2013) nr 3, s. 124.

Kowalczyk Dariusz SJ, Bronić wiary?!, Z życia Kościoła, 60(2013) nr 3, s. 125-133.

Jaworski Maciej OCD, Zamiast dryblingu, Z życia Kościoła, 60(2013) nr 3, s. 134-140.

Mirek Agata, Orantka z gdańskiego falowca, Z życia Kościoła, 60(2013) nr 3, s. 141-145.

Benedykt XVI, Od niecierpliwości do nadziei [w: Benedykt XVI, Deus Caritas est, 39], 60(2013) nr 3, s. 146.

Salij Jacek OP, Czy ksiądz może namawiać małżonków do separacji, Pytania i odpowiedzi, 60(2013) nr 3, s. 147-151.

Benedykt XVI, Słuchanie samego Dobra [w: Benedykt XVI, Spe salvi, 33], 60(2013) nr 3, s. 152.

Tytus T. Z. ks., Wypłyń na głębię!, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 153-156.

Chyła Janusz ks., Słodkie jarzmo celibatu, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 156-159.

Wasąg Marek ks., Błogosławieństwo pustych dłoni, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 159-162.

Sawicka Ola, Przyjąć dziecko, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 163-164.

Maria, Być z cierpiącymi, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 164-167.

S. Ewa MSJ, Paschalny śpiew, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 168-169.

Kuryś Agnieszka, Wobec totalitaryzmu, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 170-173.

Benedykt XVI, Moc zmartwychwstania [w: Benedykt XVI, audiencja generalna, 26 marca 2008, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(2008), s. 16], 60(2013) nr 3, s. 174.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, O wierze nie tylko na Rok Wiary, TN KUL, Lublin, ss. 256, oprac. kp, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 175-176.

Augustyn Józef SJ, Kapłaństwo. Duchowość i posługa – współczesne wyzwania, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2012, ss. 292, oprac. jsz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 176-177.

Molinié Marie-Dominique OP, Odważyć się na lęk, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2011, ss. 213, oprac. ank, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 177-178.

Mastalski Janusz ks., Lęki kapłańskie, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2012, ss. 362, oprac. ar, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 178-179.

Augustyn Józef SJ (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, seria: Psychologia i formacja, wyd. III rozszerzone, WAM, Kraków 2012, ss. 630, oprac. jz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 179-180.

Jarosz Stanisław OSPPE, Idź na całość za Jezusem. Inaczej o powołaniu, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc, Częstochowa 2012, ss. 150, oprac. jz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 181-182.

Taft Robert F. SJ, Liturgia. Wzór modlitwy – ikona życia. Greckokatolickie rekolekcje liturgiczne, tłum. Agnieszka Dzisiewska, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2013, ss. 272, oprac. mz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 182-183.

Szlaga Jan Bernard bp, Burczycka-Woźniak Marzena, Reportażu stamtąd nie będzie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 188, oprac. tk, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 183-184.

Zwoliński Andrzej ks., Grzechy wołające, WAM, Kraków 2012, ss. 372, oprac. pk, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 184-185.

Hlebowicz Adam (oprac.), Ateiści zobaczyli świadectwo wiary. Częstochowa ’91. Relacje, wywiady, artykuły, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 244, oprac. kp, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 185-186.

Monge Miguel Angel (red.), Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, tłum. Katarzyna Zdrzenicka, Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2012, ss. 552, oprac. xod, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 186-187.

Zatwardnicki Sławomir, Katolicki pomocnik towarzyski czyli jak pojedynkować się z ateistą, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2012, ss. 376, oprac. ank, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 187-188.

Wojciechowski Piotr, Po co księżom poezja?, Kultura, 60(2013) nr 3, s. 189-192.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 61(2013) nr 4, s. 5-6.

Warowny Maciej ks., Sprawiedliwy Syn sprawiedliwego Ojca, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 7-16.

Bartkowicz Wojciech ks., Kilka uwag do definicji sprawiedliwości, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 17-22.

Wons Krzysztof SDS, Dwie drogi łaknących i cierpiących, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 23-31.

Giertych Wojciech OP, Wynagradzać Panu Jezusowi?, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 32-41.

Wielecki Kamil Maria, Biznes po chrześcijańsku, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 42-49.

Janyga Wojciech ks., Granice wolności słowa – obraza uczuć religijnych, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 50-59.

Morciniec Piotr ks., Kościół katolicki w dyskusji o śmierci mózgowej, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 60-68.

Pieniądze w Kościele. Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Śmiglem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 61(2013) nr 4, s. 69-80.

Służymy przede wszystkim człowiekowi. Rozmowa z ks. Tadeuszem Zasępą (rozmawia Klaudia Karwacka), Nasza rozmowa, 61(2013) nr 4, s. 81-85.

Franciszek, Jego horyzonty [w: Franciszek, Homilia podczas Mszy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 7(2013), s. 21], 61(2013) nr 4, s. 86.

S. Marie-Élisabeth, Walka Dawida z Goliatem, Nasza modlitwa, 61(2013) nr 4, s. 87-92.

Mazurkiewicz Piotr ks., Przebaczenie a sprawiedliwość , Nasza modlitwa, 61(2013) nr 4, s. 93-102.

Kowalska Izabela, Kobiecy model towarzyszenia duchowego księdzu według bł. Marceliny Darowskiej, Nasza modlitwa, 61(2013) nr 4, s. 103-110.

Kreeft Peter, Doskonały lęk usuwa fałszywą miłość, Nasza modlitwa, 61(2013) nr 4, s. 111-114.

Pawłowski Sławomir SAC, Sprawiedliwy, który usprawiedliwia, Nad nauczaniem Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 115-122.

Zadroga Adam, Powołanie lidera biznesu, Nad nauczaniem Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 123-129.

Franciszek, Przyznać Mu miejsce [w: Franciszek, Homilia podczas Mszy w bazylice św. Pawła za Murami, 14 kwietnia 2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 6(2013), s. 19], 61(2013) nr 4, s. 130.

Albanesi Vinicio ks., Posłał ich, aby uzdrawiali cierpiących, Z życia Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 131-143.

Gajowy Kazimierz Jan SDB, Wiara maronitów, Z życia Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 144-146.

Salij Jacek OP, Komunia święta nie dla wszystkich, Pytania i odpowiedzi, 61(2013) nr 4, s. 147-151.

Franciszek, Wędrowanie, budowanie, wyznawanie [w: Franciszek, Homilia podczas Mszy w Kaplicy Sykstyńskiej na zakończenie konklawe, 14 marca 2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(2013), s. 8], 61(2013) nr 4, s. 8.

Chudek Grzegorz ks., Mamy siać z wdzięczności, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 153-156.

Saltini Roberto ks., Pod okiem Stasi, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 156-158.

Kujaszewski Jacek, Nie brać sprawiedliwości w swoje ręce, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 158-160.

Bolczyk Henryk ks., Na kopalni „Wujek”, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 161-165.

Baigazin Ewa, Świecki na misjach, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 166-168.

P., Futbol jako metafora życia, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 169-171.

Repa Stanisława, Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 171-174.

Ardusso Franco, Ballester Martin Gelabert, Brambilla Franco Giulio, Gronchi Maurizio, Fontbona Jaume, Moingt Joseph, García Paredes José Cristo Rey, Pikaza Xabier, Pié-Ninot Salvador, Salij Jacek, Sesboüé Bernard, Wierzę, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012, ss. 510, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 175-176.

Franciszek papież - Bergoglio Jorge Mario kard., Nie zgadzaj się na zło!, Katolicka Agencja Informacyjna, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 320, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 176-177.

Ryś Grzegorz bp, Skandal miłosierdzia. Rozważania dla każdego, WAM, Kraków 2012, ss. 156, oprac. kp, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 177-178.

Rupnik Marko Ivan, Spotkać Ojca. Od upokorzenia do pokory, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2013, ss. 114, oprac. tk, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 178-179.

Kurek Ewa, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2012, ss. 379, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 179-180.

Górny Grzegorz, Rosikoń Janusz, Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, Wydawnictwo Rosikon Press, Warszawa 2012, ss. 335, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 180-181.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, O życiu szczęśliwym w dobie kryzysu, czyli obrona ubóstwa, WAM, Kraków 2012, ss. 228, oprac. jz, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 181-182.

Lewis C. S., Koniec człowieczeństwa, tłum. Magda Sobolewska, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2013, ss. 128, oprac. ms, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 182-183.

Regiewicz Adam, Katechezy w obrazach. Kerygmatyczne czytanie filmu, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2013, ss. 266, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 183-184.

Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Łukasz, Musiał Filip, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, wyd. II poprawione, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, ss. 512, oprac. ps, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 184-186.

Starowieyski Marek ks., Ksiądz. Opowiadania i wspomnienia o księżach, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012, ss. 344, oprac. tp, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 186-187.

Bieliński Paweł, Wyobraź sobie!, Kultura, 61(2013) nr 4, s. 188-192.Pastores poleca