Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 34(2007) nr 1, s. 5-6.

Wojtyła Karol kard., Znak sprzeciwu, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 7-10.

Salij Jacek OP, Spory o czystość Kościoła, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 11-18.

Grygiel Ludmiła, Zatroskanie świętych o Kościół, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 19-27.

Walkusz Jan ks., Antyklerykalizm w XX-leciu międzywojennym, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 28-34.

Mazurkiewicz Piotr ks., Niepotrzebnie nie drażnić, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 35-38.

Kupny Józef bp, Polityczne zaangażowanie księży, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 39-42.

Ruszała Andrzej OCD, Odejścia z kapłaństwa, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 43-46.

Delfieux Pierre-Marie o., Bez zaufania nic nie jest możliwe, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 47-59.

Św. Atanazy, Z aniołem Pana [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 234], 34(2007) nr 1, s. 60.

Klerykalizm i antyklerykalizm. Rozmowa panelowa (ks. Piotr Mazurkiewicz, Paweł Milcarek, Jan Turnau, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 34(2007) nr 1, s. 61-71.

Dyskretna obecność. Rozmowa z Marianem Grobelnym (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 34(2007) nr 1, s. 72-79.

Św. Augustyn, Nieść Pana [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 53], 34(2007) nr 1, s. 80.

Br. Moris, Modlitwa brata Karola de Foucauld, Nasza modlitwa, 34(2007) nr 1, s. 81-94.

Czerwik Stanisław ks., Wdzięczni Ojcu za Eucharystię , Nasza modlitwa, 34(2007) nr 1, s. 95-102.

Giertych Wojciech OP, Zraniona męskość a kapłaństwo , Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 103-110.

Cholewa Mirosław ks., Słowa zachęty, Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 111-116.

Zachara Maciej MIC, Sakrament bierzmowania – łaska Pięćdziesiątnicy, Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 117-125.

Św. Bazyli, Modlitwa sprawiedliwego [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 149], 34(2007) nr 1, s. 126.

Żaryn Jan, „Taśmowe” przesłuchanie, Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 127-130.

Wiścicki Tomasz, Świecki, czyli...? , Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 131-139.

Potocki Andrzej OP, Duszpasterz wobec socjologicznych badań religijności i Kościoła, Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 140-148.

Huk Tadeusz ks., Spowiedź księdza, Pytania i odpowiedzi, 34(2007) nr 1, s. 149-153.

Św. Barsanufiusz, Utrapienia sprawiedliwych [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 164], 34(2007) nr 1, s. 154.

Ks. Jakub, Każde naczynie ma swoje dno, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 155-157.

S. Krystyna Klara, Jego życie w nas, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 157-159.

Jarosiewicz Rafał ks., Wrogość za nic?, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 159-162.

Nowacki Wojciech ks., Charyzmatyczna równość, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 162-166.

Nowak Mirosław ks., „Rozumna” decyzja, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 166-169.

O. Antonello, o. Enrico, Tam, gdzie Kościół jest nieobecny, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 170-172.

Nguyen Van Thuân François-Xavier, Pięć chlebów i dwie ryby. Radosne świadectwo wiary z więziennego cierpienia, tłum. Wojciech Bernasiewicz, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss. 88, oprac. dsz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 173-174.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Umieranie ożywiające..., Oficyna Wydawnicza W Misji, Wrocław 2005, ss. 236, oprac. ez, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 174-175.

Manenti Alessandro, Żyć ideałami, t. I: Między lękiem a pragnieniem, tłum. Jerzy Kochanowicz, WAM, Kraków 2005, ss. 296, oprac. ako, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 175-176.

Nichols Aidan OP, Patrząc na liturgię. Krytyczna ocena jej współczesnej formy, tłum. Tomasz Glanz, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2005, ss. 119, oprac. mz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 176-177.

Louf André OCSO, Pokora i posłuszeństwo, tłum. Benedyktyni tynieccy, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2004, ss. 64, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 178-179.

Hybels Bill, Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy, tłum. Elżbieta Mistachowicz, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2006, ss. 152, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 179.

Radcliffe Timothy OP, Siedem ostatnich słów, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2006, ss. 112, oprac. ak, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 180.

Tosatti Marco, Śledztwo w sprawie szatana, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ss. 268, oprac. ws, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 180-182.

Cencini Amedeo, Kiedy ciało jest słabe..., tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 104, oprac. aj, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 182-183.

Treppa Zbigniew, Meksykańska symfonia. Ikona z Guadalupe, Biblioteka „Więzi”, 157, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2006, ss. 208, oprac. mik, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 183-184.

Pasierb Janusz ks., Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami, Biblioteka „Więzi”, 187, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2006, ss. 128, oprac. dsz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 184-185.

Knabit Leon OSB, Bóg oszalał z miłości, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 100, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 185-186.

Lis Marek ks., Potrzeba współczucia, Film, 34(2007) nr 1, s. 187-190.

Pastores poleca