Od Redakcji

KAZIMIERZ PEK MIC 5

 

Artykuły

PAWEŁ MILCAREK, Cnota oznacza szczęście 7

KS. SŁAWOMIR KUNKA, Chrześcijańska asceza
przez wieki 19

MICHAŁ ZIOŁO OCSO, O sile, która nie robi niczego
na siłę 32

KS. MACIEJ WAROWNY, Czy Jezus był ascetą? 40

KS. ANDREAS HOECK, Zbroja Boża kontra

diabelskie zakusy 51

KRZYSZTOF DYREK SJ, Rekolekcje ignacjańskie

szkołą konfrontacji 63

KS. STEPHEN J. ROSSETTI, Jaka asceza

dla księży XXI wieku 71

 

Nasza rozmowa

Kościół wie, co robi.

Rozmowa z KS. TADEUSZEM ALEKSANDROWICZEM 77

W sercu czy w głowie?

Rozmowa z ROBERTEM KOWALIKIEM 86

Nasza modlitwa

KRZYSZTOF WONS SDS, Nieszpory

z Jezusem ogołoconym 97

KS. DOMINIK OSTROWSKI, Zanim rozpoczniemy

Mszę świętą 106

TERESA PASZKOWSKA, Naśladowanie Chrystusa

jako podręcznik ascezy 115

 

Z życia Kościoła

KS. PIOTR MAZURKIEWICZ, Cambridge Analytica

a Humanae vitae 123

KS. WOJCIECH JANYGA, Jaką mamy młodzież? 128

ANNA M. FASZCZOWA, Powołania a seminaria 141

 

Pytania i odpowiedzi

KS. KRZYSZTOF WARCHAŁOWSKI, Jaka

decentralizacja Kościoła? 151

 

Świadectwa

Usychałem... 155

Wyjście z Getsemani 158

Razem z seminarzystami 161

Byłem gotowy na śmierć 166

Żeby nie „adorować” YouTube’a 169

Boski seks 172

 

Lektury 177

Kultura 185

Ogłoszenia 190

To Our Readers 196

Contents 198

Bieżący numer kwartalnika zachęca do namysłu nad ascezą. Postawiony znak zapytania ma zachęcić do współmyślenia na temat jej miejsca w dzisiejszej formacji. Jedni zachowali ten termin w słowniku wychowania, inni z niego zrezygnowali; są tacy, którzy nim się posługują, ale nadają mu nową treść. Nie brakuje też postulatów, aby pominąć zajmowanie się nazewnictwem, a skupić się na praktykowaniu ascezy, bo gwarantuje ona wytrwanie w powołaniu.

1. Asceza w świetle ludzkich działań. Prawdopodobnie znaczna część ludzkich działań uzasadniona jest pragnieniem zdobycia
szczęścia. Natura podpowiada, że najlepiej je zdobyć łatwo i szyb-
ko. Doświadczenie wcale nie daje wystarczających dowodów, że jedynie trud i wyrzeczenia doprowadzą do spełnienia marzeń. Powstaje dylemat, który nie jest nowy i nie musi mieć zabarwienia tylko duchowego. Zmysł mądrości każe sięgać do przeszłości, aby przyjrzeć się rozwiązaniom znanych myślicieli (P. Milcarek). W zasadzie od problemu nie ma ucieczki. Jeśli ktoś myśli, że asceza to nieobowiązkowe ćwiczenia, musi i tak znaleźć sposób, aby stawić czoło przeciwnościom życiowym. Bez walki się nie obejdzie. Ponadto nienajlepsze są działania w pojedynkę lub z przypadkowym nauczycielem (M. Zioło OCSO). Nie da się tak-
że odłożyć sprawy na jutro. Dobrym barometrem ascetycznego czy hedonistycznego scenariusza życia jest serce człowieka. Można się nim zająć profilaktycznie, co jest znacznie lepsze niż czekanie do zawału. Na tym jednak nie koniec, gdyż życie to nie tylko splot biologicznych procesów powstałych ze spożywanych potraw (rozmowa z R. Kowalikiem). Wyzwaniem jest także współczesny kontekst społeczny, który podaje różne i często sprzeczne ze sobą obrazy życia (ks. P. Mazurkiewicz).

Pastores poleca