1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

 

 

Od Redakcji
KS. MIROSŁAW CHOLEWA – Kazimier imier imier imier imier z Pek ek MIC ...............5

Artykuły
KS. BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, Czy można się nawrócić
samemu?...........................................................................................7
KS. FRANÇOIS-XAVIER DUMORTIER, Przebaczenie
otwiera.............................................................................................17
WOJCIECH KUDYBA, Norwid – prorok, Europejczyk.................27

Nasza rozmowa
Samotność i tak pozostanie.
Rozmowa z MIROS£AWEM PILOENIAKIEM OP
i WOJCIECHEM PRUSEM OP......................................................35
W towarzystwie Ducha Świętego.
Rozmowa z ANDRÉ LOUFEM SOCist..........................................47

Nasza modlitwa
AUGUSTYN PELANOWSKI OSPPE, Oblicze przemieniające.....53
KS. BRUNO CHENU, Ręce Jezusa................................................66
PAUL BAUDIQUEY, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?.........68
KS. JÓZEF NAUMOWICZ, Św. Augustyna droga do celibatu......71

Nad nauczaniem Kościoła
Benedykt enedykt enedykt enedykt enedykt enedykt enedykt XVI, Do seminarzystów o wolności..........................79
KS. WOJCIECH RZESZOWSKI, Ludzka płciowość......................84

Z życia Kościoła
DAVID SULLIVAN MAfr, Samozadowolenie
zagrożeniem dla Kościoła................................................................95

Pytania i odpowiedzi
JACEK PLESKACZYŃSKI SJ, Plotka i obmowa........................105

Świadectwa
Życie jako powołanie....................................................................111
Nie wszystko zależy ode mnie.......................................................115
Umierać dla Jezusa........................................................................119
Mój ksiądz.....................................................................................123
Odszedłem z kapłaństwa...............................................................128
Najpierw pogardzałem...................................................................130
Ogłoszenia.....................................................................................135

Drodzy Czytelnicy!

Rektorzy seminariów duchownych w Polsce wprowadzili zwyczaj, aby każdy z seminarzystów choć jeden raz uczestniczył w pielgrzymce na Jasną Górę wraz z innymi alumnami przygotowującymi się do przyjęcia sakramentu święceń. Redakcja „Pastores”, pragnąc wesprzeć tę inicjatywę, pięć lat temu przygotowała numer specjalny kwartalnika „Msza życia”. Również w tym roku dla uczestników pielgrzymki został wydany specjalny zeszyt. Teksty, stanowiące w większości wybór z wcześniejszych numerów pisma, ułożono tak, żeby służyły przeżywaniu dnia skupienia. Takim dniem będzie z pewnością wspomniana pielgrzymka. Dzień skupienia warto sobie zaplanować i w innych okolicznościach codziennego życia. Dlatego adresatami numeru specjalnego kwartalnika „Pastores” są także wszyscy ci, którzy już otrzymali sakrament święceń.

Pastores poleca