Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 32(2006) nr 3, s. 5-6.

Forte Bruno abp, Teologia piękna a duszpasterstwo?, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 7-18.

Bardski Krzysztof ks., Zdumienie i zachwyt, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 19-28.

Zdybicka Zofia Józefa USJK, Człowiek nie rodzi się gotowy..., Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 29-35.

Adamska Janina Immakulata OCD, „Brat” św. Teresy, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 36-42.

Kamiński Leszek ks., Św. Brat Albert jako nauczyciel sztuki i piękna, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 43-47.

Kasperowicz Ryszard, Od myśli antycznej do nowoczesności, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 48-55.

Janocha Michał ks., Nie możemy zapomnieć piękna tego..., Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 56-65.

Żmijewska Małgorzata, Obraz Boga w twórczości C. S. Lewisa, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 66-72.

Kultura – przestrzeń refleksji. Rozmowa z Piotrem Wojciechowskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 32(2006) nr 3, s. 73-81.

Do dyspozycji innych. Rozmowa z ks. abp. Józefem Michalikiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 32(2006) nr 3, s. 82-87.

Poupard Paul kard., Droga piękna i miłości [z przemówienia zamykającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 88.

Kot Zygfryd SJ, Ikona Świętego Oblicza Jezusa, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 89-95.

Michalewski Janusz ks., Przed Sługą Pańskim, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 96-102.

Morra Stella, Jezus spotkał kobietę, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 103-110.

S. Édith, Ku niebu, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 111-114.

Tomaszewicz Kazimierz SVD, Podsłuchane w kaplicy, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 115-116.

Benedykt XVI, Wierzyć w moc sakramentu święceń, Nad nauczaniem Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 117-120.

Jastrząb Dariusz ks., Przymierze między Ewangelią a sztuką, Nad nauczaniem Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 121-126.

Sullivan David MAfr, Duchowość celtycka, Z życia Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 127-136.

Królikowski Janusz ks., Słuchać pouczeń Ducha, Z życia Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 137-142.

Trojan Kazimierz SJ, W obliczu oskarżeń, Pytania i odpowiedzi, 32(2006) nr 3, s. 143-147.

Poupard Paul kard., Inny horyzont piękna [z przemówienia otwierającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 148.

Stępczak Jacek ks., Znak wiary, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 149-153.

Pieńkowska Maria, „Rozrzutność” Pana Boga, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 153-156.

Pytel Zbigniew ks., Sacrum w górach, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 156-158.

Sofi, Prawdziwe arcydzieło, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 158-161.

Ks. Zdzisław, Rok szabatowy, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 161-163.

S. Joanna, W życiu i w liturgii, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 164-167.

Marks Piotr Mikołaj ks., Z przeszczepionym sercem, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 167-169.

Ks. Leszek MIC, Wędkarskie eldorado, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 169-171.

Poupard Paul kard., Klerykalizm liturgiczny [z przemówienia zamykającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 172.

Brat Roger z Taizé, Bóg może tylko kochać, tłum. Maria Prussak, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2005, ss. 112, oprac. bp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 173-174.

Cencini Amedeo, Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej, tłum. Andrzej Spurgjasz, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ss. 255, oprac. kp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 174-175.

Bułgakow Sergiusz, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. i oprac. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002, ss. 146, oprac. kp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 175-176.

Augustyn Józef SJ, Cyran Stanisław ks. (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2005, ss. 455, oprac. th, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 176-178.

Rohr Richard OFM, Wszystko ma swoje miejsce. Dar modlitwy kontemplacyjnej, tłum. Piotr Ducher, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2005, ss. 219, oprac. ank, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 178-179.

Giordani Bruno, Wybrane przez Chrystusa. Kobiety konsekrowane. Studium psychologiczne, tłum. Krystyna Kozak, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004, ss. 390, oprac. ez, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 179-180.

Hart Archibald D., Adrenalina a stres, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań, 2003, ss. 302, oprac. er, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 180-181.

Lewis C. S., Podział ostateczny, tłum. Magda Sobolewska, Media Rodzina, Poznań 2005, ss. 120, oprac. dsz, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 181-182.

Swan Laura, Zapomniane matki pustyni. Pisma, życie i historia, tłum. Paweł Kaźmierczak, WAM, Kraków 2005, ss. 192, oprac. mp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 182-183.

Friszke Andrzej, Zaremba Marcin , Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, Instytut Studiów Politycznych PAN - Towarzystwo Więź, Biblioteka „Więzi”, 177, Warszawa 2005, ss. 332, oprac. mg, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 183-184.

Klauza Karol, Kaplica Świętej Trójcy, Muzeum, 32(2006) nr 3, s. 185-189.

Pastores poleca