Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 48(2010) nr 3, s. 5-6.

Kaczyński Lech, Wolność i prawda, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 7-11.

Krzemiński Paweł, Tak naprawdę to oni żyją..., Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 12-19.

Haręzga Stanisław ks., Jezus nie działał sam, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 20-26.

Zarzycka Beata ZSAPU, Rozwój własny a życie oddane Ewangelii, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 27-35.

Cholewa Mirosław ks., Kuźnia indywidualistów czy indywidualności?, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 36-42.

Grzybowski Jerzy, Czy psychologia komunikacji wystarczy?, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 43-51.

Zioło Michał OCSO, Związek oddzielonych, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 52-60.

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Komunikacja buduje wspólnotę, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 61-71.

Dudała Jarosław, Taka plebania, taka parafia, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 72-79.

Linke Waldemar CP, Rozsyłanie po dwóch, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 80-88.

Jastrząb Dariusz ks., Judasz – apostoł wyobcowany, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 89-96.

Pasterz zabezpiecza tyły. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Czają (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 48(2010) nr 3, s. 97-108.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona obmycia nóg, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 109-114.

Zachara Maciej MIC, Koncelebracja: historia, teologia, praktyka, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 115-122.

Życiński Wojciech SDB, Z cieni i obrazów do Prawdy, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 123-132.

Bieliński Paweł, Wspólnota kapłańska, Nad nauczaniem Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 133-140.

Aleksandrowicz Tadeusz ks., Spotkania papieża ze swymi prezbiterami, Z życia Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 141-149.

Jaworski Maciej OCD, Małżeńska podróż ku świętości, Z życia Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 150-156.

Kowalczyk Dariusz SJ, Przełożeni wobec ex-księży, Pytania i odpowiedzi, 48(2010) nr 3, s. 157-161.

Bonhoeffer Dietrich, Nie macie być solą! [w: Dietrich Bonhoeffer, Naśladowanie, tłum. Joanna Kubaszczyk, W drodze, Poznań 1997, s. 73], 48(2010) nr 3, s. 162.

X. K., Lepiej w jedności..., Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 163-166.

Ksiądz Proboszcz, Ojciec czy szef?, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 166-168.

Ks. Mbarek, Ramię w ramię, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 168-170.

Ks. Eugeniusz, Nie potrafiłem zdobyć się na współpracę, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 170-173.

Maja, Niebezpiecznie jest mieć pomysły..., Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 173-176.

Konrad, Więzień w wolontariacie, Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 176-180.

Wons Krzysztof SDS, Kain i Abel są w nas. Życie duchowe i relacje, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 132, oprac. rk, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 181-182.

Pek Kazimierz MIC, Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 385, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 182-183.

Cordes Paul Josef kard., Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość, tłum. Winfried Lipscher, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 174, oprac. kp, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 183-184.

Bouyer Louis, Architektura i liturgia, tłum. Piotr Włodyga OSB, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2009, ss. 109, oprac. kp, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 184-185.

Urbano Pilar, Człowiek z Villa Tevere. Rzymskie lata św. Josemaríi Escrivy, tłum. Bronisław Jakubowski, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 552, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 185-186.

Matthew Iain OCD, Pochwycony przez Boga. Aktualność przesłania św. Jana od Krzyża, tłum. Emmanuela Monika Pliś OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 239, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 186-187.

Sławecki Michał, O pierwszym śpiewie liturgii rzymskiej, Kultura, 48(2010) nr 3, s. 188-192.

Pastores poleca