Od Redakcji

KS. MIROSŁAW CHOLEWA

 

Artykuły

KS. ROBERT SKRZYPCZAK, Duszpasterska dezorientacja: ku efektom czy ku korzeniom?

KS. MACIEJ WAROWNY, Doskonałość czy dojrzałość?

KS. ADAM KIEŁTYK, Syn radykalny w wierze

AGATA RUSAK, Dlaczego i po co, czyli szkic o motywacjach księży

KS. STANISŁAW HARĘZGA, Radykalny kaznodzieja

JAMES V. SCHALL, Drobny punkt doktryny

KS. PIOTR KULBACKI, Radykalizm sługi, czyli ks. Wojciech Danielski

MACIEJ JAWORSKI OCD, Mały Eden

 

Nasza rozmowa

Salomon tak dobrze rokował...

Rozmowa z ABP. GRZEGORZEM RYSIEM

Nie należę do służb mundurowych.

Rozmowa z ANDRZEJEM HEJNOWICZEM OFMConv

 

Nasza modlitwa

KS. TOMASZ RĄPAŁA, Badajcie duchy!

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMConv, Duchowość – franciszkowa czy franciszkańska?

 

Z życia Kościoła

DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Homoseksualizm a kapłaństwo

PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr, Filozofia w seminarium – ale jaka?

ANDRZEJ DERDZIUK OFMCap, Życie ukryte w Chrystusie

MARCIN WALCZAK, Radykalizm prawdy, czyli ks. Wincenty Granat

 

Pytania i odpowiedzi

KS. MIROSŁAW CHOLEWA, Radykalnie czy ekstremalnie?

 

Świadectwa

Albo oni zwariowali, albo ja tu nie pasuję

Najpiękniejszy Mąż

Niedokończona terapia

Dzięki naprotechnologii

„Tatry po męsku”

 

Lektury

Kultura

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents

Pastores poleca