Łucarz Stanisław SJ, Siedem grzechów głównych, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 109, oprac. ez, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 177-178.

Łukaszuk Tadeusz Dionizy OSPPE, Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 275, oprac. ank, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 178-179.

Pastores poleca