Camara Helder Dom, Naucz mnie cierpliwości, Panie, Boże mój [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 12(2001) nr 3, s. 172.

Camara Helder Dom, Święte słowo [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 13(2001) nr 4, s. 148.

Cànopi Anna Maria, Kazanie na Górze drogą do nawrócenia. Lectio divina, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 137, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 173-174.

Cànopi Anna Maria, Księga Micheasza wzorem posłuszeństwa i pokory. „Lectio divina”, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 118, oprac. mm, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 180-181.

Cantalamessa Raniero, Kochać Kościół. Medytacje nad Listem do Efezjan, tłum. ks. Franciszek Mickiewicz SAC, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2004, ss. 96, oprac. pch, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 171-172.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej, wyd. II, tłum. Andrzej J. Zębik OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004, ss. 184, oprac. dsz, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 181-182.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Ksiądz w szkole modlitwy, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 91-104.

Cantalamessa Raniero OFMCap, On jest naszym pokojem, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 141-146.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Pascha naszego zbawienia. Tradycje paschalne Biblii oraz pierwotnego Kościoła, tłum. ks. Mieczysław Brzezinka SAC, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 226, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Tajemnica Przemienienia, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 49-62.

Carré Marie-Angel br., Kanalie też mają dusze. Historia nastoletniego włóczęgi, która zdarzyła się naprawdę, tłum. Krzysztof Chodecki, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2011, ss. 189, oprac. tk, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 184-185.

Carretto Carlo, Miłość do Kościoła [w: Carlo Carretto, Tajemnice pustyni. Antologia, tłum. Andrzej Wojnowski, WAM, Kraków 2002, s. 106], 19(2003) nr 2, s. 136.

Carretto Carlo, Myśli na każdy dzień, tłum. Grzegorz Niedźwiedź OFM, Wydawnictwo Św. Antoniego, Wrocław 1998, ss. 407, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 187-188.

Carter Edward SJ, Zaczęły się nasza śmierć i nasze zmartwychwstanie [w: Edward Carter, Duch Święty jest obecny, tłum. Anna Korlińska, IW PAX, Warszawa 1975, s. 30-31], 51(2011) nr 2, s. 138.

Castrillón Hoyos Darío kard., Nie zbawią nas... [w: kard. Darío Castrillón Hoyos, Orędzie na Światowy Dzień Uświęcenia Kapłanów 2002], 18(2003) nr 1, s. 152.

Catalan Jean-François, Depresja a życie duchowe, tłum. Zofia Pająk, eSPe, Kraków 2002, s. 109, oprac. dsz, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 178-179.

Caussade Jean­Pierre de SJ, Powierzenie się Bożej Opatrzności, tłum. Joanna Gorecka­Kalita, WAM, Kraków 2003, ss. 160, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 177-178.

Čemus Richard SJ, Spotkać Chrystusa dziś, tłum. Cezary Cyryl Mizia MIC, seria: Orientale Lumen, t. 3, Wydawnictwo Księży Marianów - Mariański Dom Studiów świętych Cyryla i Metodego, Warszawa - Lublin 1998, ss. 60, oprac. kp, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 183-184.

Cencini Amadeo FdCC, Jak dobrze jest przebywać razem. Życie braterskie w dobie nowej ewangelizacji, tłum. Zenon Ziółkowski, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 304, oprac. as, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 183-184.

Cencini Amedeo FdCC, Ciągła formacja czy ciągła frustracja?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 48-59.

Cencini Amedeo FdCC, Ksiądz zawsze „człowiekiem modlitwy”?, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 71-82.

Cencini Amedeo FdCC, Ku sumieniu paschalnemu, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 59-68.

Cencini Amedeo FdCC, Od wychowania do formacji, tłum. Danuta Piekarz, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 144, oprac. af, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 185-186.

Cencini Amedeo FdCC, Pozwolić się wybrać, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 7-18.

Cencini Amedeo FdCC, Przywołał do siebie tych, których sam chciał. Pedagogia powołania, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo „Bernardinum”, oprac. ako, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 173-174.

Cencini Amedeo FdCC, Rozsmakowani w Słowie z dnia, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 35-48.

Cencini Amedeo FdCC, Typy sumienia, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 30-38.

Cencini Amedeo, Bóg dzisiejszej młodzieży. Rozpoznać Boże działanie, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 84, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 187-188.

Cencini Amedeo, Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 356, oprac. aj, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 183-185.

Cencini Amedeo, Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej, tłum. Andrzej Spurgjasz, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ss. 255, oprac. kp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 174-175.

Cencini Amedeo, Integracja wspólnoty zakonnej a wybór dobra i zła, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 288, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 178-179.

Cencini Amedeo, Kiedy ciało jest słabe..., tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 104, oprac. aj, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 182-183.

Cencini Amedeo, Manenti Alessandro, Psychologia a formacja. Struktura i dynamika, tłum. Krystyna Kozak, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2002, ss. 368, oprac. ez, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 183-184.

Cencini Amedeo, Oddech życia. Łaska formacji permanentnej, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 256, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 177-178.

Cencini Amedeo, Pragnienie Boga. Od pragnienia do decyzji o własnym powołaniu, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 81, oprac. agr, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 171-172.

Cencini Amedeo, Prawda życia. Formacja ciągła umysłu wierzącego, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 515, oprac. ez, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 174-175.

Chang-Yik John bp, Ból podzielonej ludzkości, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 136-140.

Chenu Bruno ks., Ręce Jezusa, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 130-131.

Chenu Bruno ks., Ręce Jezusa, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 66-67.

Chergé Christian de, Ludzie Boga, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2011, ss. 306, oprac. ak, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 172-173.

Chesterton G. K., Kościół katolicki i konwersja, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, ss. 214, oprac. ank, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 180-181.

Chlewiński Zdzisław ks., Od przystosowania do nawrócenia, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 18-27.

Chlewiński Zdzisław ks., Ubóstwo – świadectwem, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 16-25.

Chłap Zbigniew, Terapia genowa, Nad nauczaniem Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 122-132.

Chmielewski Marek ks. (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictwo M, Lublin - Kraków 2002, ss. 988, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 180-181.

Chmielewski Marek ks., 101 pytań o życie duchowe, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 1999, ss. 160, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 180.

Chmielewski Marek ks., Niezwykle życzenie prymicyjne, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 163-166.

Chodyko Maria Rafaela VSM, Św. Franciszek Salezy jako nauczyciel modlitwy prostego wejrzenia, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 109-118.

Cholewa Mirosław ks., Chrześcijańska inicjacja dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 116-120.

Cholewa Mirosław ks., Dekalog patrioty w sutannie, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 37-40.

Cholewa Mirosław ks., Dekalog wychowawcy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 37-42.

Cholewa Mirosław ks., Formacja biskupów, Nad nauczaniem Kościoła, 24(2004) nr 3, s. 127-132.

Cholewa Mirosław ks., Ikona Ojca, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 179-180.

Cholewa Mirosław ks., Jan Paweł II błogosławiony, 51(2011) nr 2, s. 3.

Cholewa Mirosław ks., Katecheza dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 117-123.

Cholewa Mirosław ks., Kuźnia indywidualistów czy indywidualności?, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 36-42.

Cholewa Mirosław ks., Modlitwa o uzdrowienie, Nad nauczaniem Kościoła, 13(2001) nr 4, s. 127-132.

Cholewa Mirosław ks., O dzieleniu się swoimi przeżyciami, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 53-57.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 11(2001) nr 2, s. 5-8.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 15(2002) nr 2, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 18(2003) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 21(2003) nr 4, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 22(2004) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 26(2005) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 28(2005) nr 3, s. 7-8.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 30(2006) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 33(2006) nr 4, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 38(2008) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 39(2008) nr 2, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 43(2009) nr 2, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 44(2009) nr 3, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 47(2010) nr 2, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 51(2011) nr 2, s. 7-8.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 54(2012) nr 1, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 57(2012) nr 4, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 60(2013) nr 3, s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, nr spec. 1(2005), s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Odkryć smak psalmów, Nasza modlitwa, 17(2002) nr 4, s. 99-104.

Cholewa Mirosław ks., Patrzeć w jednym kierunku, Pytania i odpowiedzi, 14(2002) nr 1, s. 157-160.

Cholewa Mirosław ks., Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, nr spec. 2(2010), s. 5-6.

Cholewa Mirosław ks., Perła wiary także dla innych , Pytania i odpowiedzi, 55(2012) nr 2, s. 147-149.

Cholewa Mirosław ks., Przede wszystkim być pasterzem, Nad nauczaniem Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 133-140.

Cholewa Mirosław ks., Przede wszystkim rozeznawać [w: ks. Mirosław Cholewa, Tomasz Rowiński, Jak odzyskać wiarę?, Wydawnictwo M, Kraków 2012, s. 16], 57(2012) nr 4, s. 154.

Cholewa Mirosław ks., Rekolekcje kapłańskie, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 43-47.

Cholewa Mirosław ks., Sakrament formacji sumień, Nad nauczaniem Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 123-130.

Cholewa Mirosław ks., Słowa zachęty, Nad nauczaniem Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 111-116.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, 18(2003) nr 1, s. 149-151.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 99-101.

Cholewiński Alfred SJ, ABC chrześcijaństwa, wyd. II, WAM, Kraków 2004, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 174-175.

Choroszy Jan A. (oprac.), Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej, t. 1 (ss. 1016) i 2 (ss. 750), Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2008, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 182-183.

Chrapek Jan bp, Solidarni, Nad nauczaniem Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 128-134.

Chromik Tadeusz SJ, „Ubezpieczać” kapłaństwo modlitwą, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 171-174.

Chrostowski Waldemar ks., Deklaracja Nostra aetate – 40 lat później, Nad nauczaniem Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 129-138.

Chrostowski Waldemar ks., Rzeczywistość i symbolika kobiety w Biblii, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 9-21.

Chrzanowski Marek FDP, Musiałem pukać do wielu drzwi, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 177-179.

Chudek Grzegorz ks., Mamy siać z wdzięczności, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 153-156.

Chyła Janusz ks., Słodkie jarzmo celibatu, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 156-159.

Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. Bogdan Wojciszke, wyd. IV, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, ss. 272, oprac. agr, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 183-184.

Ciccola Giovanni OFMConv, Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanoniczego, tłum. Bruno A. Gancarz OFMConv, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2000, ss. 62, oprac. mch, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 177-178.

Cichor Dariusz OSPPE, Na pustyni też jest życie, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 165-169.

Cichy Stefan bp, Dar największy, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 166-169.

Ciereszko Henryk ks., Ksiądz Sopoćko o miłosierdziu Bożym, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 31-39.

Cierpienie – zagadka czy tajemnica? Rozmowa z ks. Francesco Follo (rozmawia Thomas Gueydier), Nasza rozmowa, 25(2004) nr 4, s. 75-78.

Cipriani Settimio, Św. Paweł. Duchowe nauczanie, tłum. Waldemar Linke CP, Katarzyna Kubis, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2008, ss. 173, oprac. ank, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 177.

Cisowski Bartłomiej, Drewniane kościoły w Małopolsce, Architektura, 37(2007) nr 4, s. 186-190.

Claverie Pierre OP, Oddać życie, tłum. Beata Stefaniak, W drodze, Poznań 2005, ss. 144, oprac. kp, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 183-184.

Clément Olivier, Bolesna radość, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 50-54.

Cloud Henry, Townsend John, Mamo, to moje życie, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2005, ss. 324, oprac. agr, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 179-180.

Cohen Richard, M.A., Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu, tłum. Agata Jankowiak, seria: Psychologia i formacja, WAM - Wydawnictwo „Światło-Życie”, Kraków 2002, ss. 351, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 179.

Congar Yves kard., Pytanie i odpowiedź od świata [w: Yves Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001, s. 164], 40(2008) nr 3, s. 148.

Congar Yves M.-J. kard. OP, Wierzę w Ducha Świętego, tłum. Adam Paygert (t. I, ss. 250), Lucyna Rutowska (t. II, ss. 287, i t. III, ss. 335), Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995-1996, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 185.

Congar Yves OP, Kościół, jaki kocham, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Cerf - Kairos - Wydawnictwo M - Znak, Kijów 1997, ss. 118, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 187.

Congar Yves OP, O Kościół służebny i ubogi, tłum. Agnieszka Kuryś, Cerf - Kairos - Znak, Kraków 2000, ss. 156, oprac. ak, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 177-178.

Congar Yves OP, Samotni świadkowie Ewangelii, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 145-150.

Corbon Jean, Liturgia ­ źródło wody życia, tłum. Anna Foltańska, W drodze, Poznań 2005, ss. 260, oprac. mz, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 181-182.

Cordes Paul Josef abp, Na Jego pamiątkę – aż do śmierci, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 39-48.

Cordes Paul Josef abp, Specyfika pomocy chrześcijańskiej, Z życia Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 135-144.

Cordes Paul Josef abp, Zagubione ojcostwo, tłum. Jan Koźbiał, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2005, ss. 228, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 178-179.

Cordes Paul Josef kard., Niosący pomoc nie spadają z nieba. Caritas i duchowość, tłum. Winfried Lipscher, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 174, oprac. kp, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 183-184.

Cordes Paul Josef, Zło dobrem zwyciężaj. Granice psychologii i moc wiary, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2012, ss. 140, oprac. jz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 184-186.

Corti Renato bp, Pięć znaków kapłańskiego braterstwa, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 22-29.

Corti Renato, Marzi Luciano, Stevan Sergio, Co mam czynić Panie? Kierownictwo duchowe a rozeznawanie powołania. Pożyteczne wskazówki, tłum. Bruno A. Gancarz OFMConv, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2005, ss. 116, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 177-178.

Costacurta Bruna, Maryja i słowo Boże, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 98-108.

Crociata Mariano bp, Czym ma być homilia, Z życia Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 138-141.

Cucci Giovanni, Siła słabości. Depresja, kryzys, agresja, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 333, oprac. jz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 179-180.

Cuda łaski. Rozmowa z Raniero Cantalamessą OFMCap (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Wojciech Nowacki), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 75-84.

Cupiał Dariusz, Powrót do domu Ojca, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 168-171.

Cwojdziński Grzegorz, „Inteligentnemu chłopcu mówi się tylko raz”, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 173-175.

Czachowska Agnieszka, Wolność prawdziwa (Dług, reż. Krzysztof Krauze, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 184-186.

Czachowska Agnieszka, Wzór utracony, wzór odzyskany (Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda, 1999), Film, 7(2000) nr 2, s. 181-184.

Czaczkowska Ewa K., Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 398, oprac. tk, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 186-187.

Czaja Andrzej ks., Czy kapłaństwo to moja własność?, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 7-16.

Czaja Andrzej ks., Kościół jako communio, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 12-29.

Czaja Andrzej ks., Sobór Watykański II w testamencie, Pytania i odpowiedzi, 29(2005) nr 4, s. 151-154.

Czechowska Celina s., Sakrament chwili obecnej, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 169-171.

Czeluśniak Leszek MIC, Chrystus bardzo nas potrzebuje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 169-171.

Czerska Maria, Rodzina w misji, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 50-57.

Czerwik Stanisław ks., Być mistagogiem, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 122-130.

Czerwik Stanisław ks., Co nowego w nowym Mszale?, Nad nauczaniem Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 113-124.

Czerwik Stanisław ks., Kudasiewicz Józef ks., Witczyk Henryk ks., Święte Triduum Paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje, Biblioteka „Współczesnej Ambony”, 1, Kielce 2001, ss. 373, oprac. kp, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 176-177.

Czerwik Stanisław ks., Msza święta – teologia, intencje, ofiary, Nad nauczaniem Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 115-122.

Czerwik Stanisław ks., Wdzięczni Ojcu za Eucharystię , Nasza modlitwa, 34(2007) nr 1, s. 95-102.

Czerwiński Bernard ks., Oddawać swoje życie, Świadectwa, 1(1998), s. 177-180.

Człowiek musi znać swoją słabość. Rozmowa z ks. kard. Adamem Kozłowieckim SJ (rozmawia Krzysztof Mądel SJ), Nasza rozmowa, 2(1999) nr 1, s. 89-99.

Pastores poleca