Rabiej Stanisław ks., Zamiast listu pasterskiego o integracji europejskiej, Nad nauczaniem Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 127-134.

Radacki Artur ks., Wypalenie – rozczarowane oczekiwania, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 64-70.

Radacki Artur MIC, Wypalenie w posłudze, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 51-58.

Radcliffe Timothy OP, Głoszenie Słowa– spotkanie z ognistym krzewem, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 51-64.

Radcliffe Timothy OP, Hojność łaskawego Boga, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 26-31.

Radcliffe Timothy OP, Siedem ostatnich słów, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2006, ss. 112, oprac. ak, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 180.

Radcliffe Timothy OP, Spojrzeć w oczy własnym pragnieniom, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 58-68.

Radecki Aleksander ks., Jak być naprawdę ubogim?, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 105-109.

Radecki Aleksander ks., Kurs pogodnego umierania, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 59-67.

Radecki Aleksander ks., Seminarium, klerycy i... komórki, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 144-150.

Radecki Aleksander ks., Służyć Mu z przyjemnością, Świadectwa, 1(1998), s. 170-172.

Radość dla ubogich! Rozmowa z s. Emmanuelle (rozmawia Bertrand Révillion), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 87-93.

Raffo Giuliano SJ, Modlitwa poranna Kościoła, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 108-114.

Rahner Karl SJ, Człowiek o przebitym sercu, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 9-14.

Rahner Karl SJ, Posłuszeństwo zakonne, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 55-66.

Raiter Wojciech, Kościół w Rosji – znaki odrodzenia, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 142-149.

Raniero Cantalamessa OFMCap, Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”, tłum. Marek Przeczewski OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, ss. 502, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 174-175.

Ratzinger Joseph - Benedykt XVI, Kościół. Wspólnota w drodze, tłum. Dariusz Chodyniecki, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 191, oprac. ank, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 174-175.

Ratzinger Joseph - Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, tłum. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 177-178.

Ratzinger Joseph kard., Eucharystia. Bóg blisko nas, tłum. Monika Rodkiewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2005, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 176-177.

Ratzinger Joseph kard., O naturze kapłaństwa, Artykuły, 1(1998), s. 27-38.

Ratzinger Joseph kard., Urs von Balthasar Hans, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. Wiesław Szymona OP, WAM, Kraków 2008, ss. 160, oprac. kp, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 174-175.

Ratzinger Joseph, Głosiciele słowa i słudzy waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, Opera omnia, t. XII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 823, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 176-177.

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Zofia Włodkowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 384, oprac. jz, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 179-180.

Ravasi Gianfranco kard., Świątynia i plac: przestrzeń święta i przestrzeń świecka, Kultura, 56(2012) nr 3, s. 185-190.

Ravasi Gianfranco, Wierzyć w Kościół. Portrety siedmiu wspólnot pierwotnych, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 134, oprac. jp, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 182-183.

Re Giovanni B. abp, Z Watykanu [list do ks. Jana Rokosza MIC w imieniu Jana Pawła II], 2(1999) nr 1, s. 5-6.

Redakcja, Jan Paweł II 1920-2005, 28(2005) nr 3, s. 3.

Regiewicz Adam, Katechezy w obrazach. Kerygmatyczne czytanie filmu, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2013, ss. 266, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 183-184.

Regucki Zbigniew TChr, Nasze odkrycia, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 170-173.

Rekolekcje dla Kościoła w Polsce. Rozmowa z ks. bp. Janem Chrapkiem (rozmawia Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 105-112.

Repa Stanisława, Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 171-174.

Rey Dominique bp, Bar u Proboszcza, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 169-171.

Rey Dominique bp, Biskup wobec przestępstwa księdza, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 7-16.

Rey Dominique bp, Milczenie św. Józefa, Nasza modlitwa, 35(2007) nr 2, s. 107-111.

Riccardi Andrea, Bóg się nie boi. Moc Ewangelii w zmieniającym się świecie, tłum. Krystyna Kozak, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006, ss. 238, oprac. ws, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 171-172.

Riccardi Andrea, Kościół mocny słabością, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 125-127.

Riccardo, Dar diakonatu stałego, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 159-162.

Rodigast Samuel, Co czyni Bóg, jest dobrze tak [w: Śpiewnik ewangelicki, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2002, s. 909-910], 30(2006) nr 1, s. 110.

Rohr Richard OFM, Wszystko ma swoje miejsce. Dar modlitwy kontemplacyjnej, tłum. Piotr Ducher, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2005, ss. 219, oprac. ank, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 178-179.

Romaniuk Kazimierz bp, Trudne czy łatwe kapłaństwo?, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 143-148.

Romaniuk Kazimierz bp, W drodze do kapłaństwa i kapłaństwo, Warszawa 2002, ss. 188, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 178.

Rondet Michel SJ, Celibat ewangeliczny a świat ludzkich relacji, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 17-23.

Rosiek Halina s., Potrzebujemy siebie razem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 154-157.

Rossetti Stephen J. ks., Radość kapłaństwa, tłum. ks. Andrzej Małek SCJ, Dorota Bryniarska, Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, Kraków 2010, ss. 248, oprac. jsz, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 178-179.

Rostkowski Adam, Afryka w obrazie filmowym, Film, 44(2009) nr 3, s. 185-189.

Rostworowski Piotr o., W głąb misterium, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2010, ss. 175, oprac. ank, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 178-179.

Rostworowski Piotr OSB, Kierownictwo duchowe. Kilka zasad i wskazówek, seria: Z tradycji mniszej, 20, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1997, ss. 108, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 184-185.

Rostworowski Piotr OSB, W szkole modlitwy, seria: Z tradycji mniszej, 23, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2000, ss. 139, oprac. af, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 175-176.

Rostworowski Tadeusz SJ, Karol Wojtyła – we wspólnocie i dla wspólnoty, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 76-81.

Roszkowski Wojciech, Droga przez mgłę, Instytut Jagielloński, Warszawa 2006, ss. 176, oprac. pse, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 183-184.

Roux Jean-Paul, Jezus, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, ss. 488, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 185-186.

Rozkrut Andrzej, Jak korzystać z internetu?, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 44-48.

Rożek Michał, Mężowie niezłomni. A naród pamięta ich mądrość, WAM, Kraków 2009, ss. 324, oprac. jz, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 181-183.

Rucki Adam ks., Drogi kamień musi być szlifowany, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 159-162.

Ruggiero Fabio, Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tłum. Ewa Łukaszyk, WAM, Kraków 2007, ss. 252, oprac. ez, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 182-184.

Ruiz Jurado Manuel SJ, Rozeznawanie duchowe. Teologia, historia, praktyka, tłum. Krzysztof Homa SJ, seria: Myśl Teologiczna, 35, WAM, Kraków 2002, ss. 334, oprac. ar, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 175-176.

Rupnik Marko Ivan, Rozeznawanie duchowe, cz. I: Ku doświadczeniu Boga (ss. 103), cz. II: Jak trwać w Chrystusie (ss. 127), tłum. Andrzej Wojnowski, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004, oprac. mch, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 182-183.

Rupnik Marko Ivan, Spotkać Ojca. Od upokorzenia do pokory, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2013, ss. 114, oprac. tk, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 178-179.

Rupnik Marko Ivan, W ogniu krzewu gorejącego. Wprowadzenie do życia duchowego, tłum. Krystyna Mydlarz, seria: Orientale Lumen, t. 2, Wydawnictwo Księży Marianów - Mariański Dom Studiów świętych Cyryla i Metodego, Warszawa - Lublin 1997, ss. 138, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 183-184.

Rusak Agata, Brat osiołek ma dość, czyli kilka rad dla zagonionego księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 59-67.

Rusak Agata, Co kobieta widzi w księdzu, czyli na granicy dwóch światów, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 17-26.

Rusak Agata, Gość w dom, czyli o łasce burzenia misternych planów, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 58-67.

Rusak Agata, Jak nie rozpaść się na kawałki, czyli kilka rad dla człowieka w kryzysie, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 32-41.

Rusak Agata, Kilka rad dla zmęczonego katechety, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 51-59.

Rusak Agata, Nic mi się w życiu nie należy, czyli mała lekcja wdzięczności, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 31-40.

Rusak Agata, Pojedynczość oswojona, czyli kilka rad dla człowieka samotnego, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 48-57.

Rusak Agata, Ryzyko trwania, czyli kilka rad dla zalęknionego księdza, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 66-74.

Rusecki Marian ks., Co należy wiedzieć o objawieniach prywatnych?, Pytania i odpowiedzi, 49(2010) nr 4, s. 149-155.

Ruszała Andrzej OCD, Czy „Bóg sam wystarcza”?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 24-35.

Ruszała Andrzej OCD, Odejścia z kapłaństwa, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 43-46.

Ruszała Andrzej OCD, Widzę niebo otwarte, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 89-96.

Rybicki Adam ks., Świątobliwy, ale nieszczęśliwy, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 81-88.

Rybiński Marek SDB, Zapiski tunezyjskie, Salezjański Ośrodek Misyjny –Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, ss. 160, oprac. ank, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 184-185.

Ryn Zdzisław Jan, Cena człowieczeństwa, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 62-69.

Ryś Grzegorz bp, Nigdy przeciw komuś, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 149-153.

Ryś Grzegorz bp, Skandal miłosierdzia. Rozważania dla każdego, WAM, Kraków 2012, ss. 156, oprac. kp, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 177-178.

Ryś Grzegorz bp, Słowo jednania, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 47-49.

Ryś Grzegorz ks., Brat Albert. Inspiracje, eSPe, Kraków 2012, ss. 266, oprac. kp, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 182-183.

Ryś Grzegorz ks., Ecce Homo, eSPe, Kraków 2007, ss. 126, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 177-178.

Ryś Grzegorz ks., Milcz!, Nasza modlitwa, 41(2008) nr 4, s. 103-106.

Ryś Grzegorz ks., Wyjąć duchownych spod świeckich paragrafów, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 17-21.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 90-97.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 39-46.

Rząsa Franciszek ks., Być ojcem w kapłaństwie, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 168-170.

Rzeszowski Wojciech ks., A było z Nim Dwunastu i wiele kobiet, Nad nauczaniem Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 127-134.

Rzeszowski Wojciech ks., Aby się nie zagubić, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 25-34.

Rzeszowski Wojciech ks., Celibat – dar i zadanie, Nad nauczaniem Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 139-149.

Rzeszowski Wojciech ks., Ludzka płciowość, Nad nauczaniem Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 129-139.

Rzeszowski Wojciech ks., Ludzka płciowość, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 84-94.

Rzeszowski Wojciech ks., Posługa władzy i posłuszeństwo, Nad nauczaniem Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 116-124.

Rzeszowski Wojciech ks., Powołanie jako dialog, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 51-57.

Rzeszowski Wojciech ks., Psychologia i formacja, Nad nauczaniem Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 123-133.

Rzeszowski Wojciech ks., Życie w braterskiej wspólnocie, Nad nauczaniem Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 127-135.

Pastores poleca