M, Kompletna zależność, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 165-168.

M. R., Uczę się swojego ciała, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 151-154.

M., Nie chciałem, by ludzie męczyli się z takim księdzem, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 167-170.

M., Nie mają się do czego przyczepić, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 166-167.

M., O sercu, które potrzebuje czasu, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 164-166.

M., Oczekiwany pokój serca, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 153-157.

Machoń Henryk SJ, Świadomie przeżywane powołanie, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 56-62.

Maciąg Józef ks., Naucz się, czego będziesz nauczał, Nad nauczaniem Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 117-122.

Madej Andrzej OMI, Odsłaniać zwycięstwo Chrystusa, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 164-168.

Madej Andrzej OMI, Umieraj tam, gdzie jesteś posłany, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 165-167.

Madejowie Anna i Krzysztof, Wrzeszczeć czy słuchać?, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 173-175.

Magda, Nasz eksojciec, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 164-166.

Mahony Roger kard., Katedra w nowym tysiącleciu, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 43-53.

Maja, Niebezpiecznie jest mieć pomysły..., Świadectwa, 48(2010) nr 3, s. 173-176.

Majcher Stanisław Kazimierz SJ, Jakże nie dziękować Panu, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 157-160.

Majer Piotr ks., Prawo kanoniczne a zgorszenie, Nad nauczaniem Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 127-134.

Majewski Andrzej SJ, Kryteria katolickości w środkach przekazu, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 50-58.

Makuchowska Marzena, O zrozumiałości tekstów religijnych, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 55-64.

Malek Roman SVD, Ku pojednaniu w Chinach, Nad nauczaniem Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 124-138.

Malina Artur ks., „Nie możemy nie mówić...”, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 16-23.

Malina Artur ks., Wierny Arcykapłan jako nasz formator, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 7-15.

Mała Siostra Jezusa, Błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 147-152.

Mała siostra Jezusa, Sens obecności, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 157-160.

Małgorzata, Konkrety na modlitwie, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 175-177.

Małgorzata, Zwyczajna biurowa praca?, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 167-170.

Małys Konrad OSB, W rytmie liturgii, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 42-49.

Manenti Alessandro, Żyć ideałami, t. I: Między lękiem a pragnieniem, tłum. Jerzy Kochanowicz, WAM, Kraków 2005, ss. 296, oprac. ako, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 175-176.

Manning Henry kard., Przewodnik życia w Duchu Świętym, tłum. bp Piotr Kossowski, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2009, ss. 400, oprac. ws, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 179-180.

Marchand Didier-Léon bp, Zamiast się skarżyć, Z życia Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 146-148.

Marczak Mariola, Heroiczna wierność (Dziewiąty dzień, reż. Volker Schlöndorff), Film, 31(2006) nr 2, s. 185-188.

Marecki Józef ks., Musiał Filip (red.), Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, WAM, Kraków 2009, ss. 687, oprac. ank, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 185-186.

Marecki Józef ks., Musiał Filip (red.), Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, WAM, Warszawa - Kraków 2007, ss. 818; W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, WAM, Kraków 2008, ss. 650, oprac. fm, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 181-182.

Marek Pieńkowski ks., Dziecięctwo, przyjaźń, oblubieńczość, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 128-134.

Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, Chcę widzieć Boga, tłum. Walerian Ryszka OCD, wyd. II, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, ss. 688, oprac. bł, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 179.

Maria, Być z cierpiącymi, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 164-167.

Mariański Janusz ks., Czy Kościół traci młodzież?, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 125-135.

Marin Jacques, Ogień i radość. Ewangelizacja w Duchu Świętym, tłum. Anna Foltańska, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2012, ss. 416, oprac. af, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 180-181.

Maurin Moris br., Świadkowie Boga pośród ludzi, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 149-154.

Marini Piero abp, Aby liturgia była piękna [w: Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo, tłum. Wiesława Dzieża, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 67-68], 38(2008) nr 1, s. 160.

Marini Piero abp, Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo, tłum. Wiesława Dzieża, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, ss. 140, oprac. mz, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 169-170.

Maritain Jacques, Religia i kultura, tłum. Halina Wężyk-Widawska, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2007, ss. 168, oprac. jg, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 178-180.

Maritain Jakub i Raissa, Brat Moris Marin, Kontemplacja w świecie, W drodze, Poznań 2011, ss. 222, oprac. jg, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 186-187.

Marks Piotr Mikołaj ks., Z przeszczepionym sercem, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 167-169.

Martinez Diego ks., Od ‘Postquam Apostoli’ do nowej ewangelizacji, Nad nauczaniem Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 123-131.

Martini Carlo Maria kard., Ziarno, zaczyn i mała trzódka, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 137-144.

Martini Carlo Maria, Głosić Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Łukasza, tłum. Seweryn Wąsik SJ, Fabian Błaszkiewicz SJ, seria: Duc in altum – Wypłyń na głębię, 18, WAM, Kraków 1999, ss. 240, oprac. af, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 174-175.

Maryja nie potrzebuje fałszywej czci. Rozmowa ze Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv (rozmawia Anna Faszczowa), Nasza rozmowa, 50(2011) nr 1, s. 69-79.

Masiulanis Krzysztof ks., Z Panem Bogiem na motocyklu, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 162-164.

Mastalski Janusz ks., Lęki kapłańskie, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2012, ss. 362, oprac. ar, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 178-179.

Matka Teresa z Kalkuty, Świat jest głodny miłości, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 151-154.

Matka Teresa, „Pójdź, bądź moim światłem.” Prywatne pisma „Świętej z Kalkuty”, tłum. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, ss. 524, oprac. th, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 171-173.

Mattheeuws Alain SJ, Czas oczyszczenia Kościoła, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 29-40.

Mattheeuws Alain SJ, Po co towarzyszenie duchowe?, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 53-65.

Mattheeuws Alain SJ, Prowadzeni przez Ducha Świętego. Towarzyszenie duchowe, tłum. Anna Foltańska, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, ss. 152, oprac. af, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 179-180.

Mattheeuws Alain SJ, Rozpoznawać wezwania [w: Alain Mattheeuws SJ, Prowadzeni przez Ducha Świętego. Towarzyszenie duchowe, tłum. Anna Foltańska, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 13-14], 52(2011) nr 3, s. 68.

Mattheeuws Alain SJ, Znaczenie ciała i wstrzemięźliwości, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 36-49.

Matthew Iain OCD, Pochwycony przez Boga. Aktualność przesłania św. Jana od Krzyża, tłum. Emmanuela Monika Pliś OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 239, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 186-187.

Matulewicz Elżbieta (wybór i oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 143, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 178.

Mazurkiewicz Piotr ks., Bliskość i dystans, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 16-27.

Mazurkiewicz Piotr ks., Co możemy wnieść do Europy i co od niej otrzymać?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 20-29.

Mazurkiewicz Piotr ks., Macierzyńska pamięć Kościoła, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 143-150.

Mazurkiewicz Piotr ks., Miłość – dialog – autorytet, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 47-56.

Mazurkiewicz Piotr ks., Miłość w prawdzie, Nad nauczaniem Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 115-122.

Mazurkiewicz Piotr ks., Niepotrzebnie nie drażnić, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 35-38.

Mazurkiewicz Piotr ks., Niespodziewane spojrzenie, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 101-108.

Mazurkiewicz Piotr ks., O karze śmierci, Nad nauczaniem Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 115-123.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 31(2006) nr 2, s. 7-8.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 34(2007) nr 1, s. 5-6.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 37(2007) nr 4, s. 5-6.

Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 42(2009) nr 1, s. 5-6.

Mazurkiewicz Piotr ks., Parafia „personalna” a parafia terytorialna, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 7-14.

Mazurkiewicz Piotr ks., Polityczna poprawność, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 49-54.

Mazurkiewicz Piotr ks., Przebaczenie a sprawiedliwość , Nasza modlitwa, 61(2013) nr 4, s. 93-102.

Mazurkiewicz Piotr ks., Solidarność – polska specjalność?, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 53-64.

Mazurkiewicz Piotr ks., Spojrzenie w lustro, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 42-47.

Mazurkiewicz Piotr ks., Sprawy ważne i pilne, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 33-40.

Mazurkiewicz Roman (oprac.), Przedziwna Matka Stworzyciela swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, ss. 584, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 180-181.

Mazurkiewicz Roman, Bogurodzica – pieśń nie tylko maryjna, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 41-48.

Mazurkiewicz Roman, Ikona orędownictwa, Nasza modlitwa, 33(2006) nr 4, s. 115-121.

Mądel Krzysztof SJ, Etyka obywatelska, duchowość i podatki, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 32-43.

Mądel Krzysztof SJ, O „Pasji” Mela Gibsona, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 73-78.

McDonnell Kilian OSB, Montague George T. SM, Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym. Świadectwo z pierwszych ośmiu wieków, tłum. Maciej Górnicki, Wojciech Kustra, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 475, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187-188.

MD, Doświadczenie odrzucenia, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 153-157.

Medinger Alan, Podróż ku pełni męskości, tłum. Aleksander Kowalczyk, W drodze, Poznań 2005, ss. 292, oprac. ez, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 181-182.

Medveckis Imants MIC, Boża cierpliwość, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 161-165.

Meisner Joachim kard., Kielich mszalny – symbol powołania kapłańskiego, Nasza modlitwa, 31(2006) nr 2, s. 110-113.

Merchel Henryk, Czas próby, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 174-176.

Merton Thomas, Ostatni z Ojców. Św. Bernard z Clairvaux. Encyklika „Doctor Mellifluus”, tłum. Marcin Sabiniewicz, Biblioteka Duchowości Cysterskiej, t. 2, Wydawnictwo św. Bernarda, Skoczów 2004, ss. 120, oprac. jn, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 174-175.

Messori Vittorio, Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu, tłum. Janina Dembska, t. I, ss. 557, t. II, ss. 663, Wydawnictwo M, Kraków 1998-1999, oprac. as, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 174-175.

Meszuge, Alkoholik. Autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu, WAM, Kraków 2011, ss. 289, oprac. ank, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 179-180.

Michalewski Janusz ks., Przed Sługą Pańskim, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 96-102.

Michalewski Janusz ks., Ukryte nieprzyjaźnie, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 32-41.

Michalewski Janusz ks., W ramionach Ojca, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 132-137.

Michońska-Dynek Patrycja, Chrześcijańskie granie, Muzyka, 36(2007) nr 3, s. 185-189.

Mickiewicz Franciszek SAC, Warzecha Julian SAC (red.), Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (Iz 64,7). Biblia o Bogu Ojcu, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1999, ss. 260, oprac. kp, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 176.

Między populizmem a poczuciem bezradności. Rozmowa z Krzysztofem Mądelem SJ (rozmawia Bogumił Łoziński), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 86-92.

Międzybrodzki Jarosław ks., Papieskie nawoływanie , Nad nauczaniem Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 113-121.

Mikołajczak Małgorzata, „Dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny”, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 49-59.

Mikołajczak Małgorzata, „Może to jej szukamy tak zawzięcie”, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 75-85.

Mikołajczak Małgorzata, „Rośnie we mnie męstwo Boże”, Z życia Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 145-149.

Mikulski Jan ks., Ruch Światło-Życie i jego metoda ewangelizacyjna, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 125-131.

Miłość bez miary. Rozmowa z ks. abp. Alfonsem Nossolem (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 57(2012) nr 4, s. 80-91.

Miłość jest zapisana w DNA osoby ludzkiej. Rozmowa z Chiarą Lubich (rozmawia Guillaume Goubert i François Vayne), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 85-89.

Miłość nie zna granic. Życie i cierpienie Erzsébet Galgóczy, tłum. Małgorzata Moczulak, Wydawnictwo Fronda - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006, ss. 232, oprac. ak, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 181-182.

Mirek Agata, Orantka z gdańskiego falowca, Z życia Kościoła, 60(2013) nr 3, s. 141-145.

Mirek Agata, Siostry zakonne w obozach pracy PRL, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 137-146.

Mirowski Krzysztof, Gdyby nie On, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 160-162.

Mnich Benedyktyn, Marcel Van i jego droga wiary w Wietnamie, Nasza modlitwa, 47(2010) nr 2, s. 112-117.

Mnich Kartuski, Eucharystia – tajemnica ślubna, tłum. ks. Robert Skrzypczak, Wydawnictwo Fronda - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2005, ss. 135, oprac. rs, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 169-170.

Modelski Ryszard OFMCap, Kapłan do szpiku kości. Ojciec Serafin Kaszuba, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2010, ss. 144, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 185-186.

Modlitwa o nawrócenie [z modlitwy wiernych w Dniu Przebaczenia, Bazylika św. Piotra, 12 marca 2000], 8(2000) nr 3, s. 94.

Mokrzycka Wanda, Dziewczyna na godzinę. Rozmowa z byłą prostytutką, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 103, oprac. ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 184.

Molinié Marie-Dominique OP, Odważyć się na lęk, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2011, ss. 213, oprac. ank, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 177-178.

Monge Miguel Angel (red.), Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, tłum. Katarzyna Zdrzenicka, Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2012, ss. 552, oprac. xod, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 186-187.

Monicault Antoine de ks., Droga do Słowa, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 136-143.

Monicault Antoine de ks., Przejście Pana, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 18-26.

Monika, Bóg nigdy mnie zawiódł, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 154-161.

Monika, Niezamężna z wyboru, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 162-164.

Monsinior Piero Marini. Ceremoniarz Papieski. Rozmowy o liturgii przeprowadzili Dominique Chivot i Vincent Cabanac, tłum. Michał Romanek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 174, oprac. rz, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 177-179.

Morciniec Piotr ks., Budzenie sumienia a in vitro, Pytania i odpowiedzi, 45(2009) nr 4, s. 149-154.

Morciniec Piotr ks., Kościół katolicki o przeszczepach, Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 137-145.

Morciniec Piotr ks., Kościół katolicki w dyskusji o śmierci mózgowej, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 60-68.

Morgalla Stanisław SJ, Ucho sługi, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 34-41.

Morra Stella, Jezus spotkał kobietę, Nasza modlitwa, 32(2006) nr 3, s. 103-110.

Most jest po to, żeby po nim deptać. Rozmowa z ks. bp. Alfonsem Nossolem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 93-104.

Mroczkowski Ireneusz ks., Szacunek i posłuszeństwo, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 160-163.

Mroczkowski Ireneusz ks., Teologia ciała według Jana Pawła II, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 36-44.

Mrozowski Przemysław (red.), Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie ARX REGIA, Warszawa 2000, s. 272, oprac. as, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 179-180.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 144-148.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 88-92.

Murray Paul, Modlić się z ufnością. Święty Tomasz z Akwinu o Modlitwie Pańskiej, tłum. Krzysztof Pachocki, W drodze, Poznań 2011, ss. 156, oprac. arj, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 178-179.

Musiał Filip, Trzeba się wziąć do roboty!, Z życia Kościoła, 45(2009) nr 4, s. 143-147.

Musimy być w kimś rozkochani. Rozmowa z Raniero Cantalamessą OFMCap (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 47(2010) nr 2, s. 83-91.

Muszyński Henryk abp, Inspirować odnowę myśli i serca, Nad nauczaniem Kościoła, 2(1999) nr 1, s. 143-151.

Muszyński Robert ks., Spojrzenie wolne od pożądania, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 169-172.

Muzyka to język duchowy. Rozmowa z Nicolasem Céloro (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 84-88.

Muzyka w liturgii. Rozmowa z ks. Robertem Tyrałą (rozmawia Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 39(2008) nr 2, s. 80-96.

Myszor Jerzy (red.), Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945­1989, t. III, Verbinum, Warszawa 2006, ss. 435, oprac. kp, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 179-180.

Myszor Jerzy ks., Nie poprosił o łaskę, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 133-136.

Pastores poleca