B. P., Każdy jest ubogim, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 160-166.

B., Zdrowie w kratkę, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 165-166.

Baars Conrad W., Psychologia miłości i seksualności, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2003, ss. 108, oprac. af, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 177-178.

Babuchowski Szymon, Biblia wyśniona, Wystawa, 27(2005) nr 2, s. 187-190.

Babuchowski Szymon, Piekło pamięci, Wystawa, 22(2004) nr 1, s. 185-188.

Babuchowski Szymon, Przebity ojczyzną, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 41-48.

Babuchowski Szymon, Szczęśliwy koniec baśni (Władca Pierścieni: Powrót Króla, reż. Peter Jackson, 2003), Film, 25(2004) nr 4, s. 183-186.

Bafeltowski Andrzej SAC, Aby byli jedno, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 159-163.

Baigazin Ewa, Świecki na misjach, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 166-168.

Barbarin Philippe kard., Między działaniem a kontemplacją, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 42-57.

Barciński Piotr, Rozbrzmiewanie wiary, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 33-42.

Bardski Krzysztof (oprac.), Abraham – tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22,1-14, seria: Ojcowie Żywi, 16, WAM, Kraków 1999, ss. 392, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 176-177.

Bardski Krzysztof ks., Chrystus Królem i Sługą, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 9-15.

Bardski Krzysztof ks., Droga do miłości, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 9-15.

Bardski Krzysztof ks., Ewangeliczne powołania, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 66-72.

Bardski Krzysztof ks., Impresje z krainy Jezusa, Z życia Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 133-141.

Bardski Krzysztof ks., Naśladowanie Jezusa w miłości do Kościoła, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 7-16.

Bardski Krzysztof ks., Rany Zmartwychwstałego, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 22-28.

Bardski Krzysztof ks., Samotność Ukrzyżowanego, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 7-15.

Bardski Krzysztof ks., Tramping, czyli gdzie cię nogi poniosą, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 167-170.

Bardski Krzysztof ks., Zdumienie i zachwyt, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 19-28.

Baresta Luc, Ambasador łaskawego Boga, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 21-33.

Baresta Luc, Kościelna dojrzałość nowych wspólnot, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 149-152.

Barszcz Waldemar TOR, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, Nad nauczaniem Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 109-119.

Barszcz Waldemar TOR, Sankcje kanoniczne w przypadku wykroczeń przeciwko prawu, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 49-58.

Bartkowicz Wojciech ks., „A co z tym będzie?” Przyszły seminarzysta, pasterz przyszłości, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 24-29.

Bartkowicz Wojciech ks., Czy Biblia jest podręcznikiem etyki chrześcijańskiej?, Nad nauczaniem Kościoła, 47(2010) nr 2, s. 125-133.

Bartkowicz Wojciech ks., Droga wiary Jana Pawła II, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 9-16.

Bartkowicz Wojciech ks., Kariera Wojciecha Sławnikowicza, czyli nieudane życie św. Wojciecha, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 71-74.

Bartkowicz Wojciech ks., Kilka uwag do definicji sprawiedliwości, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 17-22.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 46(2010) nr 1, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 49(2010) nr 4, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 53(2011) nr 4, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 56(2012) nr 3, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Od Redakcji, 59(2013) nr 2, s. 5-6.

Bartkowicz Wojciech ks., Rozmowy z seminarzystami, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 58-63.

Bartosik Grzegorz OFMConv, Szczęśliwy mimo trudu, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 171-175.

Bartoszewski Gabriel OFMCap (oprac.), Zapiski. Listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967-1984, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009, ss. 188, oprac. ank, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 1176-178.

Baslez Marie-Françoise, Prześladowania w starożytności. Ofiary, bohaterowie, męczennicy, tłum. Ewa Łukaszyk, WAM, Kraków 2009, ss. 435, oprac. kp, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 183-184.

Bastiaansen Louis br., Ikony Wielkiego Tygodnia. Teologia i symbolika ikon, tłum.Teresa van­Loo Jaroszyk, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, ss. 110, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 173-174.

Bastian Bernard, Tajemnice innego świata. Okultyzm, satanizm, parapsychologia, Wydawnictwo eSPe, tłum. Jacek Masłoń, Kraków 2006, ss. 190, oprac. ag, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 181-183.

Baudiquey Paul, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 97-99.

Baudiquey Paul, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 68-70.

Beata, Zatoka, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 170-172.

Benedykt XVI, Bóg daje prawdziwą odpowiedź [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 104], 50(2011) nr 1, s. 144.

Benedykt XVI, Czy ja jestem słowem Bożym? [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 8], 54(2012) nr 1, s. 116.

Benedykt XVI, Dar spotkania [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 2], 50(2011) nr 1, s. 68.

Benedykt XVI, Do seminarzystów o wolności, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 2(2010), s. 79-83.

Benedykt XVI, Duch Nauczyciel [Benedykt XVI, Homilia w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego (podczas Światowego spotkania ruchów kościelnych z Ojcem Świętym), 3 czerwca 2006, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 8(2006), s. 11], 33(2006) nr 4, s. 142.

Benedykt XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory, Nad nauczaniem Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 111-120.

Benedykt XVI, Jego posłuszeństwo a nasz grzech [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 26], 50(2011) nr 1, s. 114.

Benedykt XVI, Moc zmartwychwstania [w: Benedykt XVI, audiencja generalna, 26 marca 2008, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(2008), s. 16], 60(2013) nr 3, s. 174.

Benedykt XVI, Nie można nie głosić [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 25], 50(2011) nr 1, s. 88.

Benedykt XVI, Niech Chrystus będzie dla was wszystkim, Nad nauczaniem Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 111-115.

Benedykt XVI, Od niecierpliwości do nadziei [w: Benedykt XVI, Deus Caritas est, 39], 60(2013) nr 3, s. 146.

Benedykt XVI, On pierwszy pochylił się nad człowiekiem [w: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy w uroczystość Bożego Ciała, 22 maja 2008, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 6(2008), s. 50], 60(2013) nr 3, s. 124.

Benedykt XVI, Słuchanie samego Dobra [w: Benedykt XVI, Spe salvi, 33], 60(2013) nr 3, s. 152.

Benedykt XVI, Sytuacja młodych [w: Benedykt XVI, Przemówienie do pierwszej grupy biskupów polskich podczas ich wizyty ad limina Apostolorum, 26 listopada 2005], 30(2006) nr 1, s. 138.

Benedykt XVI, Umywanie nóg [w: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, 13 kwietnia 2006, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(2006), s. 14], 60(2013) nr 3, s. 70.

Benedykt XVI, Wciąż być w drodze, Nad nauczaniem Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 115-121.

Benedykt XVI, Wierzyć w moc sakramentu święceń, Nad nauczaniem Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 117-120.

Benedykt XVI, Życie tylko ze Słowa [w: Benedykt XVI, Verbum Domini, 10], 50(2011) nr 1, s. 122.

Bergerault Marie-France, Od śmierci ku zmartwychwstaniu, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 163-165.

Bernardin Joseph kard., Dar pokoju. Refleksje osobiste, tłum. Aneta Nowak, WAM, Kraków 1999, ss. 192, oprac. bł, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 184-185.

Bernardin Joseph kard., Fałszywe oskarżenie, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 39-49.

Bez podzielonego serca. Rozmowa z ks. bp. Stanisławem Kędziorą (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Tadeusz Huk), Nasza rozmowa, 17(2002) nr 4, s. 84-98.

Będę się do Was zawsze uśmiechał. Ksiądz Bronek Bozowski w oczach przyjaciół po latach, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, ss. 358, oprac. ank, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 180-181.

Białogłowski Edward bp, Rozdać wszystko, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 155-158.

Biblia a Tradycja. Rozmowa ze Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv (rozmawia Anna Kulczycka), Nasza rozmowa, 40(2008) nr 3, s. 80-90.

Bielawski Krzysztof (red.), Modlitwa Pańska. Komentarze łacińskich Ojców Kościoła, IV-V w., Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1995, ss. 174, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 179.

Bieliński Paweł (red.), Uczył kochać Kościół. Ksiądz Tadeusz Gogolewski we wspomnieniach, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2006, ss. 264, oprac. apw, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 176-177.

Bieliński Paweł, „O Was stale myślę.” Wielkoczwartkowe listy Jana Pawła II, Nad nauczaniem Kościoła, 4(1999) nr 3, s. 150-158.

Bieliński Paweł, Biskup przed sądem, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 130-136.

Bieliński Paweł, Dlaczego jeżdżą do Taizé?, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 138-143.

Bieliński Paweł, Dwa kina, dwa światy, Film, 15(2002) nr 2, s. 184-188.

Bieliński Paweł, Eksperci od spotkania z Bogiem, Z życia Kościoła, 33(2006) nr 4, s. 133-141.

Bieliński Paweł, Geniusz miłości (Piękny umysł, reż. R. Howard, 2001), Film, 17(2002) nr 4, s. 183-185.

Bieliński Paweł, Kto kocha, ten rozmawia (Porozmawiaj z nią, reż. Pedro Almodóvar, 2002), Film, 20(2003) nr 3, s. 185-188.

Bieliński Paweł, Muzyka zrodzona z cierpienia, Balet, 23(2004) nr 2, s. 183-186.

Bieliński Paweł, Na przekór zagładzie (Pianista, reż. Roman Polański, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-184.

Bieliński Paweł, Niszcząca siła podejrzliwości (Wątpliwość, reż. Patrick Shanley, 2008), Film, 46(2010) nr 1, s. 188-190.

Bieliński Paweł, Od słów Benedykta do gestów Franciszka, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 7-14.

Bieliński Paweł, Po wizycie ad limina, Z życia Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 139-145.

Bieliński Paweł, Przemknął anioł (Prosta historia, reż. David Lynch, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 181-183.

Bieliński Paweł, Przypowieść o odpowiedzialności (Wdowa św. Piotra, reż. Patrice Leconte, 1999), Film, 13(2001) nr 4, s. 185-186.

Bieliński Paweł, Surowy dla siebie, łagodny dla drugich, Nad nauczaniem Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 127-134.

Bieliński Paweł, Thriller historyczny (General Nil, reż. Ryszard Bugajski, 2009), Film, 45(2009) nr 4, s. 185-189.

Bieliński Paweł, Uśmiech Selmy (Tańcząc w ciemnościach, reż. Lars von Trier, 1999), Film, 11(2001) nr 2, s. 183-185.

Bieliński Paweł, W gipsowym łóżku i gorsecie, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 161-164.

Bieliński Paweł, Wspólnota kapłańska, Nad nauczaniem Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 133-140.

Bieliński Paweł, Wyobraź sobie!, Kultura, 61(2013) nr 4, s. 188-192.

Bieliński Paweł, Zgubna namiętność (Złe wychowanie, reż. Pedro Almodóvar, 2004), Film, 26(2005) nr 1, s. 181-183.

Bieliński Paweł, Zobaczyć niewidzialne (Trzeci cud, reż. Agnieszka Holland, 1999), Film, 10(2001) nr 1, s. 184-186.

Bieliński Paweł, Żywy trup (Schmidt, reż. Alexander Payne, 2002), Film, 21(2003) nr 4, s. 185-187.

Bieliński Tomasz ks., Formacja jako odpowiedź na kryzys, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 27-34.

Bieliński Tomasz ks., Pokusy „medialnych ewangelizatorów”, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 23-30.

Biju-Duval Denis, Wylanie Ducha Świętego. Jak otworzyć się na tę łaskę, tłum. Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2010, ss. 126, oprac. kp, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 181-182.

Birecki Józef SJ, Bóg większy od moich oczekiwań, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 165-167.

Bischkopf Jeannette, Jak żyć z osobami cierpiącymi na depresję, tłum. Urszula Poprawska, WAM, Kraków 2006, ss. 168, oprac. aj, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 179-180.

Biskup – ojciec, pasterz, przyjaciel. Rozmowa panelowa (ks. abp Józef Życiński, ks. bp Edward Dajczak, ks. bp Ignacy Jeż, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 65-75.

Blachnicki Franciszek ks., Oblicza Ducha, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, ss. 144, oprac. kp, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 181-182.

Blachnicki Franciszek ks., Staniecie się jako bogowie... [w: Ks. Franciszek Blachnicki, Spojrzenia w świetle łaski, Wydawnictwo „Światło-Życie”, Krościenko 2001, s. 15-16], 55(2012) nr 2, s. 150.

Blachnicki Franciszek ks., Trzy nawrócenia, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 163-165.

Blachnicki Franciszek ks., Trzy nawrócenia, wyd. II, poprawione, Wydawnictwo Światło­Życie Instytutu im. ks. F. Blachnickiego, Krościenko 2001, ss. 88, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 174-175.

Blachnicki Franciszek ks., Wyzwoleni w Chrystusie. Podręcznik rekolekcji parafialnych, Wydawnictwo Światło­Życie, Kraków 2005, ss. 196, oprac. kp, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 180-181.

Blisko Jezusowego krzyża. Rozmowa z ks. kard. Miloslavem Vlkiem (rozmawia Andrzej Cehak), Nasza rozmowa, 2(1999) nr 1, s. 100-106.

Bł. Alojzy Liguda SVD, Bóg działa [w: Bł. Alojzy Liguda SVD, W myślach czyny nasze, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2011, s. 23], 53(2011) nr 4, s. 64.

Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Czyń ze mną, co Ci się podoba [w: Elżbieta Matulewicz (oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, s. 73], 43(2009) nr 2, s. 124.

Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Wolni od próżnej chwały [w: Elżbieta Matulewicz (oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, s. 90-91], 43(2009) nr 2, s. 132.

Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz, Zaszczyty [w: Elżbieta Matulewicz (oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, s. 108-109], 43(2009) nr 2, s. 172.

Bł. Jerzy Matulewicz, Moją partią – Chrystus [w: Bł. Jerzy Matulewicz, Pisma wybrane. Dziennik biskupi, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1988, s. 187], 31(2006) nr 2, s. 162.

Bł. Jerzy Matulewicz-Matulaitis, Modlitwa [w: Bł. Jerzy Matulewicz, Pisma wybrane, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1988, s. 21-22], 6(2000) nr 1, s. 138.

Bł. John Henry Newman, Będę Mu ufał [w: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy. Poezje, tłum. Zygmunt Kubiak, IW PAX, Warszawa 1995, s. 17], 49(2010) nr 4, s. 116.

Bł. John Henry Newman, Racje świata a racje wiary, Z życia Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 123-127.

Bł. Jordan z Saksonii, Najdroższej Dianie... Listy do błogosławionej Diany Andalò. Apoftegmaty, tłum. Paweł Krupa OP, W drodze, Poznań 1998, ss. 187, oprac. aw, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 177-178.

Bł. Józef Sebastian Pelczar, Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska, wyd. IX poprawione, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2003, t. I (ss. 560) i II (ss. 441), oprac. as, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 175-176.

Bł. ks. Michał Sopoćko, Dziennik, oprac. Ks. Henryk Ciereszko, Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, Białystok 2010, ss. 378, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 180-181.

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, Myśli, tłum. Dorota Śliwa, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, ss. 168, oprac. kp, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 184-185.

Bł. Michał Sopoćko, Miłosierdzie, które uczy braterstwa [w: ks. M. Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym (mps), Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wielkopolskim, T. X, s. 7], 41(2008) nr 4, s. 94.

Bł. Michał Sopoćko, Zmysł Boży [w: Bł. Michał Sopoćko, Dziennik, Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, Białystok 2010, s. 208], 55(2012) nr 2, s. 124.

Bł. Stanisław Papczyński, Aby się nie smucić [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 106], 37(2007) nr 4, s. 134.

Bł. Stanisław Papczyński, Miłować, aby widzieć [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 35], 37(2007) nr 4, s. 160.

Bł. Stanisław Papczyński, Pisma zebrane, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007, ss. 1584, oprac. kp, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 181-183.

Bł. Stanisław Papczyński, Pokój od Jezusa [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 105], 37(2007) nr 4, s. 72.

Bł. Stanisław Papczyński, Uczynki dzięki mocy Ducha [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 108], 37(2007) nr 4, s. 154.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Muszę się Bogu ofiarować cały, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 60-66.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Niedziela w bieli, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 36-38.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Szczęście człowieka [w: Bł. S. W. Frelichowski, Pamiętnik. Zapiski kleryka, Biblioteka „Pastores”, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, s. 51], 10(2001) nr 1, s. 120.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Wychować „starych”, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 13-15.

Błaszczak Wiesław SAC, Kołodziej Jakub, Pomoc duchownym w OTS, Z życia Kościoła, 51(2011) nr 2, s. 139-146.

Bławat Marzena, Dni kultury chrześcijańskiej, Wydarzenia, 39(2008) nr 2, s. 187-191.

Bławat Marzena, Idę utartym szlakiem..., Kultura, 55(2012) nr 2, s. 188-192.

Bławat Marzenna, Najbielszy z „białych kruków, Wydarzenia, 41(2008) nr 4, s. 185-189.

Bławat Marzenna, Wypraszają świętych szafarzy tajemnic Bożych, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 140-144.

Bobrinskoy Boris, Życie liturgiczne, tłum. Janina Dembska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, ss. 152, oprac. mz, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 177-178.

Bogucka Maria, Pytania, obawy, lęk, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 155-159.

Bokwa Ignacy ks. (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007, ss. 743, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 176-177.

Bokwa Ignacy ks., Karl Rahner – teolog wobec współczesnego świata, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 59-66.

Bolczyk Henryk ks., Na kopalni „Wujek”, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 161-165.

Bolczyk Henryk ks., Soborowa przemiana serc, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 154-157.

Boncinelli Edoardo, Coyne George SJ, Bóg, wszechświat i sens życia. Ateista i wierzący – konfrontacja dwóch ludzi, tłum. Barbara Bochenek, Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2010, ss. 73, oprac. tk, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 183-184.

Bonhoeffer Dietrich, Nie macie być solą! [w: Dietrich Bonhoeffer, Naśladowanie, tłum. Joanna Kubaszczyk, W drodze, Poznań 1997, s. 73], 48(2010) nr 3, s. 162.

Bonhoeffer Dietrich, Psalmy. Modlitewnik Biblii, tłum. Bogusław Widła, ks. Alfred Tschirschnitz, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, ss. 86, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 175-176.

Bonhoeffer Dietrich, Życie wspólne, tłum. Kazimierz Wójtowicz CR, seria: Vita Consecrata, 5, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2001, ss. 128, oprac. kp, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 176-177.

Boniecki Adam MIC, Nie przeczuwane ukazując ścieżki, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 135-139.

Boriello Luigi, Giovanna Della Croce, Bruno Secondin, Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, tłum. Maria Pierzchała OSsR, seria: Historia duchowości, t. VI, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 1998, ss. 527, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 183.

Borisevičius Vincentas bp, Miłujcie waszych nieprzyjaciół, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 87-92.

Borriello Luigi, Prostota serca. Antonina Meo Nennolina, tłum. Andrzej Spurgjasz, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss. 167, oprac. kp, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 178-179.

Bortkiewicz Paweł TChr, Kryzys w drodze – droga kryzysu, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 29-36.

Bosakowski Ryszard OP, Docenić cierpienie, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 152-155.

Bosetti Elena, Ten, który kocha me serce. Ekstaza i poszukiwania. Komentarz do Pieśni nad Pieśniami, tłum. Wiesław Szymona OP, eSPe, Kraków 2008, ss. 174, oprac. ank, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 183-184.

Bouyer Louis, Architektura i liturgia, tłum. Piotr Włodyga OSB, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2009, ss. 109, oprac. kp, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 184-185.

Bozowski Bronisław ks. Wypowiedzieć się do końca, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 166-169.

Bozowski Bronisław ks., Kazania (nie)zwykłe II, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 184, oprac. ank, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 185-186.

Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. Grzegorz Sowinski, SIW Znak, Kraków 2005, ss. 428, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 173-174.

Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie Kairos - WAM, Kraków 2001, ss. 536, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 176-177.

Br. Antoine-Emmanuel, Jezusowe wprowadzenie w modlitwę, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 109-115.

Br. Benedykt, Wdowi grosz, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 112-114.

Br. Bogdan, Wiem, Kogo adoruję, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 157-158.

Br. Charles-Louis, Dwie drogi do świętości?, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 158-159.

Br. Jacek OFMCap, Słowo zdemaskowało mój lęk, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 174-176.

Br. Krzysztof, Obecność pośród ubogich, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 165-168.

Br. Mariusz, Dobrze rozeznałem swoją drogę życia, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 166-169.

Br. Moris, Modlitwa brata Karola de Foucauld, Nasza modlitwa, 34(2007) nr 1, s. 81-94.

Br. Richard Z Taizé, Judasz, jeden z Dwunastu, Nasza modlitwa, 41(2008) nr 4, s. 107-111.

Br. Roman MIC, Formacja z „przerwą”, Świadectwa, 38(2008) nr 1, s. 175-178.

Br. Théophane, Z ciemności do światła, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 109-112.

Braszczyński Paweł, Nie chciał łatwego życia, Z życia Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 139-142.

Brat Marek, Cały świat w Taizé, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 153-155.

Brat Moris, Pod spojrzeniem Jezusa, Świadectwa, 39(2008) nr 2, s. 169-171.

Brat Moris, Wierzę w Kościół, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2006, ss. 222, oprac. dd, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 179-180.

Brat Moris, Z powodu Jezusa i Ewangelii. Autobiografia – i nie tylko, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2010, ss. 420, oprac. jz, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 179-180.

Brat Roger z Taizé, Bóg może tylko kochać, tłum. Maria Prussak, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2005, ss. 112, oprac. bp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 173-174.

Brat Roger, Chrystus – Miłość, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 46-47.

Briege McKenna OSC, Cierpienie ją uświęciło, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 166-168.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 138-142.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 136-142.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 136-138.

Bro Bernard OP, Najlepszy z możliwych światów?, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 135-138.

Bro Bernard OP, Radość Boskiego ojcostwa, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 133-137.

Brown Raymond E. SJ, I Bogiem było Słowo. Komentarz do Ewangelii wg św. Jana, tłum. Aleksander Gomola, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2010, ss. 258, oprac. tk, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 172-173.

Bruguès Jean-Louis OP abp, Powołanie i szczęście, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 55-62.

Brząkalik Piotr ks., Nazywać po imieniu, Z życia Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 140-145.

Brzeziński Marcin ks., Balsam na stresy dnia, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 159-162.

Brzeziński Piotr, Wicenty Daniel, Pogrzeb w cieniu bezpieki, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 159-165.

Budować most z wiarą. Rozmowa z ks. abp. Zbigniewem Stankiewiczem (rozmawia Agnieszka Strzępka), Nasza rozmowa, 55(2012) nr 2, s. 83-90.

Budzik Stanisław ks., Nasza radość, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 120-122.

Bukowicz Jan MIC, Świadkowie wiary. Marianie prześladowani przez hitleryzm i komunizm, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 340, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 175-176.

Bułgakow Sergiusz, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. i oprac. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002, ss. 146, oprac. kp, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 175-176.

Bunge Gabriel OSB, Modlitwa Ducha. Studia o traktacie „De oratione” Ewagriusza z Pontu, tłum. Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 208, oprac. dsz, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 181-182.

Bunge Gabriel OSB, Ojcostwo duchowe. Chrześcijańska gnoza u Ewagriusza z Pontu, tłum. Andrzej Jastrzębski OMI, Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 144, oprac. jj, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 176-177.

Bunge Gabriel, Acedia – duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii, tłum. Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007, ss. 176, oprac. agr, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 182-183.

Bunge Gabriel, Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świętej mnicha-malarza Andrzeja Rublowa, tłum. Konrad Małys OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2001, ss. 119, oprac. kp, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 178-179.

Bunge Gabriel, Wino demonów. Nauka Ewagriusza z Pontu o gniewie i łagodności, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2009, ss. 184, oprac. arj, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 176-177.

Burczycka­Woźniak Marzena, Na początku była miłość... Rozmowy z biblistą, ks. prof. Janem Bernardem Szlagą, biskupem pelplińskim, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2004, ss. 140, oprac. as, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 184-185.

Pastores poleca