Na każdej złotówce lubi usiąść mały diabeł. Rozmowa z ks. Janem Sikorskim (rozmawiają ks. Tadeusz Huk i Jacek Laskowski), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 75-81.

Na progu seminarium. Rozmowa z ks. Januszem Lewandowiczem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 41(2008) nr 4, s. 73-81.

Na świecie nie ma nic doskonałego. Rozmowa z ks. Piotrem Mazurkiewiczem (rozmawiają ks. Wojciech Bartkowicz i Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 49(2010) nr 4, s. 77-90.

Na zawsze pozostał uczniem. Rozmowa z Bratem Markiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 36(2007) nr 3, s. 73-80.

Nabert Nathalie, Miłość wychodzi światu na spotkanie, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 117-119.

Nabert Nathalie, Strażnik słów zmartwychwstania, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 115-116.

Nadbrzeżny Antoni ks., Od niewoli do zawierzenia, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 32-40.

Nadolski Bogusław TChr, Człowiek – istota świętująca, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 37-44.

Nadolski Bogusław TChr, Jak być mistagogiem?, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 16-24.

Nadolski Bogusław TChr, Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 403, oprac. rk, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 179-180.

Nadużycia seksualne ze strony księży. Rozmowa z ks. abp. Janem Graubnerem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 95-108.

Nagórny Janusz ks., Sakrament pokuty drogą do wewnętrznej harmonii, Nad nauczaniem Kościoła, 4(1999) nr 3, s. 139-149.

Napiórkowski Stanisław C. OFMConv, Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny, seria: Teologia w dialogu, t. 12, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 183-184.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Pek Kazimierz MIC (red.), Przez Jezusa do Maryi, seria: Biblioteka Mariologiczna, 4, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Częstochowa - Licheń 2002, ss. 283, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 175.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv (red.), Duch Święty, Kościół, człowiek, t. 1: Kościół w mocy Ducha Świętego, Wydawnictwo KUL 2011, ss. 1131, oprac. kp, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 174-175.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv (red.), Teksty o Matce Bożej. Chrześcijaństwo ewangelickie, seria: „Beatam me dicent”, 10, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2000, ss. 536, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 175-176.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Dialog, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 30-36.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Dialogi Kościołów [w: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Słudzy Chrystusa Sługi, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 11], 41(2008) nr 4, s. 148.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Ja, Służebnica Pana (problemy – poszukiwania – perspektywy), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 449, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 178-180.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Nieobliczalność Bożego Ducha, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 156-158.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, O wierze nie tylko na Rok Wiary, TN KUL, Lublin, ss. 256, oprac. kp, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 175-176.

Nast Włodzimierz ks., Ta, co nie zginęła..., Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 156-159.

Naumowicz Józef ks. (tłum. i oprac.), Filokalia. Teksty o modlitwie serca, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec - Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 327, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 184.

Naumowicz Józef ks., Bezżenni dla królestwa niebieskiego, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 114-120.

Naumowicz Józef ks., Chrystus – prawdziwy pedagog, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 7-12.

Naumowicz Józef ks., Cztery przyjścia Pana, W drodze, Poznań 2007, ss. 268, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 176-177.

Naumowicz Józef ks., Docenić przebaczenie, Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 109-114.

Naumowicz Józef ks., Dwie są drogi. Przewodnik wczesnochrześcijański, W drodze, Poznań 2005, ss. 280, oprac. ank, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 178-179.

Naumowicz Józef ks., Dzielić z uczniami swoje życie, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 72-81.

Naumowicz Józef ks., Gdzie jest nasza ufność?, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 95-100.

Naumowicz Józef ks., Jak tworzyć więzi z ludźmi?, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 94-102.

Naumowicz Józef ks., Kościół domowy w myśli Jana Chryzostoma, Nasza modlitwa, 33(2006) nr 4, s. 108-114.

Naumowicz Józef ks., Który człowiek bogaty może być zbawiony?, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 93-99.

Naumowicz Józef ks., Kwiaty na pustyni, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 119-124.

Naumowicz Józef ks., Milczenie ust i milczenie serca, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 121-128.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 135-137.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 85-87.

Naumowicz Józef ks., Niecierpliwa eschatologia, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 49-56.

Naumowicz Józef ks., Niespokojne jest... ciało nasze, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 91-98.

Naumowicz Józef ks., Nieustanna pamięć o Bogu, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 62-68.

Naumowicz Józef ks., Oczekujemy Jego przyjścia, Nasza modlitwa, 42(2009) nr 1, s. 102-108.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 13(2001) nr 4, s. 5-8.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 17(2002) nr 4, s. 5-6.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 20(2003) nr 3, s. 5-6.

Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 25(2004) nr 4, s. 5-6.

Naumowicz Józef ks., Pokora drabiną do nieba, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 93-99.

Naumowicz Józef ks., Reforma człowieka, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 97-100.

Naumowicz Józef ks., Starożytne teksty o modlitwie, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 118-125.

Naumowicz Józef ks., Strzec swego sumienia, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 120-125.

Naumowicz Józef ks., Św. Augustyna droga do celibatu, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 109-115.

Naumowicz Józef ks., Św. Augustyna droga do celibatu, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 71-77.

Naumowicz Józef ks., Tajemnica spotkania i miłości, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 110-117.

Naumowicz Paweł MIC, Porzucić kapłaństwo z dnia na dzień?, Pytania i odpowiedzi, 35(2007) nr 2, s. 151-155.

Neumann Bruno Maria OH, Dyplom wrzuciłem do Wisły, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 168-172.

Newman John Henry, Jak patrzeć na świat oczami Boga?, oprac. Lella Magnabosco, tłum. Magdalena Musiał, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 150, oprac. kp, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 174-175.

Nguyen Van Thuân François-Xavier kard., Świadkowie nadziei. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II (kaplica „Redemptoris Mater” 12-18 marca 2000), tłum. Beata Nuzzo, Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum - Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 237, oprac. pk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 175-176.

Nguyen Van Thuân François-Xavier, Pięć chlebów i dwie ryby. Radosne świadectwo wiary z więziennego cierpienia, tłum. Wojciech Bernasiewicz, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss. 88, oprac. dsz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 173-174.

Nichols Aidan OP, Patrząc na liturgię. Krytyczna ocena jej współczesnej formy, tłum. Tomasz Glanz, Klub Książki Katolickiej, Poznań 2005, ss. 119, oprac. mz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 176-177.

Nicolo Gabriele, Wierni Chrystusowi i Ewangelii, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 149-153.

Nie da się podzielić wieczności na godziny. Rozmowa z ks. bp. Janem Bernardem Szlagą (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 52(2011) nr 3, s. 69-75.

Nie dzielić Pisma Świętego na kawałki. Benedykt XVI odpowiada na pytania duchowieństwa rzymskiego, Nasza rozmowa, 37(2007) nr 4, s. 73-90.

Nie ma polityki bez ewangelizacji. Rozmowa z ks. bp. Krzysztofem Zadarką (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 53(2011) nr 4, s. 65-74.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 81-94.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 47-60.

Nie skupiam się na trudnościach. Rozmowa z Norbertem Dawidczykiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 60(2013) nr 3, s. 76-84.

Nieciecki Witold MIC, Starość nie przechodzi, jak choroba, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 172-174.

Niewysłuchana cisza. Z ks. Krzysztofem Wonsem SDS rozmawia Ryszard Paluch, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 212, oprac. af, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 181-182.

Niklewicz Klaudia VSM, Macierzyństwo rodzi miłość, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 48-52.

Norwid Cyprian Kamil, Czasy [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 8], 20(2003) nr 3, s. 108.

Norwid Cyprian Kamil, Fraszka (!) [II] [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 16], 20(2003) nr 3, s. 108.

Norwid Cyprian, Litość [w: Cyprian Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 65], 20(2003) nr 3, s. 158.

Norwid Cyprian, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, ss. 320, oprac. wk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 183-184.

Notitiae Unionis Apostolicae. Pismo Unii Apostolskiej Kleru, oprac. kp, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 186.

Nouwen Henri J. M., W imię Jezusa. Refleksje nad chrześcijańskim przywództwem, tłum. Dorota Chabrajska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 96, oprac. mch, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 180-181.

Nouwen Henri J. M., Z płonącymi sercami. Medytacja o życiu eucharystycznym, tłum. Stanisław Obirek SJ, seria: Biblioteka „Życia Duchowego”, t. 2, WAM, Kraków 1997, ss. 60, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186-187.

Nouwen Henri J. M., Zmień moją żałobę w taniec. Odnaleźć nadzieję w trudnych chwilach, tłum. Katarzyna Tybinka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 128, oprac. dsz, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 181-182.

Nowa nadzieja [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, List „Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą”], 27(2005) nr 2, s. 158.

Nowacki Wojciech ks., Charyzmatyczna równość, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 162-166.

Nowacki Wojciech ks., Duch Święty gwarantem autorytetu, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 16-23.

Nowacki Wojciech ks., Duch wolności a duch zniewolenia, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 43-51.

Nowacki Wojciech ks., Grupy formacyjne i modlitewne – reguły rozeznawania, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 35-42.

Nowacki Wojciech ks., Nie polegać na sobie, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 163-166.

Nowacki Wojciech ks., Przezwyciężanie kryzysów we wspólnotach, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 68-79.

Nowak Mirosław ks., „Rozumna” decyzja, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 166-169.

Nowosielski Mirosław ks., Instytucje na nikogo nie czekają, Pytania i odpowiedzi, 47(2010) nr 2, s. 151

Nowosielski Mirosław ks., Jak uwolnić się od złego ducha?, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 89, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 178-179.

Nowosielski Mirosław ks., Pan Bóg nie chciał moich akcji, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 169-173.

Nowosielski Mirosław ks., Zdrowa i chora religijność, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 34-42.

Nowy język przekazu wiary. Rozmowa z ks. kard. Gianfranco Ravasim (rozmawia Beata Zajączkowska), Nasza rozmowa, 56(2012) nr 3, s. 73-82.

Pastores poleca