Quiceno Zapata Manuel Julián ks., Wyspowiadałem „diabła”, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 167-168.

Quilici Alain OP, La Balme Denis, Po co praktykować, gdy się wierzy?, tłum. Anna Foltańska, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2013, ss. 208, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 176-177.

Pastores poleca