P., Futbol jako metafora życia, Świadectwa, 61(2013) nr 4, s. 169-171.

Paciuszkiewicz Mirosław SJ, Jak św. Stanisław Kostka szedł za głosem powołania?, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 63-70.

Paciuszkiewicz Mirosław SJ, Moje cztery powołania, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 163-165.

Paczkowska Agnieszka, Wolontariat więźniów w hospicjum – gdańskie doświadczenia, Z życia Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 140-146.

Padovani Martin H., Uleczyć zranione uczucia. Jak przezwyciężyć trudności życiowe, tłum. Anna Koziarz­Goduła, wyd. II, WAM, Kraków 2006, ss. 134, oprac. ez, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 175-176.

Palmés Carlos SJ, Służba przełożeńska, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 27-38.

Pan Bóg ćwiczy mnie w pokorze. Rozmowa z ks. bp. Antonim Długoszem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 67-75.

Pasierb Janusz ks., Wierzę [w: Janusz St. Pasierb, „Things Ultimate andether poems”. Rzeczy ostatnie I inne wiersze, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, s. 79], 19(2003) nr 2, s. 96.

Pasierb Janusz ks., Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami, Biblioteka „Więzi”, 187, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2006, ss. 128, oprac. dsz, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 184-185.

Pasierb Janusz St. ks., Uprawianie nadziei, Kultura, 47(2010) nr 2, s. 188-191.

Pasierb Janusz St., Katedra symbol Europy. La cathédrale Europe, tłum. Roger Legras, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2003, ss. 56, oprac. szb, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 182-183.

Pasierb Janusz St., Morze, obłok i kamień (ss. 72); Ten i Tamten brzeg (ss. 88); Puste Łąki (ss. 88), Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, oprac. szb, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 175-176.

Pasierb Janusz Stanisław ks., Słowo Boże między ludźmi, oprac. Maria Wilczek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 184, oprac. jz, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 175-176.

Pasterz zabezpiecza tyły. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Czają (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 48(2010) nr 3, s. 97-108.

Paszkowska Teresa s., Bóg jest zajmujący, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 98-106.

Paszkowska Teresa s., Prestiż – potrzeba czy iluzja?, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 35-43.

Paszkowska Teresa s., Szukam Boga mówiącego, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 167-169.

Paszkowska Teresa SNMPN, Święci pasterze o swoich spowiednikach, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 61-70.

Patenôtre Yves bp, Odrodzić się z własnych prochów, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 97-99.

Paweł VI, Modlitwy do Chrystusa, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ”, Kraków 2000, ss. 158, oprac. pk, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 178-179.

Paweł, Czułem się bezpański i wykluczony, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 161-164.

Paweł, Na wyciągnięcie ręki?, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 165-167.

Pawlak Andrzej ks., Głębia prostych znaków, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 159-162.

Pawlak Ireneusz ks., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2000, ss. 467, oprac. id, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 1179-180.

Pawlaszczyk Adam ks., Duszpasterz w sieci, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 31-38.

Pawlukiewicz Piotr ks., Aleksander Fedorowicz. Po prostu ksiądz, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008, ss. 391, oprac. ank, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 174-175.

Pawlukiewicz Piotr ks., Dlaczego bogatemu księdzu trudno wejść do królestwa niebieskiego?, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 50-59.

Pawlukiewicz Piotr ks., SMS dla JP2, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 125-128.

Pawłowski Sławomir SAC, Dialogi o chrzcie, Z życia Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 150-157.

Pawłowski Sławomir SAC, Nawrócenie Kościołów?, Z życia Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 144-152.

Pawłowski Sławomir SAC, O zgorszeniu i nawróceniu – ekumenicznie, Z życia Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 135-140.

Pawłowski Sławomir SAC, Sprawiedliwy, który usprawiedliwia, Nad nauczaniem Kościoła, 61(2013) nr 4, s. 115-122.

Pawłowski Zdzisław ks., Shema Israel wypełnione w Jezusie, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 16-24.

Pawłowski Zdzisław ks., Starość według Biblii, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 7-15.

Pawłowski Zdzisław ks., Wskrzeszenie Łazarza, Nasza modlitwa, 45(2009) nr 4, s. 93-101.

Pecaric Sacha Rabin (red.), Hagada na Pesach i Pieśń nad pieśniami, Edycja Pardes Lauder, Kraków 2002, ss. 341, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 182.

Peeters Marguerite A., Nowa etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła, tłum. Grzegorz Grygiel, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 32, oprac. ank, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 176-177.

Pek Kazimierz (red.), Ikona liturgiczna. Ewangelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej, seria: Theotokos, 9, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 192, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 178-179.

Pek Kazimierz MIC, Aby wierni wierzyli, Nad nauczaniem Kościoła, 57(2012) nr 4, s. 115-122.

Pek Kazimierz MIC, Deus semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 385, oprac. ank, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 182-183.

Pek Kazimierz MIC, Niedoceniana nauka św. Ludwika o mądrości Bożej, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 96-106.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 12(2001) nr 3, s. 5-8.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 16(2002) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 19(2003) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 23(2004) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 24(2004) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 27(2005) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 29(2005) nr 4, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 32(2006) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 35(2007) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 36(2007) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 40(2008) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 41(2008) nr 4, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 45(2009) nr 4, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 48(2010) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 50(2011) nr 1, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 52(2011) nr 3, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 55(2012) nr 2, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 58(2013) nr 1, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 61(2013) nr 4, s. 5-6.

Pek Kazimierz MIC, Pierwszy synod biskupów o zwiastowaniu Ewangelii, Nad nauczaniem Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 107-115.

Pek Kazimierz MIC, Poznać Boga, aby rozumieć siebie, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 23-34.

Pek Kazimierz MIC, Przynajmniej raz przeżyć Paschę, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 64-68.

Pek Kazimierz MIC, W jakiego Boga wierzę?, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 49-57.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Bóg zazdrosny o ciebie , Nasza modlitwa, 38(2008) nr 1, s. 100-108.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Ciało Chrystusa i twoje ciało, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 33-42.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Oblicze przemieniające, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 85-97.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Oblicze przemieniające, Nasza modlitwa, nr spec. 2(2010), s. 53-65.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Odejścia, Wydawnictwo Paganini, Kraków 2008, ss. 320, oprac. kp, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 175-176.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Umieranie ożywiające..., Oficyna Wydawnicza W Misji, Wrocław 2005, ss. 236, oprac. ez, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 174-175.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Uschła ręka, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 105-116.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Wolni od niemocy, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc, Częstochowa 2004, ss. 288, oprac. pch, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 180-181.

Pełnia człowieczeństwa. Rozmowa z ks. kard. José Saraivą Martinsem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 80-83.

Pennigton M. Basil OCSO, Modlitwa prowadząca do środka. Powrót do starochrześcijańskiej metody modlitwy, tłum. Monika Sobejko, Małgorzata Cygan, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, ss. 280, oprac. dsz, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 178-179.

Pereira Rufus ks., Prowadzeni przez Ducha, tłum. Jacek Partyka, Wydawnictwo M, Kraków 2008, ss. 96, oprac. mm, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 175-176.

Perfuński Marcin, Parafia moich marzeń, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 24-30.

Perfuński Marcin, Pasterz pilnie poszukiwany, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 34-44.

Pesch Otto Hermann, Zrozumieć Lutra, tłum. Andrzej Marniok, Krzysztof Kowalik, W drodze, Poznań 2008, ss. 630, oprac. mw, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 181-182.

Petrowa-Wasilewicz Alina, Przestrzeń spotkania, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 60-68.

Petrowa-Wasilewicz Alina, Strategia krzyża, Nad nauczaniem Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 125-133.

Petry Mroczkowska Joanna, Amerykańscy biskupi odnowy, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 7-13.

Petry Mroczkowska Joanna, Mocna słaba płeć, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 22-31.

Petry Mroczkowska Joanna, Niepokorne święte, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 308, oprac. ank, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 184-185.

Petry Mroczkowska Joanna, Siedem grzechów głównych dzisiaj, SIW Znak, Kraków 2004, ss. 209, oprac. ez, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 172-173.

Pezzini Domenico, Jakub i Anioł. Tajemnica wzajemnych relacji, tłum. Marzena Radomska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004, ss. 96, oprac. pch, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 182-183.

Philippe Jacques, Wolność wewnętrzna. Moc wiary nadziei i miłości, tłum. Andrzej Graboń, Wydawnictwo M, Kraków 2003, ss. 171, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 176-177.

Philippe Marie-Dominique OP, Iść za Barankiem dokądkolwiek idzie, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 336, oprac. ak, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 181-182.

Piasecki Marek, Odwaga życia, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 54-59.

Pielgrzym, Góra Trzeźwości, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 166-168.

Pieniak Wojciech, Dawać Chrystusa, Świadectwa, 1(1998), s. 181-182.

Pieniądze w Kościele. Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Śmiglem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 61(2013) nr 4, s. 69-80.

Pieńkowska Maria, „Rozrzutność” Pana Boga, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 153-156.

Pieńkowska Maria, Modlitwa adoracji i przemijanie, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 107-116.

Pieńkowski Marek OP, Jak warto patrzeć na Kościół?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 7-19.

Pieńkowski Marek OP, Wielka Europa – wielkie wyzwanie dla Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 115-123.

Pieńkowski Marek OP, Wielka Europa – wielkie wyzwanie dla Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 75-83.

Pierwszeństwo doświadczenia? [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 471-472], 35(2007) nr 2, s. 112.

Pierzchała Aneta, Kolory życia (Kolory raju, reż. M. Majidi, 1999), Film, 17(2002) nr 4, s. 186-188.

Pierzchała Aneta, Szum nieskończoności (Wiarołomni, reż. Liv Ullmann, 2000), Film, 13(2001) nr 4, s. 181-184.

Pierzchała Aneta, Pokonać noc (Władca pierścieni. Drużyna pierścienia, reż. Peter Jackson, 2001), Film, 16(2002) nr 3, s. 181-184.

Pikus Tadeusz bp, Aleksandra Mienia tęsknoty za Chrystusem, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 69-79.

Pilot, Awionetką do spowiedzi, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 170-172.

Pilśniak Mirosław OP, Miłość, przyjaźń, modlitwa, czyli wszystko, co najważniejsze, List, Kraków 2004, ss. 259, oprac. bp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 177-178.

Pilśniak Mirosław OP, Oparcie we wspólnocie, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 157-160.

Pilśniak Mirosław OP, Program o psach, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 165-170.

Pinato Silvano RCI, Duszpasterstwo powołań, Nad nauczaniem Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 124-135.

Pinckaers Servais Theodore OP, Szczęście odnalezione, tłum. Piotr Siejkowski OP, W drodze, Poznań 1998, ss. 180, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 183-184.

Pindel Roman ks., Odkrywać nowe oblicze Jezusa, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 168-171.

Pindel Roman ks., Rodowód Jubileuszu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 29-36.

Pindel Roman ks., Ubogi Jezus, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 32-38.

Pindurowie Gabriela i Piotr, Przyjaźnie Jezusa, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 121-127.

Piotr SDS, Bóg nie klonuje głosicieli słowa, Świadectwa, 57(2012) nr 4, s. 159-162.

Piotr, Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 167-170.

Piotrowski Eligiusz ks., Bóg jest miłością, Nad nauczaniem Kościoła, 31(2006) nr 2, s. 123-128.

Piotrowski Eligiusz ks., Wspólna misja – Adrienne von Speyr i Hans Urs von Balthasar, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 64-74.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001, ss. 856, oprac. kb, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 173-174.

Plech Jacek ks., Jak ewangelizować parafię?, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 40-50.

Plech Jacek ks., Takim mam być kapłanem, jakiego szukałem, Świadectwa, 1(1998), s. 172-174.

Plech Jacek ks., Wybrać się do ich świata, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 7-15.

Pleskaczyński Jacek SJ, Bolesne odejścia, Pytania i odpowiedzi, 22(2004) nr 1, s. 145-149.

Pleskaczyński Jacek SJ, Depresja jest zawsze próbą duchową, Pytania i odpowiedzi, 25(2004) nr 4, s. 145-148.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 109-115.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, nr spec. 1(2005), s. 64-68.

Pleskaczyński Jacek SJ, Judasz, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 121-128.

Pleskaczyński Jacek SJ, Kogo słuchać bardziej: Boga czy ludzi?, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 101-107.

Pleskaczyński Jacek SJ, Milczenie Jezusa, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 129-135.

Pleskaczyński Jacek SJ, Plotka i obmowa, Pytania i odpowiedzi, 20(2003) nr 3, s. 151-157.

Pleskaczyński Jacek SJ, Plotka i obmowa, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 2(2010), s. 105-109.

Pleskaczyński Jacek SJ, Znaki ufności, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 29-34.

Plich Robert OP, Kwestia antykoncepcji w praktyce spowiedniczej, Pytania i odpowiedzi, 38(2008) nr 1, s. 153-159.

Pociej Bohdan, Z perspektywy muzyki. Wybór szkiców, Towarzystwo „Więź”, Biblioteka „Więzi”, 184, Warszawa 2005, ss. 340, oprac. ajo, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 180-181.

Pojednanie to sprawa na lata. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 59(2013) nr 2, s. 96-101.

Pokorzyna Ewa (red.), Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego w przydatkiem ikon maryjnych, Ośrodek Dokumentacji Zabytków - Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, ss. 184, oprac. kp, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 181.

Polak Grzegorz, Jan Paweł II. Historie męskich przyjaźni, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011, ss. 329, oprac. Cs, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 178-179.

Polak Grzegorz, Pielgrzymki ekumenicznej nadziei, Z życia Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 137-146.

Polak Józef SJ, Radio Watykańskie dla budowania komunii , Z życia Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 143-150.

Polak Wojciech bp, Być pasterzem, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 40-46.

Polok Grzegorz ks., Rozwinąć skrzydła. Nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików, Wydawnictwo Kaga-Druk, Katowice 2009, ss. 77, oprac. rk, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 185-186.

Ponikowski Jacek ks., Czy po to trzeba było święceń?, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 167-168.

Porada Rajmund ks., Dlaczego Kościół jako communio?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 7-15.

Posacki Aleksander ks., Kuszenie dotyczy każdego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2012, ss. 200, oprac. ak, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 185-186.

Posacki Aleksander SJ, Egzorcyzmy, opętanie, demony, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2011, ss. 204, oprac. mn, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 173-174.

Posługa egzorcysty. Rozmowa z Benedyktem Barkowskim SVD, ks. Jarosławem Dąbrowskim i Aleksandrem Posackim SJ (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i ks. Andrzej Grefkowicz), Nasza rozmowa, 27(2005) nr 2, s. 86-98.

Potocki Andrzej OP, Duszpasterz wobec socjologicznych badań religijności i Kościoła, Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 140-148.

Potocki Andrzej OP, Liczy się obecnych w kościele. I co z tego?, Z życia Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 131-137.

Potocki Andrzej OP, Więź w parafii – więź z parafią, Pytania i odpowiedzi, 37(2007) nr 4, s. 155-159.

Potocki Andrzej OP, Z obu stron seminaryjnej furty, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 19-27.

Potterie Ignace de la SJ, Maryja w tajemnicy przymierza, tłum. ks. Antoni Tronina, seria: Theotokos, 10, Wydawnictwo Księży Marianów - Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Warszawa - Częstochowa 2000, ss. 284, oprac. kp, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 179-180.

Poupard Paul kard., Droga piękna i miłości [z przemówienia zamykającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 88.

Poupard Paul kard., Inny horyzont piękna [z przemówienia otwierającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 148.

Poupard Paul kard., Klerykalizm liturgiczny [z przemówienia zamykającego obrady zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury, 28 marca 2006], 32(2006) nr 3, s. 172.

Poupard Paul kard., Kościół domem świętości, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 58-62.

Poupard Paul kard., Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 141-143.

Poupard Paul kard., Piękno drogą do wiary, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 33-45.

Pozwalam mówić każdemu, co kto chce. Rozmowa z ks. abp. Damianem Zimoniem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 33(2006) nr 4, s. 77-82.

Pozwolić innym żyć. Rozmowa z ks. Thierrym Beckerem (rozmawia Mariusz Janiszewski MIC), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 87-93.

Pół wieku szczęśliwego kapłaństwa. Rozmowa z Wilfridem Stinissenem OCD (rozmawia Justyna Iwaszkiewicz), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 85-91.

Praśkiewicz Szczepan T. OCD, Św. Jan z Avila nowym Doktorem Kościoła, Nasza modlitwa, 56(2012) nr 3, s. 90-97.

Prezbiter, Wszystko sobie składałem w ofierze, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 161-163.

Proboszcz, Korona mi z głowy nie spadnie, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 151-153.

Prorok na co dzień [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 73], 35(2007) nr 2, s. 88.

Proszek Marek ks., Wychodzić z ewangelizacją, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 162-164.

Prus Wojciech OP, Od butów do duszy, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 43-48.

Pryszmont Jan ks., Nie poddawać się starości, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 171-174.

Przebaczenie i uczucia. Rozmowa z Jeanem Monbourquette OMI (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 92-96.

Przebaczenie przywraca wolność. Rozmowa z Lyttą Basset (rozmawia Claire Lesegretain), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 77-82.

Przeciszewski Marcin, Testament dla Kościoła, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 176-178.

Przed wyborem: Bóg albo mamona. Rozmowa z ks. kard. Jean-Marie Lustigerem (rozmawia Philippe Oswald), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 94-97.

Przejrzyste człowieczeństwo. Rozmowa z Anselmem Grünem OSB (rozmawia Krzysztof Wons SDS), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 81-85.

Przełożony wspólnoty zakonnej, Pierwiastek nieposłuszeństwa, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 159-162.

Przybysz Monika, ABC wywiadu z księdzem, Z życia Kościoła, 47(2010) nr 2, s. 143-150.

Przybysz Monika, Zarządzanie kryzysowe w Kościele w Polsce, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 72-82.

Przygody z Opatrznością. Z bp. I. Jeżem rozmawiają A. Petrowa­Wasilewicz i ks. K. Kukowka, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, ss. 231, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 178-179.

Przystać na Boży wybór. Rozmowa z s. Noëlle Hausman (rozmawia s. Stéphanie), Nasza rozmowa, 59(2013) nr 2, s. 79-87.

Przyszłością Kościoła są małe wspólnoty. Rozmowa z ks. abp. Bolesławem Pylakiem (rozmawia Sławomir Jacek Żurek), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 81-85.

Psychologia wierna nauce, wierna Bogu. Rozmowa z Gladys Sweeney (rozmawia agencja Zenit), Nasza rozmowa, 27(2005) nr 2, s. 81-85.

Puciłowski Józef OP, Być chrześcijaninem na Węgrzech, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 158-161.

Pudełko Judyta M. PDDM, Habakuk – nauczyciel wdzięczności w każdym położeniu, Nasza modlitwa, 57(2012) nr 4, s. 98-105.

Pudełko M. Judyta PDDM, Miłość i lęk u Jezusa?, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 24-31.

Pulcyn Bartek, Przyjęli męczeńską śmierć, Kultura, 50(2011) nr 1, s. 185-188.

Pulcyn Tadeusz, Czekanie na człowieka, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 7-13.

Pulcyn Tadeusz, Klasztor, przyroda i sztuka, Kultura, 53(2011) nr 4, s. 186-190.

Pulcyn Tadeusz, Kostomłoty, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 137-144.

Pulcyn Tadeusz, Po obu stronach kraty, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 64-72.

Pulcyn Tadeusz, Trwał przy Chrystusie, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 68-77.

Pulcyn Tadeusz, W zgiełku nie słyszy się Boga, Z życia Kościoła, 42(2009) nr 1, s. 131-137.

Pulcyn Tadeusz, Wspinaczka. O ludziach, którzy wytrwali w drodze na szczyt, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2011, ss. 278, oprac. jz, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 184-185.

Purol Piotr SDB, Jeśli Pan domu nie zbuduje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 157-160.

Puziak Marcin, Wyzwalanie odpowiedzialności, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 171-173.

Pyda Janusz OP, Listy starego anioła do młodego, W drodze, Poznań 2009, ss. 167, oprac. ak, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 187-188.

Pylak Bolesław ks. abp, Zostawić w ludziach cząstkę ojcowskiego serca, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 169-172.

Pytel Zbigniew ks., Sacrum w górach, Świadectwa, 32(2006) nr 3, s. 156-158.

Pastores poleca