J. H., Mój Damaszek, Świadectwa, 49(2010) nr 4, s. 163-166.

Jacek Salij OP, Najdłuższy rok w ludzkich dziejach, Nad nauczaniem Kościoła, 6(2000) nr 1, s. 139-150.

Jacyniak Aleksander SJ, W głąb wiary (Wyspa, reż. Paweł Łungin, 2006), Film, 43(2009) nr 2, s. 183-187.

Jacyniak Aleksander SJ, Znaki na ścieżkach wiary – aktualność ikony, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 51-59.

Jagodziński Henryk M. ks., Na przedmurzu chrześcijaństwa... Błogosławiony Kardynał Alojzije Stepinac i Chorwacja, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 159, oprac. kp, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 184-185.

Jak pielgrzymować do miejsc świętych? Rozmowa z Romanem Tkaczem SAC (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 98-102.

Jak przełożyć podniecenie na wzruszenie. Rozmowa z Janem Górą OP (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 30(2006) nr 1, s. 86-94.

Jakimowicz Marcin, Dwie łopaty i kot gratis, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 48-54.

Jamrozek Stanisław bp, Bł. Jan Balicki – blisko ludzkiej biedy, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 62-69.

Jan Kasjan, O przyjaźni. Rozmowa XVI z abba Józefem, tłum. ks. Arkadiusz Nocoń, seria: Z Tradycji Mniszej, 49, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2011, ss. 74, oprac. jz, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 174-175.

Jan Paweł II, Aby powtórzyć Magnificat [w: Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 37], 44(2009) nr 3, s. 154.

Jan Paweł II, Akceptacja ciała [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 14 maja 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(1980), s. 12], 21(2003) nr 4, s. 80.

Jan Paweł II, Człowiek w świecie [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 85-86], 28(2005) nr 3, s. 136.

Jan Paweł II, Do Kościoła w Polsce [z homilii wygłoszonej do Polaków. Rzym, 6 lipca 2000], 9(2000) nr 4, s. 172.

Jan Paweł II, Droga wiary Służebnicy Pana [w: Bł. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 14], 54(2012) nr 1, s. 88.

Jan Paweł II, Ku Kościołom Wschodu [w: Jan Paweł II, Orientale lumen, 3,5], 6(2000) nr 1, s. 104.

Jan Paweł II, Matko Jezusa Chrystusa [PDV, 82], 4(1999) nr 3, s. 112.

Jan Paweł II, Nadzieja na wyzwolenie [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 172], nr spec. 1(2005), s. 114.

Jan Paweł II, Nowy sens cierpienia [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 171-172], nr spec. 1(2005), s. 38.

Jan Paweł II, O kapłaństwie, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 140-153.

Jan Paweł II, Odpowiedzialne posłuszeństwo [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 19], 22(2004) nr 1, s. 150.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, ss. 176, oprac. wa, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 175-176.

Jan Paweł II, Poruszenia serca [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5], 21(2003) nr 4, s. 140.

Jan Paweł II, Pragnienie życia braterskiego, Nad nauczaniem Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 115-120.

Jan Paweł II, Proś za nami Twego Syna [z Aktu zawierzenia. Jubileusz Biskupów, Rzym, 8 października 2000], 11(2001) nr 2, s. 138.

Jan Paweł II, Prymat łaski [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 12], 22(2004) nr 1, s. 172.

Jan Paweł II, Przed Panem [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 16], 22(2004) nr 1, s. 124.

Jan Paweł II, „Przymus ciała” [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 23 lipca 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 7(1980), s. 6], 21(2003) nr 4, s. 128.

Jan Paweł II, Radość Wieczernika, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 9-14.

Jan Paweł II, Sens ludzkiego życia [w: Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 2005 roku, 2], 27(2005) nr 2, s. 80.

Jan Paweł II, Służyć Jego owczarni, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 103-106.

Jan Paweł II, Spontaniczność [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5-6], 21(2003) nr 4, s. 156.

Jan Paweł II, W Bożych rękach [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 57], 28(2005) nr 3, s. 104.

Jan Paweł II, W Bożych rękach [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 57], nr spec. 1(2005), s. 84.

Jan Paweł II, W mocy Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 153-154], nr spec. 1(2005), s. 102.

Jan Paweł II, W szkole Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 28], 22(2004) nr 1, s. 86.

Jan Paweł II, Wiara, odpowiedzialność i odwaga [w: Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004, s. 161-162], 26(2005) nr 1, s. 124.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004, ss. 168, oprac. ww, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 173-174.

Jan Paweł II, Zabiegać o przebaczenie, Nad nauczaniem Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 150-156.

Jan Paweł II, Zanurzony w słowie Pana [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 15], 22(2004) nr 1, s. 102.

Jan Paweł II, Zaszczepienie w boskości [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 103], 28(2005) nr 3, s. 86.

Jan Paweł II, Zawierzenie Trójcy Świętej [w: Jan Paweł II, Slavorum apostoli, 31], 7(2000) nr 2, s. 82.

Jan, W chwilach zwątpienia i rozdarcia, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 159-162.

Jankowiak Krzysztof, Niedoceniony ewangelizator, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 49-54.

Jankowiak Krzysztof, Prorok, Artykuły, 49(2010) nr 4, s. 60-66.

Jankowski Augustyn OSB, Abba, czyli ojciec, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 67-71.

Jankowski Augustyn OSB, Dwadzieścia dialogów Jezusa, Wydawnictwo Nemrod, Kraków 2004, ss. 164, oprac. as, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 177-178.

Janocha Michał ks., Ikona Bożego Narodzenia, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 116-123.

Janocha Michał ks., Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 125-129.

Janocha Michał ks., Ikona Zaśnięcia Maryi, Nasza modlitwa, 17(2002) nr 4, s. 105-112.

Janocha Michał ks., Nie możemy zapomnieć piękna tego..., Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 56-65.

Janocha Michał ks., Szczęście małe, szczęście wielkie, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 162-164.

Janocha Michał ks., Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 106-112.

Janusz, Życie w jednym ciele, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 158-161.

Januszewski Jarosław, Świętować z radością, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 105-110.

Janyga Wojciech ks., Granice wolności słowa – obraza uczuć religijnych, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 50-59.

Janyga Wojciech, Chrystus otwiera nam oczy, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 148-150.

Janyga Wojciech, Ksiądz, czyli także brat, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 165-169.

Jar Lech ks., Iść pewnie po niepewnych drogach, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 172-174.

Jarosiewicz Rafał ks., Wrogość za nic?, Świadectwa, 34(2007) nr 1, s. 159-162.

Jarosław, Kuracja katechumenalna, Świadectwa, 43(2009) nr 2, s. 155-157.

Jarosz Marek ks., Lęk a powołanie, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 46-53.

Jarosz Stanisław OSPPE, Biblia w areszcie, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 155-158.

Jarosz Stanisław OSPPE, Doświadczenie paschy, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 153-157.

Jarosz Stanisław OSPPE, Idź na całość za Jezusem. Inaczej o powołaniu, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc, Częstochowa 2012, ss. 150, oprac. jz, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 181-182.

Jaskóła Piotr ks., Ukryte świadectwo Ducha, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 30-36.

Jaskuła Andrzej ks., Gdyby moja mama widziała, jak jej skarb cierpi..., Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 145-148.

Jastrząb Dariusz ks., Chrystus wobec ateizmu u Fiodora Dostojewskiego, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 72-81.

Jastrząb Dariusz ks., Diabeł według Bułhakowa, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 58-68.

Jastrząb Dariusz ks., Judasz – apostoł wyobcowany, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 89-96.

Jastrząb Dariusz ks., Między Bogiem a człowiekiem, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 7-12.

Jastrząb Dariusz ks., O rozmowach z klerykiem, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 45-52.

Jastrząb Dariusz ks., Poszarpana dusza księdza u Greene’a, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 59-67.

Jastrząb Dariusz ks., Przymierze między Ewangelią a sztuką, Nad nauczaniem Kościoła, 32(2006) nr 3, s. 121-126.

Jastrząb Dariusz ks., Strategia złego ducha u C. S. Lewisa, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 52-60.

Jastrząb Dariusz ks., Trwoga jako „córka Boża” u Georgesa Bernanosa, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 80-88.

Jastrząb Dariusz ks., Wiejski proboszcz u Bernanosa, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 83-92.

Jastrząb Dariusz, Duchowy świat Dostojewskiego, WAM, Kraków 2009, ss. 136, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 182-183.

Jaworski Maciej OCD, „Kwemera”, czyli wierzyć. Świadectwo wiary Kościoła w Rwandzie, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 248, oprac. bz, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 183-184.

Jaworski Maciej OCD, „Pomóż mi przebaczyć”, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 157-160.

Jaworski Maciej OCD, Bracia na śmierć i życie, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 167-170.

Jaworski Maciej OCD, Małżeńska podróż ku świętości, Z życia Kościoła, 48(2010) nr 3, s. 150-156.

Jaworski Maciej OCD, Spojrzenie z serca Afryki. Świadectwo wiary Kościoła w Rwandzie, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, ss. 240, oprac. af, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 185-186.

Jaworski Maciej OCD, Zamiast dryblingu, Z życia Kościoła, 60(2013) nr 3, s. 134-140.

Jaworski Maciej OCD, Moc przebaczenia, Świadectwa, 53(2011) nr 4, s. 169-173.

Jaworski Romuald ks., Co ksiądz powinien wiedzieć o swej seksualności?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 50-61.

Jaworski Romuald ks., Co zasiejemy, to zbierzemy, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 23-32.

Jaworski Romuald ks., Nowe czasy – nowa formacja, Nad nauczaniem Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 121-130.

Jaworski Romuald ks., O rozczarowaniach dobrych i złych, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 7-14.

Jaworski Romuald ks., Pragnienie – potrzeba – żądza władzy, Artykuły, 31(2006) nr 2, s. 16-26.

Jaworski Romuald ks., Seminarium miejscem dojrzewania sumienia, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 41-50.

Jaworski Romuald ks., Trudności w pracy księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 22-32.

Jégou Marie-Pascale, Ogień Hostii. Eucharystia źródłem przemiany człowieka i świata, tłum. Dorota Samsel, W Drodze, Poznań 2009, ss. 222, oprac. ank, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 180-181.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona „Jezus z Przyjacielem”, Nasza modlitwa, 38(2008) nr 1, s. 93-99.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona chrztu Jezusa, Nasza modlitwa, 46(2010) nr 1, s. 108-114.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona obmycia nóg, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 109-114.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona Pokłonu Mędrców ze Wschodu, Nasza modlitwa, 50(2011) nr 1, s. 89-95.

Jerominek Andrzej MIC, Ikona Zstąpienia Jezusa do piekieł, Nasza modlitwa, 43(2009) nr 2, s. 108-113.

Jerominek Andrzej MIC, Modlitwa serca, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 95-101.

Jerominek Andrzej MIC, Ty jesteś promieniowaniem Ojca, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 108-114.

Jerominek Andrzej MIC, Ukrzyżowany Król, Nasza modlitwa, 58(2013) nr 1, s. 106-110.

Jerominek Andrzej MIC, Wobec Świętej Trójcy z Andrzejem Rublowem, Nasza modlitwa, 56(2012) nr 3, s. 83-89.

Jestem bo jesteś.” Z księdzem Janem Twardowskim rozmawia Helena Zaworska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, ss. 152, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 185-186.

Jestem coś winien Panu Bogu. Rozmowa z Janem Melą (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 57(2012) nr 4, s. 69-79.

Jestem od zamiatania drogi do Kościoła. Z dr Elżbietą Sujak rozmawia Cezary Sękalski, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2009, ss. 329, oprac. ank, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 178-179.

Jesteśmy spadkobiercami chrztu Rusi. Rozmowa z ks. abp. Janem Martyniakiem (rozmawia Grzegorz Polak), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 98-103.

Jeśli jest zaufanie. Rozmowa z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem (rozmawia Jacek Pleskaczyński SJ), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 74-84.

Jeż Ignacy bp, Spokój na emeryturze?, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 68-75.

Jędryka Irena Urszula s., Spowiedź pod drzewem mango, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 151-153.

Jędryszek Janusz OFMConv, Misterium Wielkiej Soboty, Nasza modlitwa, 49(2010) nr 4, s. 110-115.

Jędryszek Janusz OFMConv, Triduum Paschalne w Darłowie, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 121-135.

Jędrzejewski Wojciech OP, 10 sposobów na głupotę (własną), Wydawnictwo Fides, Kraków 2005, ss. 77, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 178-179.

Jędrzejewski Wojciech OP, Niespokojne pytania, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 45-50.

Jolanta, Światło na mojej ścieżce, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 158-161.

Jończyk Alicja RM, Ożywcza świeżość „Tryptyku rzymskiego”, Muzyka, 33(2006) nr 4, s. 181-187.

Joyeux Henri i Christine, Celibat konsekrowany a wychowanie do miłości, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 46-57.

Joyeux Henri i Christine, Homoseksualizm w nauczaniu Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 131-142.

Jóźwik Mateusz, Chrystus na Woodstocku, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 160-162.

Juliana z Norwich, Lęk i miłość [w: Juliana z Norwich, Objawienia Bożej miłości, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2007, s. 239], 49(2010) nr 4, s. 156.

Juliana z Norwich, Objawienia Bożej Miłości, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2007, ss. 275, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 182-183.

Julianna z Norwich, Objawienia Bożej miłości, tłum. Wanda Szymańska, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1997, ss. 108, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 187-188.

Pastores poleca