W bliskości z ludźmi. Rozmowa z ks. Jacquesem Gueddim (rozmawia Mariusz Janiszewski MIC), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 85-93.

W Kościele nie ma zbiorowych powołań. Rozmowa z ks. bp. Edwardem Dajczakiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 43(2009) nr 2, s. 93-100.

W stronę dojrzałości. Rozmowa z ks. Tadeuszem Hukiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 50(2011) nr 1, s. 80-87.

W towarzystwie Ducha Świętego. Rozmowa z André Loufem SOCist (rozmawia Vittoria Prisciandaro), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 76-80.

W towarzystwie Ducha Świętego. Rozmowa z André Loufem SOCist (rozmawia Vittoria Prisciandaro), Nasza rozmowa, nr spec. 2(2010), s. 47-51.

Walczak Roman ks., Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2005, ss. 111, oprac. mz, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 176-177.

Walkusz Jan ks., Antyklerykalizm w XX-leciu międzywojennym, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 28-34.

Waloszek Joachim ks., Kapłańska „cyganeria”, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 149-152.

Waloszek Joachim ks., Komunia i Wyzwolenie, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 136-144.

Waluś Monika, Ciało, biedna świątynia Pańska, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 58-65.

Waluś Monika, Spiritus Sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 284, oprac. kp, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 181-182.

Wardęski Jacek ks., Podzielić się pokojem, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 170-173.

Warowny Maciej ks., Jezus i niewdzięcznicy, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 7-16.

Warowny Maciej ks., Krzyż znakiem jedności czy podziału?, Artykuły, 53(2011) nr 4, s. 7-16.

Warowny Maciej ks., Nawróciwszy się, umacniaj braci , Nasza modlitwa, 51(2011) nr 2, s. 112-120.

Warowny Maciej ks., Od ludzkiego strachu do bojaźni Bożej, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 15-23.

Warowny Maciej ks., Sprawiedliwy Syn sprawiedliwego Ojca, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 7-16.

Wasąg Marek ks., Błogosławieństwo pustych dłoni, Świadectwa, 60(2013) nr 3, s. 159-162.

Ważny Artur ks., „Urlop” na Przystanku Jezus, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 149-154.

Ważny Artur ks., „Urlop” na Przystanku Jezus, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 103-108.

Wąsowicz Jarosław SDB, Listy spod gilotyny, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 71-78.

Wąsowicz Jarosław SDB, W obozach koncentracyjnych, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 137-142.

Wątroba Jan ks., Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Biblioteka „Niedzieli” 70, Częstochowa 1999, ss. 320, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 181-182.

Weigel George, Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo, tłum. Michał Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, ss. 592, oprac. ank, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 181-182.

Wencel Korneliusz EC, Milczenie podczas liturgii, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 49-54.

West Christopher, Dobra nowina o seksie i małżeństwie. Odpowiedzi na szczere pytania dotyczące nauki Kościoła, tłum. Mira Majdan, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2002, ss. 256, oprac. iw, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 181-182.

West Christopher, Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, tłum. Anna Skucińska, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 183, oprac. ank, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 185-186.

Weź i czytaj! Rozmowa z ks. abp. Stanisławem Nowakiem (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 89-96.

Węckowski Wojciech ks., Medialny supermarket, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 67-71.

Węckowski Wojciech ks., Szybki rozwój mediów, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 131-136.

Węcławski Marcin ks., Na drodze krzyża, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 162-165.

Węcławski Tomasz ks., Bohemia, Italia, Borussia, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 139-148.

Węcławski Tomasz ks., Jak dzisiaj głosić Zbawiciela?, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 48-61.

Węcławski Tomasz ks., Kościół wobec sakramentu święceń, Artykuły, 1(1998), s. 19-26.

Węcławski Tomasz ks., Pascha Jezusa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 132, oprac. rs, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 178-179.

Węcławski Tomasz ks., Według obrazu Jego Syna, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 82-88.

Węcławski Tomasz ks., Wielkie kryzysy tradycji chrześcijańskiej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1999, ss. 118, oprac. mch, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 178-179.

Węcławski Tomasz ks., Zrozumieć to, co się stało, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 68-72.

Wędrychowska Agnieszka, Chwalebna Droga Krzyżowa, Kultura, 59(2013) nr 2, s. 190-192.

Węglarczyk Karolina, Ewangelia na ulicy, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 165-167.

Wiara jak oddychanie. Rozmowa z ks. bp. Piotrem Liberą (rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 89-97.

Widzieć siebie w prawdzie. Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Meringiem (rozmawiają Paweł Bieliński i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 24(2004) nr 3, s. 79-90.

Wieczorek Piotr ks., Ważniejsza więź, Nasza modlitwa, 45(2009) nr 4, s. 102-108.

Wielecki Kamil Maria, Biznes po chrześcijańsku, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 42-49.

Wielecki Kamil Maria, Chopin w nowej krasie, Kultura, 49(2010) nr 4, s. 189-192.

Wielecki Kamil, Wyświęceni wzrastają we wspólnocie, Z życia Kościoła, 47(2010) nr 2, s. 135-142.

Wielecki Krzysztof, Czego boją się Polacy?, Artykuły, 60(2013) nr 3, s. 37-45.

Wielecki Krzysztof, Nieszczęsne badania szczęścia, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 31-41.

Wiencek Andrzej (red.), Dzieje Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008, ss. 558, oprac. ank, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 180-181.

Wierzbicka Anna, Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, tłum. Izabela Duraj­Nowosielska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss. 272, oprac. szb, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 180-181.

Więź między parafią a ruchami kościelnymi. Rozmowa z ks. Arturo Cattaneo (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 33(2006) nr 4, s. 94-98.

Więźniowie skończoności. Rozmowa z ks. kard. Godfriedem Danneelsem (rozmawia Giovanni Ferro), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 90-95.

Wilanowski Cyprian (red.), Teczki Wojtyły, seria: Z najnowszej historii Kościoła, IW PAX, Warszawa 2003, ss. 464, oprac. kp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 179.

Wilniewczyc Teresa, Andrzej Seweryn, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ss. 416, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 1181-182.

Wiraż kulturowy. Rozmowa z ks. abp. Józefem Życińskim (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Sławomir Jacek Żurek), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 69-76.

Wiścicki Tomasz, Świecki, czyli...? , Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 131-139.

Witalis Mieczysław CSsR, Żeby stal się nie rozhartowała, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 170-173.

Witczyk Henryk ks., Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i Nowego Przymierza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 452, oprac. ps, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 180-181.

Witka­Jeżewski Zbigniew ks. (red.), Wąska ścieżka czyli postawić na Boga. 366 myśli Ojca Ludwika Chodzidło CM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2003, ss. 272, oprac. msz, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 179-180.

Wnuk-Lipiński Edmund, Nadzieje i oczekiwania społeczne, Artykuły, 9(2000) nr 4, 23-28.

Wnuk-Lipiński Edmund, Polska a Unia Europejska, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 47-55.

Wojciaczyk Regina s., Bardziej potrzebują serca niż chleba, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 169-171.

Wojciech Rzeszowski ks., Jubileuszowy dar radości, Nad nauczaniem Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 123-132.

Wojciech Rzeszowski ks., Kancelaria miejscem trudnych spotkań, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 65-75.

Wojciechowski Damian SJ, Żadne śluby nie pomogą, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 164-167.

Wojciechowski Piotr, Ekran objawia niewidzialne, Film, 14(2002) nr 1, s. 183-186.

Wojciechowski Piotr, Głosy we mgle, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 164-166.

Wojciechowski Piotr, Miłość zabija, miłość daje życie (Wyśnione życie aniołów, reż. Erick Zonca, 1999), Film, 7(2000) nr 2, s. 184-186.

Wojciechowski Piotr, Nie dojrzewa się bez ojczyzny, Film, 30(2006) nr 1, s. 183-187.

Wojciechowski Piotr, Ojczyzna – miejsce trudnego wyzwania, Nad nauczaniem Kościoła, 53(2011) nr 4, s. 107-116.

Wojciechowski Piotr, Płycizna ekranu, głębiny serc, Film, 19(2003) nr 2, s. 183-187.

Wojciechowski Piotr, Po co księżom poezja?, Kultura, 60(2013) nr 3, s. 189-192.

Wojciechowski Piotr, Pracownia, piąta rano, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 28-32.

Wojciechowski Piotr, Spektakl narodzin mitu (Krwawa niedziela, reż. Paul Greengrass, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-188.

Wojciechowski Piotr, Sto minut z tysiąclecia (Prymas. Trzy lata z tysiąca, reż. Teresa Kotlarczyk, 2000), Film, 10(2001) nr 1, s. 181-184.

Wojciechowski Piotr, Tęsknota za iluminacją (Suplement, reż. Krzysztof Zanussi, 2002), Film, 16(2002) nr 3, s. 185-188.

Wojciechowski Piotr, Zaćmienie ojcostwa (Pręgi, reż. Wojciech Kuczok, 2004), Film, 26(2005) nr 1, s. 184-187.

Wojciechowski Piotr, Znaki czasu na ekranie (Katyń, reż. Andrzej Wajda, 2006), Film, 38(2008) nr 1, s. 187-191.

Wojdak Stanisław ks., Jeśli nie my, to kto?, Świadectwa, 56(2012) nr 3, s. 167-170.

Wojnowski Andrzej (tłum. i oprac.), Nie tylko o zawiści. Mała antologia tekstów dawnych i nowszych, W drodze, Poznań 2011, ss. 124, oprac. akw, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 184-185.

Wojtan Andrzej ks., Bez przydziału, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 163-168.

Wojtan Andrzej ks., Zeskanuj mnie!, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 161-166.

Wojtas Anna, Szkoły bycia bardziej człowiekiem, Z życia Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 147-153.

Wojtas Anna, Warszawskie muzeum ikon, Kultura, 57(2012) nr 4, s. 189-192.

Wojtyła Karol bp, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, Kraków - Rzym 2011, ss. 72, oprac. xad, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 181-182.

Wojtyła Karol kard., Znak sprzeciwu, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 7-10.

Wojtyła Karol, Poezje i dramaty, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998³, ss. 470, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 188.

Wolf Notker OSB, Rosanna Enrica, Sztuka kierowania ludźmi, tłum. Radosław Biskup, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2011, ss. 248, oprac. jz, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 176-177.

Woliński Józef ks., Zmartwychwstanie, Ojcowie Kościoła i my, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 100-108.

Wołanie wiary [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, List „Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą”], 27(2005) nr 2, s. 164.

Wołyniec Włodzimierz ks., Nauka o odpustach w świetle posoborowej teologii zbawienia, Nad nauczaniem Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 117-125.

Wołyniec Włodzimierz ks., Szatan w Obrzędach chrztu i w odnowionym Rytuale egzorcyzmów, Nad nauczaniem Kościoła, 54(2012) nr 1, s. 117-126.

Wons Krzysztof SDS, Bóg, ja i mamona, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 100-107.

Wons Krzysztof SDS, Dwie drogi łaknących i cierpiących, Artykuły, 61(2013) nr 4, s. 23-31.

Wons Krzysztof SDS, Grzech niesłuchania słowa, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 16-24.

Wons Krzysztof SDS, Jezus w jaskini zbójców, Nasza modlitwa, 33(2006) nr 4, s. 99-107.

Wons Krzysztof SDS, Kain i Abel są w nas. Życie duchowe i relacje, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 132, oprac. rk, Lektury, 48(2010) nr 3, s. 181-182.

Wons Krzysztof SDS, Każdy ma swoje Nazaret, Betlejem i Golgotę, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 15-22.

Wons Krzysztof SDS, Kontemplacja Słowa w codzienności, Nasza modlitwa, 30(2006) nr 1, s. 99-103.

Wons Krzysztof SDS, Ksiądz rozmiłowany w Chrystusie, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 157-163.

Wons Krzysztof SDS, Ksiądz umocowany w Słowie, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 49-58.

Wons Krzysztof SDS, Lęk przed słabością, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 7-14.

Wons Krzysztof SDS, Na początku było rozgoryczenie, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 81-90.

Wons Krzysztof SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Wydawnictwo „Bernardinum”, Biblioteka Pastores, Pelplin 2012, ss. 165, oprac., ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 171-172.

Wons Krzysztof SDS, Nie odmawiać serca i czasu, Świadectwa, 1(1998), s. 167-169.

Wons Krzysztof SDS, Nie tracić głowy i wiary, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 7-14.

Wons Krzysztof SDS, Nie wystarczy erudycja, Pytania i odpowiedzi, 17(2002) nr 4, s. 151-158.

Wons Krzysztof SDS, Pasterz o ludzkim obliczu, Nasza modlitwa, 55(2012) nr 2, s. 103-108.

Wons Krzysztof SDS, Piotr odwiedzał wszystkich [w: Krzysztof Wons SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, s. 107-108], 56(2012) nr 3, s. 146.

Wons Krzysztof SDS, Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 370, oprac. kp, Lektury, 33(2006) nr 4, s. 171-172.

Wons Krzysztof SDS, Potrzebujemy kontemplacji Jezusa, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 101-17.

Wons Krzysztof SDS, Powtórne narodzenie, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 109-116.

Wons Krzysztof SDS, Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2001, ss. 117, oprac. mch, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 174-175.

Wons Krzysztof SDS, Przewodnik po stanach pokusy, WAM, Kraków 2003, ss. 92, oprac. ez, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 182.

Wons Krzysztof SDS, Sens życia. Powołanie i wybór, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 172, oprac. jz, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 177-178.

Wons Krzysztof SDS, Siostry zakonne i formacja, Z życia Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 147-156.

Wons Krzysztof SDS, Słuchać i miłować, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 126-135.

Wons Krzysztof SDS, Smak słowa, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 107-115.

Wons Krzysztof SDS, Szkoła wychowawców, Z życia Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 149-154.

Wons Krzysztof SDS, Świadek Ojca miłosierdzia, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 35-44.

Wons Krzysztof SDS, To mówi Pan!, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 7-15.

Wons Krzysztof SDS, Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, ss. 441, oprac. kp, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 185-186.

Wons Krzysztof SDS, Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem, seria: Rekolekcje lectio divina, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 312, oprac. ps, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 173-174.

Wons Krzysztof SDS, Wygnanie Kościoła [w: Krzysztof Wons SDS, Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, s. 34-35], 57(2012) nr 4, s. 92.

Wons Krzysztof SDS, Zdrada i powrót, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 58-67.

Wons Krzysztof SDS, Życie zajęte przez Słowo, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 99-107.

Wons Krzysztof SDS, Umocowani w Słowie, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 280, oprac. af, Lektury, 58(2013) nr 1, s. 178-179.

Wójcicki Marek ks., Rzecz o Absurdalnym Kabarecie, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 163-166.

Wójcik Jacek, Dlaczego On daje mi to wszystko?, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 63-70.

Wójcik Jacek, Niczego nie pragnął dla siebie, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 165-167.

Wójcik Jacek, On sobą Boga nie zasłaniał, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 163-166.

Wójcik Jacek, Prorok znad Gangesu, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 23-29.

Wójtowicz Kazimierz CR, Przestrzeń dla Bożego działania, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 12-19.

Wójtowicz Marek SJ, Radość głoszenia Słowa. Henri de Lubac, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 54-68.

Wójtowicz Marek SJ, Yves Congar OP – zakochany w Bogu i Kościele, Artykuły, 38(2008) nr 1, s. 68-76.

Wronka Andrzej, Czy joga to tylko zwykłe ćwiczenie? , Pytania i odpowiedzi, 36(2007) nr 3, s. 147-152.

Wróbel Józef SCJ bp, Z perspektywy Helsinek, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 138-142.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Między kartami ksiąg świętych a skrzydłami Ducha Świętego, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 91-98.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Uczniowie z Emaus w drodze z Jerozolimy śmierci do Jerozolimy życia, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 7-14.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Wierzyć, czyli przyjmować, Artykuły, 50(2011) nr 1, s. 7-14.

Wróbel Ryszard OFMConv, Być uczniem Jezusa: przywilej czy zadanie? „Lectio divina” do wybranych fragmentów Ewangelii według św. Marka, Studio Perbene, Kraków 2006, ss. 207, oprac. ank, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 183.

Wróbel Ryszard OFMConv, Gdzie Duch Pański, tam wolność, Artykuły, 46(2010) nr 1, s. 22-29.

Wróbel Ryszard OFMConv, Nie skorzystał ze sposobności..., Nasza modlitwa, 43(2009) nr 2, s. 114-123.

Wróblewska Katarzyna, Otwarty kościół, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 155-157.

Wspólnota entuzjastów Boga. Rozmowa z Alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 64-73.

Wybrałem życie. Rozmowa z ks. Wiesławem Kondratowiczem (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 105-111.

Wyjść na spotkanie. Rozmowa z Ewą Kosińską (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 78-86.

Wypuścić wszystko z rąk. Rozmowa z Éloi Leclerkiem OFM (rozmawia Laurence Monroe), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 103-107.

Wystarczyło patrzenie [w: Lucien Regnault (oprac.), Abba, powiedz mi słowo... Wybór apoftegmatów, tłum. s. Małgorzata Borkowska OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1997, s. 129], 30(2006) nr 1, s. 166.

Wyszyński Stefan kard., „Pro memoria.” Zapiski z lat 1948­1949 i 1952­1953, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo - Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Warszawa­Ząbki 2007, ss. 736, oprac. kp, Lektury, 39(2008) nr 2, s. 185-186.

Wyszyński Stefan kard., Godność kobiety, IW PAX, Warszawa 2001, ss. 192, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 175-176.

Wyszyński Stefan kard., Nie istnieją małe sprawy dla wielkiej miłości, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 9-11.

Wyszyński Stefan kard., Via crucis. Szkice więzienne, Wydawnictwo „Soli Deo”, Warszawa 2011, s. 96, oprac. jz, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 176-177.

Wyszyński Stefan kard., Zawsze jesteście Jego własnością, Artykuły, 1(1998), s. 13-18.

Wytrwał Tomasz OP, Spadek po księdzu, Pytania i odpowiedzi, 57(2012) nr 4, s. 155-158.

Wyżsi przełożeni zakonów męskich w Polsce, Darmo dawajcie, Nad nauczaniem Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 135-136.

Pastores poleca