Daigneault André, Droga niedoskonałości. Świętość ubogich, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 181, oprac. kp, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 183-184.

Daigneault André, Od serca z kamienia do serca z ciała przez życiowe kryzysy, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 224, oprac. tk, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 183-184.

Dajczak Edward bp, Aby Jezus wygrał, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 91-97.

Dajczak Edward bp, Pasterz, któremu musi wystarczyć mocy do miłowania, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 126-134.

Dajczak Edward bp, Szukać nowych dróg, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 159-163.

Damazyn Michał ks., Bł. ks. Michał Sopoćko jako kierownik duchowy, Nasza modlitwa, 47(2010) nr 2, s. 118-124.

Damazyn Michał ks., Singiel z kapłańskim powołaniem , Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 28-35.

Daniel-Ange ks., Prowadzić do spotkania z Nim, Świadectwa, 1(1998), s. 180-181.

Daniel-Ange o., Wiek nieulękłych męczenników, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 147-148.

Daniel-Ange o., Znak dla świata, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 69-77.

Danielski Wojciech ks., Pana mojego spotykam... w słowie i w sakramencie, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2005, ss. 178, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 177-178.

Danneels Godfried kard., Kościół w ogniu krytyki, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 49-57.

Danneels Godfried kard., Przebaczenie stwarza na nowo, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 9-15.

Dardziński Piotr, Amerykański długi Wielki Post, Z życia Kościoła, 41(2008) nr 4, s. 131-138.

Dawid, Nie wiedziałem, którędy Bóg mnie poprowadzi, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 156-157.

De Castéra Bernard, Dialog uzdrowienia i nadziei, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 79-84.

Defois Gérard abp, Biskup i troska o zabłąkaną owcę, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 129-131.

Defois Gérard abp, Dellanoy Pascal bp, „A przyjęliście Mnie”, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 133-136.

Delfieux Pierre-Marie o., Bez zaufania nic nie jest możliwe, Artykuły, 34(2007) nr 1, s. 47-59.

Delfieux Pierre-Marie o., Będziesz miał oczy widzące [w: o. Pierre-Marie Delfieux, Źródło na pustyni miast, tłum. Kinga Strzelecka OSU, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1990, s. 101], 11(2001) nr 2, s. 128.

Delfieux Pierre-Marie o., Czym jest radość, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 21-27.

Delfieux Pierre-Marie o., Czystość – nadszedł czas, by o niej mówić, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 11-19.

Delfieux Pierre-Marie o., Jak piękna jesteś, Matko moja!, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 111-114.

Delfieux Pierre-Marie o., Magnificat, Nasza modlitwa, 52(2011) nr 3, s. 102-106.

Delfieux Pierre-Marie o., Przerwać spiralę nienawiści, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 73-74.

Delfieux Pierre-Marie o., Z pustymi rękami przed Nim, Świadectwa, 59(2013) nr 2, s. 167-170.

Delp Alfred, W obliczu śmierci, tłum. Janusz Serafin CSsR, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 99, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 180-181.

Delumeau Jean, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, tłum. Agnieszka Kuryś, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, ss. 610, oprac. kp. Lektury, 7(2000) nr 2, s. 180.

Dembowski Bronisław bp, Wyzbyć się uprzedzeń, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 153-156.

Demon ten atakuje ostateczne wybory. Rozmowa z benedyktyńskimi mnichami Dom Levasseurem i Dom Naultem (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 73-77.

Demon w niewoli Słowa. Rozmowa redakcyjna (ks. Mirosław Nowosielski, Kazimierz Pek MIC, ks. Wojciech Bartkowicz, Stanisław Porczyk, Bogumił Łoziński, prowadzi ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 54(2012) nr 1, s. 71-87.

Depo Wacław bp, Spotkanie dwóch pragnień, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 49-55.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Nie zawłaszczać, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 169-172.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Prawdziwi reformatorzy, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 42-47.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Radość świętych, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 51-59.

Derdziuk Eugeniusz ks., Nie patrz na siebie, patrz na Niego, Świadectwa, 33(2006) nr 4, s. 156-158.

De Rosa Giuseppe SJ, Ruchy kościelne dzisiaj, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 26-34.

De Seyssel Chantal, Rozwijać to, co ludzkie, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 164-166.

Derewenda Robert, Boga trzeba traktować poważnie, Z życia Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 129-134.

Deselaers Manfred ks., Bóg a zło – w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 1999, ss. 473, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 187.

Diakon Adam, Taki jest nasz Bóg, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 171-172.

Diakonat stały w Polsce. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 75-80.

Długosz Antoni bp, Zatroskani o ubogich, Nad nauczaniem Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 121-127.

Do dyspozycji innych. Rozmowa z ks. abp. Józefem Michalikiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 32(2006) nr 3, s. 82-87.

Doherty Catherine de Hueck, Dusza mojej duszy. Droga do serca modlitwy, tłum. Maria Partyka, Katarzyna Dudek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007, ss. 136, oprac. aso, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 184-185.

Doherty Catherine de Hueck, Ewangelia bez kompromisu, tłum. Maria Partyka, Katarzyna Dudek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, ss. 196, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 175-176.

Dorota i Krzysztof, Krzyż choroby, Świadectwa, 50(2011) nr 1, s. 156-159.

Dos Santos Łucja OCD, List do księdza [Fragment listu, jaki s. Łucja, jedyny żyjący świadek objawień fatimskich, napisała 13 kwietnia 1971 do swego krewnego, ks. José Valinho, salezjanina], 5(1999) nr 4, s. 78.

Dotrzeć do zamysłu Bożego. Rozmowa z ks. Krzysztofem Bardskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 44(2009) nr 3, s. 92-100.

Draguła Andrzej ks., Bez kokieterii – dialog Jana Pawła II z młodzieżą, Z życia Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 137-145.

Draguła Andrzej ks., Indywidualizm czy charyzmat?, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 30-38.

Draguła Andrzej ks., Katechizm dla dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 49(2010) nr 4, s. 126-130.

Draguła Andrzej ks., Na portalu czy od ambony?, Artykuły, 42(2009) nr 1, s. 39-49.

Draguła Andrzej ks., Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Biblioteka „Więzi”, 248, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2010, ss. 251, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 183-184.

Draguła Andrzej ks., Od „mówiącego” do „słuchającego”, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 7-15.

Draguła Andrzej ks., Projekt na wieczność, Nad nauczaniem Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 116-124.

Draguła Andrzej ks., Przygotować słowu grunt serca, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 7-15.

Drogi dojrzewania. Rozmowa z ks. Arturem Matuszkiem, ks. Antonínem Forbelským, ks. Zdenkiem Wasserbauerem i z ks. Michaelem Slavíkiem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 13(2001) nr 4, s. 71-89.

Drozdowicz Wojciech ks., Potraktuj drania siekierką, Świadectwa, 42(2009) nr 1, s. 163-165.

Druka Tereze, Źródło mocy, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 175-177.

Drzewiecki Dariusz MIC, Przestałem być najemnikiem, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 158-162.

Duch Jezusa jest mocniejszy. Rozmowa z s. Briege Mckenna OSC (rozmawia ks. Tadeusz Skrzypczyk), Nasza rozmowa, 52(2011) nr 3, s. 76-80.

Duch Święty uwrażliwia na zło grzechu [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 357-358], 35(2007) nr 2, s. 156.

Duchowni to nie korporacja zawodowa. Rozmowa z ks. Januszem Bodzonem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 37(2007) nr 4, s. 91-98.

Duchowość pasterza. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 91-102.

Dudała Jarosław, Co myśli zdrowy, co myśli umierający , Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 66-73.

Dudała Jarosław, Jak św. Franciszek, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 75-82.

Dudała Jarosław, Kościół (dosłownie) otwarty, Artykuły, 56(2012) nr 3, s. 41-48.

Dudała Jarosław, Księża, zakładajcie rodziny... zastępcze!, Z życia Kościoła, 52(2011) nr 3, s. 134-142.

Dudała Jarosław, Kwiat na pustyni, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 38-42.

Dudała Jarosław, Taka plebania, taka parafia, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 72-79.

Dumortier François-Xavier ks., Przebaczenie otwiera bramy przyszłości, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 39-48.

Dumortier François-Xavier ks., Przebaczenie otwiera, Artykuły, nr spec. 2(2010), s. 17-26.

Dunajski Jarosław ks., Zwierzenia zakulisowe, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 169-172.

Dunajski Jarosław ks., Żaden czas się nie powtarza, Świadectwa, 41(2008) nr 4, s. 152-155.

Dylągowa Hanna, Dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 40-46.

Dyplomacja kościelna. Rozmowa z ks. abp. Celestino Migliore (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 60(2013) nr 3, s. 71-75.

Dyrek Krzysztof SJ, Formacja ludzka do kapłaństwa, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 1999, ss. 248, oprac. aa, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 181-182.

Dyrek Krzysztof SJ, Historia życia a powołanie, Artykuły, 45(2009) nr 4, s. 18-28.

Dyrek Krzysztof SJ, Posłuszni i nieużyteczni, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 17-16.

Dyrek Krzysztof SJ, Powołanie proroka Jeremiasza, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 108-114.

Dyskretna obecność. Rozmowa z Marianem Grobelnym (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 34(2007) nr 1, s. 72-79.

Dzedzej Piotr ks., Porzucone sutanny. Opowieści byłych księży, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 174, oprac. af, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 179-180.

Dziadosz Henryk SJ, Bądźcie naśladowcami moimi, Artykuły, 47(2010) nr 2, s. 16-23.

Dziadosz Henryk SJ, Neokatechumenat drogą wiary, Z życia Kościoła, 6(2000) nr 1, s. 151-158.

Dziadosz Henryk SJ, Nie stawiajcie oporu złemu, Nasza modlitwa, 54(2012) nr 1, s. 89-94.

Dziadosz Henryk SJ, W słabości przed Bogiem, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 43-48.

Działa Emanuel OP, Skrupulatom na ratunek, W drodze, Poznań 2002, ss. 100, oprac. pk, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 176-177.

Dzidek Tadeusz ks., Mistrzowie teologii. Prezentacja – antologia tekstów – dyskusja, współpraca: Ewa Hop OSC, Aleksander Horowski OFMCap, Marek Kita, Piotr Sikora, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 750, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 186-187.

Dzieduszycka-Manikowska Agnieszka, Wierzą mimo prześladowań, Z życia Kościoła, 50(2011) nr 1, s. 130-137.

Dzierżanowski Jerzy ks., Miłość ukryta w pantofelku, Świadectwa, 45(2009) nr 4, s. 161-165.

Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Łukasz, Musiał Filip, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, wyd. II poprawione, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, ss. 512, oprac. ps, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 184-186.

Pastores poleca