Od wczesnych lat dziecięcych towarzyszyła mi myśl, by zostać księdzem. Jako nastolatek próbowałem przed nią uciec. Perspektywa celibatu nie przystawała do mojego zainteresowania dziewczętami. Był to czas pierwszych wspólnych wyjść do kina, kawiarni, dyskoteki. Po jakimś czasie fascynacja przerodziła się w głębszą relację.

Do Wspólnoty Miłości Miłosiernej w Polańczyku (na południowo-wschodnim krańcu Polski), w której posługuję od siedmiu lat, a której podstawową misją jest szerzenie Bożego miłosierdzia, przyjeżdżają osoby z bardzo dużym wachlarzem potrzeb. Jedni proszą o modlitewne wsparcie w sprawach rodzinnych, inni o umocnienie wiary, jeszcze inni oczekują jedynie wysłuchania i dobrego słowa.

Niewysoki, drobny, niepozorny, mówił cicho i monotonnie. Nawet w długich dyskusjach emanował spokojem. Trzymał się z dala od manife­stacji i spektakularnych akcji. Wolał działania kameralne, osobiste kontakty z ludźmi. Zawsze pochłaniała go mrówcza praca.

To było nasze wspólne marzenie: przyjąć do rodziny dziecko, które nie ma domu... Mieszkaliśmy jeszcze wówczas w Warszawie i rytm naszego życia nam na to nie pozwalał. Wpierw należało ukończyć kurs obejmujący między innymi dziewięć obowiązkowych spotkań. Zapisaliśmy się, ale już na pierwsze warsztaty Marcin nie zdążył po pracy. Mieliśmy wtedy czworo dzieci. No cóż, kolejna edycja miała rozpocząć się za rok...

STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMConv

O wierze nie tylko na Rok Wiary

TN KUL, Lublin, ss. 256.

Przez całe swoje zawodowe życie byłam nauczycielką matematyki. Bardzo kochałam to, co robiłam. Gdy przeszłam na emeryturę, zaczęłam więcej pomagać bratu, proboszczowi i budowniczemu kościoła w parafii odległej o 20 km od Poznania. Radości i troski, jakie przeżywał mój brat, były mi bardzo bliskie. Potem zapadł na poważną chorobę, która w maju 2009 roku doprowadziła do jego śmierci.

Zjawisko tworzących poezję kapłanów dotyka tych zagadnień, o których powinien wypowiadać się teolog Chrystusa-Logosu. Zjawisko nie jest nowe - wypadałoby posłuchać historyków literatury, kulturoznawców. Na pytania o to, która kapłańska poezja jest dobrą literaturą, jak kształtuje się mapa wzajemnych wpływów i inspiracji, jakie są poetyckie szkoły i jaki jest ich odbiór w świecie kultury, odpowiedzi należałoby szukać u wytrawnych krytyków poezji.

Pastores poleca