To była egzekucja. Na samochód, którym 2 marca 2011 roku podróżował minister ds. mniejszości religijnych, zaczaili się islamscy ekstremiści. "Gdy przejeżdżał koło targowiska, dwóch otworzyło drzwi samochodu i starało się wyciągnąć go na zewnątrz, a trzeci bez opamiętania strzelał do środka" - opowiada świadek zdarzenia.

W 10. rocznicę ślubu w 1999 roku pojechaliśmy na rekolekcje oazowe Domowego Kościoła. Prawie wszystkie obecne tam małżeństwa mówiły, że weszły do Ruchu po przeżyciu rekolekcji ewangelizacyjnych. Przemiana życia i świadectwo tych ludzi wzbudziło w nas pragnienie, aby i w naszej diecezji odbyły się takie rekolekcje.
Sami przeżyliśmy rekolekcje Domowego Kościoła bardzo głęboko.

Pan Bóg dał mi łaskę bycia misjonarzem fidei donum. Wszystko zaczęło się z chwilą święceń kapłańskich, które przyjąłem 22 maja 1983 roku w tarnowskiej katedrze. Jako wikariusz pracowałem w trzech parafiach. W 1991 roku ks. bp Józef Życiński zaproponował, abym został ojcem duchownym w tarnowskim seminarium.

Ewangelizacje uliczne w Warszawie "na Długiej" to dzieło podejmowane przez grupy Odnowy w Duchu Świętym z obu warszawskich diecezji, wspierane także przez inne ruchy. Rozpoczynamy zawsze półgodzinną modlitwą w salce przy kościele ojców paulinów. Z kapłańskim błogosławieństwem wychodzimy na ulicę. Najpierw idzie grupa śpiewająca  -  jej  zadaniem  jest  przyciągnięcie  uwagi  przechodniów.  Potem ewangelizatorzy parami, jak uczniowie Jezusa, który też rozsyłał swoich uczniów po dwóch.

Pastores poleca