Ślęczka Piotr SDS, Historie powołań biblijnych. Rekolekcje według metody „lectio divina”, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 137, oprac. aj, Lektury, 47(2010) nr 2, s. 176-178.

Ślęczka Piotr SDS, Kiedy trzeba walczyć o smak powołania..., Nasza modlitwa, 51(2011) nr 2, s. 105-111.

Ślęczka Piotr SDS, Miłość jako spotkanie, Nasza modlitwa, 60(2013) nr 3, s. 91-99.

Ślęczka Piotr SDS, On wydał się za nas, Artykuły, 55(2012) nr 2, s. 7-16.

Ślęczka Piotr SDS, Opuści ojca swego i matkę, Nasza modlitwa, 53(2011) nr 4, s. 85-93.

Śliwa Janusz SJ, Jakiego księdza potrzebujemy, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 9-15.

Śliwiński Piotr Jordan OFMCap, Przecięcia i cięcia, Artykuły, 41(2008) nr 4, s. 36-44.

Śliwiński Piotr Jordan OFMCap, Szkoła dla Spowiedników, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 137-143.

Śliwiński Przemysław ks., Droga spod ciemnej gwiazdy, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 63-72.

Śliwiński Przemysław ks., Klerycy o sobie, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 58-66.

Śliwiński Przemysław ks., Klerycy piszą i naśladują, Wydarzenia, 42(2009) nr 1, s. 183-188.

Śliwiński Przemysław ks., Saga rodziny „życiowych rozbitków”, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 71-79.

Śmierć? Każdemu polecam! O. Joachim Badeni w rozmowie z Aliną Petrową-Wasilewicz, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2007, ss. 160, oprac. ws, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 182-183.

Śmigiel Wiesław bp, Ksiądz w domu niepraktykujących parafian, Pytania i odpowiedzi, 58(2013) nr 1, s. 147-151.

Śmigielski Adam bp, Abyś się nawrócił, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 103-104.

Św. Atanazy, Z aniołem Pana [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 234], 34(2007) nr 1, s. 60.

Św. Augustyn, Nieść Pana [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 53], 34(2007) nr 1, s. 80.

Św. Augustyn, Przewidujący Stwórca [w: Leokadia Małunowiczówna (red. i tłum.), Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, TN KUL, Lublin 1993, s. 104], 36(2007) nr 3, s. 90.

Św. Augustyn, W rocznicę święceń kapłańskich, Artykuły, 1(1998), s. 88-90.

Św. Barsanufiusz, Utrapienia sprawiedliwych [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 164], 34(2007) nr 1, s. 154.

Św. Bazyli Wielki, Nieustanna modlitwa [w: Filokalia. Teksty o modlitwie serca, tłum i oprac. ks. Józef Naumowicz, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec - Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 56], 15(2002) nr 2, s. 156.

Św. Bazyli Wielki, Wejrzyj, Panie [z anafory św. Bazylego Wielkiego, w: Henryk Paprocki (oprac.), Wieczerza mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu, PAX, Warszawa 1988, s. 273], 30(2006) nr 1, s. 74.

Św. Bazyli, Modlitwa sprawiedliwego [w: Daniel Lifschitz, Chcę błogosławić Pana. Psalm 34, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 149], 34(2007) nr 1, s. 126.

Św. Grzegorz z Nazjanzu, Opowieść o moim życiu, tłum. Anna M. Komornicka, W drodze, Poznań 2003, ss. 98, oprac. jn, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 174-175.

Św. Jan Maria Vianney, Chcę, abyś był szczęśliwy [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 80], 46(2010) nr 1, s. 78.

Św. Jan Maria Vianney, Czym jest kapłaństwo... [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 118-119], 47(2010) nr 2, s. 102.

Św. Jan Maria Vianney, Głębokie uniżenie [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 126], 47(2010) nr 2, s. 134.

Św. Jan Maria Vianney, Jedynie Bóg może cię nasycić [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 138-139], 46(2010) nr 1, s. 134.

Św. Jan Maria Vianney, Kazania, tłum. ks. Jakub Górka, seria: Biblioteka Mistrzów Kaznodziejstwa, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 1999, ss. 360, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 176-177.

Św. Jan Maria Vianney, Okazja do zasług [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 222-225], 45(2009) nr 4, s. 148.

Św. Jan Maria Vianney, Ratunek dla człowieka [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 104], 46(2010) nr 1, s. 150.

Św. Jan Maria Vianney, Tchnienie Ducha Świętego [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 91], 45(2009) nr 4, s. 74.

Św. Jan Maria Vianney, Walka z namiętnościami [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 217], 47(2010) nr 2, s. 82.

Św. Jan Maria Vianney, Wszystko, czego pragniemy [w: Alfred Monnin SJ, Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i rozmów św. Jana Marii Vianneya, tłum. Lilla Danilecka, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2009, s. 112-113], 45(2009) nr 4, s. 92.

Św. Katarzyna z Genui, Traktat o czyśćcu, tłum. S. Leonia, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 2003, ss. 72, oprac. rp, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 180-181.

Św. Katarzyna ze Sieny, Miasto duszy. Listy o Bogu i polityce, tłum i oprac. Ludmiła Grygiel, W drodze, Poznań 2001, ss. 120, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 181-182.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Pisma wybrane, tłum. Aleksandra Frej, Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008, ss. 643, oprac. kp, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 176-177.

Św. Maksymilian Maria Kolbe, O rządach [w: Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2009, s. 328], 53(2011) nr 4, s. 148.

Św. Mikołaj Kabasilas, Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, tłum. ks. Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Warszawa 2009, ss. 128, oprac. mz, Lektury, 59(2013) nr 2, s. 188-189.

Św. Paweł – przeznaczony do Ewangelii. Rozmowa ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 41(2008) nr 4, s. 82-93.

Św. Serafin z Sarowa, Ogień Ducha Świętego, tłum. ks. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2008, s. 103, oprac. kp, Lektury, 43(2009) nr 2, s. 177-178.

Świderkówna Anna, Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył, SIW Znak, Kraków 2003, ss. 264, oprac. ak, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 182-183.

Świderkówna Anna, Królestwo Boże w nas, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 45-50.

Świderkówna Anna, Na wzór Melchizedeka, Artykuły, 1(1998), s. 56-64.

Świderkówna Anna, Od bogów pogańskich do Boga żywego. Z profesor Anną Świderkówną rozmawia o. Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2004, ss. 120, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 181-182.

Świderkówna Anna, Stanąć na własnych nogach, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 162-166.

Świeccy w formacji. Rozmowa z Elżbietą Sujak (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 85-90.

Świecki kolega z pracy, Nie wszystko zależy ode mnie, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 165-169.

Świecki kolega z pracy, Nie wszystko zależy ode mnie, Świadectwa, nr spec. 2(2010), s. 115-119.

Świętować to, czym żyjemy. Rozmowa z ks. kard. Miloslavem Vlkiem (rozmawia ks. Tadeusz Fitych), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 96-104.

Świrska Halina, Misterium w Górze Kalwarii, Kultura, 58(2013) nr 1, s. 189-192.

Świrska Halina, My mamy siać..., Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 121-129.

Pastores poleca