Każde Boże działanie jest naznaczone celowością i jest adekwatne do sytuacji człowieka. Bóg wie, czego nam trzeba, i w odpowiednim czasie, a także w odpowiedniej mierze nam to daje. Wymownie ujmują to słowa Psalmu: ...


... „Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, / i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich wyglądają Ciebie, / Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę / i wszystko, co żyje, nasycasz do woli” (Ps 145,14-16). W tym kluczu warto spojrzeć na Eucharystię jako na dawany nam przez Boga właściwy pokarm, zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy słabości, przygnębienia i wszystkiego, co odbiera prawdę i radość życia. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 89 (4) 2020.

Pastores poleca