Dobroć człowieka nie zaprzecza jego kruchości, siła przeplata się ze słabością, posiadanie ideałów nie zmusza do bycia idealnym. A jednak tak łatwo w swoich przekonaniach, w spojrzeniu na samego siebie jako człowieka i jako księdza popadać w skrajności, wizje nierealistyczne i wręcz szkodliwe.


Zawsze też, niezależnie od deklaracji wiary i przynależności do Kościoła czy rodzaju pełnionych w nim funkcji, mieliśmy do czynienia z pewnymi gorszącymi i niegodziwymi postawami. Bywało już w historii chyba wszystko, choć w dzisiejszych czasach dzięki nowym technologiom wiemy i widzimy dużo i szybko. Jesteśmy epatowani nie tylko przedstawianiem faktów, ale także emocjonalnymi i pełnymi różnych nastawień interpretacjami, które próbują zmusić nas do jakiejś nieprzemyślanej a więc nie naszej postawy. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 89 (4) 2020.

Pastores poleca