Dzisiejszy Kościół cierpi na deficyt tożsamości, wynikający z braku uświadomienia sobie swojego wymiaru maryjnego i piotrowego. Zapożyczam te koncepcje od Hansa Ursa von Balthasara, aby zgłębić żeński i męski aspekt tożsamości Kościoła.
Pod pewnymi względami zmieniliśmy się w Kościół nijaki, pozbawiony zarówno właściwej dla Maryi żeńskiej wrażliwości i otwartości wobec Chrystusa, jak i utożsamianej z Piotrem męskiej śmiałości wobec świata (co nie znaczy, że mężczyźni nie są zdolni przeżywać żeńskiego wymiaru swojej duszy albo że kobiety nie mogą wykazać się męską śmiałością w konfrontacji ze światem). (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 89 (4) 2020.

Pastores poleca