O prorokach myśli się zazwyczaj jako o mężach Bożych, którzy przemawiając do sobie współczesnych, aplikują im Bożą prawdę w sposób kategoryczny i definitywny. Tymczasem Jan Chrzciciel – ostatni i największy z proroków Izraela, o którym sam Jezus powiedział, że jest „więcej niż prorokiem” (por. Mt 11,9) – gdy znalazł się w więzieniu, u kresu swej misji, doświadcza zdumienia i wątpliwości wobec wieści o Nauczycielu z Nazaretu.
Nie wygłasza żadnej wyroczni, a jedynie stawia pytanie, i z tym pytaniem wysyła swoich uczniów na spotkanie Przychodzącego, który nie pasuje do jego wyobrażeń i oczekiwań. Właśnie dlatego jest prorokiem prawdziwym. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 89 (4) 2020.

Pastores poleca