Zdarzają się takie połączenia słowa i dźwięku, które przenoszą słuchacza w świat piękna i dobra, pozwalają być nie tylko biernym słuchaczem, ale poruszają głęboko i  aktywizują na wielu poziomach. W przypadku muzyki liturgicznej jest to szczególnie pożądane, bo takie kompozycje kierują myśl ku Bogu, stają się modlitwą, uwielbieniem.



Gdy do tego dochodzi staranne, świadome wykonanie, nie zostaje nic więcej, jak oddać się wsłuchiwaniu w słowa i dźwięki, i modlitwie nimi. Tak jest w przypadku płyty Missa Martyrum. Zawiera mszę (w znaczeniu utworu muzycznego) stworzoną na beatyfikację polskich męczenników z Pariacoto – dwóch franciszkanów konwentualnych, ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, zabitych w  Peru 9 sierpnia 1991 roku. Płyta ukazała się nakładem franciszkańskiego wydawnictwa Bratni Zew 7 czerwca 2018 roku, i stanowi integralną część książki Missa Martyrum. Ta zaś zawiera teksty części zmiennych, życiorysy Męczenników, modlitwę papieża Franciszka o pokój i za ofiary terroryzmu oraz informacje o autorach i wykonawcach zarejestrowanego na płycie dzieła – wszystko opatrzone zdjęciami. [...]

Pastores poleca