Wokół postaci Marii z Magdali narosło wiele mitów, nieporozumień i mylnych stereotypów. Była nierządnicą? Cudzołożnicą? Kochanką Jezusa? Co tak naprawdę wiemy o tej, którą Kościół Wschodni nazywa „równą Apostołom”, a niedawny watykański dekret „apostołką Apostołów”? Ks. Krzysztof Wons zaprasza nas do uważnej, pogłębionej lektury Ewangelii, by przekonać się, co słowo Boże mówi o tej niezwykłej niewieście.Dostarcza nam obfitej, także pozabiblijnej, dobrze udokumentowanej wiedzy, by pobudzić naszą wyobraźnię, rozum i wiarę. Wraz z autorem podążamy drogą Marii. Wyruszyła z Jezusem znad Jeziora Galilejskiego, nad którym mieszkała, i poszła za Nim aż do Jerozolimy.  Możemy razem z nią towarzyszyć Nauczycielowi, przeżyć paschalne tajemnice Triduum i spotkać Zmartwychwstałego przy pustym grobie. Prosty, piękny język rozważań przybliża do uczestników tych wydarzeń – nie tylko do Magdaleny, ale także do Piotra czy Jana – i sprawia, że przestają oni być jedynie imionami, które znamy z Biblii, a stają się żywymi, czującymi, konkretnymi osobami: ludźmi bardzo nam bliskimi w swoich słabościach, ograniczeniach, niemocy. Pozorne sprzeczności zawarte w relacjach czterech Ewangelistów, w które wsłuchujemy się wraz z naszym przewodnikiem, zaczynają rozbrzmiewać prawdziwą harmonią  dźwięków, tworząc nie dysonans, ale symfonię – jak oglądany z różnych stron ten sam drogocenny klejnot. Warto wyruszyć w tę wędrówkę z Magdaleną idącą śladem Jezusa. Jej droga – od kobiety dręczonej przez siedem złych duchów do uczennicy, a ostatecznie oblubienicy Chrystusa – jest po części i naszą drogą. Zamieszczone na końcu książki propozycje lectio divina, obejmujące sześć kroków – „Kobieta z Migdal”, „Uwolniona od siedmiu złych duchów”, „Uczennica w Galilei”, „Uczennica na Golgocie”, „Uczennica przed pustym grobem” i „Oblubienica w ogrodzie” – pozwalają zobaczyć własne odbicie w  różnych etapach  życia Marii Magdaleny, by ostatecznie stanąć, jak ona, o brzasku dnia nowego stworzenia, w nowym ogrodzie Eden przy Oblubieńcu. On woła każdego z nas po imieniu.ms

Pastores poleca