Zapytałam moje dzieci, które od roku przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, co dla nich było najważniejsze w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi.Przez kilka minut wymieniały, że dużo dały im nasze rodzinne rozmowy, wspólna codzienna modlitwa z czytaniem Biblii, opowiadanie o różnych postaciach biblijnych (właściwie to szczegółowe analizowanie tych historii), odwiedzanie Jezusa ukrytego w  Najświętszym Sakramencie, świadomość, że znają i  lubią księdza, który ich wyspowiadał. Na koniec ośmioletnia córka z powagą powiedziała: „To wszystko było ważne, ale najważniejsze dla dobrego przygotowania się do spowiedzi jest mocne ukochanie Pana Boga. Bo inaczej to nic z tego nie będzie”. […]

Pastores poleca