Z  KS. GRZEGORZEM STRZELCZYKIEM, teologiem, adiunktem w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, rozmawia Marcin Walczak[…] Każdy z nas grzeszy i każdy jest czasem ofiarą czyjegoś grzechu, co jest, oczywiście, straszne i okropne, ale jest jakoś częścią życia. Jednak wiedząc o tym, wspólnota uczniów Chrystusa ma nieustannie reformować się w taki sposób, by wytwarzać struktury broniące ofiar ludzkiego grzechu. I utrudniające potencjalnym sprawcom dostęp do ofiar. Jeśli odkrywamy przestrzeń jakichś powtarzających się grzechów, przez które ludzie szczególnie mocno cierpią, to Kościół najpierw powinien pytać, jak temu zapobiec i jak pomóc ofiarom. My natomiast długi czas zadawaliśmy sobie najpierw inne pytanie: „Co zrobić, żeby grzechy naszych ludzi nie wyszły na jaw?”. I  to jest naprawdę gorszące – ludzie mają prawo być tym zgorszeni. Dlatego wróćmy do rozróżnienia grzechu i struktur zła. Nie służy ono tylko do intelektualnego opisu, ale także do faktycznego reagowania na obecny kryzys. […]

Pastores poleca