Z  KS. ADAMEM RYBICKIM, teologiem duchowości, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rekolekcjonistą, rozmawia Marcin Walczak


[…] Kiedyś natknąłem się na prostą, skonstruowaną negatywnie definicję: mężczyzna to człowiek, który nie jest kobietą, nie jest dzieckiem i nie jest homoseksualistą. Tymczasem kiedy patrzymy dziś na kandydata do kapłaństwa, widzimy niekiedy, że jest po części kobietą, po części dzieckiem i po części homoseksualistą... To nie może tak wyglądać! Oby formatorzy zadbali o  to, by kleryk szedł drogą wzrastania w męskości, odcinając to, co jest w nim kobiece, dziecięce czy homoseksualne. Temat męskości księdza będzie musiał w końcu zostać poważnie podjęty i przepracowany w Kościele. Przyglądam się aferom, które w ostatnim czasie wynikły w związku z wykorzystywaniem małoletnich przez niektórych duchownych, i jestem przekonany, że problem leży nie tyle w duchowości czy nawet moralności, ile po prostu w kryzysie męskiej tożsamości. Prawdziwy mężczyzna nie ma przecież pragnień seksualnych ani w kierunku dzieci, ani w stosunku do mężczyzn. Naturalne męskie pragnienia seksualne są skierowane w stronę kobiet. [...]

Pastores poleca