KS. PIOTR MAZURKIEWICZ
Od Redakcji

Artykuły
KS. ZDZISŁAW PAWŁOWSKI, Król i dwaj prorocy
LEON NIEŚCIOR OMI, Chrześcijaństwo a władza polityczna w starożytności
BP MAREK SOLARCZYK, Duchowni katoliccy w polskim parlamencie
KS. PIOTR MAZURKIEWICZ, Polityka jako roztropna troska o dobro wspólne
KS. PIOTR KULBACKI, Król czy Sługa? Chrystus według ks. Blachnickiego
DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Ksiądz wobec Boga i cezara
KS. ROBERT SKRZYPCZAK, Dobry pasterz czy wyszkolony lider?
GRZEGORZ GÓRNY, Skąd antyklerykalizm w Hiszpanii?

Nasza rozmowa
Humanae vitae – na wieczność.
Rozmowa z WANDĄ PÓŁTAWSKĄ

Tacy jesteśmy, tak myślimy. Wypowiedzi ALUMNÓW WYŻSZEGO METROPOLITALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W WARSZAWIE

Nasza modlitwa
KS. JAKUB SZCZEŚNIAK, Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną...
KS. STANISŁAW DYK, Polityka w przestrzeni liturgicznej
S. MARLENE, Oczekiwać jak Symeon i Anna

Z życia Kościoła
KS. JACEK GRZYBOWSKI, Teologia wyzwolenia – Marks i Chrystus w służbie ludu
WŁODZIMIERZ OSADCZY, Bp Grzegorz Chomyszyn – prorok zapomniany

Pytania i odpowiedzi
KS. PIOTR MAJER, Ponad wszelkimi stronnictwami

Świadectwa
Trwać na posterunku
W czasach chorobliwej nadwrażliwości...
Jedynie ofiarny stos?
Polityka mojego życia
Powołanie do diakonatu?
Naga prawda

Lektury
Kultura
Ogłoszenia
To Our Readers
Contents

Pastores poleca