(…) Piotr nie posiadał wykształcenia, nie miał za sobą – tak jak Paweł – rabinackiej szkoły, ani nie zgłębiał rozmaitych nauk, które otwierały przed nim szerokie horyzonty wiedzy. Nie znał skomplikowanych nurtów greckiej filozofii ani rygorystycznych zasad rzymskiej administracji i prawa. Udzielił Jezusowi natychmiastowej odpowiedzi nie dlatego, że rozważając różne możliwości, doszedł do takiego wniosku, ale dlatego, że wybrał Jezusa i Mu zaufał. Aczkolwiek w życiu Piotra, co Ewangelie uczciwie relacjonują, nie zabrakło słabości i lęku, jednak w tej dramatycznej chwili, gdy patrzy na odejścia innych, tym bardziej chce do Jezusa przylgnąć. Ta postawa Piotra była potrzebna tym, którzy potrzebowali świadectwa wierności Jezusowi. (...)

Pastores poleca