(…) Już w III wieku św. Cyprian w swoim komentarzu do modlitwy „Ojcze nasz” pisał: „Wola zaś Boga jest tą, którą Chrystus czynił i której nauczał. Pokora w obcowaniu, stałość w wierze, skromność w słowach, w czynach sprawiedliwość, w uczynkach miłosierdzie, w obyczajach karność, nieznajomość czynienia krzywdy, a możność znoszenia uczynionej, utrzymywanie z braćmi pokoju, miłowanie Pana z całego serca, ukochanie w nim tego, przez co jest ojcem, a obawa przed tym, przez co jest Bogiem; nie przenosić nic nad Chrystusa, bo i On niczego nad nas nie przenosił, nierozdzielnie trwać w Jego miłości, przy krzyżu Jego odważnie i wiernie stać, gdy o Jego imieniu i godności jest mowa, wykazywać w mowie stałość wyznania, w dyskusji zaufanie, w imię którego się zgromadzamy, w śmierci cierpliwość, za którą koronę otrzymujemy; to znaczy chcieć być współdziedzicami Chrystusa, to znaczy spełniać przykazanie Boga, to znaczy spełniać wolę Ojca”. Tak więc Cyprian podkreśla, że to wiara jest jednym z istotnych czynników pełnienia woli Ojca. Wiernym jest bowiem ten, kto na pierwszym miejscu stawia Boga i Jego przykazania. I choć nie jest to łatwe, jednak dzięki ufności pokładanej w Bogu, dzięki całkowitemu zaangażowaniu w Jego miłość do nas – jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom wiary, który cechuje prawdziwego ucznia Chrystusa. (…)

Pastores poleca