(…) W swojej książce The First Five Years of Priesthood (Pierwszych pięć lat kapłaństwa – 2002 r.) Dean Hodge przedstawia badania na temat powodów, dla których niektórzy młodzi księża odchodzą z kapłaństwa. Wynika z nich, że większe ryzyko odejścia ponoszą księża, którzy czują się „samotni i niedoceniani” (s. 64), co potwierdza omówioną wcześniej potrzebę budowania relacji. Dr Hodge stwierdził także, że byli księża przyznawali się do „trudności w stworzeniu osobistej przestrzeni życiowej” (s. 25). Księża są osobami publicznymi i dlatego potrzebują własnej skromnej przestrzeni życiowej, gdzie mogliby odpocząć i znaleźć odrobinę prywatności. Księża rezygnujący z kapłaństwa często mają trudności z ustanowieniem takiej przestrzeni dla osobistej regeneracji. Wiem o kilku diecezjach – jedna z nich znajduje się w Chinach – w których biskup zbudował dom tylko dla księży, aby w dni wolne mieli gdzie odpocząć i nabrać sił. Poza tym prywatne mieszkanie księdza powinno być „ziemią zakazaną” dla wszystkich, poza najbliższymi, zaproszonymi przyjaciółmi. (…)

Pastores poleca