(…) Kolęda daje możliwość jakiegoś poznania parafian i oceny skuteczności, a częściej nieskuteczności nie tylko duszpasterstwa zwyczajnego, ale i różnych inicjatyw o charakterze ewangelizacyjnym. W tym wymiarze, przynajmniej dla mnie jako proboszcza, stanowi trudną lekcję pokory i wezwanie do osobistego nawrócenia. Pozwala także odkryć potrzeby ludzi i wyjść im naprzeciw. Tylko dzięki odwiedzinom duszpasterskim udało mi się przekonać wiele osób starszych chorych do korzystania z comiesięcznych odwiedzin księdza z posługą sakramentalną, a co nie mniej znaczące, w kilku przypadkach przekonać niewierzących czy oddalonych od Kościoła członków ich rodzin jeśli nie co do sensowności, to przynajmniej do umożliwienia ich rodzicom czy dziadkom korzystania z takiej posługi. Dotyczy to także rozeznania potrzeb pomocy o charakterze materialnym. Dzięki kolędowym rozmowom udało się też skutecznie zachęcić niektórych do udziału w kursie Alpha czy przekonać do podjęcia decyzji o ślubie kościelnym, z którą zwlekali, albo pomóc „wyprostować” inne historie życiowe. (…)

Pastores poleca