(…) Gorliwość jest dobra i pożądana u księdza, który ma się spalać na wzór Chrystusa Sługi. Integralne podejście do własnej posługi i dojrzewanie do bycia darem wymaga jednak przede wszystkim łaski Bożej oraz wiele wysiłku i czasu ze strony człowieka.

Proces oczyszczania intencji i dochodzenie do odkrycia najgłębszych motywacji jest żmudny i wymaga nabycia określonych doświadczeń oraz ich racjonalnego przetrawienia. Pragnienie osiągnięcia doskonałości zbyt szybko i bez trudu może przerodzić się w udawanie kogoś, kim się nie jest, tak iż ostatecznie człowiek może rozminąć się z własnym powołaniem zamierzonym dla niego przez Boga. (…)

 

Pastores poleca